/
You are not logged in

Archief Lizette Magdalena Hellemans1918-1941

Identity Area

Collection IDIIAV00000069
Unitdate1918-1941
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.12 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annette Mevis in 1997
Inventaris gemaakt door Annette Mevis in 2018
Access and UseVrij
. Alleen digitaal te raadplegen
Preferred CitationArchief Lizette Magdalena Hellemans, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biografie

Geboren op 27 januari 1873 te Dordrecht; roepnaam Lies; werkte als verpleegster voor het Rode Kruis in de Transvaaloorlog, later als particulier verpleegster; zij gaf onder meer cursussen aan moeders gericht op het leven in de tropen; lid van het Comité '1900 Nederlandsche Vrouwen 1911'; initiatiefneemster van het plan tot oprichting van een Koloniale School voor Meisjes en Vrouwen te Den Haag en vanaf de oprichting in 1921 directrice; werd in 1926 ernstig ziek en nam ontslag in 1928; bleef zich inzetten voor de belangen van de school, onder andere door de oprichting van het G.J. Oudemansfonds.


Inhoud

Kasboeken betreffende de moedercursussen voor de tropen 1918-1920; stukken betreffende de oprichting en begintijd van de Koloniale School voor Meisjes en Vrouwen 1920-1921; jaarverslagen van de Koloniale School over 1922-1939, convocaties voor ledenvergaderingen 1923-1940 en ledenlijst 1925; correspondentie betreffende koloniaal onderwijs, het behoud van de Koloniale School en de Nederlandse deelname aan de Internationale Koloniale Tentoonstelling te Parijs in 1931 1927-1941; knipsels 1921-1940.
Overzichten van inkomsten en uitgaven van de moedercursussen. 1918-1920.

Stukken betreffende de oprichting en het begin van de Koloniale School voor Meisjes en Vrouwen te Den Haag; met haar aanstellingsbrief als dir. 1920-1921.

Jaarverslagen van de Koloniale School over. 1922-1939.

3-13
Jaarverslagen van de Koloniale School over. 1922-1939.. 11 omslagen.

Ingekomen convocaties voor algemene ledenvergaderingen van de Koloniale School. 1923-1940.

Programma van een propaganda-avond voor de Koloniale School. 29 maart 1924.

Ledenlijst van de Vereeniging ‘Koloniale School voor Meisjes en Vrouwen’ (opgericht 11 maart 1920). 1925.

'Vierde Propagandaboekje van de Koloniale School voor Meisjes en Vrouwen' 1927 en prospectus voor de cursus januari-april 1928. 1927-1928.

Correspondentie betreffende koloniaal onderwijs en voorlichting, het behoud van de Koloniale School en betreffende de Nederlandse deelname aan de Internationale Koloniale Tentoonstelling te Parijs in 1931. 1927-1941.

18-22
Correspondentie betreffende koloniaal onderwijs en voorlichting, het behoud van de Koloniale School en betreffende de Nederlandse deelname aan de Internationale Koloniale Tentoonstelling te Parijs in 1931. 1927-1941.. 5 omslagen.

Tekst van de radio-voordracht over de Koloniale School gehouden voor de HIRO op 19 juli 1938 door W.A.L. Ros-Vrijman. 1938.

Knipsels betreffende de Koloniale School. 1921-1940.

Nummer 1 van jaargang 1 van het 'Maandblad van de NISVO. Ned. Ind. Sociale Vrouwen Organisatie, voorheen Maandblad van de IEVVO', waarin een pleidooi voor der Koloniale School. juli 1939.