/
You are not logged in

Archief ZAMI zwarte en migrantenvrouwencentrum 1991-2009

Identity Area

Collection IDIIAV00000542
Unitdate1991-2009
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent2.00 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Désirée Vreke in 2006; aanvullingen verwerkt in 2008 en 2010
Access and UseBeperkt
Toestemming archivaris nodig .
Preferred CitationArchief ZAMI zwarte en migrantenvrouwencentrum, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Opgericht op 28 februari 1991 te Amsterdam vanuit Stichting Flamboyant als een intercultureel centrum voor alle zwarte/ migrantenvrouwen/ organisaties in Amsterdam; ZAMI is de afkorting voor Zwart en Migrant; opgezet als ruimte waar individuele en groepen zwarte en migrantenvrouwen van verschillende etnische afkomst elkaar kunnen ontmoeten om kennis, ervaringen en informatie uit te wisselen; organiseert activiteiten zoals politieke en culturele café's (ZAMI Casa), de jaarlijkse uitreiking van de ZAMI-Award, workshops, cursussen, en is een podium voor de kunsten; gaf de ZAMI-krant uit van 1992 tot 2005; per 1 januari 2005 ontving ZAMI geen overheidssubsidie meer en heeft daardoor sommige van haar activiteiten moeten stoppen.


Inhoud

Notulen van bestuursvergaderingen 1995-2008; jaarverslagen 1992-2006; correspondentie 1994-2007; stukken betreffende geschiedenis en organisatie 1991, 1996-2005; stukken betreffende beleid 1993-2005; stukken betreffende financiën 1993-2006; stukken betreffende activiteiten als cursussen en workshops 1992-2005, ZAMI-Zondagen, ZAMI-Casa, ZAMI-Award, ZAMI Zomerfestival, ZAMI Internationaal Filmfestival en ZAMI-krant 1993-2009; stukken betreffende contacten met andere organisaties 1996-2007; stukken betreffende publiciteit 1992-2006.
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1
Agenda's en notulen van bestuursvergaderingen. Met bijlagen. 1995-2008.. 1 pak.
NB. Met hiaten.
92
Notulen van de bijeenkomst van de Steungroep op 8 juni 199? 199?. 1 stuk.
2
Werkbesprekingen. 1996-1998.. 1 omslag.
NB. Met hiaten.
3
Jaarverslagen. 1992-2004, 2006-2007.. 1 pak.
4
Werkplannen. 1998-2001, 2003-2004 en 2006.. 1 omslag.
5
Register van ingekomen en uitgaande stukken. 1994-1998.. 1 deel.
6
Register van ingekomen stukken. 2000-2003.. 1 deel.
7
Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken van het bestuur. 1998-2007.. 1 omslag.
8
Kopieën van uitgaande stukken. 2003-maart 2005.. 1 omslag.
9
Stukken betreffende evenementen, bijeenkomsten en conferenties, welke Zami heeft bezocht. Met aantekeningen van de voorzitter van ZAMI. 2005-2007.. 1 omslag.

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

Geschiedenis.
10
Kopie van de oprichtingsakte afgegeven op 28 februari 1991 en een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK) 20-3-2003. 1991, 2003.. 2 stukken.
11
Compilatie van kopieën van officiële stukken en kopieën van stukken van belangrijke momenten in de geschiedenis van Flamboyant en ZAMI. 2005.. 1 stuk.

Huisvesting.
12
Stukken betreffende de huisvesting bij Vrouwenhuis Amsterdam, vanaf 2003 Stichting Akantes genaamd. 1994, 1999-2003.. 1 omslag.

Beleid.
13
Stukken betreffende beleid en werving van vrijwilligers en donateurs. 1994-2000, 2002-2005.. 1 omslag.
14
Stukken betreffende fondsenwerving en de workshop Fondswerving gehouden op 12 mei 1993. 1993, 1997-1998, 2003.. 1 omslag.
15
Stukken betreffende de reorganisatie gericht op de strategische positionering van ZAMI onder de titel “ZAMI in het jaar 2000’. 1996-1998.. 1 omslag.
16
Beleidsplan 2002-2005. 2001.. 1 stuk.
108
Geluidsband met een brainstorm 'Hoe verder' gehouden op 20 oktober 2006. 2006.. 1 stuk.

Financiën en subsidies.
17
Begrotingen voor 1994-1996, 1998, 2000-2004 en financiële jaaroverzichten over 1993-2004, 2006-2007. 1993-2008.. 1 omslag.
18
Correspondentie met de gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) , tot 1 maart 2003 genaamd Dienst Welzijn Amsterdam (DWA) betreffende subsidieverstrekking. 1997-2006.. 1 omslag.
19
Correspondentie met diverse subsidiegevers alfabetisch geordend en een overzicht van de fondsenaanvragen van ZAMI in 1998. 1993-2003.. 1 pak.
20
Stukken betreffende de subsidiestop voor 2005 van de gemeente Amsterdam en het ontwikkelen van een nieuwe samenwerkingsvorm met andere stedelijke en lokale (ZMV) Vrouwenorganisaties. 2003-2004. Met foto's. 1 omslag.

Bestuursleden, personeel en vrijwilligers.
21*
Stukken betreffende persoonlijke gegevens van bestuursleden. 1997-1998, 2002, 2004.. 1 omslag.
22
Foto’s van het 50-jarige verjaardagfeest van de voorzitter van het bestuur van ZAMI. 1998.. 1 omslag.
23
Foto’s van personeelsuitjes. 1999, 2001.. 1 omslag.
24
Foto’s van personeel en bezoekers van ZAMI. z.j.. 1 omslag.
94*
Gegevens van vrijwilligers en vrijwilligerscontracten. 2002, z.j.. 1 omslag.
25
Foto als geschenk gegeven aan Yodit Aberra, beleidsmedewerkster, tijdens haar afscheid op 1 februari 2002. 2002.. 1 stuk.
96
Stukken betreffende de uitreiking van de Triomfprijs 2002 aan voormalig bestuurslid Cisca Pattipilohy en de nominatie voor de prijs in 2008 van de voorzitter van ZAMI Twie Tjoadoor de Stichting ZMV-prijs. 2002, 2008.. 1 omslag.
103
Menukaartje gemaakt ter gelegenheid van het afscheid van Merlyn Esajas, lid van het dagelijks bestuur, op 8 januari 2005. 2005..
104
Groot formaat vellen papier met aantekeningen geschreven op een interne dicussiebijeenkomst in 2008 betreffende de formulering van de vereiste kwaliteiten van bestuursleden. 2008.. 1 omslag.

Secretariaat.
26
Agenda’s [van het secretariaat?]. 2002-2003.. 2 delen.
27
Adressenlijsten van diverse doelgroepen. 1999-2001.. 1 omslag.
28
Gastenboeken. 1996-2000.. 4 delen.

Activiteiten.

Empowerment.
107
Geluidsband van een herdenkingsbijeenkomst van Audre Lorde gehouden op 6 december 1992. 1992.. 1 stuk.
29
Stukken betreffende de ZAMI Zomerfeesten gehouden op 21 juni 1992, 10 juli 1993 en op 3 juli 1994. Met foto’s. 1992-1994.. 1 omslag.
NB. Zie inv.nr 23 voor stukken betreffende de ZAMI-Award 1993 en 1994 welke uitgereikt zijn tijdens de zomerfeesten.
30
Stukken betreffende de ZAMI Zondagmiddagen in het Vrouwenhuis. Met contactafdrukken en een geluidsband van de bijeenkomst ‘Let’s mix’ op 28 februari 1993 en twee geluidsbanden van de bijeenkomst ‘In the picture : Zwarte/migranten vrouwen en justitie’ op 28 maart 1993 met als discussie-thema ‘Culturele achtergrond mag niet doorslaggevend zijn bij straf’ gepresenteerd door Tara Oedayraj Singh Varma. 1993.. 1 omslag.
31-43*
Stukken betreffende (de jaarlijkse toekenning van) de ZAMI-Award, vanaf 2000 uitgereikt binnen het Black Magic Woman festival, georganiseerd in samenwerking met diverse Amsterdamse organisaties. 1993-2009.. 13 omslagen en 3 pakken.
31*
1993-1994. Met foto’s van 1994 en geluidsband van het radioprogramma ‘Dingen Die Gebeuren (m/v) van de Katholieke Radio Omroep (KRO) op 6 juli 1994 waarin de ZAMI-Award 1994 besproken wordt..
32*
1995. Met geluidsband.
33*
1996. Met videoband (VHS) van de prijsuitreiking, een interview op geluidsband met de prijswinnares Jessica Dikmoet door Veronica van Roon en Moni Weiss van ZAMI op 18 september 1996 en contactafdrukken..
34*
1997. Met foto’s..
35*
1998. Met foto’s.. 1 pak.
36*
1999. Met foto’s.. 1 pak.
37*
2000. Met videoband (VHS) van interview met Moni Weiss, coördinator van ZAMI uitgezonden via de lokale omroep KleurNET op 28 oktober 2000; met videoband (VHS) van interview met de genomineerde schrijfsters van de ZAMI-Award 2000 door Monique Hoogmoed(?); met geluidsband van interview met Jodith Aberra en Genevieve van Velzen in het radioprogramma ‘Razo’ ter promotie van de ZAMI-Award..
38*
2001. Met foto’s.
39*
2002. Met foto’s.
40*
2003. Met foto’s.. 1 pak.
41
2004..
42
2005..
43
2006..
99
2007..
100
2008..
101
2009..
44-54
Stukken betreffende activiteiten in het vrouwencafé ZAMI-Casa. 1994-2006.. 11 omslagen en 1 pak.
NB. ZAMI-Casa is opgericht op 28 september 1994.
44
1994-1995. Bevat een videoband (VHS) van de presentatie van de verhalenbundel ‘Het vrolijke meisje’ op 31 mei 1995 en een geluidsband met Astrid Roemer, de samenstelster van de verhalenbundel over de totstandkoming van de bundel..
45
1996..
105
1997..
47
1998. (pak).
48
1999. Met foto’s; bevat geluidsbanden van de ZAMI-Casa’s op 28 maart, 25 april, 27 mei en 31 oktober.
49
2000. Met foto's en geluidsbanden van de ZAMI-Casa’s op 30 januari, 24 maart, april en november (precieze dag onbekend).
50
2001..
51
2002..
52
2003..
53
6 februari 2004..
54
10 maart 2006..
106
26 oktober 2007..
55
Stukken betreffende het ZAMI Internationaal Filmfestival ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van ZAMI dat eerst gehouden zou worden op 23 en 24 november 1996 en tijdens de voorbereiding verzet is naar 18 tot en met 21 september 1997. Met videoband (VHS). 1996-1997.. 1 pak.
NB. Zie inv.nr 1 voor stukken betreffende de ZAMI-Award 1997, welke uitgereikt is tijdens het filmfestival. Programma-krant is groot formaat.
56
Aankondiging en een kopie van een uitnodiging voor het live-interview en vragenuur met Tara Oedayraj Singh Varma en Anne Lize van der Stoel in het Vrouwenhuis op 24 april 1998? 1998?.. 2 stukken.
NB. 56 Met een optreden van de stand-up comedienne Monique Hoogmoed.
57
Kopie van een uitnodiging voor een internationale ontmoeting met vrouwen uit Indonesië in het kader van de Wereldvrouwenmars 2000 georganiseerd op 19 april 2000 in samenwerking met de Vrouwen Alliantie. 2000.. 1 stuk.
58
Stukken betreffende de Nieuwjaarsborrel en het rondetafelgesprek ‘Diversiteit in Emancipatie’ met de genomineerden van de ZAMI-Award 2001 gehouden op 8 februari 2002 in samenwerking met het projectbureau Multiculturalisatie Emancipatie (MCE). 2002.. 1 omslag.
59
Stukken betreffende het evenement ‘Female Power 2003, gehouden op 7 juni 2003, welke ZAMI mede heeft georganiseerd. 2003.. 1 omslag.

8 maart.
60
Foto’s van de viering van Internationale Vrouwendag op 7 en 8 maart 1998 georganiseerd met het 8 maart-comité 1998 in de Mozes & Aaron kerk en het Vrouwenhuis Amsterdam. 1998.. 1 omslag.
61
Stukken betreffende de viering van Internationale Vrouwendag op 8 maart 2004 georganiseerd door het IIAV met als titel ‘Kleurrijke ontmoetingen in Amsterdam-Oost’, waaraan ZAMI deelnam. 2004.. 3 stukken.
95
Uitnodiging voor de Vrouwenweek Zuidoost in het kader van Internationale Vrouwendag van 5 maart t/m 9 maart 2007 georganiseerd door het Vrouwen Empowerment Centrum (VEC) waar ZAMI deel vanuit maakte. 2007.. 3 stukken .

Politiek.
62
Geluidsbanden van de bijeenkomsten ‘Vrouwenhandel en gedwongen prostitutie’ op 26 januari, ‘Ondernemende vrouwen’ op 18 oktober en ‘Zwarte- en migrantenvrouwen en gezondheid’ op 15 november in de reeks Politiek/culturele bijeenkomsten’ in 1992. 1992.. 4 stukken.
63
Contactafdrukken van het bezoek van de Amerikaanse activiste Angela Davis aan ZAMI op 3 mei 1995. 1995.. 1 stuk.
64
Stukken betreffende bijeenkomsten in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezingskrant Tijd voor diversiteit, door ZAMI mede uitgegeven. 1997-1998.. 1 omslag.
65
Foto’s van het bezoek van Job Cohen, burgemeester van Amsterdam in april 2001, waar hij kennis maakt met de Amsterdamse vrouwenorganisaties ZAMI, ATKB (Turks), MVVN (Marokkaans), Sitara, Steunpunt voor Vrouwen zonder verblijfsvergunning of zelfstandige verblijfsvergunning. 2001.. 1 omslag.
66
Stukken betreffende de discussiemiddag ‘¿Integratie? Wat vinden wij, zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen er van?’ gehouden op 31 mei 2004 in samenwerking met Pinay sa Holland, Chebba Meidenplaza, de Marokkaanse Vrouwenvereniging Nederland (MVVN) en Stichting Sitara. 2004.. 1 omslag.

Projecten.
67
Verslagen van de expertmeetings ‘Maatschappelijke participatie en inburgering van vluchtelingenvrouwen’ gehouden op 11 oktober 2001 en ‘Hoger opgeleide vluchtelingen op de arbeidsmarkt’ gehouden op 10 december 2001 en stukken betreffende de ontwikkeling van het project ‘Loopbaanbegeleiding vluchtelingenvrouwen’ in samenwerking met Stichting Zwaluw, Stichting Vluchtelingenwerk Amsterdam en Projectbureau Multiculturalisatie Emancipatie (MCE). 2001-2003.. 1 omslag.
68
Stukken betreffende het project ‘Pretesten van de overheidscampagne ter bevordering van de emancipatie van allochtone vrouwen’ geïnitieerd door het Directoraat Coordinatie Emancipatiezaken (DCE) en de kwestie van de deelname van ZAMI aan dit project. 2004.. 1 omslag.
91
Stukken betreffende het project ‘Haar Geschiedenis’, voordien ‘Kalender Gender en Etniciteit’ genaamd, in samenwerking met het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV), de Marokkaanse Vrouwenvereniging Nederland (MVVN) en het (voormalig) Indisch Huis. Met vier geluidsbanden van interviews. 2004-2007.. 1 pak.
70
Stukken betreffende de ‘Eerste Zondagse Vrouwenbeurs Amsterdam Zuid-Oost’ gehouden op 25 september 2005 in samenwerking met diverse andere organisaties in het kader van het project Women@Work-in-Action. 2005.. 1 omslag.

Cursussen, workshops en trainingen.
71
Stukken betreffende ZAMI cursussen. Met foto's en geluidsbandje van een interview met Thea Doelwijt, cursusleidster en schrijfster op 31 maart 1997. 1992, 1994-1998, [2000], 2004.. 1 omslag.
72*
Stukken betreffende de workshops over divers (lopend) onderzoek van zwarte/migrantenvrouwen georganiseerd in de lente en zomer van 1996. 1996.. 1 omslag.
73
Stukken betreffende de workshops ‘Interactieve workshops geven, hoe doe je dat?’ gehouden op 5 en 26 april 2003 als aanloop voor de workshops gehouden bij de ‘Grensoverschrijdende ontmoetingen’ georganiseerd door de Stichting Vrouwen en Diversiteit in mei en juni 2003. 2003.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr 37.
74
Stukken betreffende de workshop ‘Een leuk idee, pak het! op 10 mei 2003 georganiseerd door ZAMI in opdracht van de Stichting Vrouwen en Diversiteit in de serie ‘Grensoverschrijdende Ontmoetingen, Vrouwen/Bewegingen in gesprek’ met als dagthema ‘ZMV- en witte vrouwen/bewegingen in Nederland’. 2003.. 1 omslag.
75
Stukken betreffende de training ‘Kracht en kwaliteit in praktijk (KKIP) – Vrouwen stappen mee!: Loopbaantraject voor zmv-vrouwen gehouden van 12 oktober 2004-26 april 2005. 2004-2005.. 1 omslag.

Overige activiteiten.
76
Stukken betreffende de uitlening van materiaal van ZAMI dat ter beschikking gesteld is aan de tentoonstelling ‘Onderbelicht’ georganiseerd door het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) in 1995. 1995-1996.. 2 stukken.
77
Foto’s van gebeurtenis onbekend. 1994-1997?.. 1 omslag.

Samenwerking met andere organisaties.
69
Stukken van de ZAMI groep opgezet binnen de International Lesbian Information Service, van het Black Lesbian Network. 1991.. 1 omslag.
78
Agenda’s en notulen van het Allochtonen Vrouwen Overleg (AVO), waarvan ZAMI deel uitmaakte. Met bijlagen. 1996-februari 2000. 1 omslag.
79
Stukken betreffende de Emancipatie Adviesraad Amsterdam (EAR) waarvan ZAMI deel uitmaakte als genodigde van het EAR Overleg. 1996-2001, 2003.. 1 omslag.
80
Stukken van de Klankbordgroep, waarvan ZAMI deel uitmaakte, betreffende de ontwikkeling van het Multifunctioneel Centrum voor Vluchtelingenorganisaties. 2002-2004.. 1 omslag.
97
Stukken betreffende bijeenkomsten georganiseerd door de Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke ontwikkeling (DMO) betreffende vrouwenemancipatie in Amsterdam met het oog op diversiteit en integratie, waaraan ZAMI deelnam. 2006-2007.. 1 omslag.
98
Documentatiemateriaal van de bijeenkomst van de commissie Participatie van Vrouwen uit ethnische Minderheidsgroepen (PaVEM) op 16 februari 2004. 2004.. 1 omslag.

Publiciteit.
81
Stukken betreffende de inhoud van de pagina’s van de ZAMI website afgedrukt op 27 juni 2006. 1992-2006.. 1 omslag.
82
Stukken betreffende de ZAMI-krant. 1994-1995, 1997, 2002 en 2004.. 1 omslag.
NB. De ZAMI-krant bevindt zich in de bibliotheek van het IIAV.
83
Informatiemateriaal over ZAMI. 1996, 2005 en z.j.. 1 omslag.
84
Stukken van de afdeling Publiciteit. 1996,1998-2000.. 1 omslag.
85
Stukken betreffende het ontwikkelen van een eigen website en gebruik van Internet in samenwerking met Stichting Vrouwenhuis Amsterdam en Stichting De Digitale Stad. 1997.. 1 omslag.
86
ZAMI nieuwsbrieven voor donateurs. 2003-2004.. 4 stukken.
87
Lustrumuitgave Stichting ZAMI 1991-2006: zonder wrijving geen glans, de meerwaarde van de ontmoeting. Amsterdam, Stichting ZAMI. 2006.. 1 stuk.

DOCUMENTATIE

102
Publicatie Want zwijgen biedt geen bescherming, portretten van zwarte schrijfsters, Amsterdam, 1985.1985.. 1 stuk.
93
Literatuur over de positie van de zwarte en migrantenvrouwen. 1988, 1995. 1 omslag.
88
Documentatiemateriaal met portretten van geslaagde zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen in de Nederlandse samenleving.1998-2006.. 1 omslag.
89
Videoband (VHS) van de premièrevoorstelling ‘Oma ja’ van de cabaretière Monique Hoogmoed op 21 november 1997 tijdens de eerste editie van Quickstart Next Generation. 1997.. 1 stuk.
90
Geluidsband van een interview van Wies ..? en Cisca Pattipilohy met “mama Lien’, een Indonesische vrouw vertrokken in 1932 van Ambon naar Nederland, gehouden op 1 november 1995. 1995. 1 stuk.