/
You are not logged in

Archief Clara Wichmann Instituut. Wetenschappelijk Instituut Vrouw en Recht (CLWI) 1980-2012

Identity Area

Collection IDIIAV00000403
Unitdate1980-2004
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent11.1 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Susanne Neugebauer en Désirée Vreke tussen 2004 en 2008. Aanvulling nrs 469-479 verwerkt door Désirée Vreke in 2015.
Access and UseBeperkt .
Preferred CitationArchief Clara Wichmann Instituut. Wetenschappelijk Instituut Vrouw en Recht (CLWI), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Opgericht in maart 1987 als Landelijk expertisecentrum vrouwen en recht; in november 1987 werd de naam van de samenwerkende organisaties Landelijke Werkgroep Vrouw en Recht, het Proefprocessenfonds Rechtenvrouw en Nemesis, Tijdschrift over Vrouwen en Recht gewijzigd in Clara Wichmann Instituut (CLWI) en gingen de organisaties samenwerken onder één dak; opgeheven per 1 oktober 2004 wegens stopzetting van de subsidie; doelstellingen waren het verzamelen en toegankelijk maken van documentatie en informatie op het gebied van vrouw en recht, het stimuleren van rechtsvorming (onder meer door het schrijven van commentaren bij wetsvoorstellen), onderzoek, theorievorming, en debat voor de verbetering van de rechtspositie van vrouwen, deskundigheidsbevordering, becommentariëren van voor vrouwen relevante ontwikkelingen in het nationale en internationale recht, het verzorgen van publicaties en het organiseren van symposia en (studie)bijeenkomsten; speerpunten waren gelijke behandeling, personen- en familierecht, geweld tegen vrouwen en vreemdelingen- en vluchtelingenrecht; met het toegankelijk maken van jurisprudentie maakte het CLWI zichtbaar hoe wetgeving in de praktijk voor vrouwen uitwerkte; de Landelijke Werkgroep Vrouw en Recht groeide uit tot een vereniging met meer dan 200 leden en organiseerde vanaf 1987 bijeenkomsten, waarbij thema’s door verschillende sprekers werden belicht , vanaf 2001 plenaires genaamd; in 2000 werd de bestuurlijke structuur veranderd van het CLWI; er blijven nog twee rechtspersonen bestaan, de stichting CLWI en de Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann (voorheen Rechtenvrouw) met gewijzigde statuten; de besturen van beide stichtingen vormden een personele unie; de redactie van het tijdschrift Nemesis deed voortaan haar werk onder de paraplu van het CLWI; een redactiestatuut waarborgde de onafhankelijkheid; de vereniging Werkgroep Vrouw en Recht werd op 10 november 2000 formeel opgeheven en de activiteiten werden voortgezet door het CLWI; met de opheffing van het CLWI verdween ook het tijdschrift Nemesis; de Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann kon blijven bestaan; op 22 april 2004 werd de Vereniging Vrouw en Recht 'Clara Wichmann' (her)opgericht.


Inhoud

Notulen van bestuursvergaderingen 1987-2002; notulen van beleidsvergaderingen 1989-2004; notulen van medewerkstersvergaderingen 1987-1993; jaarverslagen 1987-2004; correspondentie 1988-2003; stukken betreffende geschiedenis en organisatie 1987-2004; stukken betreffende beleid 1987-2004; stukken betreffende financiën 1987-2004; stukken betreffende personeel 1987-2003; stukken van het documentatiecentrum 1990-2003; stukken betreffende gelijke behandeling, sociale zekerheid, seksueel misbruik en sociaal ouderschap 1988-2004; stukken betreffende symposia en bijeenkomsten 1987-2004; stukken betreffende projecten (in samenwerking met andere organisaties) 1991-2004; stukken betreffende publiciteit 1987-2004. Landelijke Werkgroep Vrouw en Recht: notulen van bestuursvergaderingen 1980-2000; notulen van plenaire vergaderingen 1984-2000; correspondentie 1987-1996; jaarverslag 1985; stukken betreffende subsidies 1984-1986; stukken betreffende activiteiten (van Subgroepen) 1984-2004; stukken betreffende bijeenkomsten en lezingen 1988-2002.
Nemesis, tijdschrift over vrouwen en recht: notulen van redactievergaderingen en de jaarlijkse beleidsvergadering 1982-2003; correspondentie 1985-1999; stukken betreffende geschiedenis en organisatie 1982-2003; beleidsplannen 1993-1997; stukken betreffende financiën 1983-1986; stukken betreffende de redactie 1990-2000; stukken betreffende publiciteit 1984-1998.
Clara Wichmann Fonds: stukken betreffende de (financiële) geschiedenis 1989-2000.
Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann: notulen van bestuursvergaderingen 1984-2003; notulen van beleidsvergaderingen 1992-1996; jaarverslagen 1984-2003; correspondentie 1984-2003; stukken betreffende de organisatie 1983-1987, 2003; stukken betreffende beleid en publiciteit 1984-2003; stukken betreffende financiën 1984-2003; stukken betreffende garantstelling voor rechtszaken 1988-1998.
ARCHIEF VAN HET CLARA WICHMANN INSTITUUT (CLWI) 1987-2004

Stukken van algemene aard.

Notulen.
1-13
Agenda’s en notulen van het algemeen en dagelijks bestuur. Met bijlagen. 1987-1999.. 13 pakken.
1
1987..
2
1988..
3
1989..
4
1990..
5
1991..
6
1992..
7
1993..
8
1994..
9
1995..
10
1996..
11
1997..
12
1998..
13
1999..
14-17, 471
Agenda’s en notulen van de bestuursvergaderingen. Met bijlagen. 2000-2005.. 4 pakken en 2 omslagen.
14
2000..
15
2001..
16
2002..
17
2003. met een lijst van nieuwe bestuursleden. (omslag).
471
2004..
474
2005..
18-33
Agenda’s en notulen van de beleidsvergaderingen. Met bijlagen. 1989-2004.. 15 omslagen en 2 stukken.
18
1989..
19
1990 februari en juni. (2 stukken).
20
1991..
21
1992..
22
1993..
23
1994..
24
1995..
25
1996..
26
1997..
27
1998..
28
1999 januari-april, september-oktober..
29
2000..
30
2001..
31
2002..
32
2003..
33
2004 januari-mei..
34
Notulen van medewerkersvergaderingen. 1987-januari 1993.. 1 pak.

Jaarverslagen.
35
Jaarverslagen 1987-1999 en een kopie van een intern jaarverslag van 2003. Nederlands en Duits. 1988-2000, 2003.. 1 pak.
NB. Bevat het jaarverslag van 1991 in het Duits. Zie de Nieuwsbrief Clara Wichmann Instituut voor de jaarverslagen van 2000-2004. Deze nieuwsbrief bevindt zich in de collectie van de bibliotheek van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis.

Correspondentie.
36
Chronologische lijsten van ingekomen post. 1989-1997, 2000-2004.. 1 omslag.
37-49, 469
Ingekomen stukken. Deels kopieën. 1987-2004.. 14 omslagen.
37
1986-1987..
38
1988..
39
1989..
40
1990..
41
1991..
42
1992..
43
1993..
44
1994-1995..
45
1996-1997. met geluidsband..
46
2000..
47
2001..
48
2002..
49
2003..
469
2004..
50
Chronologische lijsten van uitgaande stukken. 1991-2004.. 1 omslag.
51-63, 470
Kopieën van uitgaande stukken. 1991-2004.. 13 omslagen en 1 pak.
51
1991..
52
1992..
53
1993..
54
1994..
55
1995..
56
1996..
57
1997..
58
1998..
59
1999..
60
2000..
61
2001..
62
2002..
63
2003..
470
2004. (pak).
64
Correspondentie Internationaal. 1990-1993, 2000-2001.. 1 omslag.

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.

Geschiedenis en organisatie.
65
Akte van de Stichting ter Oprichting van het Landelijk Centrum Vrouwen en Recht, 4 maart 1987,. 1 omslag.
66
Verslag van de Stichting ter oprichting van het Landelijk Centrum Vrouwen en Recht over de periode januari-juli 1987 en werkplan voor het wetenschappelijk instituut Vrouwen en Recht. 3 augustus 1987.. 1 stuk.
67
Geluidsbanden met een interview met Heikelien Verrijn Stuart, redactiesecretaris van het Tijdschrift Nemesis en Dorien Pessers, beleidsmedewerker van het Proefprocessenfonds Rechtenvrouw, in het radioprogramma Faktor 5, bericht uit het Koninkrijk uitgezonden op 9 november 1987 betreffende de opening van het Clara Wichmann Instituut. 1987.. 2 cassettebandjes.
68
Stukken betreffende de feestelijke opening van het CLWI op 18 november 1987. 1987.. 1 omslag.
69
Exemplaar van de publicatie Misdaad, straf en maatschappij van Clara Meijer-Wichmann, geschonken door haar dochter Hetty Passchier-Meijer bij de oprichting van het Clara Wichmann Instituut. z.j.. 1 stuk.
NB. Met een opdracht van Hetty Passchier-Meijer geschreven op 19 november 1987 op het titelblad naar een citaat van Clara Wichmann uit 1916: ‘Niet de vrijheid was het, die menige vrouw moeilijke jaren gaf, maar de overgang naar de vrijheid’.
70
Foto’s van de huisvesting (en van enkele medewerksters) van het Clara Wichmann Instituut aan de Singel 373 in Amsterdam. Met plattegrond. 1988, [tussen 1987 en 1995].. 1 omslag.
71
Stukken betreffende de uitreiking van de Joke Smit Prijs aan het CLWI op 26 september 1988. 1988.. 1 omslag.
72
Stukken betreffende de inrichting van een Klachtenbureau Vrouwendiscriminatie als onderdeel van het CLWI. 1989-1993.. 1 pak.
73
Rapport uitgebracht door adviesbureau De Beuk betreffende de interne organisatie van het CLWI. 1993.. 1 stuk.
74
Stukken betreffende de opening van de nieuwe behuizing van het CLWI in de Majellakerk in Amsterdam op 11 januari 1995. 1995.. 1 omslag.
75
Stukken betreffende de vernieuwing van de bestuursstructuur binnen het CWLI en de feestelijke bijeenkomst op 4 oktober 2000 ter viering van de nieuwe structuur. 1999-2000.. 1 omslag.
76
Stukken betreffende de intrekking van de erkenning van het CLWI als opleidingsinstelling Permanente Opleiding Advocatuur door de Orde van Advocaten per 1 januari 2005. 2003-2004.. 1 pak.
77
Instellings- en eindevaluatieverslag van een stagiaire betreffende doel en organisatie van het CLWI. 2003-2004.. 2 stukken.
78
Stukken betreffende de subsidiebeëindiging van het CLWI en stukken betreffende de voortzetting van het CWLI in de ‘Vereniging Vrouw en Recht Clara Wichmann’. 2003-2004.. 1 omslag.
NB. De vereniging is opgericht op 22 april 2004. (zie hun website). Zie ook inv.nr 106.
79
Stukken betreffende de opheffing en de slotbijeenkomst van het CLWI op 1 oktober 2004. Met stukken betreffende de liquidatie in 2012. 2004, 2010-2012.. 1 omslag.

Beleid.
80
Beleids- en activiteitenplannen. 1987-1989, 1991-2004.. 1 omslag.
81
Stukken van de subgroep Inhoud ten aanzien van samenhang, samenwerking en inhoud van het CLWI. 1996.. 1 omslag.
82
Quickscan van de organisatie door een adviesbureau en het Eindrapport evaluatie- en inventarisatie CLWI 1993-1998 in opdracht van het ministerie van Justitie van 8 april 1999 met een reactie van het bestuur van oktober 1999. 1998-1999.. 4 stukken.
83
Stukken betreffende de Strategienotitie ‘CWI na 2000’ en de strategiedag gehouden op 19 juni 1999 naar aanleiding van de notitie. 1999.. 1 omslag.
84
Strategieplan CLWI 2000-2005 en de verkorte versie van het plan. 2000.. 2 stukken.
85
Conceptcommunicatieplan. 2000.. 1 stuk.
86
Stukken van de Commissie Deskundigheidsbevordering betreffende de rechtspositie van vrouwen aan andere organisaties. 2002-2003.. 1 omslag.

Financiën.
87
Exploitatiebegrotingen CLWI. 1987-1993, 1997-2001, 2003.. 1 omslag.
88-103
(Kopieën) van jaarrekeningen CLWI. 1988-2005.. 111stukken en 7 omslagen.
88
1988..
89
1989..
90
1990..
91
1991..
92
1992..
93
1993. (omslag).
94
1994. (omslag).
95
1995. (omslag).
96
1996. (omslag).
97
1997. (omslag).
98
1998. (omslag).
99
1999..
100
2000..
101
2001. (omslag).
102
2002..
103
2003..
473
2004..
104
Agenda’s en notulen van de Financiële commissie. augustus 1991-juli 1992.. 1 omslag.
105-106
Correspondentie met de subsidiegevers het ministerie van Justitie Hoofddirectie Organisatie Rechtspleging en Rechtshulp (H.D.O.R.R.) en het ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidDirectie Coördinatie Emancipatiebeleid (DCE). 1987-2004.. 2 pakken.
105
1987-1993..
106
1994-2004..
107
Stukken betreffende subsidieaanvragen voor de oprichting van het Landelijk Centrum Vrouwen en Recht (CLWI). 1986-1988.. 1 omslag.
108
Financiële stukken betreffende uitgegeven publicaties van het CLWI. 1988-1990, 2003.. 1 omslag.
NB. Zie ook stukken betreffende subsidies bij de inventarisnrs van beschreven publicaties.
109-111
Stukken betreffende subsidieaanvragen voor projecten van het CLWI. 1989-1999.. 3 omslagen.
109
1989-1990..
110
1994-1997..
111
1998-1999..
NB. Zie ook stukken betreffende subsidies bij inv.nrs van beschreven projecten.
112
Financiële stukken betreffende donateurschap. 2001-2003.. 1 omslag.

Personeel.
113
Foto’s van feestjes en een bedrijfsuitje. 1992-1996?, 2001.. 1 omslag.
114
Foto’s van de ‘Heidag’ voor bestuur en medewerksters. juni 1999.. 1 omslag.
115-117
Functieomschrijvingen en waarderingen. 1987-1992, 2002.. 3 omslagen.
115
1987-1989..
116
1990-1992..
117
2002..
118
Stukken betreffende het werven van nieuw personeel. 2000-2001.. 1 omslag.
119
Foto’s van medewerksters voor het jaarverslag door een PR medewerkster. mei 2001, 2003.. 1 omslag.
120
Stukken betreffende personeelsaangelegenheden in de interim periode. 2002.. 1 omslag.
121
Verslag van de personeelsvergadering op 26 juni 2003. 2003.. 1 stuk.

Documentatiecentrum.
122
Agenda’s en notulen van het Documentatieoverleg van het CLWI. 1993-1999.. 1 omslag.
123
Stukken betreffende het beleid van het Documentatiecentrum. 1990-2003.. 1 pak.
124
Literatuuroverzichten opgesteld door het Documentatiecentrum. Nr. 109, november- nr. 139, september. Deels kopieën. 2000-2003.. 1 omslag.
125
Krantenknipsels en andere documentatiematerialen betreffende het leven en werk van Clara Wichmann. z.j.. 1 omslag.
126
‘Keuzebibliografie Clara Wichmann 1885-1922’ opgesteld door Tanja Kraft van Ermel, documentaliste van het CLWI. 1992. 1 stuk.
127
Stukken betreffende de CD ROM Vrouw en Recht en een uitnodiging voor de presentatie van de CD ROM op 3 april 1995. 1995.. 1 omslag.
128
Thesaurus Vrouw en Recht, Gerdie Ketelaers en Tanja Kraft van Ermel. november 1995.. 1 stuk.
129
(Kranten)artikelen waarin het (documentatiecentrum van het) CLWI besproken wordt. 1982-2003.. 1 pak.

Gelijke behandeling.
130
Stukken betreffende reacties op het voorstel van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) aan de Tweede Kamer der Staten Generaal op 25 maart 1988. 1988-1989.. 1 omslag.
131
Klacht van het CWLI, aan de Commissie Gelijke Behandeling namens een lid van de Werkgroep Pensioenen van de Landelijke Ombudsvrouw over het weduwepensioen van de Nederlandse Orde van Advocaten. 1991-1992.. 1 omslag.
132
Stukken betreffende het indienen van een klacht bij de Commissie Gelijke Behandeling betreffende de anciënniteitregeling voor de rechterlijke macht voor vrouwelijke rechters in deeltijd. 1991-1993.. 1 omslag.
133
Stukken van het Functiewaarderingsnetwerk inzake gelijke behandeling in functiewaarderingen, waaraan het CLWI deelnam. 1993-1995.. 1 omslag.
134
Stukken betreffende het proces tegen uitsluiting van vrouwen van het lidmaatschap van de Staatkundig gereformeerde Partij (SGP). 1993-1995.. 1 pak.
135
Stukken betreffende de rechtspositie van alfahulpen. 1996-2000.. 1 pak.
136
Stukken betreffende de oprichting van een Informatiepunt Gelijke Behandeling (IGB) om informatie en kennis over gelijke behandelingswetgeving te concentreren in samenwerking met andere organisaties. 1998-2004.. 1 pak.

Sociale zekerheid.
137-143
Stukken betreffende (de juridische subgroep van) het Comité Gelijke Rechten Nu, dat vecht voor gelijke behandeling in de sociale zekerheid. Dorien Pessers van het CLWI was lid van het comité. 1988-1994.. 4 stukken, 3 omslagen, en 2 pakken.
137
1988.. 1 pak.
138
1989..
139
1990.. 1 pak.
140
1991..
141
1992..
142
januari 1993.. 2 stukken.
143
januari 1994.. 2 stukken.
144
Stukken betreffende het (ontwerp van de) Algemene Nabestaandenwet (ANW). 1992-1996.. 1 omslag.
145
Stukken betreffende commentaar op het wetsvoorstel Algemene Nabestaanden Wet (ANW) in samenwerking met vrouwenorganisaties als Actiegroep Weduwen in de kou en de FNV-Vrouwenbond. 1993-1996.. 1 omslag.
146
Stukken betreffende het wetsvoorstel voor niet-beroepsmatige zorg in de Grondwet gepubliceerd in de bundel Een stuk zeep in de badkuip. Hoe zorg tot haar recht komt, wat ter mededinging is aangeboden in de Grondwetstrijd 1998. 1997-1998.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr 173.
147
Stukken betreffende een proefproces aangespannen door de FNV aangaande zwangerschap en WAO, waarbij het CLWI adviseerde. 2000-2001.. 1 omslag.

Seksueel misbruik.
148*
Stukken betreffende de Maurikse incestzaak, de rol van de advocaat van de dader en het commentaar van een beleidsmedewerkster van het Proefprocessenfonds, namens het CLWI. 1989.. 1 omslag.
149
Stukken van de Interprofessionele werkgroep Vrouwenmishandeling, waaraan het CLWI deelnam.1992-1993.. 1 omslag.
150
Stukken betreffende aangiften van seksuele intimidatie (naar aanleiding van een door het CLWI opgestelde voorbeeldbrief) na een Tv-optreden van Hennie Huisman op 2 februari 1995 ten bate van de slachtoffers van de watersnoodramp. 1995.. 1 omslag.
151
Stukken betreffende (processen inzake) incest en seksueel geweld. 2001.. 1 omslag.
152
Stukken betreffende het Landelijk platform huiselijk geweld, waaraan de directeur van het CLWI deelnam. 2001-2003.. 1 pak.

Sociaal ouderschap.
153
Stukken betreffende de hoorzitting van de Vaste Kamer Commissie van Justitie op 7 december 1995 inzake de notitie Leefvormen, de toelichting van een beleidsmedewerkster van het CLWI en de documentatie van de beleidsmedewerkster betreffende homoseksueel partnerschap, sociaal partnerschap en Nederlands recht. Nederlands, Engels en Duits. 1992-1996.. 1 pak.
154
Stukken betreffende de Wet Donorgegevens Kunstmatige Inseminatie. Geproduceerd en gedocumenteerd door een beleidsmedewerkster van het CLWI. 1992, 1994.. 1 omslag..

Studiegroepen, studiebijeenkomsten en training.
155
Stukken betreffende de (voorbereiding) van de expertmeeting VN-Vrouwenverdrag op 12 februari 1997 georganiseerd door het CLWI en de stuurgroep Justitie Emancipatie Stimulering (JES); met diskettes waarop een selectie van de databank ‘Vrouwen en Recht is vastgelegd. 1995-1997.. 1 omslag.
156
Notulen en adreslijsten van het Juridisch Overleg Vrouwenstudies waaraan het CLWI deelnam. 1989-1999.. 1 pak.
157
Stukken betreffende een diversiteitstraining op het gebied van de juridische aspecten bij seksuele intimidatie voor vertrouwensvrouwen bij Defensie georganiseerd door het CLWI. 1996.. 1 omslag.
158
Stukken betreffende de studiegroep Specialisten Europees gelijke behandelingsrecht. 1996-1999.. 1 pak.
NB. De coördinatie van de studiegroep berustte bij het CLWI.
159-161
Stukken betreffende (de voorbereiding van) de (studie)bijeenkomsten. 2001-2003.. 3 pakken.
159
De positie van de vrouw in het nieuwe erfrecht 23 januari 2001;.
160
Aansprakelijkheidsverzekering bij seksueel geweld 26 februari 2002. NB. Zie ook inv.nr. 322;.
161
Jij eruit of ik eruit -huiselijk geweld en de uithuisplaatsing van plegers 10 maart 2003;.
NB. Zie inv.nr 78; Gelijke verantwoordelijkheid voor onderhoud en zorg -over kinderalimentatie 28 oktober 2003.
162
Rapport van de expertmeeting ‘Rapportage door hulpverleners bij vermoedens seksueel misbruik ‘ gehouden op 25 maart 2004 georganiseerd in samenwerking met TransAct, landelijk expertisecentrum seksespecifieke zorg en seksueel geweld. 2004.. 1 stuk.

Symposia.
163
Stukken betreffende het Congres ‘Vrouw en Criminaliteit’ op 9-10 april 1987, waaraan het CLWI deelnam. 1987.. 1 omslag.
164-167
Stukken betreffende het congres ‘Ongewenste intimiteiten gewenste rechten’, georganiseerd door de Projectgroep Ongewenste Intimiteiten (P.O.I.), een gezamenlijk initiatief van het CLWI en de Stichting Handen Thuis op 22 februari 1990. 1988-1990.. 2 omslagen, 2 stukken en 1 pak.
164
Samenwerkingsovereenkomst. draaiboeken en notulen van de voorbereidingsgroep en van de follow up groep. 1988-1990..
165
Correspondentie congresbundel. 1989..
NB. De congresbundel en de poster van het congres bevindt zich in de bibliotheek respectievelijk het beeldarchief van het IIAV.
166
Programma, uitnodiging, lezingen, deelnemerslijst, congresverslag, en persmap. 1990; met foto’s, 10 cassettebandjes en 4 diskettes. 1 pak..
167
Rapport ‘Ongewenste intimiteiten heet voortaan seksuele intimidatie’, evaluatie van de publiciteit rond het congres Ongewenste intimiteiten, gewenste rechten’, met een financieel verslag1990. 2 stukken.
168
Stukken betreffende het symposium ‘Sociaal Ouderschap in juridisch perspectief’ gehouden op 15 juni 1995 in samenwerking met de Emancipatieraad; met foto’s. 1 omslag. 1994-1995..
169
Stukken betreffende (de voorbereiding) van het symposium ‘Publiek Geheim: Deprivatisering van het vrouwenleven’, georganiseerd door het CLWI op 25 januari 1995 ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de drie instellingen die in het CLWI participeren: Nemesis, de Werkgroep Vrouw en Recht en het Proefprocessenfonds Rechtenvrouw en stukken betreffende de gelijknamige feestbundel. 1 pak. 1993-1995..
NB. Zie ook Nemesis inv.nr 386-388.
170-173
Stukken betreffende (de voorbereiding en organisatie) van het symposium ‘Hoe zorg tot haar recht komt’ op 15 december 1997 over juridisering van de zorg ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het CLWI. 1995-1998.. 2 omslagen en 2 stukken.
170
Voorbereiding en organisatie..
171
Geluidsband van de plenaire sessie van het symposium. (stuk).
172
Fotoalbum van het symposium (groot formaat; tijdelijk bij beeldarchief).
173
Expertmeetings georganiseerd in samenwerking met de Emancipatieraad (ER) als voorbereiding voor het symposium. 1995-1997..
NB. De resultaten van de expertmeetings zijn verwerkt in de bundel Een stuk zeep in de badkuip. Hoe zorg tot haar recht komt zie ook inv.nr 146.
174
Stukken betreffende het seminar ’15 jaar jurisprudentie seksuele intimidatie op het werk’ gehouden op 10 maart 1999 ter gelegenheid van het verschijnen van het boek Seksuele intimidatie op de werkplek: een juridische gids. 1999.. 1 omslag.
175
Stukken betreffende de bijeenkomst ‘Recht hebben, recht krijgen, het VN-Vrouwenverdrag in de komende kabinetsperiode’ gehouden op 16 april 2002 in samenwerking met E-Quality. 2002.. 1 omslag.
NB. Zie ook voor het VN-Vrouwenverdrag de inv.nrs 177-187.
176
Stukken betreffende de conferentie ‘Sexueel Misbruik in de Kerk. Juridische mogelijkheden voor slachtoffers’ gehouden op 3 juni 2004 in samenwerking met het Interkerkelijk Samenwerkingsverband tegen Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties en de Landelijke Instelling Hulp en Recht. 2004.. 1 omslag.

Projecten.

VN-Vrouwenverdrag.
177
Stukken betreffende de (NGO Schaduwrapportage) VN-Vrouwenverdrag in samenwerking met Women’s Exchange Programme (WEP) International en Arachne. 1992-1994.. 1 omslag.
178-179
Stukken betreffende de begeleidingscommissie van het onderzoek ‘Het vrouwenverdrag in de Nederlandse rechtsorde’ waarin het CLWI zitting had. 1993-1996.. 2 omslagen.
178
oktober 1993-1994..
"
179
1995-1996..
"
180
Stukken betreffende het project Brochure VN-Vrouwenverdrag. 1994, 1996.. 1 omslag.
181
Stukken van de Begeleidingscommissie van het onderzoek ‘Nationale Implementatie Rapportage VN-Vrouwenverdrag’, rechtsorde’ waarin het CLWI zitting had. 1994-1996.. 1 omslag.
182
Stukken betreffende het Handvest Grondrechten EU over Mensenrechten van vrouwen en de voorbereiding op de hoorzitting over het handvest op 21 februari 2000 in de Tweede Kamer. 2000.. 1 omslag.
183
Stukken betreffende het project ‘Multiculturaliteit en de betekenis van het Vrouwenverdrag’, waaraan het CWLI deelnam en de door E-Quality uitgegeven publicatie Eén verdrag voor alle vrouwen; Verkenningen van de betekenis van het VN-Vrouwenverdrag voor de multiculturele samenleving. 2001-2002.. 1 omslag.
184
Agenda’s en notulen van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag, waaraan het CWLI deelnam. 2001-2004.. 1 pak.
185
Stukken betreffende het project VN-Vrouwenverdrag en de positie van Zwarte-, Migranten- en Vluchtelingenvrouwen in samenwerking met andere vrouwenorganisaties. 2001-2004.. 1 pak.
186
Stukken betreffende het project ‘Update bibliografie VN-Vrouwenverdrag’ en de publicatie VN-Vrouwenverdrag. Een geannoteerde bibliografie. 2002.. 1 omslag.
187
Stukken betreffende het project Brochure Facultatief Protocol bij het VN-Vrouwenverdrag: klagen over vrouwendiscriminatie. 2003-2004.. 1 omslag.

Personen en familierecht / Huwelijksvermogensrecht.
188
Stukken betreffende het onderzoek naar de financiële effecten van de wet Alimentatieduurbeperking voor vrouwen met zorgarbeid. 1995.. 1 omslag.
189
Stukken betreffende het onderzoek en de publicatie Onzekere rechten, onderzoek naar de rechtspositie van vrouwen met een afhankelijke verblijfsvergunning na scheiding. 1 omslag. 1997-1999..
190
Stukken betreffende het onderzoek Emancipatie Effect Rapportage (EER) Huwelijksvermogensrecht in opdracht van het Ministerie van Justitie. 1 omslag. 1999-2000..
191
Stukken betreffende het onderzoek naar de knelpunten in de procedure tot geslachtsnaamwijziging na incest uitgevoerd in opdracht van het CLWI en Slachtofferhulp Nederland en stukken van de presentatie op 11 maart 2002 van de publicatie Geslachtsnaamwijziging na incest. 2000-2003.. 1 omslag.

Seksueel misbruik.
192
Stukken betreffende de projecten ‘Productie Zedenalmanak’ en ‘Herziening Zedenalmanak’ in samenwerking met TransAct en in opdracht van het ministerie van Justitie. 1996, 1999-2003.. 1 omslag.
193
Stukken betreffende het project ‘Samenstelling van de Jurisprudentiebundel Schadevergoeding na seksueel misbruik. 2000.. 1 omslag.
194
Stukken betreffende de (afgewezen) projectaanvraag voor een heruitgave van de juridische gids Seksuele intimidatie van 1999. 2001-2002.. 1 omslag.
195
Stukken betreffende het onderzoek ‘Uitsluiting seksuele gedragingen door aansprakelijkheidsverzekeraars van de Wetenschapswinkel Rechten van de Universiteit van Utrecht in opdracht van het CLWI. 2003.. 1 omslag.

Overige projecten.
196
Stukken betreffende het (verslag van het) onderzoek naar de behoeften van vrouwen in detentie. 1991-1992.. 1 omslag.
197
Stukken betreffende het rechtsvergelijkend onderzoek naar Uithuisplaatsing van plegers van huiselijk geweld, waaraan het CLWI deelnam. 2001.. 1 omslag.
198
Stukken betreffende afgewezen projectvoorstellen, waarin het CLWI deelnam. 2001-2002.. 1 omslag.

Publiciteit en publicaties.
199
Briefpapier van het CLWI, Nemesis, de Landelijke Werkgroep (LWG) Vrouw en Recht en het Proefprocessenfonds Rechtenvrouw en twee logo’s van het CLWI. Met diskettes. 1987-2004.. 1 omslag.
200
Button van het CLWI, folders en PR-materiaal van het CLWI, Nemesis, de LWG Vrouw en Recht en het Proefprocessenfonds Rechtenvrouw. Nederlands en Engels. z.j.. 1 omslag.
NB. De button bevindt zich ook in het Beeldarchief van het IIAV.
201
Lijst van publicaties van medewerkers CLWI. 1983-1988.. 1 stuk.
202-212
(Kopieën) van publicaties van en over het CLWI, met inhoudsopgave. 1987-2004.. 11 omslagen.
202
1987-1990 met inhoudsopgave. 1988-1991..
203
1991..
NB. Zie voor inhoudsopgave inv.nr 202.
204
1992-1993..
205
1994-1995. met inhoudsopgave over 1992-1995..
206
1996-1997..
207
1998-1999..
208
2000..
209
2001..
210
2002..
211
2003..
212
2004..
213
Wetscommentaren en commentaren op kabinetsstandpunten. 1987-2004.. 1 pak.
214-216
Persberichten. Deels kopieën. 1987-1997.. 3 omslagen.
NB. Zie ook inv.nrs 201-212 en inv.nr 391 voor persberichten van Nemesis.
214
1987-1995..
215
1996-1997..
216
1999-2000..
217-223
Geluids- en beelddragers met interviews met medewerkers van het CLWI. 1996-1998, 2001.. 4 cassettebandjes, 2 VHS-videobanden en 1 CD ROM.
217
Interview met Gerdie Ketelaars, beleidsmedewerkster CLWI, door Peter Meywes in het RVU-radioprogramma ‘Vals beschuldigd’ uitgezonden op 21 februari 1996 betreffende seksueel geweld en het false-memory-syndrome..
218
Interview op VHS-videoband met Agnes van Brussel, beleidsmedewerkster CLWI, in het TV-programma ‘Koffietijd’ uitgezonden op 28 februari 1997 betreffende het aansprakelijk stellen voor de financiele gevolgen van een zwangerschap door een medische fout..
219
Interview met Els van Blokland, beleidsmedewerkster CLWI, in het radioprogramma ‘Het geding’ uitgezonden op 6 februari 1998 betreffende het gezamenlijk gezag..
220
Interview met Rikki Holtmaat in het NPS radioprogramma ‘Rechtenkwesties’ uitgezonden op 11 oktober 2001 betreffende de implementatie van het VN-Vrouwenverdrag..
221
Interview op VHS-videoband met Marjan Wijers, beleidsmedewerkster CLWI, in het TV-programma ‘Heilig vuur’ uitgezonden op 6 september 2001 betreffende vrouwenhandel en prostitutie..
222
Interview met Elsbeth Boor, beleidsmedewerkster van het CLWI, in het NPS radioprogramma ‘Rechtenkwesties’ uitgezonden op 20 september 2001 betreffende erkenning in het afstammingsrecht..
223
Interview op CD-ROM met Margreet de Boer, directeur van het CLWI, in het TeleacNot radioprogramma ‘Tema’ uitgezonden op 3 maart 2001 betreffende het emancipatiebeleid..
224-228
Geluidsbanden met interviews met niet-medewerkers. 1991, 1995?, 1997, 2001.. 5 cassettebandjes.
224
Interview met Mevr. van Emmerich, beleidsambtenaar van het Ministerie van Justitie, in het radioprogramma ‘Het gebouw’ uitgezonden op 4 oktober 1991 betreffende de zojuist uitgekomen TBS-beleidsnota..
225
Interview met Dorien Pessers, docent Vrouwenstudies aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en voormalig beleidsmedewerkster CLWI, en een gynaecoloog in het KRO radioprogramma ‘Dingen die gebeuren’ betreffende zwangerschap bij oudere vrouwen en de rol van de medische technologie op het gebied van voortplanting. NB. Datum van uitzending is onbekend..
226
Interview met Heikelien Verrijn Stuart, voormalig beleidsmedewerkster CLWI, uitgezonden in een radioprogramma betreffende een proces van verkrachting van een slapende vrouw. NB. Naam van het radioprogramma en datum van uitzending zijn onbekend..
227
Interview met Selma Sevenhuysen in het MVS radioprogramma ‘De Realiteit’ uitgezonden op 1 oktober 1997 betreffende de publicatie Een stuk zeep in de badkuip..
228
Interview met Gerda van Dijk, juriste, in het NCRV radioprogramma ‘Plein publiek’ uitgezonden op 21 juni 2001 betreffende de mogelijkheid om te beschikken over een gratis advocaat voor slachtoffers van zedenmisdrijven..

ARCHIEF VAN DE LANDELIJKE WERKGROEP VROUW EN RECHT 1980-2000

Notulen.
229-248
Agenda’s en notulen van het bestuur (kerngroep). Met bijlagen. 1980-2000.. 19 omslagen en 2 stukken.
NB. De bijlagen bevatten werkplannen en begrotingen.
229
1980 oktober-december en februari 1981..
230
1982..
231
1983..
232
1984 januari. (2 stukken).
233
1985..
234
1986..
235
1987..
236
1988..
237
1989..
238
1990..
239
1991..
240
1992..
241
1993 januari-februari..
242
1994..
243
1995..
244
1996..
245
1997..
246
1998..
247
1999..
248
2000..
249-267
Agenda’s (en notulen) van de plenaire vergaderingen met nieuwsbrieven (vanaf 1988), literatuuropgaven en ledenlijsten. 1984-2000.. 19 omslagen.
249
1981..
250
1982 januari-maart..
251
1984..
252
1985..
253
1986..
254
1987..
255
1988..
256
1989..
257
1990..
258
1991..
259
1992..
260
1993..
261
1994..
262
1995..
263
1996..
264
1997..
265
1998..
266
1999..
267
2000..
268
Adressenlijsten van medewerksters. 1983 en z.j... 1 omslag.

Correspondentie.
269-278*
Ingekomen stukken. 1987-1996.. 10 omslagen.
269
1987..
270
1988..
271
1989 januari-september..
272
Lijst van ingekomen stukken. 1987-1989..
273
1991..
274
1992..
275
1993..
276
1994..
277
1995. 278*1996.
279-288
Kopieën van uitgaande stukken. 1987-1996.. 10 omslagen.
279
1987..
280
1988..
281
Lijst van uitgaande stukken. 1987-1988..
282
1989..
283
1991..
284
1992..
285
1993..
286
1994..
287
1995..
288
1996..

Statuten en jaarverslag.
289
Stukken betreffende de oprichting, de akte van oprichting op 5 juni 1985, inschrijvingen Kamer van Koophandel (KvK) en een concept Huishoudelijk reglement. 1985, 1995 en z.j .. 1 omslag.
290
Jaarverslag 1985. 1986.. 1 stuk.
NB. Jaarverslagen van de Werkgroep zijn vanaf 1987 opgenomen in het jaarverslag van het CLWI.

Financiën.
291
Stukken betreffende subsidies. 1984-1986.. 1 omslag.

Activiteiten van Subgroepen.
292-293
Stukken van de subgroep Sociale zekerheid. 1984-1989.. 2 omslagen.
292
1984-1985..
293
1986-1989..
294-302
Stukken van de subgroep Personen- en familierecht. 1984-2001.. 9 omslagen.
294
1984-1990..
295
1991..
296
1992 januari-augustus..
297
1994 maart-mei..
298
1996..
299
1997..
300
1998..
301
1999 januari-juni..
302
2000 en 2001 maart en september..
303
Stukken van de subgroep Seksueel geweld en strafrecht. Met bijlagen. 1984-1991.. 1 omslag.
304-305
Stukken van de subgroep Arbeid(srecht). 1984-1991.. 2 omslagen.
304
1984 september-1988..
305
1989-1991 juni..
306
Stukken van de subgroep Buitenlandse vrouwen. 1984-1985.. 1 omslag.
307
Stukken van de subgroep Gezondheid(srecht). 1985-1989.. 1 omslag.
308
Stukken van de subgroep Recht en migrantenvrouwen. 1989-1990.. 1 omslag.
309-312
Stukken van de subgroep Sociaal recht. 1992-1995.. 4 omslagen.
309
1991 april-november..
310
1992..
311
1993..
312
1994..
313-324
Stukken van de subgroep Seksueel geweld en civiel recht. 1992-2004.. 7 pakken en 5 omslagen.
NB. Na de opheffing van de Landelijke Werkgroep Vrouw en Recht in 2000 wordt de subgroep in het CLWI voortgezet als Werkgroep Seksueel geweld.
313
1992. (omslag).
314
1993..
315
1994..
316
1995..
317
1996..
318
1997 januari-september..
319
1998..
320
1999. (omslag).
321
2000-2001. (omslag).
322
2002. (omslag).
323
2003..
324
2004 januari-mei. (omslag).
325
Stukken van de subgroep Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht. 1998-2000.. 1 omslag.

Overige activiteiten.
326
Stukken betreffende de Reclame Codecommissie. 1990-1992.. 1 omslag.
327
Stukken betreffende (het wetsvoorstel en de toetsing van de) Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB). 1991-1994.. 1 pak.
328*
Stukken betreffende (een proces inzake) gelijke behandeling bij de arbeid. 1991-1994.. 1 pak.
329
Stukken betreffende commentaar op de richtlijn Discriminatiezaken in het Wetboek van Strafrecht. 1992-1993.. 1 omslag.
330
Stukken betreffende wijzigingen in het Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) in verband met invoering gezamenlijk oudergezag of voogdij en stukken betreffende het rapport ‘Anders scheiden’ van de Commissie Herziening Scheidingsprocedure (Commissie de Ruiter). 1996-1997.. 1 omslag.

Symposia, (studie)bijeenkomsten en lezingen.
331
Stukken betreffende (de organisatie van) het symposium ‘Feministische Ethiek in het Recht’ gehouden op 27 september 1996. 1995-1996.. 1 omslag.
332
Foto’s van medewerksters, leden van het bestuur en de vereniging tijdens de viering van het tienjarig bestaan van de drie instellingen die in het CLWI participeren: Nemesis, de Werkgroep Vrouw en Recht en het Proefprocessenfonds Rechtenvrouw. 1995.. 1 omslag.
NB. Het is niet duidelijk of deze foto’s genomen zijn tijdens het symposium ‘Publiek Geheim: Deprivatisering van het vrouwenleven’ op 25 januari 1995. Zie ook inv.nr 575.
333
Stukken betreffende (de organisatie van) het symposium ‘Vrouw en recht in de 21e eeuw - de millenniumbestendigheid van juridische constructies’ gehouden op 10 december 1999 in samenwerking met de leden van het Juridisch Overleg Vrouwenstudies Utrecht. 1999.. 1 pak.
334
Uitnodigingen voor studiedagen. 1992-1993.. 1 omslag.
335
Stukken betreffende de studiemiddag ‘De nieuwe Algemene Bijstandswet’ op 14 november 1995. 1995.. 1 omslag.
336
Stukken betreffende de studiemiddag ‘De Algemene Nabestaanden Wet (ANW)’ op 10 juni 1997. 1995, 1997.. 1 omslag.
337
Stukken betreffende de studiemiddag ‘Drie jaar Wet Gelijke Behandeling (WGB)’ op 12 september 1997. 1997.. 1 omslag.
338
Enquête gehouden onder de leden betreffende het bezoek aan de plenaire bijeenkomsten en de uitslag van de enquête. 1999.. 2 stukken.
339
Lezingen en workshops gehouden door medewerksters van het CLWI. Nederlands, Engels en Duits. 1988-1990, 1992, 1995- 1996, 2001-2002.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr 341.
340
Stukken betreffende de lezingen in het kader van het jaarprogramma ‘NBW en Vrouwen’ en de uitgave van de bundel ‘Nieuw Burgerlijk Wetboek en Vrouwen’ in samenwerking met de Uitgeverij ‘Stichting Burgerschapskunde’. 1992-1993.. 1 omslag.
341
Stukken betreffende de Feministische Juristinnentagen, met lezingen van Astrid Matthijsen, beleidsmedewerkster CLWI/Werkgroep. Nederlands en Duits. 1993-1995.. 1 omslag.

ARCHIEF VAN HET TIJDSCHRIFT NEMESIS 1982-2004

Stukken van algemene aard.
342-362
Agenda’s en notulen van de redactievergaderingen en de jaarlijkse beleidsvergadering. Met bijlagen. 1982-2003.. 21 omslagen.
342
1982-1983..
343
1984 met foto’s van de presentatie van het eerste nummer van het tijdschrift Nemesis op 13 september 1984..
344
1985..
345
1986..
346
1987..
347
1988..
348
1989..
349
1990..
350
1991..
351
1992..
352
1993..
353
1994..
354
1995..
355
1996..
356
1997..
357
1998..
358
1999..
359
2000..
360
2001..
361
2002..
362
2003..
363-368
Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken. 1985-1991.. 5 omslagen en 1 pak.
363
1985-1986..
364
1987..
365
1988..
366
1989. (pak).
367
1990..
368
1991..
369-372
Kopieën van uitgaande stukken. 1989-1996.. 5 omslagen.
369
1989-1990..
370
1991..
371
1992..
372
1993-1996..
373
Lijst van uitgaande stukken. 1991-1996.. 1 stuk.
374-376
Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken alfabetisch geordend. 1990-1999.. 2 omslagen en 1 pak.
374
A-J..
375
K-R..
376
S-Z. (pak).

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.

Geschiedenis en organisatie.
377
Stukken betreffende de geschiedenis van het redactioneel. 1982-1983.. 1 omslag.
378
Stukken betreffende de oprichting met een afschrift van de akte, het redactiestatuut, contracten, en huishoudelijk reglement. 1983, 1987-1988,1997.. 1 omslag.
379
Oorkonde van de LOF-Vakpersprijs 1988 houdende een eervolle vermelding in de categorie ‘Opinievorming’ uitgegeven op 16 november 1988 aan de redactie van Nemesis door de juryvoorzitter. 1988.. 1 stuk.
380
Waarderingsonderzoek onder abonnees naar het tijdschrift Nemesis. 1996.. 1 stuk.
381
Stukken betreffende de mogelijke voortzetting van Nemesis en de afscheidsbijeenkomst van Nemesis op 20 november 2003. 1986, 2002-2003.. 1 omslag.

Beleid.
382
Beleidsplannen. 1993-1994, 1997.. 3 stukken.

Financiën.
383
Financiële stukken met de jaarrekening van 1984 en de begrotingen van 1983 en 1985. 1983-1986.. 1 omslag.

Redactieleden.
384
Adreslijsten van redactieleden. 1990-1996.. 1 omslag.
385
Stukken betreffende de afscheidsreceptie van Heikelien Verrijn Stuart en Marianne Braun als redactieleden van Nemesis. 1997.. 1 omslag.

Activiteiten van de redactie.
386-388
Stukken betreffende de viering van het 10-jarig bestaan van het tijdschrift Nemesis en de uitgave van de reeks Nemesis Essays. 1994-1996.. 3 omslagen.
386
Algemeen; met foto’s van de viering..
387
Subredactie Criminaliteit/Partnerdoding ten behoeve van de themabundel ’Gevangen vrouwen: over criminaliteit en detentie’..
388
Subredactie Internationaal recht voor vrouwen ten behoeve van de themabundel ‘Vrouwenrechten, mensenrechten, vechten om de grenzen: beschouwingen bij het Joegoslavië Tribunaal’.
NB. De eerste in de reeks ‘Publiek geheim’ is uitgekomen tijdens het CLWI-symposium ‘Publiek geheim’ op 25 januari 1995 zie inv.nr 169. Het is niet duidelijk of de tweede bundel in de reeks ’Het gekloonde rechtssubject’ ontbreekt of niet is verschenen.
389
Stukken betreffende de uitgave van het jubileumnummer van Nemesis Eeuwige kwesties: 100 jaar vrouwen en recht in Nederland. 1998-2000.. 1 omslag.

Publiciteit.
390
(Originele) illustraties voor het tijdschrift Nemesis. 1995-1998.. 1 omslag.
391
Persberichten. 1993.. 1 omslag.
392
Artikelen over en in verband met Nemesis. 1984-1986.. 1 omslag.
393
Ansichtkaarten en bestelformulieren. 1984 en z.j.. 1 omslag.

ARCHIEF VAN HET CLARA WICHMANN FONDS 1989-2000

394
Stichtingsakte van 15 september 1989, uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK) van 21 oktober 1999 en een overzicht van de financiële geschiedenis en resultaten van 1997-2000. 1989, 1999-2000.. 3 stukken.

ARCHIEF VAN DE STICHTING PROEFPROCESSENFONDS CLARA WICHMANN* 1984-2004

Stukken van algemene aard.

Notulen.
395-412
Agenda’s en notulen van bestuursvergaderingen. Met bijlagen. 1984-2004.. 19 omslagen.
NB. Zie ook de notulen van de bestuursvergaderingen van het CLWI vanaf 2000.
395
1984..
396
1985..
397
1986..
398
1987..
399
1988..
400
1989..
401
1990..
402
1991..
403
1992..
404
1993..
405
1994..
406
1995..
407
1996..
408
1997..
409
2000..
410
2001..
411
2002 mei-november..
412
2003..
472
2004..
413
Agenda’s en notulen van beleidsvergaderingen. Met bijlagen. 1992-1996.. 1 omslag.

Jaarverslagen.
414-415
Jaarverslagen. 1984-1986, 2000-2003.. 2 omslagen.
NB. Jaarverslagen over de jaren 1987-1999 zijn opgenomen in de jaarverslagen van het CLWI.
414
1984-1986..
415
2000-2003..

Correspondentie.
416-421
Ingekomen stukken. Met inhoudsopgaven. 1984-1986, 2000-2003.. 4 omslagen en 2 pakken.
416
1984-1985. (pak).
417
1986..
418
2000 maart-december..
419
2001..
420
2002..
421
2003. (pak).
422-435
Kopieën van uitgaande stukken. 1989-2002.. 14 omslagen.
422
1989..
423
1990..
424
1991..
425
1992..
426
1993..
427
1994..
428
1995..
429
1996..
430
1997..
431
1998..
432
1999..
433
2000..
434
2001..
435
2002..
436
Chronologische index op uitgaande stukken. 1991-2002.. 1 stuk.
437-445
Correspondentie. 1986, 1988-1998.. 7 omslagen en 2 pakken.
437
1986..
438
1988..
439
1989..
440
1990..
441
1991. (pak).
442
1992..
443
1993..
444
1994..
445
alfabetisch geordend. 1994-1998. (pak).

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.

Organisatie.
446
Kopie van akte van oprichting op 21 juli 1983, kopieën van de statutenwijzigingen in 1987 en 2000, uittreksels van de Kamer van Koophandel (KvK) en het Huishoudelijk reglement. 1983, 1987, 2000, 2003-2004.. 1 omslag.
447
Handleidingen voor de medewerksters en bestuursleden van Rechtenvrouw bij het werven en inwerken van personeel. 1985.. 1 omslag.

Beleid en publiciteit.
448
Beleidsplannen. 1984-1986, 1993-1994, 2000, 2003.. 1 omslag.
449
Werkplan Stichting Rechtenvrouw. 1987?.. 1 stuk.
450
Naamlijsten ten behoeve van fondsenwerving en donateurlijsten. 1985-1992, 1996.. 1 pak.
451
Stukken betreffende publiciteitszaken. 1984 en z.j.. 1 omslag.
452
Geluidsband van een interview met Agnes van Brussel, beleidsmedewerkster CLWI / Rechtenvrouw in een radioprogramma over de Stichting Proefprocessenfonds Rechtenvrouw en een foto van Agnes van Brussel bij een onbekende gelegenheid in 1990. Met foto. 1990, [1993?].. 1 cassettebandje en 1 stuk.
NB. Naam van het radioprogramma en datum van uitzending onbekend.

Financiën.
---
Financiële jaarverslagen. zie inv.nr 414. 1984-1986.
453
Financiële overzichten. 1990-1996, 2000-2003.. 1 omslag.

Garantstelling voor rechtszaken.
454
Persberichten betreffende aankondigingen van rechtszaken waarvoor het Proefprocessenfonds Rechtenvrouw garant zal staan. 1988, 1995.. 2 stukken.
455
Aanvraagformulieren en voorwaarden voor garantstelling Proefprocessenfonds Rechtenvrouw. [voor 1995 ].. 1 omslag.
456*
Correspondentie betreffende voorlopig nog niet afgewezen verzoeken om garantstelling voor rechtszaken uit het Proefprocessenfonds Rechtenvrouw. 1988.. 1 pak.
457-459*
Correspondentie betreffende door het Proefprocessenfonds Rechtenvrouw afgewezen verzoeken om garantstelling voor rechtszaken. (Met bijlagen uit voorgaande jaren). Alfabetisch geordend. 1984-1988, 1992.. 2 pakken en 1 omslag.
457*
1984-1986. (omslag).
458*
september 1987-juli 1988..
459*
1992..
460
Overzichten van nieuwe, lopende en afgewerkte rechtszaken oftewel proefprocessen vanaf 1984. 1991-1994 en 1998.. 1 pak.
475*-479
Stukken betreffende de rechtszaak tegen Theo Finkensieper, psychiater bij de kinderopvoedingstehuizen van de Ottho Gerhard Heldring Stichting inzake seksueel geweld tegen cliënten van de stichting. Met stukken van de organisaties die zich met Rechtenvrouw van het CLWI inzetten voor de slachtoffers en het rapport van de Commissie Dijkhuis, belast met een onderzoek naar het pedagogisch en psychiatrisch beleid der Heldringstichtingen, 1976. 1976, 1990-1999, 2012.. 3 omslagen, 1 pak en 1 stuk..
475*
Rechtszaken, garantstelling en schadevergoeding voor slachtoffers. 1989-1991. (pak.
476*
Landelijk Steunpunt Zetten (LSZ). 1990-1991..
477*
Belangenvereniging Minderjarigen.1990..
478
Rapport van de Commissie Dijkhuis1976. (stuk).
479
Krantenknipsels en artikelen over de zaak. 1990-1999, 2012..

Documentatie.
461*
Stukken betreffende (rechtszaken inzake) incest en seksueel geweld. 1989, 1991-1993.. 1 pak.
462*
Stukken betreffende een proces tegen een psychotherapeut aangespannen door diverse ex-cliënten wegens verkrachting en aanranding tijdens de behandeling. 1985, 1991-1993, 1996-1999.. 1 pak.
463*
Juridische procedures inzake de Algemene Nabestaandenwet (ANW). 1993-1994, 1996-1997.. 1 omslag.
464-465*
Juridische uitspraken betreffende huwelijksvermogensrecht. 1985-1989.. 1 pak en 1 omslag.
464*
1985-1988 . (pak).
465*
1989..
466*
Juridische uitspraken inzake echtscheiding (van het Gerechtshof te Den Haag). 1988, 1993-1996.. 1 pak.
467*
Artikelen en juridische uitspraken inzake gelijke behandeling en antidiscriminatiewetwetgeving. 1984.. 1 pak.
468*
Artikelen betreffende geweld en (rolpatronen in de) media naar aanleiding van het seminar ‘Jeugd, geweld en televisie’ januari 1993 met een samenvatting ter informatie bij de cassatie zaak Rails. 1993.. 1 omslag.