/
You are not logged in

Archief Algemeene Nederlandsche Vrouwen Vredebond (ANVV) (1900-) 1914-1940, 1951, 1981-1983

ArchiveGo to Archive
BoxHoofdbestuur Algemeene Nederlandsche Vrouwen Vredebond
UnitTitleGenummerde stukken 1-69 getiteld 'Klapper 5 inhoud krantjes van 1917 tot 1930 met daarbij behoorende briefwisseling van 1917 tot en met 1930': handgeschreven versies van Ons Streven. Orgaan van den Alg. Ned. Vrouwen Vredebond”, vanaf nummer 16, januari 1925, verschenen in combinatie met “De Nieuwe Koers” en vanaf 1929 als De Nieuwe Koers. Maandblad voor de vredesbeweging in Nederland. Mededeelingen van den Algem. Nederl. Vrouwen-Vredebond” met kopij en correspondentie. juli 1917-1929.
Unitdatejuli 1917-1929.
Extent222 omslagen.
OddNB. De gedrukte afleveringen zijn eruit gehaald in 2009.