/
You are not logged in

Archief Stichting Arbeidadvisering voor vrouwen Amsterdam 1979-1995

Identity Area

Collection IDIIAV00000353
Unitdate1979-1995
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent2.50 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annemarie Kloosterman in 1997
Access and UseBeperkt
Access NoteToestemming archivaris nodig.
Preferred CitationArchief Stichting Arbeidadvisering voor vrouwen Amsterdam, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht in juli 1979 als Stichting Arbeidshulpverlening voor vrouwen in de wijk, sinds 1990 Stichting Arbeidadvisering voor vrouwen Amsterdam geheten; opgeheven in 1994; het doel was goede werkgelegenheid voor vrouwen in beroepenoriëntatie, voorlichting, spreekuren en trainingen, in het bijzonder voor zwarte en migrantenvrouwen, meisjes (in het project 'Future') en vrouwen met een WAO of RWW-uitkering; gaf voorlichting aan en werkte samen met instellingen op het gebied van werkgelegenheid en beroepseducatie, overheidsinstanties en bedrijven.


Inhoud

Vergaderstukken van bestuursvergaderingen 1984-1993; jaarverslagen 1980-1991; ingekomen stukken 1991-1994; stukken betreffende statuten, fusie en opheffing 1980-1994; stukken betreffende beleid 1984-1993; stukken betreffende subsidie en financiën 1980-1994; stukken betreffende jubilea 1984-1989; stukken betreffende publiciteit en voorlichting 1979-1991; stukken betreffende cursussen 1980-1995; stukken betreffende het project 'Future' 1990-1995; stukken betreffende contacten met andere organisaties 1988-1995; geluidsbanden en foto's 1982, 1984, 1989.
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1-3
Agenda's en notulen van bestuursvergaderingen. Met bijlagen. 1984-1993.. 3 pakken.
1
1984-1986..
2
1987..
3
1988, 1990-1993..
4
Agenda's en notulen van werkbesprekingen van de staf. 1990 augustus-1992 januari.. 1 omslag.
5
Jaarverslagen. 1980/1981-1990.. 1 pak.
6-15
Ingekomen stukken. Met agenda's van ingekomen stukken. 1991-1994.. 1 omslag, 9 pakken.
6
1991-1992. (omslag).
7
1993 jan-mrt..
8
1993 apr-jun..
9
1993 jun-okt..
10
1993 okt-dec..
11
1994 jan-mrt..
12
1994 mrt-apr..
13
1994 mei-jun..
14
1994 jun-sep..
15
1994 okt-dec..

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

Statuten en opheffing.
16
Statuten van de Stichting Arbeidshulpverlening voor vrouwen in de wijk. 18 november 1980.. 1 stuk.
17
Statutenwijziging van de Stichting Arbeidshulpverlening voor vrouwen in de wijk. 21 oktober 1987.. 1 stuk.
18-19
Stukken betreffende de integratie van de Arbeidadvisering voor vrouwen en de Arbeidsvoorziening. 1989-1994.. 2 pakken.
18
1989-1991..
19
1992-1994..
20
Notulen van de coördinatoren van Vrouw en Werkwinkels (VWW) en het Landelijk Steunpunt vrouw & werk (LSP) en andere stukken betreffende de integratie met de Arbeidsvoorziening. 1989-1992.. 1 pak.
21
Stukken betreffende de integratie VWW en de Arbeidsvoorziening regio AZW (Amsterdam/Zaanstreek/Waterland). 1991-1992.. 1 omslag.

Beleid.
22
Verslagen van beleidsdagen. 1984-1988.. 1 omslag.
23
Stukken betreffende de positie en organisatie van Vrouw en Werkwinkels. 1985-1988.. 1 omslag.
24
Stukken betreffende de plaats van het zwarte-vrouwenwerk in de Arbeidshulpverlening. 1986-1987, z.j.. 1 omslag.
25
Stukken betreffende zwarte en migrantenvrouwen en vrouw en werk. 1988-1992.. 1 omslag.
26
Beleidsplannotitie voor intern gebruik betreffende zwarte en migrantenvrouwenwerk. 1991.. 1 stuk.
27
'Activiteitenplannen'. 1987-1991.. 1 omslag.
28
Evaluatieverslag voor intern gebruik.over 1990. 1991.. 1 stuk.
29
Deelrapport van Ewald de Wilde de Ligny van Stichting Nieuw West betreffende Arbeidshulpverlening voor vrouwen in de wijk. 1990.. 1 stuk.
30
Stukken betreffende reorganisering en beleid van de Stichting Arbeidshulpverlening. 1990-1991, 1993.. 1 omslag.
31
Rapport uitgebracht door organisatie- en adviesbureau De Beuk over de huidige en gewenste positionering van de Stichting Arbeidshulpverlening. 1991.. 1 stuk.
32
Stukken betreffende het in opdracht van de Stichting en Marijke Snijders gedane onderzoek van organisatie- en bedrijfsadviesbureau Faktor met als doel een aantal financiële en administratieve knelpunten op te lossen. 1992.. 1 pak.

Bestuur en personeel.
33
Conceptrapport betreffende het personeelsbeleid van de Stichting. 1991.. 1 stuk.
34
Stukken betreffende bestuurs- en personeelsleden. 1992.. 1 omslag.
35
'Logboek'. 1987 oktober-1988 februari.. 1 deel.
36
Kantooragenda. 1992.. 1 deel.

Subsidie en financiën.
37
Stukken betreffende subsidieaanvragen, onder andere voor uitbreiding stafmedewerksters. 1984 november-1988.. 1 omslag.
38
Stukken betreffende subsidies voor de Stichting in Amsterdam Noord. 1988-1992 juni, z.j.. 1 pak.
39
Stukken betreffende subsidies. 1989-1993.. 1 pak.
40
Ingekomen en minuut van uitgaand stuk betreffende subsidieaanvraag voor verbouwing publieksruimten van de Stichting. 1990, 1991.. 2 stukken.
41
Stukken betreffende subsidietoekenning van de gemeente Amsterdam. 1991.. 1 omslag.
42
Stukken betreffende stopzetting subsidie van de gemeente Amsterdam. 1992-1993.. 1 omslag.
43
Jaarrekeningen. 1980, 1982-1983, 1985, 1987-1988, 1991-1992.. 1 pak.
44
Overzicht van de financieringsstromen. 1991/1992. z.j.. 1 stuk.

Jubilea.
NB. Zie ook nrs 162 en 165.
45
Album ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan, verhuizing naar de Prinsengracht en afscheid van Marijke van der Werf. 1984-1985.. 1 deel.
46
Stukken betreffende het tienjarig bestaan. 1989.. 1 pak.
47
Receptieboeken van de viering van het tienjarig bestaan. 26 september 1989.. 3 delen.

Publiciteit en voorlichting.
48
'Album' met verslag augustus-oktober 1979, informatie- en documentatie en foto's 1978 december-1982. 1978-1979.. 1 pak.
49
Verslag over januari-juli 1979 van een project 'werk en scholingsoriëntatie' met de Open School in Amsterdam-Noord. 1979.. 1 stuk.
50
Verslag van een bezoek in oktober 1979 aan het 'Centre Rétravailler' in Parijs en een gesprek met Evelyne Sullerot. 1979.. 1 stuk.
51
Folders, brochures en ander informatiemateriaal. 1985-1990, z.j.. 1 omslag.
52
'Solliciteren'. Uitgave van de Stichting, samengesteld door Sonja de Vries. 1989.. 1 stuk.
53
Verslag van een in opdracht van de Stichting verricht onderzoek door R. van Tilburg Een steunpunt vrouw en werk in Amsterdam-Noord. 1985.. 1 stuk.
54
Stukken betreffende de uitgave van de Stichting 'Lef is wat je nodig hebt'. Vrouwen op weg naar betaald werk van Marijke Snijders, en de presentatie op 25 juni 1985 in het Concertgebouw te Amsterdam. Met foto's. 1985-1986.. 1 pak.
55
Stukken betreffende een videofilm over de activiteiten van de Stichting. 1991.. 1 omslag.
56
Engelstalig stuk met informatie over Arbeidshulpverlening voor vrouwen in de wijk. z.j.. 1 stuk.
57
Conceptpublicatie Vrouwen uit Turkije op weg naar de Nederlandse arbeidsmarkt. Arbeidshulpverlening aan buitenlandse vrouwen van Mehtap Gürsel. z.j.. 1 stuk.
58
Plan van aanpak voor de ontwikkeling van de huisstijl van de Stichting. z.j.. 1 stuk.

Cursussen.
NB. Zie ook nr 161.

Algemeen.
59-66
Notulen en andere stukken van cursussen, sinds 1986 vaak cursussen arbeids- en beroepenoriëntatie geheten, van de Stichting Arbeidshulpverlening voor vrouwen in de wijk, aanvankelijk alleen in Amsterdam-Noord. 1980 april-1987 mei.. 3 delen, 3 omslagen, 2 pakken.
59
1980 apr-okt. (deel).
60
1981 sep-1982 apr..
61
1982 sep-1983 mrt..
62
1982 sep-1983 apr. (deel).
63
1983 jan-apr..
64
1984 jan-sep. (deel).
65
1985 sep-1986 mei. (pak).
66
1986 sep-1987 mei. (pak).
67
Verslagen van de cursussen 'arbeids- en beroepenoriëntatie' in Amsterdam-Noord. 1986/1987 en 1987/1988.. 2 stukken.
68-70
Notulen en andere stukken van de cursussen 'vrouwen op weg naar betaald werk' in Amsterdam-Zuid. 1987-1989 juni.. 1 omslag, 2 pakken.
68
1987 jan-okt. (omslag).
69
1987 nov-1988 jun..
70
1988 nov-1989 jun..
71
Rapport over de cursussen in 1988. 1989.. 1 stuk.
72
Verslagen van de cursussen 'arbeids- en beroepenoriëntatie' in Amsterdam Zuid-Oost. 1988/1989.. 2 stukken.
73
Stukken betreffende cursussen in Amstelveen. 1988-1989.. 1 omslag.
74
Verslag van de cursus 'arbeids- en beroepenoriëntatie' in Amsterdam Oud-West. 1989.. 1 stuk.
75
Verslag van de cursus 1989 februari-april voor vrouwen met een RWW-uitkering. 1989.. 1 stuk.
NB. Zie ook nrs 124-130.
76
Notulen van de begeleidingscommissie 'Baanvak 1' en andere stukken betreffende 'Baanvak'. 1989.. 1 omslag.
77
Notulen en andere stukken van de cursus 'arbeids- en beroepenoriëntatie' 1989 februari-april van 'Baanvak'. 1989.. 1 pak.
78
Verslag van de cursus 'arbeids- en beroepenoriëntatie' 1990 februari-juni in Amsterdam-Zuid. 1990.. 1 stuk.
79
Informatie over de cursus 'arbeidsoriëntatie en sollicitatie' 1990 februari-juni in Amsterdam Zuid-Oost. 1990.. 1 stuk.
80
Verslag van de cursus 'arbeidsoriëntatie en sollicitatie' voor vrouwen met minimaal lagere school 1990 februari-juni. 1990.. 1 stuk.
81
Verslag van de cursus 'arbeidsoriëntatie en sollicitatie' voor herintredende vrouwen 1990 april-oktober. 1990.. 1 stuk.
82
Stukken van de cursus 'arbeidsoriëntatie en sollicitatie' 1990 april-oktober in Amsterdam-Noord. 1990.. 1 omslag.
83
Verslag van de cursus 'arbeidsoriëntatie en sollicitatie' 1990 april-juni. 1990.. 1 stuk.
84
Evaluatieverslag voor intern gebruik van de cursussen 'arbeidsoriëntatie en sollicitatie' in 1990. 1991.. 1 stuk.
85
Verslag van de cursus 'arbeidsoriëntatie en sollicitatie' 1991 februari-april in buurtcentrum De Meerpaal Amsterdam-Zuid. 1991.. 1 stuk.
86
Verslag van de cursus 'arbeidsoriëntatie en sollicitatie' 1991 februari-juni in vrouwen-kindercentrum Amsterdam-Zuid. 1991.. 1 stuk.
87
Verslag van de cursus 'arbeidsoriëntatie en sollicitatie' voor vrouwen uit Turkije 1991 maart-oktober. 1991.. 1 stuk.
88
Verslag van de cursus 'arbeidsoriëntatie en sollicitatie' 1991 mei-juli in De Pijp. 1991.. 1 stuk.
89
Verslag van de cursus 'arbeidsoriëntatie en sollicitatie' voor vluchtelingenvrouwen 1991 mei-juli. 1991.. 1 stuk.
90
Verslag van de cursus 'arbeidsoriëntatie en sollicitatie' 1991. september-december. 1991.. 1 stuk.
91
Notulen en andere stukken van de cursus 'arbeidsoriëntatie en sollicitatie' voor chinese vrouwen 1991 oktober-december. 1991.. 1 pak.
92
Stukken betreffende cursussen via 'Baanvak'. 1989-1991.. 1 omslag.
93
Stukken betreffende trainingen voor cursusbegeleidsters. 1990-1991.. 1 omslag.
94
Statistisch overzicht van door de Stichting verstrekte informatie en adviezen in 1991 en eerste halfjaar 1992. 1992.. 1 stuk.
95
Stukken van de cursus 'arbeidsoriëntatie en sollicitatie' 1992 januari-juli in Amsterdam-Noord. 1992-1993.. 1 omslag.
96-97
Stukken van de cursussen 'arbeidsoriëntatie en sollicitatie' 1992-1993 in De Baarsjes. 1992-1993.. 2 omslagen.
96
1992 feb-jul..
97
1992 sep-1993 feb..
98
Stukken van de cursus 'arbeidsoriëntatie en sollicitatie' 1992 september-1993 februari in Amsterdam-Buitenveldert. 1992-1993.. 1 omslag.
99
Stukken van de cursus 'arbeidsoriëntatie en sollicitatie' voor Aziatische vrouwen. 1992 september-1993 februari.. 1 pak.
100
Stukken van de cursus 'arbeidsoriëntatie en sollicitatie' in Amsterdam-Noord. 1992 december-1993 februari.. 1 omslag.
101
Stukken van de cursus 'arbeidsoriëntatie en sollicitatie', 'Surant', voor zwarte en migrantenvrouwen in Amsterdam Zuid-Oost. 1992-1993.. 1 omslag.
102
Stukken van de cursus 'arbeidsoriëntatie en sollicitatie' 1993 september-december in De Baarsjes. 1993-1994.. 1 omslag.
103
Stukken van de cursus 'arbeidsoriëntatie en sollicitatie' voor vrouwen uit Marokko. 1993 september-december.. 1 stuk.
104
Cursusprogramma voor 1991 en stukken betreffende cursussen. 1990-1993.. 1 omslag.
105
Stukken van de cursus 'arbeidsoriëntatie en sollicitatie' in Amsterdam-Zuid. 1994/1995.. 1 omslag.
106
Certificaat dat uitgereikt wordt aan iemand die cursus heeft afgerond. z.j.. 1 stuk.

Cursussen ten behoeve van de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD).
107
Notulen van de begeleidingscommissie GMD en Stichting Arbeidshulpverlening en andere stukken betreffende het samenwerkingsproject voor reïntegratie van vrouwen op de arbeidsmarkt. 1988-1993 maart.. 1 pak.
108
Fotoalbum van de cursussen GMD 1988 oktober-december, 1989 mei-juli en 'Baanvak' 1989 februari-april. 1988-1989.. 1 deel.
109-122
Notulen en andere stukken van en betreffende de cursussen 'arbeidsoriëntatie en sollicitatie' ten behoeve van de GMD, voor vrouwen met een ziektewet- of (gedeeltelijke) WAO-uitkering. Veelal met stukken van de zogenaamde terugkomdagen. 1988-1993.. 12 pakken, 2 omslagen.
109
GMD 1. 1988 okt-dec..
110
GMD 2. 1989 mei-jul..
111
GMD 1. 1990 feb-apr..
112
GMD 2. 1990 mei-jul..
113
GMD 3. 1990 sep-dec..
114
GMD 1. 1991 jan-mrt..
115
GMD 2. 1991 apr-jul..
116
GMD 3. 1991 sep-dec..
117
GMD 1. 1991 dec-1992 mrt. (omslag).
118
GMD 2. 1992 apr-jul. (omslag).
119
GMD 3. 1992 sep-dec..
120
GMD 1. 1993 jan-mrt..
121
GMD 2. 1993 apr-jul..
122
GMD 3. 1993 sep-dec..
123
Evaluatie-onderzoeksrapport van de GMD van de hand van Hanneke Tijken betreffende het samenwerkingsproject. 1993 juli.. 1 stuk.

Cursussen voor vrouwen met RWW-uitkering.
124-130
Stukken van en betreffende 'kort traject'-cursussen 'arbeidsoriëntatie en sollicitatie' voor vrouwen met een RWW-uitkering. 1990 april-1993 september.. 7 omslagen.
NB. Zie ook nr 75.
124
1990 apr-jul..
125
1990 sep-dec..
126
1991 feb-apr..
127
1991 mei-jul..
128
1991 sep-dec..
129
1993 jan-apr..
130
1993 mei-sep..

Cursussen voor zwarte en migrantenvrouwen op MBO/HBO-niveau.
131-137
Stukken van en betreffende cursussen 'arbeidsoriëntatie en sollicitatie' voor zwarte en migranten vrouwen op MBO/HBO-niveau. 1990-1993.. 6 omslagen, 1 pak.
131
1990-1991..
132
1991 feb-apr..
133
1991 sep-nov..
134
1992 aug-nov..
135
1993 mrt-mei..
136
1993 jun-jul..
137
1993 sep-dec. (pak).

Project Future.
138
Notulen van de themadagen 'meidenwerk' en andere stukken betreffende het project Future, dat een onderdeel vormt van Stichting Arbeidadvisering voor vrouwen, en cursussen geeft voor meisjes en jonge vrouwen tussen de 16 en 27 jaar. 1990-1991.. 1 omslag.
139-140
Ingekomen stukken. 1990 september-1993 oktober.. 2 pakken.
139
1990 sep-1992 jul..
140
1992 aug-1993 okt..
141
Stukken betreffende subsidiëring voor het project Future. 1990, 1992.. 1 omslag.
142
Jaarverslag. 1991 oktober-1992 oktober.. 1 stuk.
143
'Activiteitenplan'. 1991 en 1992.. 2 stukken.
144
Kwartaalrapportages voor het Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening van het experiment 'oriëntatie- en schakelaktiviteiten meisjes cq jonge vrouwen'. 1991-1993 maart.. 1 omslag.
145
Stukken van en betreffende Future. 1992-1995.. 1 pak.
146
Stuk betreffende 'Arbeidsoriëntatie meisjes en jonge vrouwen. Project Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 stuk. 1990-1993'. z.j..
147
Teksten van lezingen van vrouwen van Future onder meer over Future en economische zelfstandigheid. z.j.. 2 stukken.

Contacten met andere organisaties.
148
Stukken betreffende activiteiten voor vrouwen in Amsterdam-Noord. 1988-1992.. 1 omslag.
149
Notulen van het Vrouwenoverleg Arbeidsvoorzieningen Amsterdam. 9 mei 1989.. 1 stuk.
150
Notulen van overleg Stichting Arbeidadvisering en Gemeentelijke Sociale Dienst. 4 juli 1991.. 1 stuk.
151
Stukken van de Arbeidsvoorziening betreffende bemiddeling van allochtone vrouwen naar de arbeidsmarkt. 1992.. 1 omslag.
152
Stukken van en betreffende het Bureau Scholings Informatie (BSI). 1992-1993.. 1 omslag.
153
Stukken van en betreffende de klankbordgroep voor het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam 'Tweedeling op de arbeidsmarkt'. 1992 december-1994.. 1 omslag.
154
Ingekomen brief uit Spanje en minuut van uitgaande brief betreffende activiteiten Arbeidshulpverlening. 1994, 1995.. 2 stukken.

DOCUMENTATIE

155
Krantenknipsels en andere artikelen betreffende arbeidshulpverlening. 1979-1992, z.j.. 1 pak.
156
Interviews en andere artikelen over vrouwen en arbeid. 1986-1987, z.j.. 1 omslag.
157
Stukken betreffende vluchtelingenvrouwen en werk. 1990 december-1991.. 1 omslag.
158
Inge de Wolf, Zwarte en migrantenvrouwen en de arbeidsbemiddeling: dubbel voordeel of dubbel nadeel? . 1992 juni.. 1 stuk.
159
Verslag van Nermin Bakes van haar stage bij Stichting Arbeidadvisering. 1995.. 1 stuk.
160
Stageverslag van Elly Kuyt Was ik maar gewoon huisvrouw gebleven. z.j.. 1 stuk.

BEELD en GELUID

161
Geluidsbanden van radioprogramma's en cursussen. 1982, 1984 en z.j.. 19 stukken.
162
Geluidsband van het tienjarig bestaan. 26 oktober 1989.. 2 stukken.
163
Tekeningen en plattegronden kantoor Prinsengracht. z.j.. 1 deel.
NB. Groot formaat.
164
Naambord Arbeidadvisering voor vrouwen Amsterdam. z.j.. 1 deel.
NB. Groot formaat.
165
Foto's van het tienjarig bestaan. 26 oktober 1989.. 1 omslag.
NB. Overgebracht naar beeldarchief.