/
You are not logged in

Archief Algemeene Nederlandsche Vrouwen Vredebond (ANVV) (1900-) 1914-1940, 1951, 1981-1983

ArchiveGo to Archive
BoxHoofdbestuur Algemeene Nederlandsche Vrouwen Vredebond
UnitTitleIngekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan diverse organisaties en personen, meestal leden van afdelingen. Alfabetisch (op onderwerp of op geadresseerde/afzender) geordende en genummerde stukken 1-262. Geen index aangetroffen. 1931-1934.
Unitdate1931-1934.
Extent216 omslagen.