/
You are not logged in

Archief Secretaresse Netwerk 1983-2009

Identity Area

Collection IDIIAV00000622
Unitdate1983-2009
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent1.00 m
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 2010
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief Secretaresse Netwerk, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Opgericht als vereniging op 21 maart 1984, opgehouden te bestaan op 1 augustus 2009; was een uitvloeisel van de bijeenkomsten die de Stichting Bedrijfskunde in mei-juni 1983 organiseerde voor secretaresses; de hoofddoelstelling was de functie en positie van de secretaresse te verduidelijken; ging per 1 juli 1999 samen met de Landelijke Medisch Secretaressen Vereniging (LMSV, opgericht 5 juli 1988); was aangesloten bij het Landelijk Overleg Secretaressen Verenigingen.


Inhoud

Stukken betreffende de oprichting 1983-1984; notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen 1984-2009; jaarverslagen over 1986-2009; ledenlijsten; het verenigingsblad Info-Net 1987-2009; stukken betreffende cursussen, trainingen en bijeenkomsten 1985-2004; fotoalbums 1984-1999; knipsels 1983-1999.
Verslagen van de bijeenkomsten voorafgaande aan de oprichtingsvergadering van 21 maart 1984. september 1983-maart 1984.

1
Verslagen van de bijeenkomsten voorafgaande aan de oprichtingsvergadering van 21 maart 1984. september 1983-maart 1984.. 1 omslag.

Stukken betreffende de oprichtingsbijeenkomst van 21 maart 1984. 1983-1984.

2
Stukken betreffende de oprichtingsbijeenkomst van 21 maart 1984. 1983-1984.. 1 omslag.

Stukken betreffende de kennismakingsbijeenkomst van 18 april 1984. 1984.

3
Stukken betreffende de kennismakingsbijeenkomst van 18 april 1984. 1984.. 1 omslag.

Statuten en stukken betreffende de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 1985, 1990-2007.

4
Statuten en stukken betreffende de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 1985, 1990-2007.. 1 omslag.

Bestuursstukken. 1984-1986.

5
Bestuursstukken. 1984-1986.. 1 pak.

Notulen en presentielijsten van algemene ledenvergaderingen. 1987, 1990-2009.

6
Notulen en presentielijsten van algemene ledenvergaderingen. 1987, 1990-2009.. 1 omslag.

Jaarverslagen over 1986-1987, 1989-1992, 1994-2009. 1987-2009.

7
Jaarverslagen over 1986-1987, 1989-1992, 1994-2009. 1987-2009.. 1 pak.

Info-net, het bulletin van het Secretaresse Netwerk. 1986-2009.

8-11
Info-net, het bulletin van het Secretaresse Netwerk. 1986-2009.. 4 pakken.
8
1986-1990..
9
1991-1996..
10
1997-2000..
11
2001-maart 2009..

Overzicht activiteiten 1984-1986 en jaarprogramma 1990 en 1991. 1986, 1989-1990.

12
Overzicht activiteiten 1984-1986 en jaarprogramma 1990 en 1991. 1986, 1989-1990.. 3 stukken.

Rapport 'Aanbevelingen voor het starten en doen funktioneren van een secretaresse-overleg' van de werkgroep secretaresse-overleg. 1986.

13
Rapport 'Aanbevelingen voor het starten en doen funktioneren van een secretaresse-overleg' van de werkgroep secretaresse-overleg. 1986.. 1 stuk.

Folders en andere stukken met informatie voor potentiële leden. 1987, 2002 en z.j.

14
Folders en andere stukken met informatie voor potentiële leden. 1987, 2002 en z.j.. 1 omslag.

Stukken betreffende gehouden cursussen, themabijeenkomsten en workshops. 1985-1986, 1991, 2002, 2004.

15
Stukken betreffende gehouden cursussen, themabijeenkomsten en workshops. 1985-1986, 1991, 2002, 2004.. 1 omslag.

Stukken betreffende het beleidsweekend 7-8 februari 2003 en bijgestelde versie van het beleidsplan 2002-2005. 2003.

16
Stukken betreffende het beleidsweekend 7-8 februari 2003 en bijgestelde versie van het beleidsplan 2002-2005. 2003.. 1 omslag.

Financiële richtlijnen 2002 en accoordverklaringen van de kascommissie 1992 en 2005. 1992, 2002 en 2005.

17
Financiële richtlijnen 2002 en accoordverklaringen van de kascommissie 1992 en 2005. 1992, 2002 en 2005.. 3 stukken.

Wie-wat-waar-boekje van leden en donateurs. maart 2009.

18
Wie-wat-waar-boekje van leden en donateurs. maart 2009.. 1 deel.

Stukken betreffende de aansluiting van de Landelijke Medisch Secretaressen Vereniging (LMSV) en de overname van hun financiële middelen. 1988, 1991, 1999-2001.

19
Stukken betreffende de aansluiting van de Landelijke Medisch Secretaressen Vereniging (LMSV) en de overname van hun financiële middelen. 1988, 1991, 1999-2001.. 1 omslag.

Samenwerkingsovereenkomst met de Stichting ECABO betreffende het verzorgen van gastlessen door het Secretaresse Netwerk. 2002.

20
Samenwerkingsovereenkomst met de Stichting ECABO betreffende het verzorgen van gastlessen door het Secretaresse Netwerk. 2002.. 1 stuk.

Fotoalbum met foto's van de oprichtingsbijeenkomst 21 maart 1984, de algemene ledenvergadering te Rotterdam 21 maart 1985, themabijeenkomst 'Wat wil ik met mijn baan?', de oprichting van de regio Brabant op 20 april 1985, algemene ledenvergadering 20 maart 1986, Utrecht 25 september 1986, themabijeenkomst 'Assertiviteit' oktober 1986, themabijeenkomst 'Wat is management?' van 13 december 1986 te Rotterdam, bestuurseten november 1987 Utrecht, themabijeenkomst 'Macht' 14 december 1987 te Rotterdam, lezing Annick Vogelaar zakenvrouw 1987 op 20 april 1987 te Den Haag, algemene ledenvergadering 20 april 1988 te Den Haag, bijeenkomst 'De secretaresse in 1992' op 29 oktober 1988 te Amsterdam, bijeenkomst 'Omgaan met de pers' op 9 november 1988 te Amsterdam, trainingsweekend 25-27 november 1988, themabijeenkomst 'Omgaan met mensen' op 10 december 1988 en van de viering eerste lustrum op 21 maart 1989. 1984-1989.

21
Fotoalbum met foto's van de oprichtingsbijeenkomst 21 maart 1984, de algemene ledenvergadering te Rotterdam 21 maart 1985, themabijeenkomst 'Wat wil ik met mijn baan?', de oprichting van de regio Brabant op 20 april 1985, algemene ledenvergadering 20 maart 1986, Utrecht 25 september 1986, themabijeenkomst 'Assertiviteit' oktober 1986, themabijeenkomst 'Wat is management?' van 13 december 1986 te Rotterdam, bestuurseten november 1987 Utrecht, themabijeenkomst 'Macht' 14 december 1987 te Rotterdam, lezing Annick Vogelaar zakenvrouw 1987 op 20 april 1987 te Den Haag, algemene ledenvergadering 20 april 1988 te Den Haag, bijeenkomst 'De secretaresse in 1992' op 29 oktober 1988 te Amsterdam, bijeenkomst 'Omgaan met de pers' op 9 november 1988 te Amsterdam, trainingsweekend 25-27 november 1988, themabijeenkomst 'Omgaan met mensen' op 10 december 1988 en van de viering eerste lustrum op 21 maart 1989. 1984-1989.. 1 deel .

Ingeplakte foto's van de algemene ledenvergadering 17 april 1989, bestuursvergadering 15 februari 1990, Secretaresse Manifestatie 1990, regiobijeenkomst Groningen maart 1990, algemene ledenvergadering 21 maart 1990, beurs Pricom Telesecretariaat Zwolle najaar 1991, themabijeenkomst 'Pensioenen' 16 november 1991, nieuwjaarsreceptie 1992, Secretaresse Manifestatie 1992, cursus 'Presenteren' februari 1992, bezoek aan Professional Secretaries International Salt Lake City juni 1992, congres Randstad 15 september 1992, workshop 'Argumenteren' 24 oktober 1992, beleidsweekend 1993, Secretaresse Manifestatie 1993, algemene ledenvergadering maart 1993, regiobijeenkomsten Twente/Salland 1993, actieve ledendag 1993, symposium 'Van Typemiep tot Burobobo' 13 oktober 1993, bijeenkomst Arnhem/Nijmegen 10 november 1993, bijeenkomst Geheugentraining regio Utrecht 25 januari 1994, bijeenkomst Persoonlijke Presentatie regio Twente/Salland 14 maart 1994, voorlichtingsbijeenkomst standbemanning Secretaresse Manifestatie 15 maart 1994, voorzitter Sylvia Dijsselbloem september 1994 en van de actieve ledendag 1996. 1989-1996.

22
Ingeplakte foto's van de algemene ledenvergadering 17 april 1989, bestuursvergadering 15 februari 1990, Secretaresse Manifestatie 1990, regiobijeenkomst Groningen maart 1990, algemene ledenvergadering 21 maart 1990, beurs Pricom Telesecretariaat Zwolle najaar 1991, themabijeenkomst 'Pensioenen' 16 november 1991, nieuwjaarsreceptie 1992, Secretaresse Manifestatie 1992, cursus 'Presenteren' februari 1992, bezoek aan Professional Secretaries International Salt Lake City juni 1992, congres Randstad 15 september 1992, workshop 'Argumenteren' 24 oktober 1992, beleidsweekend 1993, Secretaresse Manifestatie 1993, algemene ledenvergadering maart 1993, regiobijeenkomsten Twente/Salland 1993, actieve ledendag 1993, symposium 'Van Typemiep tot Burobobo' 13 oktober 1993, bijeenkomst Arnhem/Nijmegen 10 november 1993, bijeenkomst Geheugentraining regio Utrecht 25 januari 1994, bijeenkomst Persoonlijke Presentatie regio Twente/Salland 14 maart 1994, voorlichtingsbijeenkomst standbemanning Secretaresse Manifestatie 15 maart 1994, voorzitter Sylvia Dijsselbloem september 1994 en van de actieve ledendag 1996. 1989-1996.. 1 deel .

Ingeplakte foto's van de viering van het tienjarig bestaan op 25 maart 1994 met als thema Telewerken. 1994.

23
Ingeplakte foto's van de viering van het tienjarig bestaan op 25 maart 1994 met als thema Telewerken. 1994.. 1 deel .

Ingeplakte foto's van een bijeenkomst of manifestatie in de Sparrenhorst?. z.j.

24
Ingeplakte foto's van een bijeenkomst of manifestatie in de Sparrenhorst?. z.j.. 1 deel .

Ingeplakte foto's en stukken van de viering van het vijftienjarig bestaan op 3 juni 1999 in het Travium Congrescentrum in Nijmegen. 1999.

25
Ingeplakte foto's en stukken van de viering van het vijftienjarig bestaan op 3 juni 1999 in het Travium Congrescentrum in Nijmegen. 1999.. 1 deel .

Verzamelde knipsels en documentatiemateriaal betreffende het netwerk en het beroep van secretaresse. Chronologisch geordend. 1983-1989, 1994, 1999.

26
Verzamelde knipsels en documentatiemateriaal betreffende het netwerk en het beroep van secretaresse. Chronologisch geordend. 1983-1989, 1994, 1999.. 1 pak.

Cd-rom met digitale archiefstukken en foto's. z.j.

27
Cd-rom met digitale archiefstukken en foto's. z.j.. 1 stuk.