/
You are not logged in

Archief Johanna Westerdijk (1883-1961) 1889-1969

Identity Area

Collection IDIIAV00000214
Unitdate1889-1969
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Netherlands
Extent2.36 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 2008
Aanvulling verwerkt door Désirée Vreke in 2018 (inv nrs 286-288)
Access and UseVrij. Alleen digitaal te raadplegen, behalve inv.nrs 286-288
Preferred CitationArchief Johanna Westerdijk, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biografie

Geboren op 4 januari 1883 te Nieuwer-Amstel, overleden op 15 november 1961 te Baarn; had één broer Tidde (1885-?) en twee zussen, Agathe (1888-1921) en Maria (1890-?); zij volgde de HBS voor meisjes te Amsterdam 1895-1900, behaalde in 1904 de middelbare akte biologie, studeerde daarna aan de universiteiten te München en Zürich; in Zürich studeerde zij maart 1906 af en promoveerde in datzelfde jaar op het proefschrift getiteld 'Zur Regeneration der Laubmoose'; in 1906 directrice van het in 1895 opgerichte Phytopathologisch Laboratorium 'Willy Commelin Scholten' (WCS) te Amsterdam, sedert 1921 te Baarn gevestigd; in 1907 kreeg zij van professor F.A.F.C. Went uit Utrecht een collectie levende schimmels, waaruit later het Centraal Bureau voor Schimmelcultures (CBS) is voortgekomen met de grootste verzameling schimmels ter wereld; in 1913 vertrok zij naar Nederlands-Indië om ziekten van tropische cultuurgewassen te bestuderen en maakte zij studiereizen in China, Japan en de Verenigde Staten; na haar terugkeer in Nederland werd zij in 1917 benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de plantenziekten te Utrecht en was daarmee de eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland; in 1930 kreeg zij daarnaast een leerstoel te Amsterdam; gaf in 1934 een cursus in Coimbra, Portugal, samen met haar assistente Christine Buisman; in 1938 en in 1952 maakte zij een reis naar Zuid-Afrika; zij was een grote stimulans voor vrouwelijke studenten in de biologie; van 1918 tot 1932 bestuurlid van de Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding (VVAO); (vice-)presidente van the International Federation of University Women (IFUW) ca 1931-1938; in 1951 werd zij als tweede vrouw lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen; in 1952 nam zij afscheid als hoogleraar en directrice van het WCS; zij bleef tot 1959 verbonden aan het CBS.


Inhoud

Schoolrapporten en schoolschriften 1889-1900; vakantiedagboek 1896; stukken betreffende haar studie en promotie 1900-1906; stukken betreffende het WCS en het CBS 1895-1969; stukken betreffende haar hoogleraarschap te Utrecht en Amsterdam 1917-1952; foto's, feestliederen, gedichten en andere stukken betreffende feesten en jubilea 1919-1953; stukken betreffende studiereizen en congresbezoek 1914-1958; stukken betreffende de VVAO en de IFUW 1926-1940; publicaties 1915-1954; stukken betreffende onderscheidingen 1932-1961; stukken betreffende het Johanna Westerdijk Fonds 1952-1962; stukken van en betreffende Loes Kerlings 1952-1960; foto's, fotoalbums en glasplaatjes; stukken betreffende haar overlijden 1961.


Allied Materials

Related MaterialBrieven van Westerdijk aan Susarah Trüter bevinden zich in Zuid-Afrika.Schooltijd 1889-1900

4-39
Schoolschriften. ca 1896-1900.. 36 stukken.

Studie biologie en promotie 1900-1906

43-90
Collegedictaten. 1900-1905.. 47 delen en 1 stuk.
NB. Acht schriften van 'C.W.R. Commelin Scholten phil. nat. stud.' zijn overgebracht naar het Noord-Hollands Archief te Haarlem ter opname in het archief van het WCS, maart 2008; een schrift van Mia Boissevain met aantekeningen historische geologie is overgebracht naar de collectie Mia Boissevain in het IIAV, maart 2008.

Directrice Phytopathologisch Laboratorium "Willie Commelin Scholten" (WCS) 1906-1952 en Centraal Bureau voor Schimmelcultures (CBS) 1907-1957

100-103
Plakboek met foto's en enkele documenten betreffende het Phytopathologisch Laboratorium "Willie Commelin Scholten" en het Centraal Bureau voor Schimmelcultures in de jaren 1895 tot 1940. Samengesteld in 1966 door de heer W. Schuster (bibliothecaris van het WCS?) met foto's afkomstig uit de nalatenschap van Westerdijk (sommige foto's zijn uit albums gehaald). Losbladig. 1895-1940.. 4 omslagen.
104-130
Correspondentie van het bestuur van het Phytopathologisch laboratorium Willie Commelin Scholten (WCS), opgericht door de heer en mevrouw C.W.R. Scholten-Commelin; de oprichtingsakte dateert van 18 december 1894; Johanna Westerdijk was van 15 maart 1906 tot 1952 directrice; de eerste directeur was J. Ritzema Bos, vanaf 4 februari 1895; het eerste bestuur van de stichting bestond uit de heer en mevrouw Scholten-Commelin, F.B. Löhnis, Ernst H. Krelage en eerste voorzitter was Hugo de Vries, opgevolgd door F.A.F.C. (Frits) Went. 1906-1911, 1913-1914, 1917-1936.. 26 omslagen en 1 stuk.
NB. Correspondentie uit de jaren 1895,1899-1903 en 1905 tot 12 maart 1906 (met artikel van J. Ritzema Bos 'Het phythopathologisch onderzoek in Nederland, en het phytopathologisch laboratorium Willie Commelin Scholten te Amsterdam' in: Tijdschrift over Plantenziekten, jaargang 1, nummer 1, april 1895 en met jaarverslag over 1905) is overgebracht naar het Noord-Hollands Archief te Haarlem, maart 2008.
147-148
Ingekomen en minuten van uitgaande brieven. Alfabetisch geordend. Nederlands, Frans, Spaans, Duits en Engels. oktober 1935-juli 1936.. 2 pakken.

Buitengewoon hoogleraar te Utrecht 1917-1952

Buitengewoon hoogleraar te Amsterdam 1930-1952

Gedichten, liederen, foto's en tekeningen ter gelegenheid van promoties, afscheidsfeesten en andere gebeurtenissen

NB. Er promoveerden in totaal 55 personen bij Westerdijk, 29 mannen en 26 vrouwen; de eerste in 1922, de 56e in 1956. Veel foto's van promoties zitten in nrs 100-103, zie ook inv.nr 145.

Reizen en congresbezoek

NB. Zie ook inv.nrs 99 en 145.

Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding (VVAO) en International Federation of University Women (IFUW)

Publicaties

Onderscheidingen

Johanna Westerdijk Fonds

Privé en overlijden

NB. Zie ook inv.nr 99.

Stukken van en betreffende Loes Kerlings en betreffende het WCS na 1952

Archiefstukken van anderen of onbekende herkomst

286
Losse foto's waarvan bij sommige foto's aan de achterkant te zien is dat ze opgeplakt zijn geweest, en losse ongeïdentificeerde foto's gedeeltelijk afkomstig van Grietje Bruin-Brink, een voormalige assistente van Westerdijk. Een deel van deze foto's heeft Bruin-Brink waarschijnlijk na het overlijden van Westerdijk ontvangen van haar verzorgster voor dag en nacht 'juffrouw' Dijs. Bruin-Brink organiseerde met anderen in 1983 een reünie van vroegere medewerkers en leerlingen van prof. dr Johanna Westerdijk ter gelegenheid van het 100ste geboortejaar van Westerdijk, waarvoor ook foto's verzameld werden. 1910-1960, z.j.. 1 omslag.
NB. Sommige foto's zijn gedigitaliseerd en opgenomen in de fotodatabase.
287
Uitgetypte tekst van mevr. Dra. Anne Mulder uitgesproken op 29 november 1952 tijdens een radio-uitzending van de Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep in de serie Passe-Partout vanwege het afscheid van Prof. dr Johanna Westerdijk van haar werkzame leven op 22 november 1952. 1952.. 1 stuk.
288
Overlijdensbericht van prof. dr. Johanna Westerdijk, overleden 15 november 1961 te Baarn, verzonden aan Mej. Dra. A.C. Stolk, een oud-collega van Westerdijk. 1961.. 1 stuk.