/
You are not logged in

Archief Vrouwen tegen Kernwapens (VTK) (1968-) 1979-1997

Identity Area

Collection IDIIAV00000349
Unitdate(1968-) 1979-1997
1979-1997
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent10.12 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 1997
2.60 m. is nog niet geïnventariseerd. Dit betreft de nummers 275-342 dat slechts opschriften van ordners en mappen zijn, deze stukken zijn nog niet geschoond en geordend
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Vrouwen tegen Kernwapens (VTK), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht op 19 november 1979 als Landelijke Werkgroep Vrouwen tegen Kernwapens door vrouwen uit politieke en levensbeschouwelijke organisaties, uit vakbeweging, Derde Wereld- en vredesbeweging; werd een stichting bij akte van 20 september 1983; sinds 1997 worden de activiteiten voortgezet onder de naam Vrouwennetwerk tegen gewapende conflicten; doel was het stimuleren van de bewustwording bij vrouwen van de dreiging van kernwapens; organiseerde trainingsdagen en cursussen, jaarlijks een Brede Vrouwenkonferentie, studiedagen, lezingen en discussiebijeenkomsten; verspreidde informatie en bracht publicaties uit; organiseerde of coördineerde activiteiten, acties en demonstraties voor de vrede; werkte samen met en was lid van vele andere vrouwen- en vredesorganisaties.


Inhoud

Notulen van vergaderingen 1979-1994; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1979-1996; statuten en stukken betreffende wijzigingen 1983-1986; logboeken 1981-1996; stukken betreffende voorlichting, publiciteit en publicaties 1979-1989; stukken betreffende de Brede Vrouwenkonferenties 1983-1991; stukken betreffende trainingsdagen en cursussen 1979-1994; stukken betreffende nationale en internationale (vrouwen)acties 1979-1994; stukken van de werkgroep Vrouw, Vredeseconomie en Welzijn 1988-1992; stukken van de 24 oktobergroep 1986-1993; stukken betreffende de contacten met andere organisaties 1979-1995; stukken betreffende het Landelijk Vrouwensteunpunt Vredesvraagstukken i.o. 1988-1994; stukken betreffende het Fonds Vredesprojekten 1985-1997; documentatie 1979-1984, 1988, 1992; foto's; geluidsband; video.
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

Notulen.
1-14
Notulen van werkgroep-, beleids- en coördinatievergaderingen. Met bijlagen. 1979 december-1994.. 11 omslagen en 3 pakken.
1
1979 december-1980..
2
1981..
3
1983. (pak).
4
1984. (pak).
5
1985. (pak).
6
1986..
7
1987..
8
1988..
9
1989..
10
1990..
11
1991..
12
1992..
13
1993..
14
1994..
15-22
Notulen van secretariaatsvergaderingen. Met bijlagen. 1981-1990.. 8 omslagen.
15
1981..
16
1982..
17
1983..
18
1984..
19
1985.
20
1986..
21
1987..
22
1988-1990..

Correspondentie.
23
Lijsten van ingekomen stukken. 1982-1987.. 1 omslag.
24-26
Register van ingekomen en uitgaande stukken, het zogenoemde 'postboek'. 1984-1990.. 3 delen.
24
1984-1986 november..
25
1986 november-1988 juli..
26
1988 juli-1990..
27
Register van uitgaande stukken. 1991-1994 november.. 1 deel.
28
Register van ingekomen stukken. 1991-1995.. 1 deel.
29-50
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1979 december-1996.. 20 pakken en 3 omslagen.
29
1979 december-1980. (omslag).
30
1981..
31
1982..
32
1983..
33
1983..
34
1984..
35
1985..
36
1985. (omslag).
37
1986..
38
1987..
39
1988..
40
1989..
41
1989..
42
1990..
43
1991..
44
1992..
45
1992. (omslag).
46
1993..
47
1993..
48
1994..
49
1995..
50
1996..
51
Ingekomen stukken waarop VTK niet wilde reageren. 1983, 1986-1990.. 1 pak.

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

Organisatie.
52
Statuten en stukken betreffende wijzigingen. 1983, 1985-1986.. 1 omslag.
53
Financiële jaaroverzichten, begrotingen en stukken betreffende subsidie. 1979 december-1983, 1987-1995.. 1 pak.
54
Register van gebruikte postzegels. 1985 december-1995.. 1 omslag.
55
Stukken betreffende de werving van vrijwilligsters. 1983-1994.. 1 omslag.
56
Alfabetische bibliotheeklijst. z.j.. 1 omslag.

Activiteiten.
57
Activiteitenstencils. 1979-1991.. 1 pak.
58-76
Logboeken. 1981-1996.. 19 delen.
58
1981 oktober 22-1982 maart 1..
59
1982 maart 2-juli 16..
60
1982 juli 22-november 22..
61
1982 november 28-1983 februari 18..
62
1983 februari 23-april 18..
63
1983 april 19-juni 20..
64
1983 juni 22-oktober 12..
65
1983 oktober 18-1984 februari 24..
66
1984 februari 24-oktober 15..
67
1984 oktober 20-1985 september 10..
68
1985 september [16]-1986 mei 16..
69
1986 mei 20-december 4..
70
1986 december 12-1987 juni 4..
71
1987 juni 9-1988 april 18..
72
1988 april 18-1989 januari 20..
73
1989 januari 22-december 29..
74
1990-1991..
75
1992-1994 januari 11..
76
1994 januari 5-oktober 14..
77
Materiaallijsten en voorlichtingsmateriaal. 1981-1989 en z.j.. 1 omslag.
78
Notulen van de 'standgroep' en stukken betreffende het standwerk. 1983-1989.. 1 omslag.
79-88
Stukken betreffende de Brede Vrouwenkonferenties (BVK), jaarlijks gehouden van 1983-1991. 1983-1992.. 8 pakken, 2 omslagen.
79
1983. (omslag).
80
1984. (omslag).
81
1985..
82
1986..
83
1987..
84
1988..
85
1988..
NB. Zie ook nr 262.
86
1989..
NB. Zie ook nrs 263-264.
87
1990..
NB. Zie ook nrs 265-266.
88
1991..
89
Stukken betreffende oefendagen voor vrouwen 1979-1980 en een trainingsdag op 20 mei 1984 in geweldloze weerbaarheid. 1979-1980, 1984.. 1 omslag.
90
Stukken betreffende de internationale conferentie 'Women of Europe in Action for Peace', gehouden van 27-29 november te Amsterdam, georganiseerd door WILPF international met medewerking van Vrouwen voor Vrede en VTK. Met foto's. 1981-1982.. 1 pak.
91
Verslag van een vijfdaagse training van VTK en Vrouwen voor Vrede. 1981 december.. 1 stuk.
92
Stukken betreffende vrouwenpresentatie of open dagen. 1983.. 1 omslag.
93
Stukken betreffende de vrouwenstrategiedag 'Hoe nu verder', een interne dag van vrouwen actief in de vredesbeweging, gehouden op 15 september 1984. 1984.. 1 omslag.
94
Stukken betreffende de studiedag over conversie, gehouden op 6 juni 1985 te Utrecht. 1984-1985.. 1 omslag.
95
Verslagen van (thema)bijeenkomsten van cursussen 1984-1985 en stukken betreffende de cursus 'Kans op Vrede met Vrouw en Macht'. voorjaar 1986.. 1 omslag.
96
Stukken betreffende de studiedag 'Vredeseconomie ook een Vrouwenzaak', gehouden op 7 juni 1986 te Utrecht. 1985-1986.. 1 pak.
97
Stukken betreffende de cursus 'Menskracht tegen Kernmacht', een cursus door en voor vrouwen over de eerste stap tot wapenvermindering en het stoppen van kernproeven. 1987.. 1 pak.
98
Nummer is vervallen..
99
Stukken betreffende de cursus over vrede en mensenrechten. 1987-1988.. 1 pak.
100
Teksten van en documentatie voor het boekje, gemaakt ter gelegenheid van het VN-vredesjaar 1986. 1986-1987.. 1 pak.
101
Stukken betreffende de tentoonstelling 'Veranderend wereldbeeld. Voedt de mensen, niet de wapenwedloop', gehouden van 15 september-13 oktober 1989 naar aanleiding van het tienjarig bestaan. 1989-1990.. 1 omslag.
102
Stukken betreffende het congres '5 jaar na Nairobi'. 1990.. 1 omslag.
103
Stukken betreffende de manifestatie Inzicht '90, een manifestatie voor een gezamenlijke toekomst; VTK was taakgroeplid van de Stichting Inzicht. 1990.. 1 omslag.
104-105
Stukken betreffende de cursus conversie 'Bruggen bouwen tussen droom en werkelijkheid'. 1990, 1992.. 2 pakken.
104
1990..
105
1992..
106
Verslag van een studiemiddag over de defensienota, gehouden op 3 juni 1991. 1991.. 1 stuk.
107
Stukken betreffende de vrouwenstudiemiddag 'Hoe kan het anders in Europese conflicten?', gehouden op 21 november 1992. 1992.. 1 omslag.
NB. Zie ook nr 267.
108
Stukken betreffende het project vredesdiscussies, georganiseerd door de Vredeswinkel te Utrecht en VTK. 1992-1993.. 1 omslag.
109
Stukken betreffende de lezingencyclus, georganiseerd door de Vredeswinkel en VTK. 1993-1994.. 1 omslag.
110
Verslag van de bijeenkomst 'Vrouwenvisie op vrede en veiligheid', gehouden op 18 april 1994. 1994.. 1 stuk.
111
Stukken betreffende het project 'Geweld en Geweten' in samenwerking met de Vereniging Dienstweigeraars (VD), scholenvoorlichting in de regio Utrecht. 1993-1997 maart.. 1 omslag.
112-113
Stukken van de werkgroep Vrouw, Vredeseconomie en Welzijn. 1988-1992.. 2 pakken.
114
Notulen van de 'Boekjesgroep'. 1988 april-1989 april.. 1 omslag.
115
Materiaal gebruikt voor de publicatie 'De Kernwapens'. 1981-1982.. 1 omslag.
116-117
Teksten van petities, persberichten, lezingen, verslagen en ingezonden brieven. 1979-1986.. 2 pakken.
116
1979-1983..
117
1984-1986..
118
Stukken betreffende het muziektheaterproject 'Pikant Verzet' van de vrouwentheatergroep Kweerstand (voorheen CARCO) waarvoor VTK subsidieaanvragen indiende. 1989-1992.. 1 pak.
119
Stukken betreffende de discussie 'vrouwenstrategie' inzake vrede. 1981-1984.. 1 omslag.
120
Stukken betreffende de vrouwendag van 7 mei 1984 in de aktieweek van het Komitee Kruisraketten Nee (KKN), waarvan VTK deel uitmaakte. 1984.. 1 omslag.
121
Stukken betreffende de NEE-dagen georganiseerd door Vrouwen voor Vrede en VTK, gehouden in 1985 als actie tegen de mogelijke plaatsing van kruisraketten in Nederland. 1984 juli-1985.. 1 pak.
122
Stukken betreffende de enquête gehouden door VTK naar de vrouwenvredesbeweging. 1984-1985.. 1 pak.
123-132
Stukken betreffende (vrouwen)acties en activiteiten. 1979-1992.. 9 omslagen, 1 pak.
123
1979..
124
1980..
125
1981. (pak).
126
1982..
127
1983..
128
1984..
129
1985-1987..
130
1988-1989..
131
1990..
132
1991-1992..
NB. Zie ook de ingekomen stukken nrs 29-50.
133-134
Stukken betreffende internationale (vrouwen)acties. 1979-1991.. 2 pakken.
135
Stukken betreffende de actie Fast for Life. 1982-1984.. 1 omslag.
136
Stukken betreffende het Greenham Common Women's Peace Camp. 1982-1987.. 1 omslag.
137-139
Stukken betreffende acties tegen de Golfoorlog, onder andere de demonstratie van 1 december 1990 en de aanbieding van de petitie aan de Tweede Kamer op 11 januari 1991. 1990-1992.. 3 pakken.
140-143
Stukken betreffende acties tegen de oorlog in voormalig Joegoslavië, met name betreffende de situatie van vrouwen. 1990-1994.. 3 pakken, 1 omslag.
140
1990 november-1992..
141
1993-1994 maart..
142
Notulen van de werkgroep Voormalig Joegoslavië en sexueel geweld. 1993-1994. (omslag).
143
Rapporten en getuigenverklaringen. 1992 december-1993..
144
Stukken betreffende de Aborigines Solidariteits Campagne '88. 1988.. 1 omslag.
145
Stukken betreffende contacten met Oost-Europa. 1983-1985, 1988.. 1 omslag.
146
Stukken betreffende de East-West Women's Conference, gehouden van 19-21 september 1986 te Amersfoort, georganiseerd door VTK. 1986.. 1 pak.
147-150
Stukken van en betreffende de 24 oktobergroep die voortvloeide uit de East-West Women's Conference in 1986, een bundeling van vrouwenvredesgroeperingen die zich op 24 oktober 1986 presenteerde en acties voerde voor stopzetting van kernproeven. 1986-1987, 1991, 1993.. 3 omslagen, 1 pak.
147
1986..
148
1987. (pak).
149
1991..
150
1993..
151
Stukken betreffende het Internationale Vredeskamp en het vrouwenvredeskamp 'La Ragnatela' in Comiso, Sicilië. 1981 oktober-1985 januari.. 1 omslag.
152
Stukken betreffende diverse juridische acties. 1985-1991.. 1 omslag.
153
Stukken betreffende het eerste wereldcongres van de International Association of Lawyers against Nuclear Arms (IALANA), gehouden van 22-24 september 1989 te Den Haag. 1989.. 1 omslag.
154
Stukken betreffende het Tribunaal voor de Vrede, een Belgisch-Nederlands Tribunaal met als doel een openbaar onderzoek te houden naar de rechtmatigheid van kernbewapening, gehouden in september 1985. 1984 oktober-1985.. 1 omslag.
155
Stukken betreffende de vredesdemonstratie van 17 mei 1986 te Woensdrecht. 1986.. 1 omslag.
156
Stukken betreffende de petitie, aangeboden op 21 februari 1989 door VTK aan het Nederlandse Parlement en de regering om in geen enkel opzicht mee te werken aan kernbewapening. 1988-1989.. 1 pak.
157
Stukken betreffende het conciliair proces en de deelname van VTK hieraan. 1987-1990 februari.. 1 pak.
158
Ingekomen stukken van Appèl des cent te Parijs betreffende internationale acties tegen Franse kernproeven, waaraan VTK twee maal deelnam. 1985-1990, 1992.. 1 omslag.
159
Stukken betreffende de steun van VTK aan diverse acties. 1988 november-1991 februari.. 1 pak.
160
Stukken betreffende Nederlandse acties inzake Argentinië 1979-1983 en Afghanistan 1986-1987. 1979-1983, 1986-1987.. 1 omslag.
161
Stukken betreffende Sociale Verdediging. 1982-1993.. 1 pak.
162-167
Ingekomen stukken van of betreffende buitenlandse vredesorganisaties. 1980-1988.. 6 omslagen.
162
België. 1981, 1984..
163
BRD. 1982, 1987..
164
DDR. 1980, 1988..
165
Hongarije. 1983-1984..
166
Sovjet Unie. 1982-1986, 1988..
167
Turkije. 1982-1987..
168
Ingekomen stukken van de Friedensrat der Deutschen Demokratischen Republik. 1983-1987, 1989-1990.. 1 omslag.
169
Ingekomen stukken betreffende de apartheid en Zuid-Afrika. 1983-1988.. 1 omslag.
170
Stukken betreffende overleg met andere organisaties. Met inhoudsopgave. (1989-) 1993-1995.. 1 pak.
171
Ingekomen stukken van Amnesty International. 1984-1985, 1988, 1993.. 1 omslag.
172
Verslagen van de kerngroep van de WILPF waarvan Sonja van der Gaast van VTK lid was. 1984-1987.. 1 omslag.
173
Stukken betreffende de VN-groep van de WILPF. 1985-1990.. 1 omslag.
174
Correspondentie met de WILPF. 1991-1992.. 1 omslag.
175-177
Stukken betreffende de samenwerking met Vrouwen voor Vrede. 1982-1986.. 2 omslagen, 1 pak.
175
1982..
176
1983. (pak).
177
1984-1986..
178
Notulen van de Landelijke Koördinatie Groep van Vrouwen voor Vrede. 1983-1985.. 1 omslag.
179
Ingekomen stukken van Vrouwen voor Vrede. 1981-1982, 1984-1986, 1993.. 1 omslag.
180-181
Stukken betreffende de samenwerking met de werkgroep Overheid en Politiek van Vrouwen voor Vrede. 1979 december-1988 maart.. 2 pakken.
180
1979 december-1984..
181
1985-1988 maart..
182
Handtekeningenlijsten ter ondersteuning van de vrouwendemonstratie georganiseerd door VTK en Vrouwen voor Vrede op 26 november 1981. 1981.. 1 omslag.
183
Verslag van een gesprek van VTK en Vrouwen voor Vrede met Joyce Lussu op 14 mei 1981. 1981.. 1 stuk.
184
Stukken betreffende de studiegroep Vrouwen voor Vrede. 1984.. 1 omslag.
185
Ingekomen stukken van de werkgroep Vrouw, Vrede en Gezondheidszorg van Vrouwen voor Vrede. 1982-1988.. 1 pak.
186
Ingekomen stukken van de Women's International Democratic Federation. 1982-1989.. 1 omslag.
187
Ingekomen stukken van het Women's Exchange Programme (WEP) International. 1993-1996.. 1 omslag.
188
Stukken betreffende het Internationaal Vrouwenkomitee voor Vrede en Demokratie, bestaande uit vrouwen afkomstig uit verschillende landen die (tijdelijk) in Nederland leven en Nederlandse vrouwen afkomstig uit de vrouwenvredesbeweging. 1985-1990.. 1 omslag.
189
Verslagen van vergaderingen van de Initiatiefgroep VIVE, Vrouwen en Internationale Vredeseconomie (VIVE i.o.) betreffende de oprichting van een landelijk centrum. 1987.. 1 omslag.
190
Stukken betreffende de enquête naar de wenselijkheid van een Landelijk Vrouwensteunpunt Vredesvraagstukken. 1988-1989.. 1 pak.
191
Stukken van de Commissie Landelijk Vrouwensteunpunt Vredesvraagstukken, ingesteld als vervolg op de enquête. 1989-1990.. 1 omslag.
192-193
Stukken betreffende het Landelijk Vrouwensteunpunt Vredesvraagstukken i.o. 1991-1994.. 2 pakken.
192
1991-1992..
193
1993-1994..
194-196
Stukken betreffende het Fonds Vredesprojekten, opgericht in 1985 onder andere door VTK. 1984-1997 februari.. 2 omslagen, 1 pak.
194
Jaarverslagen over. 1985-1987, 1989-1991, 1993-1995..
195
Notulen bestuurs- en jaarvergaderingen. 1 pak. 1985-1997 februari..
196
Concept-statuten en stukken betreffende de oprichting. 1984-1985..
197-204
Stukken betreffende de European Nuclear Disarmament Conventi­ons (END). 1983-1992.. 6 omslagen, 2 pakken.
197
Perugia. 17-21 juli 1984. (pak).
198
Amsterdam. 3-6 juli 1985..
199
Evry. 5-8 juni 1986..
200
Coventry. 15-19 juli 1987..
201
Lund. 29 juni-2 juli 1988..
202
Vitoria-Gasteiz. 6-9 juli 1989..
203
Moskou. Met foto's. 14-17 augustus 1991..
204
Brussel. 1-4 juli 1992. (pak).
205
Stukken van de Pacific werkgroep regio Utrecht. 1985-1992.. 1 omslag.
206
Stukken betreffende het Fonds Stille Oceaan Atoom Vrij, opgericht in 1985 door VTK met instemming van de landelijke Pacific werkgroep. 1985-1991, [1994].. 1 omslag.
207-212
Stukken betreffende de CTBT-werkgroep, ook wel Kernstop-groep genaamd of werkgroep NPV (Non Proliferatie Verdrag). 1984-1991.. 6 omslagen.
207
1984-1985..
208
1986..
209
1987..
210
1988..
211
1989..
212
1990-1991 maart..
213
Stukken betreffende de Second Special Session on Disarmament (SSD II) van de VN, gehouden van 7 juni-9 juli 1982 te New York. 1981-1982.. 1 omslag.
214
Stukken betreffende het Vredesaktiekamp (VAK) te Woensdrecht. 1983 december-1984.. 1 omslag.
215-216
Stukken betreffende het Breed Initiatief voor Verdergaande Akties tegen Kruisraketten( BIVAK), opgericht in februari 1986, sinds augustus 1988 Breed Initiatief voor Voortgaande Akties voor Kernontwapening geheten en opgeheven op 25 september 1989. 1986-1989.. 2 pakken.
215
1986-1987..
216
1988-1989..
217-222
Stukken betreffende het LBVO, het Landelijk Beraad Vredes Organisaties. 1991-1996.. 6 omslagen.
217
1991..
218
1992..
219
1993..
220
1994..
221
1995..
222
1996..
223
Stukken betreffende het NGO-overleg, een platform van milieu-, ontwikkelings-, consumenten- en vredesorganisaties, en de Vereniging Alliantie voor Duurzame Ontwikkeling (ADO), opgericht in 1989 door NGO's in Nederland met als doel de verspreiding, vertaling en implementatie van de ideeën en aanbevelingen uit het Brundtlandrapport. Met jaarverslagen over 1990-1992. 1986 december-1989.. 1 omslag.
224
Stukken betreffende de Hugo de Groot Vereniging, de Nederlandse afdeling i.o. van de Helsinki Citizens Assembly (HCA), opgericht op 15 mei 1993. 1991-1993.. 1 omslag.
225
Stukken betreffende het Anti Golfoorlog Komitee (KAGO) en het Anti-Interventie Komitee (AIK). 1987 december-1993.. 1 pak.
226
Stukken betreffende de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN). 1987-1988, 1991.. 1 omslag.
227-235
Stukken betreffende het Landelijk Overleg Vredes Organisaties (LOVO), opgericht in 1982 door zeven vredesbewegingen. 1982-1991.. 4 omslagen, 5 pakken.
227
1982. (omslag).
228
1983. (omslag).
229
1984. (omslag).
230
1985..
231
1986..
232
1987..
233
1988..
234
1989..
235
1990-1991. (omslag).
236
Stukken betreffende het LOVO-project om een steunpunt vredeseducatie op te zetten. 1985-1987 maart.. 1 omslag.
237-238
Stukken betreffende de Nederlandse Kernstop Coalitie (NKC). 1992 november-1997 januari.. 1 omslag, 1 pak.
237
1992-1995. (pak).
238
1996-1997 januari..
239
Notulen van het Overlegorgaan tegen Kernbewapening (OO). 1982-1989.. 1 omslag.
240
Stukken betreffende MiZaMir, waarvan Sonja van der Gaast bestuurslid was. 1993-1994 februari.. 1 omslag.
241
Stukken betreffende de Brede Maatschappelijke Discussie (BMD) en de reacties van VTK. 1981-1982.. 1 omslag.
242-243
Stukken betreffende het eigendom, beheer en verhuur van pand Obrechtstraat 43 te Utrecht. 1981-1990.. 2 pakken.
242
1981-1983..
243
1984-1990..
244
Stukken betreffende een Vredescentrum i.o. te Utrecht. 1991-1993.. 1 omslag.
245
Correspondentie met Utrechtse organisaties. 1979 november-1982.. 1 omslag.
246
Notulen van het Utrechts Overlegorgaan tegen de Kernbewapening. 1979-1986.. 1 omslag.
247
Stukken betreffende Utrechtse (vrouwen)vredesinitiatieven. 1981-1992.. 1 pak.
248
Notulen het Vredesplatform Utrecht. 1982-1990 februari.. 1 omslag.
249
Stukken betreffende het vredesbeleid van de Gemeente Utrecht. 1983-1988.. 1 omslag.

DOCUMENTATIE

250-258
Knipselboeken. 1979-1984.. 9 delen.
250
1979 november 17-1981..
251
1982 januari-mei 7..
252
1982 april 28-augustus 18..
253
1982 augustus 5- december 18..
254
1982 december 22-1983 februari 12..
255
1983 maart 17-juli 15..
256
1983 juli 16-oktober 25..
257
1983 november 2-1984 maart 4..
258
1984 maart 13-juni 5..
259
Documentatiemateriaal betreffende vrouwen en schulden. Met inhoudsopgave. 1988.. 1 omslag.
260
Documentatiemateriaal betreffende vrouwen en militarisme. Met inhoudsopgave. 1992.. 1 pak.
261
Lijst met titels en beschrijvingen van films. z.j.. 1 omslag.

AUDIOVISUEEL MATERIAAL

262
Geluidsband van de plenaire discussie tijdens de ochtendzitting van de Brede Vrouwenkonferentie op 12 november 1988. 1988.. 1 stuk.
263-264
Geluidsband van de Brede Vrouwenkonferentie. 1989.. 2 stukken.
265-266
Geluidsband van de plenaire inleiding van de Brede Vrouwenkonfe­rentie op 17 november 1990. 1990.. 2 stukken.
267
Geluidsband van de inleidingen van Alem Desta en Marlies ter Borg op 21 november 1992. 1992.. 1 stuk.
268
Video van de VTK cursus spreekvaardigheid op 14 april 1988. VHS. 1988.. 1 stuk.
269
Video 'Women for America-for the World'. VHS. z.j.. 1 stuk.

GEDEPONEERDE ARCHIEFSTUKKEN

270
Aantekeningen van studiedagen en -bijeenkomsten betreffende vrede, afkomstig van Elly Kohlwey, medeoprichtster van VTK. 1968-1969 en z.j.. 1 omslag.
271
Notulen van Vrouwen voor Vrede Utrecht. 1982.. 1 omslag.
272
Stukken afkomstig van Sonja van der Gaast als lid van de koninkrijksdelegatie naar de tweede bijzondere zitting van de Algemene Vergadering van de VN over ontwapening. 1982.. 1 omslag.
273
Correspondentie tussen Sonja van der Gaast en Mary Michon betreffende de uitgave van een bundel ter gelegenheid van de 65e verjaardag van Sienie Strikwerda. 1986.. 1 omslag.
274
Ingekomen manuscript met begeleidend schrijven bij Sonja van der Gaast van P. Wiessing. 1988.. 1 omslag.

AANVULLING 2000

275
Kopieën kwartetspel (gemaakt 1988)..
276
Notulen verg. van de computergroep 1988, sub. aangeschafte computer, o.a. subsidieaanvragen. 1987-1988..
277
"Inheemse volkeren en overige internationale contacten"..
278
Actiebrieven in het Engels..
279
Registratie van gemaakte kopieën..
280-281
Krantenknipsels, op onderwerp gesorteerd..
282
Adressen. 1996..
283
Verslagen / vergaderstukken. 1996..
284
Studiebijeenkomsten. 1996..
285
Uitgaande post 1996 + bijeenkomst. 13/12/1996..
286
Ingekomen post. 1996..
287
Arbeidsovereenkomst en statuten. 1996..
288
Artikelen, toespraken, publiciteit. 1987..
289
Artikelen, toespraken, publiciteit. 1988..
290
Artikelen, toespraken, publiciteit. 1989..
291
Artikelen, toespraken, publiciteit. 1990..
292
Artikelen, toespraken, publiciteit. 1991..
293
Verslag/ studie Wendela de Vries + lit. lijst. 1997..
294
Uitgaande post. 1997..
295
Ingekomen post. 1997..
296
Diversen. 1997..
297
Financiële verantwoording Cursus Conversie. 1990..
298
Financiële verantwoording BVK. 1990..
299
Financiële verantwoording BVK. 1991..
300
Financiële verantwoording Cursus – project. 1992/1993..
301
Financiële verantwoording Vrouwenstudiesdag. 21 nov. 1992..
302
Financiële verantwoording Cursus- project . 1991/1992..
303
Financiële verantwoording Verslag BVK. 1989..
304
Financiële verantwoording BVK1989..
305
Financiële verantwoording tentoonstelling. 1989..
306
Financieel overzicht cursus " Geen vrede zonder mensenrechten"..
307
Krantenknipsels, gesorteerd op data. 1986-1989..
308
Boekhouding. 1988..
309
Boekhouding. 1989..
310
Betalingen. 1994..
311
Betalingen. 1995..
312
Betalingen. 1996..
313
Statutenwijziging 30 juni. 1997..
314
Ongesorteerd..
315
Mailingmap..
316
Financiële verslagen verzameling..
317
Boekhouding. 1994..
318
Boekhouding. 1993..
319
Boekhouding. 1995..
320
Boekhouding. 1996..
321-322
Boekhouding. 1991..
323-324
Boekhouding. 1992..
325-326
Boekhouding. 1990..
327
Boekhouding. 1987..
328
Boekhouding. 1985..
329
Boekhouding. 1986..
330-332
Loonadministratie..
333
Betalingen. 1996/1997..
334-336
Ongesorteerd..
337
Diskettes..
338
Ongesorteerd..
339-341
Afschriften vanaf. 1995..
342
Diskettes, cassettes en dia's..

AANVULLING 2004

343-347
Fotoalbums met foto's van activiteiten in de jaren 1989-1994. 1979-1994.. 5 delen.
343
1979-1985..
344
1986-1988..
345
1989-1990..
346
1990-1994..
347
1995-1996.2 delen.
348
Plakboek met (kopieën?) van foto's van de geschiedenis van de Vrouwenvredesgang in de jaren dertig en foto's van activiteiten in de jaren 1979-1986, 1997. 1979-1986, 1997.. 1 deel.
349
Fotoalbum met foto's van gehouden tentoonstellingen en demonstraties in 1989 en 1990 en foto's van overleggen in 1995-1996.1989-1990, 1995-1996.. 1 deel.
350
Plakboeken met foto's van de 4e en 5e Brede Vrouwenconferentie gehouden in 1986 en 1987. 1986-1987.. 2 delen.
351
Plakboeken met foto's van de Tweede speciale zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over ontwapening (SSD 2) van 7 juni- 9 juli 1982. 1982.. 2 delen.
352
Foto's van activiteiten. 1979, 1981, 1987, 1989- 1990 en z.j.. 1 omslag.