/
You are not logged in

Archief Vrouwenboekhandel Shikasta 1980-2009

Identity Area

Collection IDIIAV00000617
Unitdate1981-2009
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent1.80 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Maria Bergshoeff in 2009
Access and UseBeperkt
Voor stukken met persoonsgegevens is toestemming vereist.
Preferred CitationArchief Vrouwenboekhandel Shikasta, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

De Wageningse vereniging ter bevordering van vrouwencultuur - met als verkorte naam Vrouwenboekhandel Shikasta - werd opgericht op 3 maart 1981; de boekhandel opende haar deuren op 21 november 1981; de boekhandel sloot haar deuren op 15 januari 2009; de vereniging is opgeven per 1 februari 2009; Shikasta organiseerde ook literaire avonden met schrijfsters en culturele activiteiten zoals een voorleesmiddag of een internationale vrouwenavond; in de winkel werden exposities van kunstvoorwerpen gehouden; Shikasta draaide geheel op vrijwilligers; de laatste jaren werd het strikte van alleen vrouwelijke auteurs losgelaten en de naam werd veranderd in Shikasta Boekhandel.


Inhoud

Logboeken en verslagen 1980-2009; financiële stukken 1983-2007; stukken betreffende het runnen van de boekwinkel 1981-2007; stukken betreffende literaire en culturele activiteiten 1983-2007; stukken betreffende de viering van jubilea 1986-2006; publiciteit en voorlichting 1982-2008; foto's en twee stempels.
Logboeken en verslagen

1-42
Logboeken. In de logboeken werden de dagelijkse aangelegenheden genoteerd, maar ook verslagen van vergaderingen. 1980-2009.. 42 deeltjes.
1
1980 november 13-1982 maart 23..
2
1982 maart 30-1983 maart 26..
3
1983 maart 29-1985 maart 8..
4
1985 maart 12-november 12..
5
1985 november 12-1986 augustus 27..
6
Reservelogboek. 1984 september 8-1990 februari 1..
7
1986 augustus 27-1987 september 5..
8
1987 september 9-1988 februari 25..
9
1988 mei 1-1989 januari 12..
10
1989 januari 10-juni 5..
11
1989 juni 6-1990 februari 26..
12
1990 februari 26-november 14..
13
1990 november 14-1991 augustus 30..
14
1991 augustus 29-1992 maart 25..
15
1992 maart 25-augustus 26..
16
1992 augustus 27-31 december..
17
1993 januari 3-mei 14..
18
1993 mei 14-oktober 30..
19
1993 november 1-1994 mei 2..
20
1994 mei 4-oktober 17..
21
1994 oktober 19-1995 maart 9..
22
1995 maart 9-juli 20..
23
1995 juli 21-november 4..
24
1995 november 4-1996 april 4..
25
1996 april 3-juni 2..
26
Reserve-logboek. 1996 mei 30-1999 november 16..
27
1996 juli 2-oktober 7..
28
1996 oktober 9-december 17..
29
1996 december 19-1997 april 12..
30
1997 april 11-1997 augustus 7..
31
1997 augustus 7-december 1..
32
1997 december 2-1998 maart 30..
33
1998 maart 31-juli 17..
34
1998 juli 18-november 6..
35
1998 november 7-1999 juni 18..
36
1999 juni 18-2001 december 3..
37
2000 december 4-2001 november 4..
38
2001 november 7-2002 december 21..
39
2002 december 18-2003 juli 16..
40
2003 juli 17-2004 juni 23..
41
2004 juni 25-2006 augustus 22..
42
2006 augustus 23-2009 mei 13. Met krantenknipsel van 10 december 2008 betreffende de opheffing.
43-44
Notulen van vergaderingen. In de notulenschriften werden vanaf 26 oktober 1998 tot 2 april 2007 verslagen van vergaderingen genoteerd. Buiten deze periode werden de verslagen genoteerd in de logboeken. 1998-2007.. 2 deeltjes.
43
1998 oktober 26-2001 oktober 15..
44
2001 oktober 15-2007 april 2..
45
Jaarverslag 1996 en jaarverslag Engelstalige boekverkoop 1997. 1997.. 2 stukken.
NB. Het jaarverslag over 1996 is het enige gepubliceerde jaarverslag.

Statuten en Kamer van Koophandel

46
Afschrift van de akte van oprichting van de 'Wageneningse Vereniging ter Bevordering van Vrouwencultuur' 3 maart 1981 en stukken betreffende de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 1981, 1997.. 1 omslag.

De boekwinkel

47
Zwart-wit foto's van de verbouwing van het pand aan de Junusstraat 17 te Wageningen tot boekwinkel Shikasta. 1981.. 1 omslag.
48
Registratie uitleen sleutel Vrouwenhuis/ winkel. 1982 december 17-1989 juli 26.. 1 stuk.
49
Uitgeversbestand van Shikasta bevattende de (adres)gegevens per uitgever. Alfabetisch gerangschikt op naam uitgever. Bevat tevens visitekaartjes. z.j.. 1 omslag.
50
Handleiding betreffende het bestellen van boeken en artikelen, alsmede betreffende het beleid van Shikasta met betrekking tot de inkoop van artikelen. z.j.. 1 stuk.
51-57
Aantekeningen betreffende bestellingen van boeken en artikelen. 1986-1996, 2003-2009. Van de periode 1997-2003 ontbreken de bestellingsgegevens.. 7 delen.
51
Nederlandstalig. 1986 februari 3-1988 mei 3..
52
Bestellingen van voornamelijk scripties, posters en ansichtkaarten. 1986 maart 21-1989 juni 14..
53
Nederlandstalig. 1988 september 1-1989 juli 28..
54
Nederlandstalig. 1990 juni 16-1995 april 27..
55
Engelstalig. 1992 augustus 5-1996 mei 3..
56
Nederlandstalig. 2003 maart 6-2005 januari 25..
57
Nederlandstalig en Engelstalig. 2005 februari 8-2009 januari 7..
58
Aantekeningen betreffende vragen van klanten over boeken en artikelen die Shikasta niet in haar assortiment had. 1988-1989.. 1 stuk.
59
'Suggestieschrift'. Schrift waarin suggesties van klanten en ideetjes genoteerd werden. 1997 mei 22-1999 mei 14.. 1 stuk.
60-67
Agenda's met dienstroosters. In de 'Opzij'-vrouwenagenda's staat per dag genoteerd wie er in de winkel heeft gewerkt en van hoe laat tot hoe laat. 2000-2007.. 8 deeltjes.
60
2000..
61
2001..
62
2002..
63
2003..
64
2004..
65
2005..
66
2006..
67
2007..
68-70
Stukken betreffende de verbouwing en modernisering van de winkel in 2001. Om deze verbouwing te bekostigen organiseerde Shikasta de actie 'Investeer in onze planeet'. 1999-2001.. 3 omslagen.
68
Geldinzamelingsactie 'Investeer in onze planeet'..
69
Verbouwingsplannen en bouw- en inrichtingstekeningen..
70
Feestelijke heropening..
71
Functieomschrijving styliste ten behoeve van etaleerwerk en inrichting van exposities in de winkel. 2001.. 1 omslag.
72
Fotoserie van de winkel, en van een receptie. 2007.. 1 omslag.

Financiën

73-75
Grootboeken. 1983-2000.. 3 delen groot formaat.
73
1983 januari-1986 december..
74
1987 januari-1992 oktober..
75
1992 november-2000 februari..
76
Financiële jaaroverzichten. 2000, 2004-2005.. 1 omslag.
77
Shikasta-handleiding voor het opstellen van de jaarbalans en het financiële jaarverslag. z.j.. 1 stuk.
78
Bedrijfsvergelijkend onderzoek van de Nederlandse Boekverkopersbond betreffende boekhandel Shikasta. Individuele rapportage 1993. 1993-1994.. 1 omslag.
79
Contract met de Postbank betreffende het verkrijgen van krediet. 1998.. 1 omslag.
80
Stukken betreffende belastingaangelegenheden. Beschikking Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) 2001-2004 voor het winkelpand, alsmede beschikking omzetbelasting teruggaaf 2000. 2000-2001.. 1 omslag.
81
Stukken betreffende het aanvragen, verkrijgen en verantwoorden van subsidie en financiële steun. Bevat tevens een overzicht van de financiële positie van Shikasta in 1997, een concept-begroting 2001, alsmede een krantenartikeltje waarin vermeld wordt dat de jaarlijkse subsidie voor Shikasta van de gemeente Wageningen dankzij steun van GroenLinks, de Socialistische Partij, en coalitiepartij PvdA overeind bleef voor het subsidiejaar 2008. 1995-2001, 2007.. 1 omslag.

Literaire en culturele activiteiten

82-84
Stukken betreffende het organiseren van activiteiten voor klanten en geinteresseerden, zoals literaire avonden. Bij deze avonden werden de schrijfsters uitgenodigd een lezing te geven of iets over hun werk te vertellen. Chronologisch geordend per jaar. 1983-1993, 1999-2007.. 3 pakken.
82
1983-1993. Bevat ook foto's van de CPNB-etalage-actie bij Shikasta in mei 1993..
83
1994-1997..
84
1999-2007. Met foto's en een VHS-videoband met opnames van een workshop 'Smartlappen zingen'..
85
Programma betreffende het organiseren van de Wageningse vrouwenboekenweek 1985 van 2 tot 9 november te Wageningen. Activiteiten vonden plaats in Hotel de Wereld, Movie W, 't Hemeltje en in het Vrouwenhuis en in de boekwinkel. 1985.. 1 omslag.
86
Stukken betreffende exposities in de boekwinkel. Sinds december 1999 organiseerde kunstenares Sharon Burggraaf exposities van kunstvoorwerpen zoals keramiek, schilderijen en foto's in de winkel. Vanaf 2005 nam Shikasta de organisatie over. 1999 december-2008 februari 14.. 1 omslag.

Jubilea

87-92
Stukken betreffende de viering van het vijf-, tien-, twaaleneenhalf-, vijftien-, achttien- en vijfentwintigjarig bestaan van Shikasta, met foto's. 1986, 1991, 1994, 1996, 1999, 2006.. 6 omslagen.
87
Vijfjarig bestaan. 1986..
88
Tienjarig bestaan. 1991..
89
Twaalfeneenhalfjarig bestaan. 1994..
90
Vijftienjarig bestaan. 1996..
91
Achttienjarig bestaan. 1999..
92
Vijfentwintigjarig bestaan. Bevat tevens een slinger beplakt met foto's van het vijf-, tien- en vijftienjarig bestaan. 2006..

Publiciteit en voorlichting

93
Nieuwsbrief van Shikasta. Zeer incompleet. 1982-1985, 1988, 1991, 2001-2004.. 1 omslag.
94
Informatiefolders en ander publiciteitsmateriaal van Shikasta. z.j.. 1 omslag.
95
Verslag van een onderzoek naar leesbevorderingsactiviteiten bij 15 boekhandelaren, waaronder Shikasta, in opdracht van de Stichting Schrijvers School Samenleving verricht door Marianne de Vries. 1992.. 1 omslag.
96
Enquête onder klanten en bezoekers omtrent hun wensen met betrekking tot het assortiment in de winkel van Shikasta. 2008.. 1 omslag.
97
In de media gepubliceerde artikelen en krantenknipsels over Shikasta. 1985, 1996-2007.. 1 omslag.