/
You are not logged in

De arbeidsparticipatie van de vrouw en de gezinsopbouw

MakerPauwels, K.
Dongen, W. van
Deschamps, L.
[et al.]
Titel tijdschriftBevolking en gezin
Jaar van tijdschrift1988
Nummer van tijdschrijft3
Maand van tijdschrijftdec
Paginatiep.95-115
TaalDutch
Mediumart
SamenvattingNagegaan wordt hoe de gezinsopbouw van invloed is op de arbeidskeuze van de vrouw. Dit gebeurt vanuit twee invalshoeken: enerzijds wordt vanaf de periode vóór het eerste kind gekeken hoe de carrière verloopt bij het krijgen van de daarop volgende kinderen: anderzijds wordt onderzocht of er tussen de huidige groep buitenshuiswerkende en thuiswerkende vrouwen verschillen bestaan in hun arbeidssituatie onder invloed van de gezinsopbouw.
Thesaurustermarbeid
gehuwde vrouwen
moederschap
CategorieënArticle/Artikel


Similar documents