/
You are not logged in

Archief Elizabeth G. Aiking-van Wageningen 1970-2010

Identity Area

Collection IDIIAV00000643
Unitdate1970-2010
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.01 m.
Processing InformationBeschrijving gemaakt door Annette Mevis in 2010
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief Elizabeth G. Aiking-van Wageningen , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biografie

Geboren op 22 juni 1928 te Amsterdam; roepnaam Liesbeth; onderwijzeres lager onderwijs te Amsterdam van 1949 tot 1957, werd ontslagen vanwege haar huwelijk; in 1970 medeoprichtster van het Centrum Milieuzorg, in 1972 opgegaan in de Stichting Natuur en Milieu; raadadviseur ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene van 1974 tot 1976; lid Tweede Kamer der Staten-Generaal van 17 mei 1994 tot 19 mei 1998; actief in achtereenvolgens het CDA, de AVO en Senioren 2000; koos in 1995 de zijde van Jet Nijpels toen het tot een breuk in de AOV-fractie kwam; in de Kamer woordvoerster op het gebied van justitie, landbouw, natuurbeheer en huisvesting; maakte deel uit van de enquetecommissie opsporingsmethoden (IRT) van 6 december 1994 tot 1996.


Inhoud

Kopie van de stichtingsakte van het Centrum Milieuzorg 1 april 1970; kopie van de toespraak van Prins Claus bij de oprichting van de Stichting Natuur en Milieu 1972; twee foto's van de eerste kadercursus voor de bestuursleden van Nederlandse vrouwenorganisaties april 1970, geopend door minister Marga Klompe en afgesloten door staatssecretaris Kruizinga; kopie van interview met haar in Hervormd Nederland 1970; knipsels betreffende de eerste glasbak in Nederland, geplaatst door twee vrouwen 2001, 2003 en 2010; curriculum vitae.