/
You are not logged in

Archief Stichting Sifra 1982-1995

Identity Area

Collection IDIIAV00000355
Unitdate1982-1995
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent1.12 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Susanne Neugebauer in 2000
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief Stichting Sifra, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Begonnen als Diocesane Werkgroep Vrouw en Kerk, opgericht op 14 januari 1983 door bisschop Bluyssen met het doel hem te adviseren op het gebied van vrouw en geloof; na het niet verlengen van de aanstelling van de staffunctionaris door bisschop Ter Schure besloot de werkgroep zelfstandig te worden als stichting Sifra; opgericht op 18 maart 1988 te Rosmalen; doel was de stimulering en ondersteuning van vrouwen in kerk en maatschappij met als uitgangspunt de evangelische boodschap van Jezus van Nazareth vanuit feministisch theologisch perspectief; haar leden bouwden aan een netwerk van vrouwen in de katholieke kerk in het bisdom Den Bosch vooral met het oog op vrijwilligsters, organiseerden regiodagen en studiedagen en verzamelden literatuur en documentatie over vrouwengroepen in de kerk.


Inhoud

Vergaderstukken 1982-1995; correspondentie 1985-1994; jaarverslagen en begrotingen 1983-1994, oprichtingsakte 1988; stukken betreffende de activiteiten 1985-1994; documentatie 1983-1995.
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1
Notulen van de Commissie Vrouw en Kerk van het bisdom Den Bosch betreffende de vorming van de Diocesane Werkgroep Vrouw en Kerk. 1982.. 1 omslag.
2
Stukken betreffende de eerste informatie- en werkbijeenkomst van de Werkgroep Vrouw en Kerk, gehouden op 12 november 1983. 1983.. 1 omslag.
NB. Met verslag
3-7
Notulen van de Diocesane Werkgroep Vrouw en Kerk. 1983-1987.. 5 omslagen.
3
1983..
4
1984..
5
1985..
6
1986..
7
1987..
8
Notulen van de Begeleidingscommissie Staffunktionaris Dienst Vrouw en Kerk. 1986-1987.. 1 omslag.
9-11
Notulen van de bestuursvergaderingen van de stichting Sifra. 1988-1995.. 3 omslagen.
9
1988-1990..
10
1991-1992..
11
1993-1995..
12-14
Notulen van de werkgroep Sifra. 1988-1995.. 3 omslagen.
12
1988..
13
1989-1991..
14
1992-1994..
15
Jaarverslagen van de Diocesane Werkgroep Vrouw en Kerk en van stichting Sifra. 1983-1994.. 1 omslag.
16
Beleidsstukken en begrotingen voor subsidieaanvragen. 1986-1994.. 1 omslag.
17-25
Minuten van uitgaande brieven. 1985-1994.. 9 omslagen.
NB. Zie voor uitgaande brieven 1983-1987 ook inv.nr. 45.
17
1985..
18
1987..
19
1988..
20
1989..
21
1990..
22
1991..
23
1992..
24
1993..
25
1994..
26
Lijsten van uitgaande brieven. 1988 –1995.. 1 omslag.
27-43
Ingekomen stukken. 1986 –1994.. 16 omslagen, 1 pak.
27
1986. (1 pak).
28
jan. – mei 1987..
29
jun. – dec. 1987..
30
jan. – sept. 1988..
31
okt. – dec. 1988..
32
jan. – apr. 1989..
33
mei. – dec. 1989..
34
jan. – apr. 1990..
35
mei – dec. 1990..
36
jan. – apr. 1991..
37
mei – dec. 1991..
38
jan. – jun. 1992..
39
jul. – dec. 1992..
40
jan. – mei 1993..
41
jun. – dec. 1993..
42
jan. – mei 1994..
43
jun. – dec. 1994..
44
Lijsten van ingekomen stukken. 1983-1995.. 1 omslag.
45
Correspondentie tussen de Diocesane Werkgroep Vrouw en Kerk en het bisdom. 1983-1987.. 1 omslag.

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

Oprichting.
46
Stukken betreffende de oprichting en samenstelling van de Diocesane Werkgroep Vrouw en Kerk. 1982-1986.. 1 omslag.
NB. Statuten van 16-12-1982; bisschoppelijke installatie op 14-01-1983
47
Oprichtingsakte (10-03-1988) van de stichting Sifra, huishoudelijk reglement en samenstelling van het bestuur en de werkgroep, met wijzigingen. 1988-1989.. 1 omslag.

Beleid.
48
Notulen van de Studiemiddagen van de Werkgroep Vrouw en Kerk. 1985-1989.. 1 omslag.
49
Notulen van de subgroep Beleid met stukken betreffende de Beleidsdagen voor werkgroepleden. 1992-1993.. 1 pak.
50
Notulen van de beleidsvergaderingen Het Ronde Tafelgesprek. 1994.. 1 omslag.
NB. Aan deze gesprekken namen bestuur, werkgroepleden en vertegenwoordigers van religieuze congregaties deel.

Bibliotheek en documentatie.
51
Notulen van de subgroep Documentatie met stukken betreffende het acquisitiebeleid voor de bibliotheek van de stichting met een boekenlijst uit 1987. 1984-1991.. 1 omslag.
NB. Boeken en documentatie werden na de opheffing van de stichting verdeeld onder bestuurs- en werkgroepleden.
52
Notulen van de subgroep Publiciteit. 1984-1985.. 1 omslag.

Personeel.
53
Protestbrieven en adhesiebetuigingen ingekomen nadat bisschop Ter Schure het contract van E. Huijts, staffunctionaris van de Diocesane Werkgroep Vrouw en Kerk, niet continueerde. 1987.. 1 pak.
54
Stukken betreffende de staffunctionaris en de secretaresse van de stichting Sifra. 1988-1994.. 1 omslag.

Financiën.
55
Stukken betreffende subsidieaanvragen voor loonkosten, huisvesting en activiteiten van de stichting. 1987-1994.. 1 omslag.
56
Lijsten met donateurs, tevens lijst van inkomsten. 1989-1993.. 1 omslag.

Jubilea.
57
Stukken betreffende de lustrumviering Onkruid vergaat niet gehouden op 31 oktober 1992. 1992.. 1 omslag.

Activiteiten.
58
Stukken betreffende een onderzoek naar activiteiten op het gebied van de vrouw en geloofbeweging in de dekenaten van het bisdom Den Bosch; met lijsten van vrijwilligsters werkzaam in de verschillende dekenaten. 1985-1986.. 1 omslag.
59
Correspondentie met vrouwen die in de dekenaten van het bisdom Den Bosch activiteiten op het gebied van de vrouw en geloofbeweging organiseren. 1985-1986.. 1 pak.
60
Stukken betreffende de studiedagen ‘Het beleid in parochie en dekenaat, voor ons, vrouwen een zorg!?’ georganiseerd door de subgroep Beleid en gehouden op 7 en 8 september 1986. 1986.. 1 pak.
61-70
Stukken betreffende de voorbereiding en uitvoering van de Regionale dagen. 1984-1995.. 10 omslagen.
NB. In 1993 organiseerde Sifra een Regionale dag met het thema: (Machts-)verschillen en verdeel- en heersmechanismen, waarvan geen materiaal in het archief werd aangetroffen. Vermelding begroting inv.nr. 10.
61
Vrouw, geloof je het wel? 1984..
62
Eva, wie ben je? 1985..
63
Waar haal je de moed vandaan? 1986..
64
Vrouwen maken geschiedenis. 1987..
65
Maria, een beeld van een vrouw. 1988..
66
Vrouwen vieren . 1989..
67
Met vrouwenbagage op reis. 1990..
68
Geen geld? Hoezo niet…?! 1991..
69
De knip in eigen hand. 1992..
70
Solidariteit stapsgewijs. 1994 (met publicatie 1995).
71-73
Stukken betreffende voorbereiding en uitvoering van de Themadagen. 1992-1994.. 3 omslagen.
71
Pastoraat en hartstocht. 1992..
72
Vrouw en arbeid . 1993..
73
Kiezen voor vrouwen. 1994..

Contact met andere organisaties.
74
Stukken betreffende het Interdiocesaan Overleg. 1984-1992.. 1 omslag.
NB. Met hiaten
75
Notulen van de vergaderingen van de Diocesane Werkgroep Vrouw en Kerk en het Dekenaal Sextet van het bisdom Den Bosch. 1985-1986.. 1 omslag.
76
Stukken betreffende de Participantenraad van de 8 Mei Beweging. 1986-1987.. 1 omslag.
77
Stukken betreffende de deelname van stichting Sifra aan de platformbijeenkomsten voor de wereldvrouwenconferentie ‘Brabant op weg naar Beijing 1995’. 1994.. 1 omslag.
78
Stukken betreffende de samenwerking van stichting Sifra met de stichting Samenwerking Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen (SNVR). 1988-1994.. 1 omslag.

DOCUMENTATIE

79
Verzameling krantenknipsels en artikelen op het gebied vrouw en geloof Werkgroep Vrouw en Geloof en Stichting Sifra in de publiciteit. 1983-1995.. 1 pak.