/
You are not logged in

Archief VVAO Vereniging van vrouwen met hogere opleiding 1925-2012

ArchiveGo to Archive
BoxSTUKKEN VAN ALGEMENE AARD
Inventory Number98
UnitTitle1961. Correspondenten: Algemeen Dagblad; C.C. Bakker-van Bosse; E.F. van den Ban; prinses Beatrix; M. Beukema-Goudsmit; M.A.E. Blumer-Wiessing; J.J. Bouvy; M.R. Brokerhof-van Wieringen; Comité Nationale Actie Steunt Spijtoptanten Indonesië (NASSI); Dagblad Trouw; Defensiestudiecentrum, het; M. Drabbe; A.C. Esmeyer; H. Ferro; Th. Flohil-Verschuur; E. Franken-Liefrink; Gezins-Begrotingsinstituut; A. van der Goes van Naters-van der Plaats; Anna Margaretha Goethart-Tammes Buirs; M.C. van Goor-van den Blink; L. van der Hart; Jeantine Hefting; L.S.Ch. Heyning-Plate; B.A. Honing-Tiddens; Institute of Social Studies; M.W. de Jong-Schat; prof. Louise C.P. Kerling; E.H. Korvezee; A. Langenbach; M.P. Löhnis; A. Lups; Migration Mondiale; Ministerie van Onderwijs, (Kunsten) en Wetenschappen; Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid; Nationale Federatie voor de Geestelijke Volksgezondheid; C.W.E. Nepperus-Schors; J.C.J.C. van Nooten; W.H. Posthumus-van der Goot; A.M. Poutsma-Pape; Reisbureau Hotelplan; G. Rulkens van Rij; N. Schadee; Th.F.S.M. van Schaik; A.W. Slors-Mulder; Sociaal Cultureel Centrum de Pietersberg; Arenda J.H. Spiele; Stichting Breda-1961; Stichting tot Exploitatie van een internationaal Jeugdhotel te 's-Gravenhage; Stichting Het Nederlandse Studenten Sanatorium; E.A. Stoop; S.J. Suys-Reitsma; K.H. Tjoa-Kwik; Trianon, vergaderzalen; Unicef, Stichting Nederlands comité; United States Rice Export Development Association; Universitair Asyl Fonds; Voorlichtingsbureau Vlees, Vleeswaren en Vleesconserven; C. Vreede-de Stuers; prof. Johanna Westerdijk; M.S. Wijckerheld Bisdom.
Unitdate1961.