/
You are not logged in

Archief Fé Haije ca. 1900-1968

Identity Area

Collection IDIIAV00000693
Unitdateca. 1900-1968
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.50 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 2012
Nummers 12-14 zijn nog niet bewerkt
Access and UseBeperkt
Inzage nummers 12-14 eventueel mogelijk na overleg archivaris.
Preferred CitationArchief Fé Haije, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biografie

Geboren als Félicie Marie Jacqueline Antoinette Haije op 22 april 1891 te Amsterdam, overleden op 3 september 1948; roepnaam Fé; oprichtster van de Rooms Katholieke School voor Maatschappelijk Werk te Amsterdam in 1921; was - totdat zij ziek werd in 1948 - directrice van de R.K. School voor Maatschappelijk Werk (onder bescherming van de H. Theresia) te Amsterdam; mej. dra S.M. Damen volgde haar op als directrice, in 1953 was mejuffrouw L.M. Eggels directrice; de school was lid van de Union Catholique Internationale de Service Social, de Katholieke Internationale Unie voor Maatschappelijk Dienstbetoon. Zie verder de publicatie van J.P. Gribling over Fé Haije uit 1961 in inv.nr 9.


Inhoud

Stukken betreffende de Union Catholique Internationale de Service Social, Internationale Unie van RK. Scholen voor Maatschappelijk Werk 1925-1957; stukken betreffende haar financiële situatie 1929-1932; stukken betreffende de stichting Caritas 1929-1935.
Stukken betreffende de Union Catholique Internationale de Service Social, Internationale Unie van RK. Scholen voor Maatschappelijk Werk, waarvan de R.K. School voor Maatschappelijk Werk vanaf de oprichting in 1925 lid was en Fé Haye tot 1948 directrice (code 07.23). 1925-1957.

1-5
Stukken betreffende de Union Catholique Internationale de Service Social, Internationale Unie van RK. Scholen voor Maatschappelijk Werk, waarvan de R.K. School voor Maatschappelijk Werk vanaf de oprichting in 1925 lid was en Fé Haye tot 1948 directrice (code 07.23). 1925-1957.. 5 omslagen.
1
Correspondentie, onder andere met Alice Solomon. 1925-1931, 1934-1940..
2
Correspondentie. 1945-1954, 1957..
3
Map 'Union Catholique Internationale de Service Social Dossier documentaire'. Met inhoudsopgave. 1933-1946..
4
Overzicht van scholen voor Maatschappelijk Werk in diverse landen ten behoeve van het Congres in Brussel augustus 1946, samengesteld door Fé Haije. 1946..
5
Zesde conferentie Luzern 4-11 september 1947. 1947..

Correspondentie met bisdommen. 1927-1928, 1930-1931, 1934.

6
Correspondentie met bisdommen. 1927-1928, 1930-1931, 1934.. 1 omslag.

Ingekomen brieven van advocaat mr Carl P.M. Romme, bestuurslid van de school, betreffende haar salaris en kwitanties van haar pensioenbijdrage 1931. 1929, 1931-1932.

7
Ingekomen brieven van advocaat mr Carl P.M. Romme, bestuurslid van de school, betreffende haar salaris en kwitanties van haar pensioenbijdrage 1931. 1929, 1931-1932.. 1 omslag.

Stukken betreffende de door haar geplande stichting Caritas, een vereniging van religieuzen die zich op zelfheiliging willen toeleggen bij het apostolaat van het werken onder maatschappelijk mislukten en misdeelden en ongeschikten. 1929-1935.

8
Stukken betreffende de door haar geplande stichting Caritas, een vereniging van religieuzen die zich op zelfheiliging willen toeleggen bij het apostolaat van het werken onder maatschappelijk mislukten en misdeelden en ongeschikten. 1929-1935.. 1 omslag.

Stukken betreffende de verhouding 'Graal-School': de bisschop van Haarlem wilde dat enkele Vrouwen van Nazareth in het bestuur van de school werden opgenomen en dat de Presidente der Vrouwen van Nazareth voorzitter werd; het bestuur van de school weigerde dat. 1933.

9
Stukken betreffende de verhouding 'Graal-School': de bisschop van Haarlem wilde dat enkele Vrouwen van Nazareth in het bestuur van de school werden opgenomen en dat de Presidente der Vrouwen van Nazareth voorzitter werd; het bestuur van de school weigerde dat. 1933.. 1 omslag.

Map 'katholiciteit van de opleiding'. 1962, 1968.

10
Map 'katholiciteit van de opleiding'. 1962, 1968.. 1 omslag.

Stukken betreffende de erfenis van haar vader en het proces IJsselstein. 1927-1932.

11
Stukken betreffende de erfenis van haar vader en het proces IJsselstein. 1927-1932.. 1 omslag.

Nog niet beschreven en geordend materiaal: brieven, schoolschriften, teksten van lezingen, aantekeningen. ca. 1900-1948.

12-14
Nog niet beschreven en geordend materiaal: brieven, schoolschriften, teksten van lezingen, aantekeningen. ca. 1900-1948.. 3 dozen.