/
You are not logged in

Archief Associatie voor Herverdeling van Betaalde en Onbetaalde Arbeid 1983-1994

Identity Area

Collection IDIIAV00000498
Unitdate1983-1994
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent1.24 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 2003
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief Associatie voor Herverdeling van Betaalde en Onbetaalde Arbeid, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Bakermat van de Associatie vormden de discussiebijeenkomsten die tussen vertegenwoordigsters van vrouwenorganisaties, vakbondsvrouwen en vrouwen uit politieke partijen begin jaren tachtig in De Populier werden gehouden; in 1983 en 1985 waren er landelijke congressen over de herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid; aan het einde van het congres van 16 september 1985 werd de Associatie in het leven geroepen als het netwerk van organisaties, die zich bundelden rond verdergaande arbeidstijdverkorting en herverdeling van betaald en onbetaald werk; werd een stichting op 14 januari 1988; iedere aangesloten organisatie benoemde een lid van het Algemeen Bestuur; fuseerde in 1994 met het Breed Platform Vrouwen voor Economische Zelfstandigheid tot de Vrouwen Alliantie; doelstelling was het streven naar een samenleving waarin ieder, die daartoe in staat is, via betaald werk in eigen onderhoud voorziet en dit kan combineren met zorgtaken; reikte jaarlijks een Gouden Verdeelsleutel uit; in 1990 waren 21 organisaties aangesloten; nieuwsbrief was Bet/on Berichten, verschenen van 1989 tot 1993 en daarna voortgezet door de Vrouwen Alliantie.


Inhoud

Notulen van vergaderingen 1985-1994; jaarverslagen over 1989-1993; correspondentie 1987-1993; statuten en huishoudelijk reglement 1987-1989; financiële stukken 1988-1993; stukken betreffende publiciteit en teksten van lezingen en spreekbeurten 1989-1993: stukken betreffende herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid, mantelzorg, mannen, flexibilisering van arbeidstijden, zorgverlof en kinderopvang 1983-1993.
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1-13
Agenda's en notulen van vergaderingen van het Dagelijks (DB) en van het Algemeen Bestuur (AB). Met bijlagen. 1985-januari 1994.. 13 omslagen.
1
1985..
2
1986..
3
1987..
4
1988..
5
1989..
6
1990. DB..
7
1990. AB..
8
1991. AB..
9
1991. DB..
10
1992. DB..
11
1992. AB..
12
1993-21 januari 1994. DB..
13
1993-25 januari 1993. AB..
14
Jaarverslagen. 1989-1993.. 1 omslag.
15
Werkplannen. 1988-1993.. 1 omslag.
16-23
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1987-1993.. 8 omslagen.
16
1987-1988..
17
1989. Ingekomen..
18
1989. Uitgaande..
19
1990..
20
1991..
21
1992..
22
1993. Ingekomen..
23
1993. Uitgaande..

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

Organisatie en geschiedenis.
24
(Concept-)statuten 1987-1988, huishoudelijk reglement 1989, uittreksel van de Kamer van Koophandel. 1987-1989.. 1 omslag.
25
Stuk voor de discussiemiddag van 13 april 1992 over de doelstelling, werkwijze en samenwerking met het Breed Platform. 1992.. 1 omslag.

Financiën en subsidies.
26
Financiële verslagen over 1988-1993 en begrotingen voor 1990-1993. 1988-1993.. 1 omslag.
27
Correspondentie met DCE betreffende de subsidie. 1982-1993.. 1 omslag.

Publiciteit en voorlichting.
28
Folders, stickers, publicatielijsten 1990-1991 en z.j. en verslag van een bespreking publiciteit op 22 december 1988. 1988-1991.. 1 omslag.
29-34
Inleidingen, spreekbeurten en voordrachten gehouden door medewerksters. Chronologisch geordend. 1989-1993.. 3 omslagen en 3 pakken..
29
1989..
30
1990..
31
1991..
32
1992. 1 pak..
33
1993 januari-mei. 1 pak..
34
1993 juni-december. 1 pak..
35
Knipselkranten. Maart 1989-1993.. 1 omslag.
NB. Bet/On Berichten, de nieuwsbrief van de Associatie is aanwezig in de bibliotheek van het IIAV.

Herverdeling betaalde en onbetaalde arbeid.
36
Stukken betreffende het congres Herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid, gehouden op 28 mei 1983 en georganiseerd door het politiek cultureel centrum De Populier. 1993.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr 38.
37
Stukken betreffende de conferentie Economie van de betaalde en onbetaalde arbeid, gehouden op 14, 21 en 28 mei 1984 en georganiseerd door het politiek cultureel centrum De Populier. 1984.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr 38.
38
Stukken van de werkgroep Herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid en stukken betreffende het congres ‘Herverdeling betaalde en onbetaalde arbeid’ gehouden op 14 september 1985 in de RAI te Amsterdam en georganiseerd door het politiek cultureel centrum De Populier. September 1983-1985.. 1 pak.
39
Verslag van de discussiemiddag ‘Werken en werkweigeren’ van 23 februari 1989 met de inleiding van Marijke Linthorst over de strategie tot Herverdeling van alle Arbeid. 1989.. 2 stukken.
40
Stukken betreffende de studiedag ‘Actieplannen Vrijwilligerswerk’, 20 april 1989 te Utrecht. 1989.. 1 omslag.
41
Stukken betreffende de studiemiddag ‘Arbeidstijdverkorting’, 25 mei 1989. 1989.. 1 omslag.
42
Stukken betreffende het debat ‘Herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid’, gehouden op 4 september 1989 te Amsterdam. 1989.. 1 omslag.
43
Stukken betreffende het congres ‘”De Tussenstand”. Strategieën voor herverdeling’, gehouden op 16 september 1989 te Ede. 1989.. 1 omslag.
44
Publicatie ‘Vrouwen gevraagd voor .... onbetaald werk’. 16 februari 1990.. 1 stuk.
45
Stukken betreffende de regionale studiedagen ‘Herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid’, gehouden op 20 februari, 19 juni 1990 te Utrecht. 1990.. 1 omslag.
46
Stukken betreffende de persconferentie gehouden op Internationale Vrouwendag, 8 maart 1990 in Nieuwspoort te Den Haag, uitgeroepen tot Dag van de Onbetaalde Arbeid. 1990.. 1 omslag.
47
Stukken betreffende de studiedag over de combinatie van betaald en onbetaald werk voor gespreks- of discussieleidsters en vrouwen die scholing geven, gehouden op 9 november 1990 te Utrecht. 1990.. 1 omslag.
48
Stukken betreffende de studiedag ‘Gedeelde zorg is halve zorg’, gehouden op 10 december 1990 te Groningen. 1990.. 1 omslag.
49
Stukken betreffende de presentatie van het Handboek herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid op 1 mei 1991 en de studiedag ‘Actieplannen’ voor discussie- en gespreksleidsters naar aanleiding van het verschijnen van het handboek, gehouden op 18 juni 1991 te Utrecht. 1991.. 1 omslag.
50
Stukken betreffende de conferentie ‘Flexibilisering van arbeidstijden’, gehouden op 8 oktober 1991 te Utrecht. 1991.. 1 omslag.
51
Stukken betreffende de studiedag ‘Verder met herverdeling van alle arbeid’ voor discussie- en gespreksleidsters, gehouden op 1 november 1991 te Utrecht. 1991.. 1 omslag.
52
Stukken betreffende de viering van Internationale Vrouwendag 8 maart 1992 ‘Solidariteit bij herverdeling van arbeid’. 1992.. 1 omslag.
53
Stukken betreffende de regionale themadag ‘Solidariteit bij herverdeling van arbeid’, gehouden op 2 juni 1992 te Nijmegen. 1992.. 1 omslag.
54
Stukken betreffende de manifestatie ‘Dit geld(t) voor vrouwen’, gehouden op 19 september 1992 te Ede in samenwerking met het Breed Platform (werkgroep ‘Posities Vrouwen’). 1992.. 1 pak.
55
Verslag van de studiedag ‘Combinatie betaald werken en zorgen’, gehouden op 14 november 1992 te Utrecht in samenwerking met de Stichting Landelijke Organisatie van Surinaamse Vrouwen (LOSV). 1992.. 1 stuk.
56
Stukken betreffende de discussiemiddag ‘Waarde van de onbetaalde arbeid’ over onbetaalde arbeid in internationaal verband, gehouden op 20 november 1992 te Utrecht. 1992.. 1 omslag.
57
Stukken van de werkgroep Dit geld(t) voor vrouwen en betreffende de studiedag van 11 februari 1993 en het aanbieden van het actieplan ‘Dit geld(t) voor vrouwen’ aan de Minister van Financiën Wim Kok op 8 maart 1993. 1993.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr 54.
58
Stukken van de werkgroep Flexibilisering en betreffende de conferentie ‘Flexibilisering van Arbeidstijden’, gehouden op 1 juni 1993 te Utrecht. 1993.. 1 omslag.
59
Stukken betreffende de studiedag over de combinatie van betaald en onbetaald werk voor groepsleidsters van het Katholiek Vrouwen Gilde, gehouden op 7 september 1993 te Utrecht. 1993.. 1 omslag.
60
Stukken betreffende het congres ‘Van A tot Z over de combinatie arbeid en zorg’, gehouden op 7 oktober 1993 te Amsterdam. 1993.. 1 omslag.
NB. Zie ook werkgroep zorgplan, inv.nr 75.
61
Stukken betreffende het project Herverdeling betaalde en onbetaalde arbeid onder Surinaamse vrouwen en mannen, uitgevoerd in samenwerking met de Stichting Landelijke Organisatie van Surinaamse Vrouwen (LOSV). 1991-1993.. 1 omslag.

Mantelzorg.
62
Stukken betreffende het project mantelzorg. 1992-1993.. 1 pak.
63
Stukken betreffende het onderzoek naar mantelzorg binnen de Turkse en Marokkaanse gemeenschap in Nederland. 1993-14 januari 1994.. 1 omslag.
NB. Na 14 januari 1994 voortgezet door de Vrouwen Alliantie, zie aldaar.
64
Stukken van de werkgroep Noord. 1992-1993.. 1 omslag.
65
Stukken van de werkgroep Zuid-Holland. 1992-1993.. 1 omslag.
66
Stukken van de werkgroep Noord-Holland. 1992.. 1 omslag.
67
Stukken betreffende de regionale themadag ‘Thuiszorg, betaald en onbetaald’, gehouden op 10 december 1992 te Tilburg. 1992.. 1 omslag.

Mannen.
68
Stukken van de werkgroep ‘Mannen’ en stukken betreffende het symposium ‘Mannen, carrière en zorg’, gehouden op 29 februari 1992. 1991-1993.. 1 omslag.
69
Stukken betreffende de vaderdag-enquête, gehouden in 1992 en gepresenteerd tijdens een persconferentie ‘Vaders, carrière en zorg’ op 12 juni 1992 in Nieuwspoort te Den Haag en op 8 maart 1993 in Gelderland. 1992-1993.. 1 pak.

Overige acties en activiteiten.
70
Stukken betreffende de Vrouwentroonrede, uitgesproken op 16 september 1986 te Den Haag, in samenwerking met andere vrouwenorganisaties. 1986.. 1 omslag.
71
Stukken betreffende de uitreiking van de Gouden Verdeelsleutel, de jaarlijkse prijs voor het meest sprankelende initiatief op het gebied van herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid. 1990-1992.. 1 omslag.
NB. 1991 ging niet door omdat toen bedrijven en instellingen nauwelijks maatregelen hadden getroffen om de combinatie van betaalde arbeid en zorgtaken voor mannen en vrouwen gemakkelijk er te maken.
72
Stukken betreffende regionale contacten en activiteiten. 1991-1993.. 1 omslag.
73
Stukken betreffende de initiatiefgroep ‘Vrouwen in de schoolleiding NU’, opgericht om het voortouw te nemen voor een wettelijke regeling voor positieve actie ten behoeve van vrouwen in de schoolleiding; de Associatie nam hieraan deel. 1992-1993.. 1 pak.
74
Stukken betreffende een mogelijke werknemersverzekering verzorgingsverlof. 1992-1993.. 1 omslag.
75
Stukken van de werkgroep Zorgplan, waaraan de Associatie deelnam. 1993.. 1 omslag.
76
Stukken van de Initiatiefgroep Schoolkinderopvang, waarvan de Associatie deel uit maakte. 1993.. 1 omslag.
77
Reactie op het beleidsprogramma emancipatie ‘Met het oog op 1995’. 14 januari 1993.. 1 stuk.
NB. Zie ook het archief van het Breed Platform inv.nr 91.