/
You are not logged in

Archief Corinne Marie Louise Pardede-baronesse van Boetzelaer 1947-1983

Identity Area

Collection IDIIAV00000259
Unitdate1947-1983
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent2.24 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annemarie Kloosterman in 1993
Aanvulling verwerkt door Annette Mevis in 2004
1.90 meter is nog niet geïnventariseerd
Access and UseBeperkt
Inzage van het niet geïnventariseerde deel is mogelijk na overleg archivaris.
Preferred CitationArchief Corinne Marie Louise Pardede-baronesse van Boetzelaer, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biografie

Geboren op 31 mei 1912 te Teteringen, overleden op 5 september 2011 te Den Haag; van 1914-1935 woonachtig te Den Haag; behaalde diploma secretaresse bij Instituut Schoevers; werkte van 1929-1935 bij de Commissie voor den Nederlandsch-Zuidafrikaanschen Handel te Den Haag, van 1936-1940 werkzaam op het Nederlandse Gezantschap te Brussel, van 1940-1944 op het ministerie van Buitenlandse Zaken te Londen; van 1944-1947 werkzaam voor de Koninklijke Marine in Londen, alwaar zij met Kol. C. Hellingman de Marva oprichtte, de Marine Vrouwenafdeling; van mei 1951 tot 1953 particulier secretaresse bij de oogarts P.J. Waardenburg te Arnhem; van april 1950 tot maart 1954 werkzaam als secretaresse bij het Rode Kruis, kringcommissariaat Gelderland en nam op eigen verzoek ontslag wegens haar huwelijk; zij was de eerste vrouw die tot officier bij de Nederlandse strijdkrachten werd benoemd; Nederlands Hervormd; eerste contact met de vrouwenbeweging was een lezing van gravin Van Heerdt tot Eversberg ca 1931; in 1942 mede-oprichtster van de Bond van Nederlandsche Vrouwen in Groot-Brittannië; vanaf 1947 lid van Vrouwenbelangen, van 1950-1954 lid van het hoofdbestuur evenals van het hoofdbestuur van de Nationale Vrouwenraad van Nederland.


Inhoud

Stukken betreffende de tentoonstelling 'De Nederlandse Vrouw 1898-1948', afdeling De Nederlandse vrouw in het Buitenland gedurende de Tweede Wereldoorlog 1947-1949; stukken betreffende de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap 1949 -1958, 1968-1983.


Allied Materials

AttachmentsBijlage Overgebracht naar Beeldarchief
Foto's en voorwerpen, gebruikt voor de tentoonstelling 'De Nederlandse Vrouw 1898-1948', afdeling De Nederlandse Vrouw in het Buitenland gedurende de Tweede Wereldoorlog, van welke afdeling mw. Corinne (Pardede-) van Boetzelaer de organisatie had. Stukken afkomstig van haarzelf, alle betreffende Engeland gedurende de oorlog:
Oogbeschermer tegen gas.Band voor om arm met Fire Guard er op.London eind 1941. Foto.Vrouw bedient zoeklicht. Foto.Bloedtransfusiedienst. Foto.Vrouwenlandleger. Foto.Mensen komen uit schuilkelder. Foto.Vrouwen laden bommen in vliegtuig. Foto.Vrouw in oorlogsindustrie. Foto.Huisvrouw en haar bijdrage voor de oorlogsindustrie. Foto.Britse 'UVV' verzorgt ouderen in schuilkelder. Foto.'Tafelschuilplaats', zoals gepropageerd door ministerie van Binnenlandse Zaken. Foto.De 'tafelschuilplaats' heeft standgehouden, terwijl huis ingestort is. Foto.Parachutistes. Foto.Uitklapbaar fotoboekje van de tentoonstelling. 12 stukken'For a healthy, happy job'. Join the Women's Land Army. Affiche.Tentoonstelling 'De Nederlandse Vrouw 1898-1948'

1
Ingekomen en minuten van uitgaande brieven, alfabetisch op land geordend, betreffende (materiaal voor) de tentoonstelling 'De Nederlandse Vrouw 1898-1948', afdeling De Nederlandse Vrouw in het Buitenland gedurende de Tweede Wereldoorlog. Met enkele foto's en verslagen van de werkzaamheden van Nederlandse vrouwen in het buitenland. 1948-1949.. 1 pak.
2
Ingekomen en minuten van uitgaande brieven betreffende de afdeling De Nederlandse Vrouw in het Buitenland gedurende de Tweede Wereldoorlog. 1947-1949.. 1 omslag.
3
Doorlopende toegangskaart op naam (met foto), toegangsbewijzen voor de opening en sluiting en openingsprogramma van de tentoonstelling. 1948.. 4 stukken.
4
Notulen, ingekomen brieven, aantekeningen en plattegrond betreffende de afdeling de Nederlandse Vrouw in het Buitenland gedurende de Tweede Wereldoorlog. 1948.. 1 omslag.
5
Notitiebloknoot betreffende de tentoonstelling. [1948].. 1 stuk.
6
Ingekomen circulaires van de Stichting Tentoonstelling 'De Nederlandse Vrouw 1898-1948'. 1948.. 1 omslag.
7
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de sluiting van de tentoonstelling op zondag. 1948.. 4 stukken.
8
Plattegrond, bijschriften en knipsels betreffende de tentoonstelling. 1948.. 1 omslag.
9
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende archiefmateriaal van de tentoonstelling 'De Nederlandse Vrouw 1898-1948'. 1969-1971.. 1 omslag.
27
Waterdichte portefeuille (met tekstje) voor het bewaren van documenten bij schipbreuk, tentoongesteld op de tentoonstelling. z.j.. 1 stuk.
NB. Gedigitaliseerd,objectnummer 000252; zie www.aletta.nu
28
Oogbeschermer tegen gas. z.j.. 1 stuk.
29
Mouwband met de tekst 'fire guard'. z.j.. 1 stuk.

Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap / International Alliance of Women

13
Ingekomen en minuten van uitgaande brieven, verslagen, programma, deelneemsterslijsten, (concept-)resoluties, nota's en andere stukken van en betreffende het zestiende congres van de International Alliance of Women (IAW), 11-19 september 1952 te Napels, als afgevaardigde van Vrouwenbelangen. Met folder van het jubileumcongres 18-30 augustus in Colombo. 1951-1954.. 2 pakken.
14
Ingekomen stukken betreffende de IAW. 1956-1958.. 1 omslag.
15
Correspondentie met de afdeling Deventer van Vrouwenbelangen.1952-1953.. 1 omslag.
16
Notulen, convocaties, jaarverslagen, correspondentie, notities, Maandberichten en andere stukken van de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap, afdeling Den Haag en Omstreken. ca 1968-1983.. 1 pak.
17
Uitnodiging, menu, krantenknipsels betreffende 75 jaar Vrouwenbelangen en 50 jaar vrouwenkiesrecht. 1969.. 1 omslag.
18
Stukken betreffende het vak maatschappijleer en Vrouwenbelangen.1970-1971.. 1 omslag.
19
Notities en andere stukken betreffende Vrouwenbelangen.1976-1978.. 1 omslag.
20
Stukken betreffende 60 jaar vrouwenkiesrecht. 1979.. 1 omslag.
22-23
Stukken betreffende Vrouwenbelangen, vanaf haar toetreden als lid in 1947, voornamelijk stukken ontvangen of opgemaakt als Hoofdbestuurslid 1950-1954. 1947-1954.. 2 pakken.
NB. Zie ook de nrs 13 en 15.

Overige onderwerpen

10
Minuut van uitgaande brief aan W.H. Posthumus-van der Goot betreffende het corrigeren, met het oog op een herdruk, van enige onjuistheden in de passage over Nederlandse vrouwen in het buitenland gedurende de oorlog in Van Moeder op Dochter. Met bijlage. 22 april 1949.. 1 stuk.
11
Artikel uit Elseviers Weekblad 3 augustus 1947 betreffende Ariane Star Busmann-Röell. 1947.. 1 stuk.
12
Minuut van uitgaande brief aan, ingekomen brief en knipsels van Mary Pos. 1948.. 1 omslag.
21
Ingekomen brief, notitie en artikel betreffende de gedachten van Stringfellow Barr. 1951.. 3 stukken.
24
Uitnodiging voor het Aletta Jacobs Herinneringsdiner en 2 bewijzen van storting voor het vervaardigen van de film “Dr. Aletta Jacobs”. 1954.. 1 omslag.
25
Tekst van de inleiding van Johanna Gieben-Key, gehouden bij de oprichting van de Vrouwen Unie te batrvai op 19 augustus 1946. 1946.. 1 stuk.
26
Biografische gegevens. z.j.. 1 stuk.