/
You are not logged in

Archief Stichting Landelijk Steunpunt Emancipatie Ambtenaren (SLEA) 1984-1996

Identity Area

Collection IDIIAV00000258
Unitdate1984-1996
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent1.72 m.
Access and UseBeperkt
Inzage eventueel mogelijk na overleg archivaris.
Preferred CitationArchief Stichting Landelijk Steunpunt Emancipatie Ambtenaren (SLEA), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

Dit archief is nog niet geïnventariseerd


Geschiedenis

Stichting opgericht op 2 oktober 1987; voortgekomen uit het Kernteam Landelijk overleg Emancipatie-ambtenaren (KLEM) dat in 1983 werd ingesteld; opgeheven op 31 december 1992; was gevestigd te Utrecht; doel was het bieden van ondersteuning aan emancipatieambtenaren van lagere overheden bij de verwerking van een emancipatiebeleid als facetbeleid; werd gesubidieerd door de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid (DCE).


Inhoud

Notulen van bestuursvergaderingen 1984-1992; jaarverslagen 1988-1992; correspondentie 1988-1989; stukken betreffende de opheffing 1992-1996; stukken betreffende een inventariserend onderzoek onder gemeenten naar hun emancipatie(facet)beleid.