/
Archief Feministiese uitgeverij De Bonte Was 1974-2000

Archief Feministiese uitgeverij De Bonte Was 1974-2000

Identity Area

Collection IDIIAV00000308
Unitdate1974-2000
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands/Nederland
Extent5.36 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Yolande Hentenaar in 1995 en 1999
Aanvullingen verwerkt door Annette Mevis in 2006 en 2008
Access and UseBeperkt
Access NoteToestemming archivaris nodig.
Preferred CitationArchief Feministiese uitgeverij De Bonte Was, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Stichting De Bonte Was werd opgericht op 5 november 1974; zij is ontstaan uit de vrouwenpraatgroepen in het Vrouwenhuis te Amsterdam; het doel is 'het bevorderen van de belangen van de vrouw in de ruimste zin': zij wilde haar doel onder andere bereiken door het uitgeven van publicaties; daartoe werd de 'feministiese uitgeverij De Bonte Was' opgericht; het eerste boek verscheen eind 1974, het laatste in 1985; in 1992 werd de uitgeverij uitgeschreven uit de Kamer van Koophandel; daarnaast intiteerde en (mede)organiseerde De Bonte Was allerlei acties; na opheffing van de uitgeverij bleef de Stichting De Bonte Was voortbestaan als actiegroep.


Inhoud

Notulen 1975-1981; ingekomen en uitgaande stukken 1975-1990; manuscripten, typoscripten, kopij en documentatie voor de publicaties 1974-1977 en z.j.; publicaties 1974-1985; ingekomen manu- en typoscripten die niet gepubliceerd zijn, met correspondentie 1981-1990; boekhouding van de uitgeverij: grootboek 1976, journaal 1976, factuurboeken 1977-1991, girodagafschriften 1974-1991, uitgaande facturen 1974-1990, ingekomen rekeningen 1975-1990; bestellijsten 1974-1982, voorraadlijsten 1979-1986; knipsels en recensies 1976-1982; stukken betreffende de vrouwenstaking tegen de abortuswet op 30 maart 1981; advertentiecampagne tegen de Centrum Partij 1983-1984; stukken betreffende het Positieve Ingreep Kollektief (Posinkol) en de actiegroep Wilde Ada, ter bevordering van de positieve discriminatie van vrouwen 1988-1992; foto's, affiches, spandoek.
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1, 135
Notulen van vergaderingen. 1975, 1977-1981..
1
1975, 1977-1978..
135
1979-1981. (deel).
136-142
Correspondentie. 1975-1995..
136
A-M. 1975-1978,.
137
N-Z. 1975-1978,.
138
1978-1979..
139
1979-1981..
140
1982-1983..
141
1984-1987..
142
1976-1992, 1995..
2
Ingekomen brieven naar aanleiding van een oproep in de Vrou­wenkrant voor een illustratrice. 1982..
3
Ingekomen stuk van de Duitse uitgeverij Frauenoffensive en de Engelse uitgeverij Virago. 1975..
4
Getypte kaartjes met vragen voor vrouwen. z.j..

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

Oprichting, administratie en huisvesting.
143
Stichtingsakte, stukken betreffende de oprichting van de stichting, stukken betreffende bestuurswijzigingen en de Kamer van Koophandel. 1974, 1980 en 2000..
144
Polissen van inboedelverzekering. 1979-1981..
145
Adresboek. z.j..
146
Lijsten met inhoud van het archief. z.j..
224
Stukken betreffende de huisvesting in het Vrouwenhuis te Amsterdam. 1985, 1991..

Financiën.
147
Correspondentie naar aanleiding van het faillissement van Boek- en Offsetdrukkerij Van Weezep B.V. 1980-1981..
5
Instructie voor de boekhouding. z.j..
6
Grootboekkaarten. 1976..
7
Journaalbladen. 1976..
NB. Groot formaat.
8-9
Factuurboeken. 1977-1991..
8
1977-1980 mrt..
9
1980 apr-1991 mrt..
10
Tabellarisch giroboek. 1977 jan-jun..
NB. Groot formaat.
148
Kasboek uitgaven. 1979-1986..
149
Kasboekje. 1978-1979..
11-16
'Betaalde particuliere facturen'. Doorslagen van facturen verzonden aan particulieren.1974-1986..
11
1974 nov-1975..
12
1976 jan-jun..
13
1976 jul-dec..
14
1976 betaald in 1977. (omslag).
15
1977-1978..
16
1979-1986 apr..
17-27
'Betaalde boekhandels facturen'. Doorslagen van facturen verzon­den aan boekhandels. 1974-1990..
17
1974 nov-1975..
18
1976 jan-aug..
19
1976 sep-dec..
20
1977-1978. (omslag).
21
A-M. 1978..
22
N-Z. 1978..
23
1979 jan-mei. (omslag).
24
1979 jun-1980 sep. (omslag).
25
1981 apr-1983 dec..
26
1984-1985 nov..
27
1985 nov-1990..
28-33
Doorslagen van facturen verzonden aan particulieren en boekhandels. 1977..
28
jan-mrt..
29
jan-mrt..
30
apr-jun..
31
mei-aug..
32
aug-sep..
33
sep-dec..
34-35
'Onbetaalde boekhandels facturen en onbetaalde particuliere facturen'. Doorslagen van facturen verzonden aan boekhandels en particulieren die niet betaald zijn. 1974-1977..
34
1974 dec-1975. (pak).
35
1976-1977..
36-43
Ingekomen rekeningen facturen, kwitanties en declaraties, betaald. 1975-1990..
36
1975..
37
1975..
38
1976-1977. (pak).
39
1976 dec-1977 dec. (pak).
40
1978..
41
1979-1981. (pak).
42
1982-1983..
43
1984-1990..
150-151
Ingekomen rekeningen, doorslagen van uitgaande facturen en correspondentie betreffende facturen en rekeningen. 1977, 1990..
150
1977..
151
1990..
44
(Doorslagen van) creditnota's voor retourzendingen en kortingen. 1975..
45-50
Dagafschriften van de gemeentegiro (rek.nr. B 24343, later postgiro (rek.nr. 4564343). 1974-1990..
45
1974 nov-1975 mei..
46
1975 mei-dec..
47
1976 jan-mrt..
48
1976 mrt-dec..
49
1978 jan-1979 jul. (omslag).
50
1979 jul-1990 okt. (omslag).
51-65
Dagafschriften van de postgiro (rek.nr. 3602196). 1976-1991..
51
1976 apr-dec..
52
1976 nov. (omslag).
53
1978 jan-mrt. (omslag).
54
1978 apr-jul..
55
1978 jul-1979 jan. (omslag).
56
1979 apr-sep. (omslag).
57
1980 jun-aug. (omslag).
58
1980 aug-dec. (omslag).
59
1980 dec. (omslag).
60
1981..
61
1982..
62
1982 dec-1983 okt..
63
1983 okt-1985..
64
1986-1991..
66
Overboekingskaarten van de giro houdende betalingen van facturen van bestelde publicaties. 1979-1982..
66
Overboekingskaarten van de giro houdende bestellingen van publicaties. 1977-1979..
67
Overboekingskaarten van de giro houdende betalingen waarvoor geen factuur is. [1979]..
68
Ingekomen betalingen per giro, cheque en postwissel, die niet te traceren zijn. 1975..
69
Kasstukken, van betalingen per kas. 1978..
70
Afschrift van de beschikking op het verzoek om teruggave van de omzetbelasting 1984 en aanslag 1991. 1984, 1991..
238
Factuur voor een piano in het Vrouwenhuis betaald door De Bonte Was. 3 maart 1992..

Verkoop en voorraad.
152
Kasboek van verkopen tijdens de Emancipade. 20 mei-8 juni 1975. 1975..
153
Instructies en kasboek van verkopen en logboek van de stand op de Huishoudbeurs. 15-24 april. z.j..
154
Overzicht van oplagen. 1974-1981..
71
Staten houdende gegevens van voorraden, verkopen en retourzendingen van publicaties, ingekomen van het Centraal Boekhuis te Culemborg. 1979-1986..
155
Financiële correspondentie en overzichten van verkoop met het Centraal Boekhuis te Culemborg. 1985-1990..
72-73
Ingekomen stukken houdende bestellingen. 1974-1975..
72
1974..
73
1975..
74
Bestellijsten naar aanleiding van 'vijf jaar Vrouwenhuis Amsterdam'. 1978..
75
Bestellijsten naar aanleiding van beurzen en uitzetlijsten. [1982]..
156
Correspondentie met de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels en het Centraal Boekhuis. 1978-1980..

Abonnementen.
77
Ingekomen berichten van aanmelding en opzegging van abonnementen op 'de Feminist' en naam- en adresbestand van de abonnementen. 1979-1984..

Publicaties.

Algemeen.
131
De 21 uitgaven van De Bonte Was. 1974-1985..

Vrouwen over seksualiteit (1974).
80
'Kopij sexboekje'. Manuscripten en aantekeningen verzameld voor het boek Vrouwen over seksualiteit. ca 1974..
81
Gedrukte tekst van het boekje Vrouwen over seksualiteit. [1974]..

En ze leefden nog lang en gelukkig (1974).
79
Manuscript van de eerste en van de herziene uitgave van En ze leefden nog lang en gelukkig’’ . 1980..

Twistgesprekken van een huisvrouw met God(1975).
104
Concept van de dichtbundel ‘Twistgesprekken van een huisvrouw met God’ van Maria van der Steen. Met aanwijzingen voor de drukker. [1975]..
160
Proefdruk van de publicatie Twistgesprekken van een huisvrouw met God. [1975]..

Vrouwenwerk (1975).
78
Manuscript Vrouwenwerk. [1975]..
85
Gedrukte tekst van het boek ‘Vrouwenwerk’. [1975]..
86
Manuscript van een deel van de Engelse vertaling van Vrouwenwerk. 1977..

Moederboek (1976).
87
Fotokopieën van manuscripten voor het Moederboek. [1976]..
88
'Kopij Moederboek'. Documentatie, aantekeningen, teksten en manuscripten verzameld voor het samenstellen van het Moederboek. [1976]..
89
Opnamemodel van de omslag voor het Moederboek. 1976..
90
Fotokopie van het manuscript van de Engelse vertaling van het Moederboek. z.j..

Misdaden tegen de vrouw. Tribunaal Brussel1976 (1977).
92
Concepten van de Nederlandse vertaling van Misdaden tegen de vrouw. Tribunaal Brussel 1976. [1977]..
157
Stukken betreffende het Internationaal Tribunaal over misdaden tegen de vrouw. Stencils. 1976..
91
Stukken betreffende het vertalen van het Tribunaalboek en typo- en manuscripten van de vertaling. ca 1976..

Brieven van Calamity Jane aan haar dochter(1977).
93
Manuscript van de Nederlandse vertaling van Brieven van Calamity Jane aan haar dochter. [1977]..

Alleen maar het gevoel van leven (1977).
103
Fotokopieën van gedichten van Ria Giskes-Pieters voor de bundel ‘Alleen maar het gevoel van leven’. [1977]..

Feminist I en II (1977).
107
Kopij voor en concepttekst van de Feminist 1. 1977..
108
'Kopij Feminist 1'. Teksten voor Feminist 1. Concepten en Engelse vertaling. [1977]..
109
'Materiaal Feminist II'. Documentatie, aantekeningen, kladteksten voor en brieven naar aanleiding van Feminist 2. [1977]..
161
Kopij, documentatie, aantekeningen kladteksten en ingezonden brieven voor Feminist 3 (verschenen in 1982). 1978..

Vrouwen over hulp bij ziekte en problemen(1978).
97
Documentatie, manuscripten, aantekeningen verzameld voor en schema's van de opzet van een boek over hulpverlening. ca 1977..
98
Knipsels verzameld ten behoeve van een boek over hulpverlening. 1977..
99
Fotokopieën van documentatie, manuscripten van teksten over vrouwen en psychiatrie en therapie ten behoeve van het boek over hulpverlening. ca 1977..
100
(Afgekeurde) ingezonden teksten en dubbelen voor het boek over hulpverlening. Met geleide brieven. [1977]..
101
'Vrouwen over hulp bij ziekte en problemen'. Verzameling aantekeningen, documentatie en egodocumenten over dit onderwerp. ca 1977..
94
'Kopij Vrouwen over hulp'. Tekst van het boek ‘Vrouwen over hulp bij ziekte en problemen'. Concept. ca 1978..
95
Gedrukte tekst van het boek Vrouwen over hulp. [1978]..
96
Register houdende de opzet van een boek over hulpverlening. ca 1978..
102
Brochure over de uitgave ‘Vrouwen over hulp bij ziekte en problemen’. 1978..

Het rode puzzelboekje voor vrouwen(1978).
106
Manuscript en lay-outvellen van het boek ‘Het rode puzzelboekje voor vrouwen’. [1978]..

Vrouwen tegen de verdrukking in(1979).
83
'Kopij Vrouwen tegen de verdrukking in'. Fotokopie van het manuscript van Vrouwen tegen de verdrukking in en typo- en manuscripten van de tekst verzameld voor dit boek. 1979..
84
Deel van het manuscript, correspondentie en andere stukken betreffende de inhoud van het boek Vrouwen tegen de verdrukking in. 1979..

Geschiedenis van de Vrouwentoekomst(1980).
235
(Kopieën van) opzetten voor ‘Geschiedenis van de Vrouwentoekomst’, een recensie in De groene Amsterdammer van 28 mei 1980 en de oorspronkelijke tekeningen van Roos de Lange. ca 1978-1980..
158
Engelse vertaling van en correspondentie betreffende de inleiding van ‘Geschiedenis van de vrouwentoekomst’. ca 1980..
159
11 foto's (z/w) van een borrel naar aanleiding van het verschijnen van Geschiedenis van de vrouwentoekomst. 1980..
NB. Achterop de foto's staan namen van de personen.

Zusterschap en daarna(1982).
105
'Kopij Zusterschap en daarna'. Documentatie, aantekeningen, manuscripten en teksten verzameld en opgesteld voor het samenstellen van het boek ‘Zusterschap en daarna’. [1982]..

Tegennatuurlijk(1985).
236
Stukken betreffende ‘Tegennatuurlijk’ van Anneke van Baalen en Marijke Ekelschot. 1985..

Niet wachten op ontspanning (1985).
237
Stukken betreffende de publicatie van Sjuul Deckwitz ‘Niet wachten op ontspanning’. 1985..

Briefkaarten en affiches.
214
Briefkaarten met teksten en tekeningen. ca 1975..
215
Serie van vier kleine affiches ‘Vrouwen pas op!’ uitgegeven door De Bonte Was en 1 handgemaakt affiche: ‘Laat je niet afschepen’ (recht op betaald werk en persoonlijke ontplooiing), ‘Laat het je niet gebeuren ... Vrouwen solidair’ (recht op werk), ‘Vrouwen wacht niet te lang’ (met Engelse vertaling) en Vrouwen solidair’’ (tegen verkrachting). z.j..
NB. Sommige affiches zijn gedigitaliseerd en overgebracht naar het beeldarchief.

Ontwerpen voor publicaties.
112
Opnamemodellen van de omslagen van Misdaden tegen de vrouw en Alleen maar het gevoel van leven en de brochure Nieuw bij De Bonte Was. Met aanwijzingen voor de drukker. z.j..
113
Tekeningen voor het boek De Meidenklup. z.j..
163
Niet gebruikt ontwerp voor de omslag van het boek Vrouwenwerk en niet gebruikte foto's uit het Koninklijk Instituut voor de Tropen. [1975]..
164
Grootbeeld kleuren negatief van de omslag van Geschiedenis van de vrouwentoekomst. z.j..
114
Ontwerptekeningen voor de omslagen van Twistgesprekken van een huisvrouw met God en Vrouwen tegen de verdrukking in. z.j..
NB. Groot formaat.
115
Foto's, omslagontwerp en tekening voor Feminist 2. z.j..
NB. Groot formaat.
116
Ontwerp van het affiche 'Vrouwen, wacht niet te lang'. z.j..
NB. Groot formaat.
165
Twee ontwerpen voorstellende een vrouw met een wereldbol. z.j..
213
Ontwerp voor een sticker ‘Abortus in het ziekenfondspakket!’. z.j..

Niet uitgegeven manuscripten en ontwerpen.
82
Tekst van het niet uitgegeven boek ‘Vrouwen in seksterapie’. Met aanwijzingen voor de drukker. Concept. 1977..
132
'Krimpgroep'. Notulen van de vergaderingen van de 'samenvatgroep', 1979, en gemaakte samenvattingen van feministische boeken van diverse buitenlandse schrijfsters. 1979..
162
Stukken betreffende de voorbereiding van een (nooit uitgekomen) publicatie over ‘Vrouwen in het groeiproces’. 1980-1981..
123
Manuscript van een dichtbundel 'Dorpse verdoemenis anno 1981. Herinneringen uit een huwelijk' van en correspondentie met Ineke Schaper betreffende de door haar gezonden gedichten. 1981..
125
Fotokopie van een niet uitgegeven werkschrift samengesteld door de werkgroep feministische theologes uit Tilburg. Met geleidebrief. 1983..
118
Fotokopie van een manuscript van niet uitgegeven gedichten van Hilde van Assche. 1984..
122
Fotokopie van een manuscript van niet uitgegeven gedichten van Dees Mekke. Met geleidebrief. 1984..
127
Ingekomen brief van Marijke van Velzen met het verzoek haar dagboek uit te geven. Met boekje over haar werk als kunstenares. 1984..
121
Manuscript van niet uitgegeven gedichten van Abé Holshuijsen en Louise Thoonen. Met kopie van uitgaande brief. 1985..
226
Manuscript van E. Schröder ‘Noodweer’, met begeleidende brief. 1987..
227
Manuscript van Renske Waldemar ‘Op doorreis naar mezelf’, met begeleidende brief. 1987..
124
Manuscript van een dichtbundel van Margot van Veen. Met geleidebrief. 1989..
228
Manuscript van L. Luichuis. 1989..
117
Correspondentie betreffende ingezonden manuscripten die niet uitgegeven zijn. 1989-1990..
126
Manuscript voor een niet uitgegeven boekje over seksualiteit. Met correspondentie. 1990..
166
Ingezonden manuscript van een verhaal, met geleide brief. 1994..
119
Manuscript van een niet uitgegeven dichtbundel 'Crisis van een vrouw wier kinderen het huis verlaten hebben' van Margreet Halewijn. z.j..
120
Fotokopie van een manuscript van een niet uitgegeven dichtbundel 'Twintig saaie naoorlogse gedichten voor vrouwen' van Heleen L. Hildering. z.j..
128
Ingekomen niet uitgegeven tekeningen. Anoniem. z.j..
NB. Groot formaat.

PR, recensies, liederen en knipsels.
167
Persberichten en informatiemateriaal. Stencils. 1976-1982..
168
Aankondigingen van de boeken Geschiedenis van de vrouwentoekomst en Vrouwen tegen de verdrukking in. z.j..
169
Bonte Was Blad ter gelegenheid van de Emancipade uitgegeven met informatie over de uitgeverij en de Emancipade en afdruk van twee Bonte Was briefkaarten op roze ondergrond op één vel: ‘Vrolijk Pasen, Kerstfeest etc’ en ‘Mijn vrouw hoeft niet te werken’ ten behoeve van decoratie van de kraam Jaar van de Vrouw. [1975]..
170
Artikelen over De Bonte Was en feminisme en advertenties en bekendmakingen van de Bonte Was. 1976, 1980..
208
Tekst van een interview met de uitgeverijen De Bonte Was en Sara in het radioprogramma ‘Radio weekblad’ uitgezonden op 7 september 1977. 1977.
171
Recensies en aankondigingen in kranten en tijdschriften van uitgekomen boeken. 1974-1980, 1985..
172
Recensies en aankondigingen van uitgekomen boeken. 1976-1978..
173
Knipsels van (ingezonden) stukken uit kranten en tijdschriften naar aanleiding van verschenen boeken, en interviews met uitgeefsters en schrijfsters. 1981-1982..
174
Ingekomen verzoeken om presentexemplaren ten behoeve van recensies. 1974-1980, 1985..
175
Knipsels betreffende de scriptie van Marion de Ras. 1982..
129
Teksten van liederen, onder andere 'Alle zusters worden broeders'. 1979 en z.j...
130
Fondslijst van De Bonte Was, een beschrijving van publicaties en blanco briefpapier. 1978-1979, [1985]..

Acties door De Bonte Was geïnitieerd of mede georganiseerd.

Vrouwenstaking tegen de abortuswet.
229
Open brief aan de Rooie Vrouwen om uit de PvdA te stappen (welke de aanleiding was om een vrouwenstaking te gaan organiseren) en knipsels betreffende deze kwestie. 1981..
217
Logboek landelijk stakingscomité. 8 maart-22 april 1981..
NB. Ontvangen 15 maart 2006 van Marijke Ekelschot; de tekst is door Marijke Ekelschot uitgetypt en hier digitaal te lezen.
218
Logboek van het stakingscomité Amsterdam. 10 maart-1 april 1981..
NB. Ontvangen 15 maart 2006 van Marijke Ekelschot.
110
Teksten en documentatie voor de Stakingskrant. Concepten. [1981]..
111
Teksten en stukken betreffende de opmaak van de Stakingskrant 2. Concepten. [1981]..
176
Vellen met lijsten van activiteiten op 30 maart 1981 in Amsterdam. 1981..
NB. Groot formaat.
177
Adresboek 30 maart staking. [1981]..
178
Correspondentie van het Landelijk Stakings Komitee betreffende de vrouwenstaking en het verzoek om een financiële bijdrage ten behoeve van de staking. 1981..
179
(Ingekomen) stukken en verslagen van vrouwen over de staking van 30 maart 1981 in hun woonplaats of op hun werk, programma's van de stakingsdag en solidariteitsverklaringen. 1981..
180+240
Foto's van de vrouwenstaking in diverse plaatsen, ingekomen ten behoeve van de stakingskrant en een samen te stellen fotoboek. Met begeleidende brieven en knipsels. 1981..
NB. Foto’s 180 tijdelijk eruit gehaald om te worden gedigitaliseerd, juli 2006.
181
Ingekomen stukken over de tentoonstelling ‘Vrouwenverzet’ ter gelegenheid van 8 maart 1981 en de vrouwenstaking van 30 maart 1981. 1981..
76
Ingekomen formulieren met bestellingen voor stakingskranten, borden en stickers betreffende de vrouwenstaking op 30 maart 1981. 1981..
182
Facturen van het Landelijk Stakings Komitee voor kranten, stickers, stakingsbordjes en affiches. [1981]..
183
Lijst van adressen waar stakingskranten kunnen worden afgehaald en van stakingscomités. [1981]..
184
Vrouwenstaking. Krant gemaakt ten behoeve van de vrouwenstaking tegen de abortuswet op 30 maart 1981. 21 maart 1981..
185
Documentatie en kopij voor de Stakingskrant 2, met name ingezonden verslagen uit het hele land over 30 maart. 1981. Met foto's van de staking in Bergen op Zoom. 1981..
186
Pamflet over de houding van de Partij van de Arbeid in de abortuswetgeving. [1981]..
187
Drie affiches ‘Ons hart wordt verscheurd door de aanblik van de algemene ellende’, een oproep tot de vrouwenstaking (overgebracht naar beeldarchief), ‘Ik staak tegen de abortuswet. 30 maart vrouwenstaking’, ‘Vrouw verkracht in het Vondelpark. Hoe zou jij dat aanpakken?’. 1981 en z.j..
188
De Waarheid, 30 maart 1981, met artikelen over de vrouwenstaking tegen de abortuswet, het Tribunaal over het omgangsrecht van 28 maart 1981 te Amsterdam en over de Geschiedenis van de Vrouwentoekomst. 1981..
225
Verzamelde krantenknipsels betreffende de Vrouwenstaking door Anneke van Baalen en Marijke Ekelschot. 1981..
239
Geluidsbanden met opnames van straatinterviews tijdens de Vrouwenstaking in Amsterdam, gemaakt door politicologes, en een opname van het radioprogramma Hoor Haar. 1981..
219
Kopieën van artikelen betreffende de vrouwenstaking 1981 verzameld door en kopie van het artikel van Anita van Dijck ‘Gansch het raderwerk staat stil … Landelijke vrouwenstaking 1981’, Pheme 11 voorjaar. 1990..
NB. Ontvangen 15 maart 2006 van Marijke Ekelschot.
189
Stukken betreffende de vrouwenstaking op 24 oktober 1975 op IJsland. 1975..
190
‘Servir al Pueblo’ Periodico del Movimiento Communista. Hierin een artikel over het recht op abortus. 18 juni-1 juli 1981..
191
Twee foto's van het drukken van de stakingskrant en één foto van Saar Goedewaagen met de stakingskrant. 1981..
NB. Foto’s tijdelijk eruit gehaald om te worden gedigitaliseerd, juli 2006.
192
Foto van een toneelstuk ‘Vrouwenstaking’. [1953]..
NB. Foto’s tijdelijk eruit gehaald om te worden gedigitaliseerd, juli 2006.

Advertentiecampagne Verbod Centrum Partij.
230
Stukken betreffende de voorbereiding, opzet en het verloop. 1983-1984..
231
Verzamelde documentatie betreffende de Centrum Partij. ca 1983..
193
Correspondentie betreffende de advertentiecampagne tegen de Centrum Partij. 1983-1984..

Positieve Ingreep Kollektief en Wilde Ada.
220-223
Notulen, onderzoeksverslagen, discussiestukken, pamfletten, (kranten)verslagen en achtergrondmateriaal betreffende negen acties van het Positieve Ingreep Kollektief (Posinkol) en de actiegroep Wilde Ada, ter bevordering van de positieve discriminatie van vrouwen. 1988-1992..

Overige acties.
194
Stukken betreffende acties tegen De Waarheid (1983), tegen het voorontwerp gelijke behandeling (z.j.), de cocounselbeweging (z.j.), tegen het kostwinnersprincipe (z.j.) en tegen de gang van zaken rond de aanhouding van de zusjes Torres (1982) . 1982-1983..
232
Stukken betreffende de actie tegen de opzegging van het BUPO-verdrag (het verdrag van de Verenigde Naties inzake Burgerrechten en Politieke Rechten) door de Nederlandse regering. 1988..

Overige onderwerpen.
195
Nummer is vervallen; de foto’s bleken in het archief van Vrouwen Tegen Seksueel Geweld te horen en zijn daar in november 2000 naar toe overgebracht (AM)..
196
Ingekomen brief met typoschrift van gedichten voor plaatsing in de Vrouwenkrant. 1982..
197
Brief ingekomen bij de Vrouwenkrant over een artikel ‘Vrouwenbeweging en verkiezingen’ in de Vrouwenkrant. 1981..
198
Brief aan Katijf geschreven door Marijke Ekelschot namens De Bonte Was over radikaal feminisme. 1981..
199
Rondzendbrieven van Bas en Bertien Keijser met verslag van hun verblijf in Mozambique .November 1976 en augustus 1977..
200
Kwitantie voor het ontvangen van giften van De Bonte Was aan de Conel-mujeres en de Lucy-mujeres en een vaantje met opdruk ‘Sexto Aniversario. Conel simbolo de Lucha y sacrificie de la mujer Proletaria’. ‘Conel Vencera unido con el pueblo’. 1981..
201
Het aktiverend Marionetwerk. Een zwartschrift over de overheid: emancipatie-beleid. Samengesteld door het anti-EK-komitee. [1981]..
202
Stukken betreffende een vrijwilligstersbond. 1980-1981..
203
Logboek van de feministiese sociëteit in De Bonte Was. november-december 1990..
204
Stukken betreffende de feministiese sociëteit en afleveringen ‘Het Orgaan’. Blad van de feministiese sociëteit in De Bonte Was. 1990-1992..
233
Stukken betreffende het congres Feminisme en Postmodernisme, 27-29 december 1991 te Wapserveen. 1991..
234
Stukken betreffende deelname aan de Vijfde Feministische Boekenbeurs. 1992..
205
Stukken betreffende discussies in het Vrouwenhuis. 1974, 1980-1981, 1983..
206
Discussiestuk betreffende de stand van zaken in de vrouwenbeweging. 1980..
207
Tekst van een interview met Marijke Ekelschot en Anneke van Baalen voor de Vrouwenkrant over radikaal en marxistisch feminis­me en De Bonte Was. 1984..

BEELDMATERIAAL

209
Twintig foto's van het Vrouwenhuis te Amsterdam. ca 1974..
NB. Foto’s tijdelijk eruit gehaald om te worden gedigitaliseerd, juli 2006.
210
Vier foto’s van het optreden van ‘Spiderwoman’ in 1977, georganiseerd door De Bonte Was naar aanleiding van het uitkomen van Misdaden tegen de vrouw, Discussie tijdens Bonte Was weekend in het Vrouwenhuis [1975], Vrouw op de rug gezien met opschrift ‘Straattheater’ en vrouw achter een filmcamera, Etalage van een boekhandel in Groningen. ca 1975-1976..
211
Tien kleurenfoto's van een borrel, met portretten van vrouwen. [ca 1990]..
212
Twee kleurenfoto's: Twee vrouwen op een bank op de hei en Vrouw in een museum voor moderne kunst. z.j..
134
Spandoek met opschrift ‘Wilde Ada’; verjaardagskalender (in tweevoud); stickers ‘Zusterschap en daarna, De Bonte Was’ (2 vellen); affiche ‘Vrouwenwerk. feministiese uitgeverij de bonte was postbus 10222 amsterdam’; affiche ‘Vrouwen wacht niet te lang’; 10 foto's (z/w) ‘BoWa weekend 1975’, 50x60..
NB. Overgebracht naar beeldarchief.
216
Foto van Keizersgracht 10, ingekomen als bedankkaart voor de belangstelling bij de opening van K10; briefkaart met 4 vrouwelijke piloten op rolschaatsen, onder wie Amalia Earhart; briefkaart ‘A house does not need a wife any more than it does a husband’ (Charlotte Perkins Gilman); briefkaart ‘Sister Bite Café for Women’; vel sluitzegels van Vrouwenbelangen ‘Politiek een mannenzaak? Kom nou!’..
NB. Overgebracht naar beeldarchief.