/
You are not logged in

Gezinsbeleid?

MakerWetselaar, R.
Titel tijdschriftGezin
Volume1
Jaar van tijdschrift1989
Nummer van tijdschrijft2
Maand van tijdschrijftokt
Paginatiep.110-118
TaalDutch
Vindplaats
map: Gezinnen 1989
Mediumart
SamenvattingIngegaan wordt op de problemen bij en de voorwaarden voor het voeren van gezinsbeleid door de overheid. Met gezinsbeleid worden hier bedoeld alle qua intentie op het niveau van individuen / leefvormen uitwerkende maatregelen die de overheid neemt, hetzij uit eigen beweging hetzij onder druk van burgers zelf. Uitgebreid wordt aandacht besteed aan het 'gezinsbeeld' van de overheid, de visie op interne en externe structuur van primaire leefeenheden.
Thesaurustermgezinnen
leefvormen
overheidsbeleid
CategorieënArticle/Artikel


Similar documents