/
You are not logged in

Archief Maria B. Boissevain-Pijnappel (1870-1950) 1908-1923

Identity Area

Collection IDIIAV00000312
Unitdate1908-1923
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.08 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 2018
Access and UseVrij. Alleen digitaal te raadplegen
Preferred CitationArchief Maria B. Boissevain-Pijnappel , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biografie

Geboren op 10 juli 1870 te Amsterdam, overleden op 24 november 1950 te Blaricum; roepnaam Marie; gehuwd met Charles E.H. Boissevain; had tien kinderen; voorzitster van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht en in 1920 de eerste voorzitster van de Unie voor Vrouwenbelangen; lid van de Commissie in zake de werking der Wet op de Arbeidsovereenkomst 1913 -1914; lid Provinciale Staten van Noord-Holland 1919-1935.


Inhoud

Stukken betreffende vrouwenkiesrecht 1908-1920; brieven van Käthe Schirmacher 1911; stukken betreffende de Tariefwet en de vrijhandel 1911, 1913, 1921; stukken betreffende de Wet op de Arbeidsovereenkomst 1913-1914; stukken betreffende het Internationaal Congres van vrouwen 1915 en het Internationaal Congres voor den Vrijhandel 1921; stukken betreffende het Comité van Actie tegen Artikel 25 van het Ontwerp-Lager Onderwijswet 1919-1920, het Comité van Actie tegen Gezinsloon 1920-1924 en het Agitatie-comité inzake het ontslag van de gehuwde ambtenares 1923-1924.
Alle stukken zijn in 2003 teruggekeerd uit Moskou.
Stukken betreffende vrouwenkiesrecht. 1908, 1910, 1913, 1915, 1919-1920 en z.j.

1-5
Stukken betreffende vrouwenkiesrecht. 1908, 1910, 1913, 1915, 1919-1920 en z.j.. 5 omslagen.

Brieven en geschriften van Käthe Schirmacher. 1911.

6
Brieven en geschriften van Käthe Schirmacher. 1911.. 1 omslag.

Stukken betreffende vrijhandel en de tariefwet. 1911, 1913, 1921.

7
Stukken betreffende vrijhandel en de tariefwet. 1911, 1913, 1921.. 1 omslag.

Stukken betreffende de Wet op de Arbeidsovereenkomst en stuk 'Rechten en plichten van dienstbodes en werkgeefsters'. 1913-1914.

8
Stukken betreffende de Wet op de Arbeidsovereenkomst en stuk 'Rechten en plichten van dienstbodes en werkgeefsters'. 1913-1914.. 1 omslag.

Bekendmaking van de oprichting van de Wereldbond van Vrouwen, Union Mondiale de la Femme, 9 februari 1915 te Genève. 1915.

9
Bekendmaking van de oprichting van de Wereldbond van Vrouwen, Union Mondiale de la Femme, 9 februari 1915 te Genève. 1915.. 1 stuk.

Stukken betreffende het Internationaal Congres van Vrouwen in Den Haag 1915. Met stuk over het XXste Wereldcongres voor den Vrede, Den Haag 18-23 augustus 1913. 1913-1915.

10
Stukken betreffende het Internationaal Congres van Vrouwen in Den Haag 1915. Met stuk over het XXste Wereldcongres voor den Vrede, Den Haag 18-23 augustus 1913. 1913-1915.. 1 omslag.

Stukken betreffende het Comité van Actie tegen Artikel 25 van het Ontwerp-Lager Onderwijswet. 1919-1920.

11
Stukken betreffende het Comité van Actie tegen Artikel 25 van het Ontwerp-Lager Onderwijswet. 1919-1920.. 1 omslag.

Stukken betreffende het Comité van Actie tegen Gezinsloon. 1920-1924.

12
Stukken betreffende het Comité van Actie tegen Gezinsloon. 1920-1924.. 1 omslag.

Stukken betreffende het Agitatie-comité inzake het ontslag van de gehuwde ambtenares. 1923-1924.

13
Stukken betreffende het Agitatie-comité inzake het ontslag van de gehuwde ambtenares. 1923-1924.. 1 omslag.

In memoriam van Teau de Beaufort-Boissevain, overleden 1 september 1922, geschreven door Ch.E.H. Boissevain. 1922.

14
In memoriam van Teau de Beaufort-Boissevain, overleden 1 september 1922, geschreven door Ch.E.H. Boissevain. 1922.. 1 stuk.

Ingekomen brief van het Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen, met haar reactie daarop geschreven. 30 november 1923.

15
Ingekomen brief van het Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen, met haar reactie daarop geschreven. 30 november 1923.. 1 stuk.