/
Correspondentie, conceptadressen, adhesiebetuigingen, presentielijst oprichtingsvergadering 4 juni 1910 en andere stukken van het Comité van Actie tegen wetsontwerp Heemskerk (256) tot regeling van de positie van vrouwelijke rijksambtenaren en onderwijzeressen bij het Openbaar Lager Onderwijs die in het huwelijk treden (bestuursleden o.a. Marie Rutgers-Hoitsema, Wilhelmina Drucker, Anna Polak). 1909-1910.

Archief Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid (NBV) (1863-) 1901-1951

ArchiveGo to Archive
BoxOpvoeding en onderwijs
UnitTitleCorrespondentie, conceptadressen, adhesiebetuigingen, presentielijst oprichtingsvergadering 4 juni 1910 en andere stukken van het Comité van Actie tegen wetsontwerp Heemskerk (256) tot regeling van de positie van vrouwelijke rijksambtenaren en onderwijzeressen bij het Openbaar Lager Onderwijs die in het huwelijk treden (bestuursleden o.a. Marie Rutgers-Hoitsema, Wilhelmina Drucker, Anna Polak). 1909-1910.
Unitdate1909-1910.
Extent21 omslag.
OddNB. Zie ook inv.nr 677.