/
You are not logged in

Archief Bond van Leeraressen bij het Huishoudonderwijs 1900-1932

Identity Area

Collection IDIIAV00000022
Unitdate1900-1932
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.6 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Atie van der Horst in 1990
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief Bond van Leeraressen bij het Huishoudonderwijs, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Opgericht op 25 maart 1900, in 1932 gefuseerd met de Vereeniging ter Bevordering van het Nijverheidsonderwijs voor Meisjes; doelstelling was het bevorderen van het huishoudonderwijs in Nederland; orgaan van de Bond was het maandblad In en om de Keuken, later In en om de Woning; sinds 1921 werd samen met de Vereeniging ter Bevordering van het Nijverheidsonderwijs voor Meisjes, ook het veertiendaags tijdschrift Nijverheidsonderwijs voor meisjes gepubliceerd.


Inhoud

Notulen van bestuursvergaderingen 1906-1907, 1916-1917; notulen van ledenvergaderingen 1903-1908; correspondentie 1900-1914, 1916-1924; statuten en huishoudelijk reglement 1900, 1930; stukken betreffende examens en vakantiecursussen; stukken betreffende het nijverheidsonderwijs 1914-1919; stukken betreffende salaris-acties ca 1913-1931; stukken betreffende nationale en internationale congressen 1913, 1921-1922, 1930-1932; plakboek betreffende de oprichting 1900.


Allied Materials

Related MaterialNB. Een ander gedeelte van het archief is aanwezig bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.’Allerlei van en over de Commissie van het Waschbedrijf en Huisindustrie 1909, 1919’; ingekomen stukken van de Vereeniging voor de Nederlandsche Tentoonstelling voor de Huisindustrie betreffende het wasbedrijf; stukken betreffende een vakschool voor de wasindustrie 1920; lied en menu betreffende het tienjarig bestaan van de bond. 1910.

Doos 1
’Allerlei van en over de Commissie van het Waschbedrijf en Huisindustrie 1909, 1919’; ingekomen stukken van de Vereeniging voor de Nederlandsche Tentoonstelling voor de Huisindustrie betreffende het wasbedrijf; stukken betreffende een vakschool voor de wasindustrie 1920; lied en menu betreffende het tienjarig bestaan van de bond. 1910.. 1 omslag.

Verslagen van nationale en internationale congressen, onder andere 3e internationale congres voor het huishoudonderwijs in Parijs 1922 en rapport van het 2e congres, Gent 1913. 1913-1922.

Doos 1
Verslagen van nationale en internationale congressen, onder andere 3e internationale congres voor het huishoudonderwijs in Parijs 1922 en rapport van het 2e congres, Gent 1913. 1913-1922.. 1 omslag.

Kopieën van uitgaande brieven, o.a. betreffende de bond, vakantiecursussen, vrouwencomité en distributiezaken. 1916-1920.

Doos 1
Kopieën van uitgaande brieven, o.a. betreffende de bond, vakantiecursussen, vrouwencomité en distributiezaken. 1916-1920.. 1 omslag.

Rapport van de bezuinigingscommissie, benoemd in januari 1931. Met adres aan de Tweede Kamer betreffende de wijziging van de wet op het lager onderwijs. ca 1931.

Doos 1
Rapport van de bezuinigingscommissie, benoemd in januari 1931. Met adres aan de Tweede Kamer betreffende de wijziging van de wet op het lager onderwijs. ca 1931.. 1 omslag.

Stukken betreffende verschillende salarisacties van de Bond van Leeraressen bij het Nijverheidsonderwijs. 1914-1915, 1921-1924.

Doos 1
Stukken betreffende verschillende salarisacties van de Bond van Leeraressen bij het Nijverheidsonderwijs. 1914-1915, 1921-1924.. 1 omslag.

’Vervolg- en Vacantiecursussen: begrotingen en financiële verslagen’. 1916-1922.

Doos 2
’Vervolg- en Vacantiecursussen: begrotingen en financiële verslagen’. 1916-1922.. 1 omslag.

’Modellen statuten huish. reglement’ en enige andere stukken o.a. geschiedenis van de bond. 1900-1931.

Doos 2
’Modellen statuten huish. reglement’ en enige andere stukken o.a. geschiedenis van de bond. 1900-1931.. 1 omslag.

’Examenroosters’. 1905-1917.

Doos 2
’Examenroosters’. 1905-1917.. 1 omslag.

Notulen van bestuursvergaderingen. 1906-1907, 1916-1917.

Doos 3
Notulen van bestuursvergaderingen. 1906-1907, 1916-1917.. 2 delen.

Notulen van ledenvergaderingen. 1903-1908.

Doos 3
Notulen van ledenvergaderingen. 1903-1908.. 1 deel.

Brievenboeken. 1909-1914 en 1918-1923.

Doos 3
Brievenboeken. 1909-1914 en 1918-1923.. 2 delen.

Ingekomen stukken, met enkele uitgaande stukken. 1918-1924.

Doos 4
Ingekomen stukken, met enkele uitgaande stukken. 1918-1924.. 1 pak.

Correspondentie betreffende de tentoonstelling op het congres van de vakopleidingsvraagstukken (inzendingen). 1930-1932.

Doos 4
Correspondentie betreffende de tentoonstelling op het congres van de vakopleidingsvraagstukken (inzendingen). 1930-1932.. 1 omslag.

Correspondentie betreffende diverse onderwerpen. ca 1900-1909.

Doos 4
Correspondentie betreffende diverse onderwerpen. ca 1900-1909.. 2 pakken.

Plakboek met knipsels en correspondentie betreffende de oprichting van de bond. Met losse knipsels. 1900.

Doos 5
Plakboek met knipsels en correspondentie betreffende de oprichting van de bond. Met losse knipsels. 1900.. 1 deel.

Stukken betreffende bestuursverkiezing, examenbrieven, afschrift van de examenbegroting. z.j.

Doos 5
Stukken betreffende bestuursverkiezing, examenbrieven, afschrift van de examenbegroting. z.j.. 1 omslag.

’VII Stukken betreffende verschillende salarisacties... van begin 20e eeuw tot 1935 ±’. 1913-1931.

Doos 5
’VII Stukken betreffende verschillende salarisacties... van begin 20e eeuw tot 1935 ±’. 1913-1931.. 1 pak.

’V Stukken betreffende 1) bestuursverkiezing, 2) examenbrieven, 3) duplicaten van examenbegroting, 4) werklijsten secretaressen leraresexamens, 5) distributiestukken, 6) adressen, 7) Circulaires schoolexamens, 8) plan dr J.A. Bruins.ca 1916-1918.

Doos 5
’V Stukken betreffende 1) bestuursverkiezing, 2) examenbrieven, 3) duplicaten van examenbegroting, 4) werklijsten secretaressen leraresexamens, 5) distributiestukken, 6) adressen, 7) Circulaires schoolexamens, 8) plan dr J.A. Bruins.ca 1916-1918.. 1 omslag.

‘VI Dossier Nijverheidsonderwijswet’. 1914-1919.

Doos 5
‘VI Dossier Nijverheidsonderwijswet’. 1914-1919.. 1 omslag.