/
You are not logged in

Body and soul

Ondertitelde interdepartementale coördinatie van het emancipatiebeleid
MakerKramers, Nathalie
Uitgave plaats's-Gravenhage
Uitgever[s.n.]
Uitgave jaar1988
Paginatie58p.
TaalDutch
Vindplaatsmap: Emancipatiebeleid 1988 (NED 1L 1988)
Mediumboek
SamenvattingVerslag van de stage die werd gelopen bij de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid (DCE) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vraagstelling: In hoeverre draagt het feitelijk functioneren van de interdepartementale coördinatie bij tot het gestalte geven aan het emancipatiebeleid als facetbeleid? Deelvragen: 1) Hoe ziet de organisatiestructuur m.b.t. het emancipatiebeleid eruit? 2) Hoe functioneert binnen deze structuur de interdepartementale coördinatie? 3) Welke gevolgen heeft dit functioneren voor het gestalte geven aan emancipatiebeleid als facetbeleid?
Thesaurustermemancipatiebeleid
organisaties
overheidsbeleid
Copyright licentieCopyright not evaluated
CategorieënBook/Boek
Uitleencategorieboek