/
You are not logged in

Dissociatie en trauma bij psychiatrische patiënten

Ondertiteleenonderzoek
MakerDraijer, Nel
Titel tijdschriftMaandblad Geestelijke Volksgezondheid (MGV)
Volume49
Jaar van tijdschrift1994
Nummer van tijdschrijft8
Maand van tijdschrijftaug
Paginatiep.811-828
Notitielit.
TaalDutch
Mediumart
SamenvattingBijdrage over het voorkomen van dissociatieve symptomen in een psychiatrische populatie, gebaseerd op een onderzoek naar trauma's onder 160 opgenomen psychiatrische patiënten in Psychiatrisch Centrum Joris in Delft. Draijer gaat in op de meervoudige persoonlijkheidsstoornis (MPS), een stoornis die nog steeds moeilijk valt te diagnostiseren. Ook gaat ze in op een mogelijk verband tussen MPS en opgedane traumatische ervaringen in de jeugd (seksueel geweld).
Thesaurustermpsychische stoornissen
seksueel geweld
trauma's
sporten
CategorieënArticle/Artikel


Similar documents