/
You are not logged in

Archief Anne Philippine Madeleine van Heerdt tot Eversberg-Quarles van Ufford1924-1939

Identity Area

Collection IDIIAV00000067
Unitdate1924-1939
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.6 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Atie van der Horst in 1990
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief Anne Philippine Madeleine van Heerdt tot Eversberg-Quarles van Ufford, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biografie

Geboren op 5 december 1862 te Ketandan bij Soerakarta in Nederlands-Indië, overleden op 2 december 1939 te Den Haag; roepnaam Phil; behaalde de akte lager onderwijs in Zwitserland; huwde op 31 mei 1884 bij volmacht met Willem Hendrik Victor, graaf van Heerdt tot Eversberg en vertrok naar Suriname waar zij haar man bijstond in het werk op een afgelegen plantage; in 1885 kreeg zij een zoon die zij zelf onderwees; in 1901 keerden zij terug naar Den Haag; zij exposeerde schilderijen op de tentoonstelling 'De Vrouw 1813-1913'; lid van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht, in 1919 presidente van de Commissie voor Maatschappelijke Opvoeding van deze Bond; lid van Vrede door Recht en de Anti-Oorlogsraad; stond enige malen kandidaat voor de Liberale Partij en was propagandaleidster van de liberale vrouwengroep; (hoofdbestuurs)lid van de Nederlandsche Vereeniging voor Volkenbond en Vrede en presidente van de Commissie voor Kinder-Vredeslectuur van deze vereniging; presidente van de Commissie voor Moeders en Opvoedsters (voor de vrede) aangesloten bij de Vrouwen Wereld Unie voor Goede Internationale Verstandhouding (Union Mondiale de la Femme pour la Concorde Internationale, opgericht in 1915), waarvan zij in 1937 vice-presidente werd; zij is te beschouwen als grondlegster van de actie voor opvoeding tot vrede in school en huis en schreef hierover het boekje 'Een toekomstdroom over zedelijk maatschappelijke opvoeding' 1918; zij was tot op hoge leeftijd actief.


Inhoud

Correspondentie betreffende de Union Mondiale en de Commissie voor Moeders en Opvoedsters 1924-1939; correspondentie betreffende de Nederlandsche Vereeniging voor Volkenbond en Vrede, de Jeugd-Onderwijs-Commissie, de Commissie voor Kinder-Vredeslectuur en het Bureau International d'Éducation van de Volkenbond 1924-1939.
Correspondentie met verschillende organisaties en personen in Nederland, alfabetisch geordend, met inhoudsopgave. (1926-) 1933-1934.

Doos 1
Correspondentie met verschillende organisaties en personen in Nederland, alfabetisch geordend, met inhoudsopgave. (1926-) 1933-1934.. 1 pak.

Buitenlandse correspondentie, alfabetisch geordend op land/organisatie, met inhoudsopgave. (1926-) 1933-1934.

Doos 1
Buitenlandse correspondentie, alfabetisch geordend op land/organisatie, met inhoudsopgave. (1926-) 1933-1934.. 1 pak.

Nederlandse correspondentie betreffende de Union Mondiale, de Commissie voor Moeders en Opvoedsters, de Vereeniging voor Volkenbond en Vrede, de Commissie voor Kindervredeslectuur en enkele privé brieven, alfabetisch geordend op afzender/geadresseerde. 1930-1933, 1939.

Doos 2
Nederlandse correspondentie betreffende de Union Mondiale, de Commissie voor Moeders en Opvoedsters, de Vereeniging voor Volkenbond en Vrede, de Commissie voor Kindervredeslectuur en enkele privé brieven, alfabetisch geordend op afzender/geadresseerde. 1930-1933, 1939.. 1 pak.

Nederlandse correspondentie betreffende de Commissie voor Moeders en Opvoedsters en Kindervredeslectuur, met afdelingen, geordend op plaatsnaam. 1933-1934.

Doos 2
Nederlandse correspondentie betreffende de Commissie voor Moeders en Opvoedsters en Kindervredeslectuur, met afdelingen, geordend op plaatsnaam. 1933-1934.. 1 pak.

Buitenlandse correspondentie betreffende de Volkenbond, Bureau Internationale d'éducation, Ligue Internationale des Mères et éducatrices pour la Paix, alfabetisch geordend op persoon/organisatie. 1924-1933.

Doos 2
Buitenlandse correspondentie betreffende de Volkenbond, Bureau Internationale d'éducation, Ligue Internationale des Mères et éducatrices pour la Paix, alfabetisch geordend op persoon/organisatie. 1924-1933.. 2 mappen.

Nederlandse correspondentie betreffende de Vereeniging voor Volkenbond en Vrede, Jeugd-Onderwijs-Commissie, Commissie voor Moeders en Opvoedsters e.a. 1935-1938.

Doos 3
Nederlandse correspondentie betreffende de Vereeniging voor Volkenbond en Vrede, Jeugd-Onderwijs-Commissie, Commissie voor Moeders en Opvoedsters e.a. 1935-1938.. 1 pak.

Correspondentie voornamelijk betreffende de Union Mondiale, Nederlandsche Afdeeling, geordend op plaats/afzender/geadresseerde. 1938-1939.

Doos 3
Correspondentie voornamelijk betreffende de Union Mondiale, Nederlandsche Afdeeling, geordend op plaats/afzender/geadresseerde. 1938-1939.. 1 pak.

Buitenlandse correspondentie betreffende de Union Mondiale. 1928-1933.

Doos 4
Buitenlandse correspondentie betreffende de Union Mondiale. 1928-1933.. 1 pak.

Nederlandse en buitenlandse correspondentie betreffende de Union Mondiale en de Commissie voor Moeders en Opvoedsters, 1925-1933.

Doos 4
Nederlandse en buitenlandse correspondentie betreffende de Union Mondiale en de Commissie voor Moeders en Opvoedsters, 1925-1933.. 1 pak.

Buitenlandse correspondentie betreffende de Union Mondiale, alfabetisch geordend op afzender/geadresseerde. 1938-1939.

Doos 5
Buitenlandse correspondentie betreffende de Union Mondiale, alfabetisch geordend op afzender/geadresseerde. 1938-1939.. 2 pakken.