/
You are not logged in

Archief Stichting Vrouwen Leren Werken in de Binnenvaart (VLWB) (1981) 1983-1985 (1987)

ArchiveGo to Archive
BoxARCHIEF VAN DE STICHTING VROUWEN LEREN WERKEN IN DE BINNENVAART
Inventory Number3
UnitTitle1983-1984.
Unitdate1983-1984.
Extent21 map.
OddNB. Bevat tevens notulen van de vergadering Mooie Trui 1983, notulen van de cursistenvergadering.1983,1984, adreslijst van bestuursleden, notulen van de actievergadering 1984, agenda van een cursisten / kollektiefvergadering 1984, notulen van kollektiefvergaderingen 1984, notulen van werkoverleg 1984, verslag van evaluatievergaderingen. 1984.