/
You are not logged in

Archief Bond van Nederlandsche Vrouwen in Groot-Brittannië 1940-1950

Identity Area

Collection IDIIAV00000023
Unitdate1940-1950
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent1.2 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Yolande Hentenaar in 1989
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief Bond van Nederlandsche Vrouwen in Groot-Brittannië, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Opgericht op 7 juli 1942; opgeheven op 1 april 1946; ook genaamd League of the Netherlands Women in Great Britain; doelstelling was het mobiliseren van capaciteiten en arbeidskracht van de Nederlandse vrouwen in Groot-Brittannië voor de strijd tegen de bezetter en voor de wederopbouw na de oorlog; de Bond trad op als vertegenwoordigster van Nederlandse vrouwen bij officiële instanties in Groot-Brittannië en vertegenwoordigde Nederland bij organisaties van geallieerde vrouwen in Groot-Brittannië.


Inhoud

Agenda's, notulen en presentielijsten van bestuurs- en ledenvergaderingen 1942-1945; jaarverslagen 1942-1948; correspondentie 1942-1945; stukken betreffende de oprichting, samenstelling van bestuur en de opheffing 1942-1950; adres- en ledenlijsten 1942, 1944; correspondentie tussen bestuursleden, met afdelingen en met afzonderlijke leden 1942-1945; correspondentie betreffende contacten met Nederlandse verenigingen in Groot-Brittannië 1942-1944; stukken betreffende The Netherlands House 1942-1946; stukken betreffende het welzijn van Nederlandse strijders in Engeland 1942-1944, betreffende het Vrouwen Hulp Korps 1942-1945, betreffende kinderopvang, vakantiehuizen en kinderfondsen 1942-1945, betreffende het kledingscomité van het Rode Kruis 1942-1945, betreffende 'relief' (steun aan en samenwerking met vrouwenorganisaties voor hulp aan Nederland) 1944-1945, betreffende de (rechts)positie van de vrouw 1942-1945, betreffende Nederlandse, buitenlandse en internationale vrouwenorganisaties 1941-1945, 1948-1949; stukken betreffende radiotoespraken, lezingen en artikelen 1943-1945; brochures betreffende (vrouwen)arbeid en hulp aan vrouwen en kinderen in bezette gebieden.


Allied Materials

AttachmentsBIJLAGE Voorwerpen overgebracht naar beeldarchief:
Oranje lint met opschriften:
(links) ‘De opbrengst der Verkoop kwam ten goede van Zeeliedenzorg en het vormen van Kleerendepots en Voedselzendingen voor Holland’
(rechts) ‘Deze speldjes werden door de vrouwen op Aruba gedragen in de oorlogsjaren 1940-1945’
Op het lint gespeld:
* 2 lichtoranje lintjes opgevouwen in vorm van een strik met opschrift: ‘Neerland's A.B.C.Fonds. Baby’ en met opgespeld een rood-wit-blauw rond labeltje met opdruk: ‘Baby Milk Fund’
* 2 kleine molenspeldjes
* 1 grotere molenspeld
* speld in vorm van margriet
* rood-wit-blauw strikje
* rood-wit-blauw kleine cocarde met labeltje ‘Baby Milk Fund
* speldje rond met rood kruis op wit fond
* speldje goudkleurig Nederlandse leeuw
2 anjers van wit crêpepapierMaandbrieven aan leden. 1944.

1
Maandbrieven aan leden. 1944.. 1 omslag.

Ledenlijst.

2
Ledenlijst.. 1 omslag.

Adreslijsten van Nederlandse vrouwen in Groot Brittannië.

3
Adreslijsten van Nederlandse vrouwen in Groot Brittannië.. 1 omslag.

Stukken betreffende Netherlands Aid Society, New York.

4
Stukken betreffende Netherlands Aid Society, New York.. 1 omslag.

'Kinderzorg'. 'Crêche'. Stukken betreffende het kinderhuis Beatrix, Netherlands War Nursery te Roehampton. Met inhoudsopgave. 1942-1945.

5
'Kinderzorg'. 'Crêche'. Stukken betreffende het kinderhuis Beatrix, Netherlands War Nursery te Roehampton. Met inhoudsopgave. 1942-1945.. 1 pak.

Correspondentie van bestuursleden onderling. Met foto. 1942-1945.

6
Correspondentie van bestuursleden onderling. Met foto. 1942-1945.. 1 omslag.

Stukken betreffende de onderafdeling Wolverhampton. 1943-1945.

7
Stukken betreffende de onderafdeling Wolverhampton. 1943-1945.. 1 omslag.

Stukken betreffende de onderafdeling N.W.Engeland. 1942-1945.

8
Stukken betreffende de onderafdeling N.W.Engeland. 1942-1945.. 1 omslag.

Correspondenten: Aberdeen, Edinburgh, Cornwall, Brighton, N.Ierland. 1942-1945.

9
Correspondenten: Aberdeen, Edinburgh, Cornwall, Brighton, N.Ierland. 1942-1945.. 1 omslag.

Stukken betreffende Nederlands Dames Comité voor Oorlogswerk, Buenos Aires.

10
Stukken betreffende Nederlands Dames Comité voor Oorlogswerk, Buenos Aires.. 1 omslag.

'Bijeenkomsten Bond'. Stukken betreffende lezingen, bezoeken, lunches, diners en thee's georganiseerd door de bond. 1943-1944.

11
'Bijeenkomsten Bond'. Stukken betreffende lezingen, bezoeken, lunches, diners en thee's georganiseerd door de bond. 1943-1944.. 1 omslag.

Contact Nederland-Engeland. Stukken betreffende: Netherlands House 1942-1946; vorming van 'secties' t.b.v verspreiding van kennis over Nederland en Indië 1944; recepties Netherlands House 1944; adressen van Engelsen die belangstelling hebben voor Nederland 1943-1944; Britse vrouwen getrouwd met Nederlanders 1942-1945. 1942-1945.

12
Contact Nederland-Engeland. Stukken betreffende: Netherlands House 1942-1946; vorming van 'secties' t.b.v verspreiding van kennis over Nederland en Indië 1944; recepties Netherlands House 1944; adressen van Engelsen die belangstelling hebben voor Nederland 1943-1944; Britse vrouwen getrouwd met Nederlanders 1942-1945. 1942-1945.. 1 pak.

'Kinderzorg'. Stukken betreffende het Prinses Margriet Kinderfonds voor Nederlandse kinderen na de bevrijding. 1942-1945.

13
'Kinderzorg'. Stukken betreffende het Prinses Margriet Kinderfonds voor Nederlandse kinderen na de bevrijding. 1942-1945.. 1 omslag.
NB. Zie ook nr. 4

'Welzijn strijders'. Stukken betreffende: hospitaalbezoek, cantinewerk, gastvrijheid, dansmiddagen, vissers Fleetwood, contact met de welfare organisaties, collecte 'Sailors Flag Day', collecte Nederlandse krijgsgevangenen, welfare Engelandvaarders; correspondentie. 1942-1945.

14
'Welzijn strijders'. Stukken betreffende: hospitaalbezoek, cantinewerk, gastvrijheid, dansmiddagen, vissers Fleetwood, contact met de welfare organisaties, collecte 'Sailors Flag Day', collecte Nederlandse krijgsgevangenen, welfare Engelandvaarders; correspondentie. 1942-1945.. 1 pak.

Stukken betreffende Bloedtransfusie. 1943-1944.

15
Stukken betreffende Bloedtransfusie. 1943-1944.. 1 omslag.

'Kinderzorg'. Stukken betreffende het vakantiehuis te Walton-on-Thames, en vakantiekampen voor kinderen van werkende ouders. 1942-1944.

16
'Kinderzorg'. Stukken betreffende het vakantiehuis te Walton-on-Thames, en vakantiekampen voor kinderen van werkende ouders. 1942-1944.. 1 omslag.

Stukken betreffende de voorbereiding van ontvangst in Engeland van kinderen uit bevrijd Nederland. 1943-1945.

17
Stukken betreffende de voorbereiding van ontvangst in Engeland van kinderen uit bevrijd Nederland. 1943-1945.. 1 omslag.

'Kleedingcomité'. Stukken betreffende het kledingcomité van het Nederlandse Rode Kruis. 1942-1945.

18
'Kleedingcomité'. Stukken betreffende het kledingcomité van het Nederlandse Rode Kruis. 1942-1945.. 1 omslag.

Stukken betreffende lezingen over Nederland, pers, radio, propaganda; knipsels o.a. de 'Vrouwenrubriek' van Vrij Nederland.1942-1945.

19
Stukken betreffende lezingen over Nederland, pers, radio, propaganda; knipsels o.a. de 'Vrouwenrubriek' van Vrij Nederland.1942-1945.. 1 omslag.

'Relief'. Stukken betreffende: voorstel verbreking blockade; 'message to the women of Great Britain'; voorstel tot coördinatie alle Nederlandse relief-organisaties; toestand bezet Nederland; relief UNRRA, België, Zweden, Zwitserland; comité 'Engeland' tot inzameling van gelden voor nationaal fonds t.b.v. nagelaten betrekkingen van Nederlandse verzetslieden; voorstel voor 'intergeallieerde organisatie tot het zo spoedig mogelijk terugbrengen der door de vijand weggevoerden'. 1943-1945.

20
'Relief'. Stukken betreffende: voorstel verbreking blockade; 'message to the women of Great Britain'; voorstel tot coördinatie alle Nederlandse relief-organisaties; toestand bezet Nederland; relief UNRRA, België, Zweden, Zwitserland; comité 'Engeland' tot inzameling van gelden voor nationaal fonds t.b.v. nagelaten betrekkingen van Nederlandse verzetslieden; voorstel voor 'intergeallieerde organisatie tot het zo spoedig mogelijk terugbrengen der door de vijand weggevoerden'. 1943-1945.. 1 pak.

Stukken betreffende de 'Rechtspositie der Vrouw', artikelen, brochures etc. 1942-1945.

21
Stukken betreffende de 'Rechtspositie der Vrouw', artikelen, brochures etc. 1942-1945.. 1 pak.
NB. Voor uitgebreide inhoudsopgave zie nr. 45, de archiefinventaris p.4.

Stukken betreffende International Women's Service Groups in Great Britain.1942-1945.

22
Stukken betreffende International Women's Service Groups in Great Britain.1942-1945.. 1 pak.

Stukken betreffende het bestuur: samenstelling bestuur, statuten, -wijzigingen, oprichting, opheffing, commissie van beroep, samenwerking Nationale Vrouwenraad. Stukken betreffende lidmaatschap; formulieren en briefpapier. 1942-1950.

23
Stukken betreffende het bestuur: samenstelling bestuur, statuten, -wijzigingen, oprichting, opheffing, commissie van beroep, samenwerking Nationale Vrouwenraad. Stukken betreffende lidmaatschap; formulieren en briefpapier. 1942-1950.. 1 omslag.

Agenda's en notulen van leden- en bestuursvergaderingen en presentielijst. 1942-1945.

24
Agenda's en notulen van leden- en bestuursvergaderingen en presentielijst. 1942-1945.. 1 pak.

Jaarverslagen 1942/1943 en 1943/1944, stukken betreffende jaarverslagen, verslagen van de penningmeesteres 1943-1948, stukken betreffende de liquidatie. 1942-1945.

25
Jaarverslagen 1942/1943 en 1943/1944, stukken betreffende jaarverslagen, verslagen van de penningmeesteres 1943-1948, stukken betreffende de liquidatie. 1942-1945.. 1 pak.

Correspondentie. 1942-1945.

26
Correspondentie. 1942-1945.. 1 omslag.

Stukken betreffende contacten met andere Nederlandse verenigingen in Londen 1942-1944: Nederlandse Vrouwenvereeniging, Pro Patria, Jong Nederland, Vereeniging 'Neerlandia', Vereeniging van Nederlandsche Studenten,Netherland Benevolent Society, Union Culturelle des Pays Bas de l'Europe Occidentale, Netherlands House. 1942-1944.

27
Stukken betreffende contacten met andere Nederlandse verenigingen in Londen 1942-1944: Nederlandse Vrouwenvereeniging, Pro Patria, Jong Nederland, Vereeniging 'Neerlandia', Vereeniging van Nederlandsche Studenten,Netherland Benevolent Society, Union Culturelle des Pays Bas de l'Europe Occidentale, Netherlands House. 1942-1944.. 1 omslag.

Stukken betreffende de 'Marine Vrouwen Afdeling MARVA'. 1944.

28
Stukken betreffende de 'Marine Vrouwen Afdeling MARVA'. 1944.. 1 omslag.

'Kinderzorg'. Stukken betreffende vervaardiging en uitreiking van twee baby-uitzetjes op de geboortedag van prinses Margriet 19 januari 1943. 1942-1943.

29
'Kinderzorg'. Stukken betreffende vervaardiging en uitreiking van twee baby-uitzetjes op de geboortedag van prinses Margriet 19 januari 1943. 1942-1943.. 1 omslag.

'Relief'. Correspondentie en documentatie betreffende de oprichting van het Vrouwen Hulp Korps (VHK) te Londen. 1944, 1948.

30
'Relief'. Correspondentie en documentatie betreffende de oprichting van het Vrouwen Hulp Korps (VHK) te Londen. 1944, 1948.. 1 pak.

Correspondentie van bestuurslid Hilda van Praag-Sanders, stukken betreffende het Vrouwenhulpcorps en 'Mededelingen' van de Bond 1944.(1942), 1943-1944.

30A
Correspondentie van bestuurslid Hilda van Praag-Sanders, stukken betreffende het Vrouwenhulpcorps en 'Mededelingen' van de Bond 1944.(1942), 1943-1944.. 1 omslag.

'Relief'. Notulen, rapporten en correspondentie betreffende: Werkcommissie bond 1943; Werkcommissie Rode Kruis 1943; niet-Nederlandse reliefplannen 1942- 1943; diverse personen en instanties over de taak van het VHK 1943-1944; reactie en suggesties op een enquête 1943-1944. 1942-1944.

31
'Relief'. Notulen, rapporten en correspondentie betreffende: Werkcommissie bond 1943; Werkcommissie Rode Kruis 1943; niet-Nederlandse reliefplannen 1942- 1943; diverse personen en instanties over de taak van het VHK 1943-1944; reactie en suggesties op een enquête 1943-1944. 1942-1944.. 1 pak.

'Relief'. Stukken betreffende voorstellen van vrouwelijke dienstplicht. 1942-1944.

32
'Relief'. Stukken betreffende voorstellen van vrouwelijke dienstplicht. 1942-1944.. 1 omslag.

'Relief'. Stukken betreffende training VHK (cursussen, circulaires en lijsten). 1942-1943.

33
'Relief'. Stukken betreffende training VHK (cursussen, circulaires en lijsten). 1942-1943.. 1 pak.
NB. Voor inhoudsopgave zie nr. 45, archiefinventaris p.3.

Correspondentie betreffende de opzet VHK in afd. N.W.Engeland. 1943.

34
Correspondentie betreffende de opzet VHK in afd. N.W.Engeland. 1943.. 1 omslag.

Stukken betreffende het Vrouwen Korps KNIL en Australië en correspondentie met de Tentoonstelling De Nederlandse Vrouw 1898-1948. 1943, 1948.

35
Stukken betreffende het Vrouwen Korps KNIL en Australië en correspondentie met de Tentoonstelling De Nederlandse Vrouw 1898-1948. 1943, 1948.. 1 omslag.

'Diversen'. Stukken betreffende League of Nations Union Women's Advisory Council, 1942 en Internationaal Arbeidsbureau, 1944. 1942, 1944.

36
'Diversen'. Stukken betreffende League of Nations Union Women's Advisory Council, 1942 en Internationaal Arbeidsbureau, 1944. 1942, 1944.. 1 omslag.

'Contacten met Engelsche en Internationale Vereenigingen in Engeland', houdende: correspondentie betreffende de Ver. van Vrouwen met Academische Opleiding, National Council of Women en Alliance of Women; stukken betreffende Liaison Committee of Women's International Organisations, International Council of Women, International Alliance fo Women for Suffrage and Equal Citizenship, Women's International League of Peace and Freedom,Women's Conference, British en International Federation of University Women, St.Joan's Social and Political Alliance, International Co-operative Women's Guild, International Coucil of Women. 1940-1945.

37
'Contacten met Engelsche en Internationale Vereenigingen in Engeland', houdende: correspondentie betreffende de Ver. van Vrouwen met Academische Opleiding, National Council of Women en Alliance of Women; stukken betreffende Liaison Committee of Women's International Organisations, International Council of Women, International Alliance fo Women for Suffrage and Equal Citizenship, Women's International League of Peace and Freedom,Women's Conference, British en International Federation of University Women, St.Joan's Social and Political Alliance, International Co-operative Women's Guild, International Coucil of Women. 1940-1945.. 1 pak.

Stukken betreffende de National Council of Women of Great Britain, de Post War Reconstruction Committee en de Moral Welfare Committee. 1942-1944.

38
Stukken betreffende de National Council of Women of Great Britain, de Post War Reconstruction Committee en de Moral Welfare Committee. 1942-1944.. 1 omslag.

Stukken betreffende de Young Women's Christian Association. 1944.

39
Stukken betreffende de Young Women's Christian Association. 1944.. 1 omslag.

Stukken betreffende Women's World Day of Prayer. 1943-1945.

40
Stukken betreffende Women's World Day of Prayer. 1943-1945.. 1 omslag.

Stukken betreffende International Women's Zionist Organisation (WIZO), Soroptimisten, National Federation of Women's Institutes, Women's Adjustment Board Committee van de Actresses Francise League, International Women's Day, Women's British-Soviet Committee, Comforts Fund for Women and Children of Soviet Russia. 1942-1945.

41
Stukken betreffende International Women's Zionist Organisation (WIZO), Soroptimisten, National Federation of Women's Institutes, Women's Adjustment Board Committee van de Actresses Francise League, International Women's Day, Women's British-Soviet Committee, Comforts Fund for Women and Children of Soviet Russia. 1942-1945.. 1 pak.

Stukken betreffende The National Council of Social Service, Society of Women Journalists en Nottingham Association of Women's Clubs.1944-1945.

42
Stukken betreffende The National Council of Social Service, Society of Women Journalists en Nottingham Association of Women's Clubs.1944-1945.. 1 omslag.

Stukken betreffende Allied Women's Group en Women's Allied Club. 1943-1944.

43
Stukken betreffende Allied Women's Group en Women's Allied Club. 1943-1944.. 1 omslag.

Stukken betreffende vrouwenorganisaties in het buitenland: Committee of Norwegian Women in Great Britain, Polish Association of University Women in Great Britain, Conseil Feminin Français, Council of Czechoslovak Women in Great Britain, Association of Yugoslav Women In Great Britain, Co-ordinating Committee of Austrian Women, België. 1942-1945.

44
Stukken betreffende vrouwenorganisaties in het buitenland: Committee of Norwegian Women in Great Britain, Polish Association of University Women in Great Britain, Conseil Feminin Français, Council of Czechoslovak Women in Great Britain, Association of Yugoslav Women In Great Britain, Co-ordinating Committee of Austrian Women, België. 1942-1945.. 1 omslag.

Inventaris van het archief opgemaakt door de voormalige secretaresse van de bond Jvr. C. van Boetzelaer. 1947.

45
Inventaris van het archief opgemaakt door de voormalige secretaresse van de bond Jvr. C. van Boetzelaer. 1947.. 1 omslag.

Alfabetische lijst met namen van aspirant-leden VHK. z.j.

46
Alfabetische lijst met namen van aspirant-leden VHK. z.j.. 1 pak.

Register houdende namen van vrouwen die enquêteformulieren van de bond hebben ingevuld. z.j.

47
Register houdende namen van vrouwen die enquêteformulieren van de bond hebben ingevuld. z.j.. 1 kaartsysteem.

Stukken betreffende de VHK en het Rode Kruis 1940-1945 in Suriname en op Aruba, ten behoeve van een Tentoonstelling. 1948 (voor de Tentoonstelling De Nederlandse Vrouw 1898-1948?). z.j.

48
Stukken betreffende de VHK en het Rode Kruis 1940-1945 in Suriname en op Aruba, ten behoeve van een Tentoonstelling. 1948 (voor de Tentoonstelling De Nederlandse Vrouw 1898-1948?). z.j.. 1 pak.
NB. Bevat ook foto’s en voorwerpen.

News of Wartime activities of women's organisations in Great Britain van 7-1-43 tot 22-2-45 (News of Wartime activities of Women's organisations in Great Britain,British Women in uniform en British Women in industry). 1943-1945

49
News of Wartime activities of women's organisations in Great Britain van 7-1-43 tot 22-2-45 (News of Wartime activities of Women's organisations in Great Britain,British Women in uniform en British Women in industry). 1943-1945. 1 pak.

Anep-Aneta Bulletin, 6 Mei ’44 ‘Fate of Dutch and British Women in Java’ en 8 Mei ’44 ‘Hollandia celebrates Princess Juliana’s birthday’, en 9 mei ’44 Dutch Mitched as Pathfinders (no 30). 1944.

50
Anep-Aneta Bulletin, 6 Mei ’44 ‘Fate of Dutch and British Women in Java’ en 8 Mei ’44 ‘Hollandia celebrates Princess Juliana’s birthday’, en 9 mei ’44 Dutch Mitched as Pathfinders (no 30). 1944.. 1 omslag.
NB. Twee verschillende exemplaren nr. 51, juni 1944 en oktober 1944.

‘Women in Council’, Newsletter National Council of Women’ van October 1942 tot Juni 1945. nrs. 29, 38-47, 49-56, 53, 56, 59. 1942-1945.

51
‘Women in Council’, Newsletter National Council of Women’ van October 1942 tot Juni 1945. nrs. 29, 38-47, 49-56, 53, 56, 59. 1942-1945.. 1 pak.

‘Headway’, the journal of the League of Nations Union. nr 42, 49-52, 54-57. z.j.

52
‘Headway’, the journal of the League of Nations Union. nr 42, 49-52, 54-57. z.j.. 1 omslag.

Toespraak Viscount Cecil over League of Nations Union.1943.

53
Toespraak Viscount Cecil over League of Nations Union.1943.. 1 katern..

Annual Report. 1942.

54
Annual Report. 1942.. 1 katern.

Brochures en pamfletten. 1939-1945.

55-58
Brochures en pamfletten. 1939-1945.. 4 pakken.
55
National Registration Act 1939..
56
Mobilisation of Woman-Power, planning for part-time work. 1942..
57
The Re-Settlement of the ex-service man in industry, talk given by Major R.A.C. Radcliffe to Branches of The Institute of Labour Management, The Office Management Association and others, Spring 1944 ..
58
Food Consumption Levels in the United States, Canada and the United Kingdom, Uitg. London H.M. Stationery Office, 1944. 1 deel..

The Wives’ Fellowship, September 1943. ;Annals of Collective Economy, Sept. Oct. 1932, waarin een artikel van Emmy Freundlich: ‘The Rationalisation of Trading’. 1 omslag

59
The Wives’ Fellowship, September 1943..

Emmy Freundlich, ‘Housewives build a new world’, uitg. Intern. Co-operative Women’s Guild, 1936, met een opdracht van Emmy Freundlich persoonlijk, dd. 1944: 'In remembrance of our collaboration in Exile, Emmy Freundlich, President Intern. Coop. Womens Guild'.1936-1944.

60
Emmy Freundlich, ‘Housewives build a new world’, uitg. Intern. Co-operative Women’s Guild, 1936, met een opdracht van Emmy Freundlich persoonlijk, dd. 1944: 'In remembrance of our collaboration in Exile, Emmy Freundlich, President Intern. Coop. Womens Guild'.1936-1944.. 1 deel..

Brochures: International Co-operative Women’s Guild, Report 1934-37.;Intern. Coop. Women’s conference, Paris 1937.President’s address: Housewives’ Programme.;The Legal position of Women in co-operative Vienna 1930.;The Importance of Women for the Coop. Movement; What the Coop. Movement Means to Women.;The Place of Women in the Coop. Movement, congres Gent 1924.;The Place of Women in the Agicultural co-operative Movement, 1929.;Present Economic Tendencies, 1934.; Youth and Cooperation, Paris 1937.;The Guild Movement in War and Peace, London 1944.;Emmy Freundlich and Theo Naftel, 2 ex.;Post-War Relief and Reconstruction, London 1944. 1934-1944. 1 omslag

61
Brochures: International Co-operative Women’s Guild, Report 1934-37..

Women’s Voluntary Service, WVS, Bulletins nrs 55, 56, 58, 59, 61-65. Mei 1944 tot Maart 1945.

62
Women’s Voluntary Service, WVS, Bulletins nrs 55, 56, 58, 59, 61-65. Mei 1944 tot Maart 1945.. 1 omslag.

Boek: ‘English Social Services’ by Sir George Newman, London. 1941.

63
Boek: ‘English Social Services’ by Sir George Newman, London. 1941.. 1 deel.

Boek: ‘Women’s Institutes’ by Cicely McCall, London.1943.

64
Boek: ‘Women’s Institutes’ by Cicely McCall, London.1943.. 1 deel.

Citizens’ Advice Bureaux (uitgebreide documentatie).z.j.

65
Citizens’ Advice Bureaux (uitgebreide documentatie).z.j.. 1 omslag.

Twee pamfletten van de city of Portsmouth betreffende ‘Help for the Homeless’ en ‘Emergency Centres’. 1940 en 1941.

66
Twee pamfletten van de city of Portsmouth betreffende ‘Help for the Homeless’ en ‘Emergency Centres’. 1940 en 1941.. 2 stukken.

Notice. Prices of Goods Act. 1939.

67
Notice. Prices of Goods Act. 1939.. 1 stuk.

The National Council for the Unmarried Mother and her Child, jaarverslag. Oct. 43 – Dec. 44.

68
The National Council for the Unmarried Mother and her Child, jaarverslag. Oct. 43 – Dec. 44.. 1 deeltje.

Diverse pamfletten van The Alliance of Honour: A challenge to young women, A discussion on V.D., A Talk on The difficult Commandment; Why not free love?; Life’s Beginnings; The Way of Freedom; The Meaning of Sex; Why are sex relations without marriage definitely wrong?; The Mysteries, Beaties perplexities of sex. z.j.

69
Diverse pamfletten van The Alliance of Honour: A challenge to young women, A discussion on V.D., A Talk on The difficult Commandment; Why not free love?; Life’s Beginnings; The Way of Freedom; The Meaning of Sex; Why are sex relations without marriage definitely wrong?; The Mysteries, Beaties perplexities of sex. z.j.. 1 omslag.

Hostels for difficult children, a survey of experience under the evacuation Scheme. 1944.

70
Hostels for difficult children, a survey of experience under the evacuation Scheme. 1944.. 1 katern.

The Howard League for Penal Reform, annual report. 1941-1942.

71
The Howard League for Penal Reform, annual report. 1941-1942.. 1 katern.

A Note Book for the Children’s Court, compiled by Margery Fry and Chamption B. Russell. 1942.

72
A Note Book for the Children’s Court, compiled by Margery Fry and Chamption B. Russell. 1942.. 1 deeltje.

Memorandum submitted to H.M. Secretary of State for Home Affairs on the need for amending the law relating to the raising of the age of consent under the criminal law amendment acts to 17 years. 1944.

73
Memorandum submitted to H.M. Secretary of State for Home Affairs on the need for amending the law relating to the raising of the age of consent under the criminal law amendment acts to 17 years. 1944.. 1 katern.

Growing and Growing up, a book for girls by M. Pout & T.F. Tucker. London, The Alliance of Honour.

74
Growing and Growing up, a book for girls by M. Pout & T.F. Tucker. London, The Alliance of Honour.. 1 deel.

A Handbook for the Information of Relatives and Friends of Prisoners of war. London H.M. Stationery Office. 1943.

75
A Handbook for the Information of Relatives and Friends of Prisoners of war. London H.M. Stationery Office. 1943.. 1 katern.

World Government. – Shall Britain participate? uitg. The British American Council for world government organization, London. 1944.

76
World Government. – Shall Britain participate? uitg. The British American Council for world government organization, London. 1944.. 1 deel.

Aantekeningen omtrent een lezing door Lord Hinchingbrooke op 4 Juli 1944 voor The new Europe Circle over British Policy and Post-War-Planning. 1944.

77
Aantekeningen omtrent een lezing door Lord Hinchingbrooke op 4 Juli 1944 voor The new Europe Circle over British Policy and Post-War-Planning. 1944.. 1 stuk.

Fabian Society: Van Sittart’s Gift for Goebbels. [1941].

78
Fabian Society: Van Sittart’s Gift for Goebbels. [1941].. 1 katern.

Agreement for United Nations Relief and Rehabilitation Admin. In tweevoud. 1943.

79
Agreement for United Nations Relief and Rehabilitation Admin. In tweevoud. 1943.. 1 katern.

Thoughts on the New World, an address by General Smuts.1943, 25 November.

80
Thoughts on the New World, an address by General Smuts.1943, 25 November.. 1 katern..

A Four Years’ Plan for Britain, the Prime Minister’s Broadcast Speech. 22-3-1943.

81
A Four Years’ Plan for Britain, the Prime Minister’s Broadcast Speech. 22-3-1943.. 1 katern.

The obligations of Allied and other Foreign Nationals in Great Britain and the social benefits to which they are entitled. 1943.

82
The obligations of Allied and other Foreign Nationals in Great Britain and the social benefits to which they are entitled. 1943.. 1 katern.

Economic development in S.E. Europe, Planning. Juli 21, 1944.

83
Economic development in S.E. Europe, Planning. Juli 21, 1944.. 1 katern.

UNRRA, Helping the people to help themselves, London. 1944.

84
UNRRA, Helping the people to help themselves, London. 1944.. 1 katern.

The Minorities Problem, League of Nations Union. Juni 1942.

85
The Minorities Problem, League of Nations Union. Juni 1942.. 1 katern.

Conditions in Occupied Territories, Women under axis rule. In tweevoud. 1942.

86
Conditions in Occupied Territories, Women under axis rule. In tweevoud. 1942.. 1 katern.

Buchenwald Camp, the report of a parliamentary delegation. April 1945.

87
Buchenwald Camp, the report of a parliamentary delegation. April 1945.. 1 katern.

Capital Issues Control, memorandum of Guidance to the Capital Issues Committee. mei 1945.

88
Capital Issues Control, memorandum of Guidance to the Capital Issues Committee. mei 1945.. 1 katern.

The Penetration of german capital into Europe, serie: Conditions in Occupied Territories, No 5. z.j.

89
The Penetration of german capital into Europe, serie: Conditions in Occupied Territories, No 5. z.j.. 1 katern.

United Nations Relief and Rehabilitation Administration, resolutions and reports adopted by the Council at its first session, held at Atlantic City, New Jersey, USA November 10 to December 1. 1943.

90
United Nations Relief and Rehabilitation Administration, resolutions and reports adopted by the Council at its first session, held at Atlantic City, New Jersey, USA November 10 to December 1. 1943.. 5 katernen.

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, Besluit van 17 September 1944, houdende vaststelling van het Besluit bezettingsmaatregelen. No E93. 1944

91
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, Besluit van 17 September 1944, houdende vaststelling van het Besluit bezettingsmaatregelen. No E93. 1944. 1 katern.

Jaarverslag 1937-1938 Vereeniging Neerlandia te Londen, Lancashire and Cheshire. 1937-1938.

92
Jaarverslag 1937-1938 Vereeniging Neerlandia te Londen, Lancashire and Cheshire. 1937-1938.. 1 deel.

Pamflet betreffende The Girl Guide Association, the Guide Intern. Service. z.j.

93
Pamflet betreffende The Girl Guide Association, the Guide Intern. Service. z.j.. 1 stuk.

Brief ingekomen bij Freule van Boetzelaer, afkomstig van K.(?) Russell (mrs. Charles Russel).1944.

94
Brief ingekomen bij Freule van Boetzelaer, afkomstig van K.(?) Russell (mrs. Charles Russel).1944.. 1 stuk.
NB. Afkomstig uit de brochure 'What do they eat in the United States, Canada and Britain today', 1944 uitg. Min.of Food. zie nr. 58

Kasboek van Netherlands War Nursery.z.j..

95
Kasboek van Netherlands War Nursery.z.j... 1 deel.
NB. Groot formaat.

Foto's van de VHK. z.j..

96
Foto's van de VHK. z.j... 9 stukken.
NB. Groot formaat.