/
Ingekomen en stukken en aantekeningen betreffende welke houding de overheid in het buitenland aanneemt ten aanzien van huwende en gehuwde rijksambtenaressen en onderwijzeressen bij het Openbaar Lager Onderwijs. 1910-1911.

Archief Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid (NBV) (1863-) 1901-1951

ArchiveGo to Archive
BoxOpvoeding en onderwijs
UnitTitleIngekomen en stukken en aantekeningen betreffende welke houding de overheid in het buitenland aanneemt ten aanzien van huwende en gehuwde rijksambtenaressen en onderwijzeressen bij het Openbaar Lager Onderwijs. 1910-1911.
Unitdate1910-1911.
Extent21 omslag.