/
You are not logged in

Archief Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (NVVH) 1912-2001

ArchiveGo to Archive
BoxAlgemene correspondentie
UnitTitleIngekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan en betreffende het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 1961-1972.
Unitdate1961-1972.
Extent21 omslag.