/
You are not logged in

Collectie Rooie Vrouwen in de Partij van de Arbeid, gewesten en afdelingen 1928-1988

ArchiveGo to Archive
BoxGewest Amsterdam
UnitTitleCirculaires en stukken betreffende contactvrouwen van de Rooie Vrouwen afdelingen van gewest Amsterdam 1983-1985;
stukken betreffende de kerngroep Rooie Vrouwen gewest Amsterdam en notulen van de kerngroepvergaderingen Gewest Amsterdam 1983-1985;
agenda's en enkele notulen van de Rooie Vrouwen vergaderingen Indische Buurt/Binnenstad 1982-1985, met jaarverslagen van de Indische Buurt/Binnenstad over 1981-1984. 1982-1985.
Unitdate1982-1985.
Extent21 pak.