/
You are not logged in

Collectie Maria Catharina Bouwmeester (1885-1956) 1888-1955

Identity Area

Collection IDIIAV00000024
Unitdate1888-1955
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.50 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annette Mevis in 1995
Nummers 13-19 door Mattanja Schwencke in 2008
Access and UseVrij.
Preferred CitationCollectie Maria Catharina Bouwmeester, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biografie

Geboren op 5 april 1885 te Vught, overleden op 25 juni 1956 te Amsterdam; roepnaam To; doorliep de HBS in Den Bosch; in 1903 werd zij lid van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, afdeling Den Bosch; in 1905 trad zij als hulptelegrafiste in dienst van de PTT en werd kort daarop bestuurslid van de Nederlandsche Bond van Hulptelegrafisten; verhuisde in 1908 naar Amsterdam; stapte in 1913 over naar de Algemeene Bond van Nederlandsch Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel, werd in 1914 penningmeesteres van de afdeling Amsterdam en in 1916 lid van het hoofdbestuur; in 1914 werd zij lid van de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP); vanaf 1923 werkzaam als journaliste bij dagblad Het Volk; vanaf 1933 actief in de Nederlandse Bond van Vrouwen werkzaam in Bedrijf en Beroep (VBB) afdeling Amsterdam waarvan zij van 1935-1940 secretares was; in 1935 één van de oprichtsters van het Comité tot Verdediging van de Vrijheid van Arbeid voor de Vrouw en secretaresse van het Plaatselijk Comité Amsterdam; van 1935-1940 secretaresse van de afdeling Amsterdam van de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap; was één van de initiatiefneemsters van de in 1946 opgerichte Nederlandse Vrouwenbeweging (NVB); publiceerde over de geschiedenis van de vrouwenbeweging; het boek van Fannina Halle, De vrouw uit het Sowjet-Oosten heeft de opdracht 'Fräulein M.C. Bouwmeester mit allen guten Grüssen! In herzlichen Gesinnung die Autorin Wien im Juni 1937'.


Inhoud

Autobiografische schets [1955]; ingekomen stukken 1933, 1935-1940, 1947 en z.j.; knipsels 1899-1929; poëziealbum van haar zuster Marie Bouwmeester 1888-1900.
Autobiografie. 1955.

1
Autobiografie. 1955.. 1 deel.

Brief van Mathilde Wibaut-Berdenis van Berlekom betreffende het aandeel van sociaal-democratische vrouwen in de kiesrechtstrijd. 1947 november 14.

2
Brief van Mathilde Wibaut-Berdenis van Berlekom betreffende het aandeel van sociaal-democratische vrouwen in de kiesrechtstrijd. 1947 november 14.. 1 stuk.

Ingekomen stukken. 1933, 1935-1940 en z.j.

3
Ingekomen stukken. 1933, 1935-1940 en z.j.. 1 omslag.
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.

Knipsels, aantekeningen en artikelen, waarschijnlijk van Bouwmeester. 1923-1924, 1930, 1934, 1936 en z.j.

4
Knipsels, aantekeningen en artikelen, waarschijnlijk van Bouwmeester. 1923-1924, 1930, 1934, 1936 en z.j.. 1 omslag.
NB. Sommige stukken in 2003 teruggekeerd uit Moskou.

Knipsels uit vak- en dagbladen, voornamelijk uit Het Volk waarvan zij journaliste was. 1914 juni-1929 september.

5-7
Knipsels uit vak- en dagbladen, voornamelijk uit Het Volk waarvan zij journaliste was. 1914 juni-1929 september.. 3 delen.
5
1914 juni-1926 maart 27..
6
1926 maart 29-1929 juli 10..
7
1929 juli 16-1930 september 29..

Knipsels. 1899-1924.

8-11
Knipsels. 1899-1924.. 4 delen.
8
Niet chronologisch ingeplakt. 1910-1917..
9
Biografische knipsels. 1899-1924..
10
1925..
11
Niet chronologisch ingeplakt. 1910-1917..
NB. Niet zeker van Bouwmeester afkomstig.

Poëziealbum van haar zuster Marie Bouwmeester.1888-1900.

12
Poëziealbum van haar zuster Marie Bouwmeester.1888-1900.. 1 deel.

Doorslag van brief aan Betsy Bakker-Nort betreffende gevangenen uit Wuppertal, waarvan er vijf gevlucht zijn naar Nederland. december 1935.

13
Doorslag van brief aan Betsy Bakker-Nort betreffende gevangenen uit Wuppertal, waarvan er vijf gevlucht zijn naar Nederland. december 1935.. 1 stuk.
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.

Knipsels over verschillende onderwerpen. De thematische indeling is niet altijd strikt aangehouden. 1922-1925 en z.j.

14-18
Knipsels over verschillende onderwerpen. De thematische indeling is niet altijd strikt aangehouden. 1922-1925 en z.j.. 5 omslagen.
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
14
Inhoud stofmap 1475-1-36, getiteld: ‘Economische vraagstukken enz.’: knipsels over verschillende onderwerpen, o.a. vrouwenhandel, huwelijkswetgeving, vrouwen in verschillende landen. 1923-1924 en z.j..
15
Inhoud stofmap 1475-1-33, getiteld: ‘Vrouwenarbeid, enz.’: knipsels over verschillende onderwerpen, o.a. kiesrecht en verkiezingen, armoede, kinderverzorging en opvoeding. 1922-1925 en z.j..
16
Inhoud stofmap 1475-1-35, getiteld: ‘Vrouwenbeweging’. 1923- 1924 en z.j..
17
Inhoud stofmap 1475-1-32, getiteld: ‘De vrouw en de kunst’. 1923-1924 en z.j..
18
Inhoud stofmap 1475-1-37, getiteld: ‘Vredesbeweging’. 1923-1924 en z.j..

Correspondentie met de International Council of Women. 1923- 1924 en z.j.

19
Correspondentie met de International Council of Women. 1923- 1924 en z.j.. 1 omslag.
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.