/
You are not logged in

Collectie Anna Maria Margaretha Storm-van der Chijs1814, 1845-1846, 1864, 1872-1878

Identity Area

Collection IDIIAV00000160
Unitdate1814, 1845-1846, 1864, 1872-1878
1845-1846
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.04 m.
Access and UseVrij.
Preferred CitationCollectie Anna Maria Margaretha Storm-van der Chijs, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biografie

Geboren op 26 augustus 1814 te Delft, overleden op 1 januari 1895 te Delft; roepnaam Mienette; wijdde zich aan filantropisch werk, huwde in 1845 met de predikant Willem Storm, die echter na enkele weken huwelijk overleed; secretaresse van de liefdadigheidsvereninging 'Dorcas' ter ondersteuning van behoeftige vrouwen; in 1846 medeoprichtster van de Leer- en Werkschool voor behoeftige Meisjes; overtuigd bepleitster van uitbreiding van opleidingsmogelijkheden voor vrouwen uit de betere klassen, zodat deze betaald werk zouden kunnen verrichten; reisde door heel Europa om het meisjesonderwijs in andere landen te bestuderen; in 1856 vertrek naar de Verenigde Staten, waar zij zeven jaar bleef; stichtte een kolonie voor Hollandse weeskinderen in Zuid-Afrika, terwijl een plan voor een kolonie in Tennessee niet door kon gaan vanwege de Amerikaanse Burgeroorlog; na 1862 hield zij in Nederland openbare lezingen over meisjesopvoeding, waarmee zij respect afdwong; stimuleerde in 1865 de oprichting van de Industrieschool voor Meisjes in Amsterdam door de Maatschappij tot Nut van het Algemeen; wist Thorbecke ertoe te bewegen de HBS open te stellen voor meisjes en bewerkstelligde in 1867 de toegang van meisjes tot de examens voor leerling-apotheker; steunde Betsy Perk in de meningsverschillen met andere bestuursleden van Arbeid Adelt, maar trok zich terug toen het standpunt betaald werk voor meisjes van goeden huize het niet haalde; bracht de laatste jaren van haar leven in een zenuwinrichting door.


Inhoud

Collectie bestaande uit: exemplaren van de Oprechte Haarlemsche Courant en de Rotterdamsche Courant met geboorteadvertenties van Anna van der Chijs 1814; huwelijksaankondiging van W. Storm en A.M.M. van der Chijs 1845; brief van Mienette aan haar broer J. van der Chijs 1845; testament van A. Storm-van der Chijs 1846; ingekomen brief van D.M. Steur 1864; autografenalbum met zegels 1872-1878.