/
You are not logged in

Archief Stichting Landelijke Ombudsvrouw (SLO) 1973-1993 (-1996)

ArchiveGo to Archive
BoxStukken betreffende bijzondere onderwerpen
UnitTitleStukken betreffende de bij de Commissie Gelijke Behandeling aangespannen zaak inzake het vermoeden van indirecte discriminatie van vrouwen bij de ontslagaanvraag van het personeel van Philips Lighting N.V. 1990-1992.
Unitdate1990-1992.
Extent21 pak.