/
You are not logged in

Archief Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (NVVH) 1912-2001

Identity Area

Collection IDIIAV00000116
Unitdate1912-2001
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent25.30 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annemarie Kloosterman in 1994
Aanvulling verwerkt door Maria Bergshoeff in 2010 (inv.nrs 772-1272)
Aangepast door Annette Mevis in 2015
Access and UseVrij. Een aantal inventarisnummers is alleen digitaal te raadplegen
Preferred CitationArchief Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (NVVH) tot 1950, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Opgericht op 17 december 1912 op initiatief van Anna Polak en Marie Heinen, respectievelijk directrice en adjunct-directrice van het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid; doel was de behartiging der belangen van de Nederlandse huisvrouwen; groeide snel uit tot een landelijke vrouwen-, consumenten- en vakorganisatie met vele plaatselijke afdelingen (vanaf 1946 ook een indeling in gewesten); in 1974 een structuurwijziging; de gewestelijke presidenten gingen deel uitmaken van het Algemeen Bestuur, waarbinnen het Dagelijks Bestuur werd gevormd door president, secretaris, penningmeester en vier leden met speciale opdracht, namelijk Consumentenbelangen, Kadertraining, Publiciteit en Vorming; deze vier leden vertegenwoordigen commissies, 'pijlers' geheten, die zijn samengesteld uit afgevaardigden van de gewesten; in 1920 werd het Centraal Bureau voor de administratie opgericht; in 1926 werd het Instituut tot Voorlichting bij Huishoudelijke Arbeid (IVHA) opgericht, vanaf 1967 Instituut voor Huishoudtechnisch Advies geheten, dat onderzoek deed naar de kwaliteit van huishoudelijke artikelen (het keurmerk 'goedgekeurd door de NVVH'); in 1968 viel het IVHA onder een zelfstandige stichting; in 1922 werd het Jacobafonds opgericht, genoemd naar de initiatiefneemster Jacoba Franco Mendes-Calish, bedoeld om huisvrouwen te verzekeren van financiële steun, wanneer zij rust nodig hadden; orgaan is Maandblad, sinds 1948 Denken en Doen; in mei 2005 veranderde de naam in NVVH-Vrouwennetwerk omdat de vereniging naast het opkomen voor de belangen van consumenten de emancipatie van haar leden wil bevorderen via diverse activiteiten, waarbij men zich meer op jonge vrouwen wil richten.


Inhoud

Stukken van hoofdbestuursvergaderingen 1912-1974; stukken van algemeen en dagelijks bestuur 1918-1924 en 1974-1999; stukken betreffende de jaarlijkse algemene vergadering 1925-1998; correspondentie 1924-1999; jaarverslagen 1922-2000; statuten en huishoudelijk reglement en stukken betreffende wijzigingen 1927-1993; stukken betreffende beleid 1972-1996; stukken betreffende het bestuur 1971-1998; financiële jaaroverzichten van de NVVH, het Jacobafonds en het IVHA over 1958-1997; stukken betreffende jubilea en geschiedenis van de NVVH alsmede speciale dagen 1912-1999; stukken van de pijler Publiciteit 1970-1998, de pijler Consumentenbelangen en Milieu 1971-1998 en de pijlers Kadertraining en Vorming 1973-1999; stukken van de commissie van Advies voor Public Relations 1965-1973, de Arbitragecommissie 1964-1967, de commissie Cultuur, Vorming en Onderwijs 1969-1979, de Geschillencommissie 1985-1998, de Commissie Emancipatie Projecten 1984-1992, de commissie Huisvrouw Als Consument 1965-1980, de commissie Internationale Betrekkingen 1966-1981, de Jubileumcommissie 1985-1987, de Propagandacommissie 1966-1973, 1984-1985, de Reglementencommissie 1980-1993 ende Structuurcommissie 1970-1975; stukken van en betreffende Denken en Doen 1966-1995; stukken betreffende jaarthema's en studieonderwerpen 1949-2000; stukken betreffende enquêtes 1946, 1949-1964, 1968, 1989. stukken betreffende het cadeaustelsel 1928, 1953-1954, 1956, 1961-1962; stukken betreffende medailles en oorkondes voor 'trouwe dienst' 1928-1949; stukken betreffende de gewesten en afdelingen 1948-1998; stukken betreffende contacten met andere organisaties 1945-1999; foto's en voorwerpen; documentatie.
Gedeponeerde archieven van de afdelingen Almelo, Amerongen, Amsterdam, Arnhem, Barendrecht, Driebergen, Duiven, Heerlen, Hoofddorp, Hoogezand-Sappemeer, Leerdam, Maarn-Maarsbergen, Musselkanaal, Nieuw Amsterdam, Purmerend, Oude Pekela, Renswoude, Rhenen, Rotterdam-IJsselmonde, Santpoort, Schoonoord, Tilburg, Vinkeveen, Weesp, Zeist en Zoetermeer.


Allied Materials

Related MaterialArchief van de afdeling Alkmaar is aanwezig bij het Regionaal Archief Alkmaar, archief van de afdeling Dordrecht bij het Gemeentearchief Dordrecht.Bestuursvergaderingen

1-63
Convocaties, agenda's en notulen van hoofdbestuursvergaderingen. 1912-1922, 1924-1974.. stukken, delen, banden.
43
1953 feb-nov..
44
1953 dec-1955 jan..
45
1955 feb-1956 feb..
46
1956 feb-1957 mrt..
47
1957 apr-1958 sep..
48
1958 okt-1960 feb..
49
1960 feb-1961 apr..
50
1961 apr-1962 jun..
51
1962 jul-1963 okt..
52
1963 okt-1964 nov..
53
1964 nov-1965 okt..
54
1965 okt-1966 aug..
55
1966 aug-1967 apr..
56
1967 apr-1967 nov..
57
1967 dec-1968 jun..
58
1968 jun-1969 feb..
59
1969 feb-sep..
60
1969 sep-1970 apr..
61
1970 mei-dec..
62
1970 dec-1971 apr..
63
1971 mei-dec..
64-65
Besluitenlijsten van hoofdbestuursvergaderingen. 1960-1971.. 2 banden.
64
1960 nov-1966 mei..
65
1966 jun-1971 apr..
66-68
Ingekomen stukken voor hoofdbestuursvergaderingen. 1961 sep- 1971.. 3 pakken.
66
1961 sep-1965 sep..
67
1965 okt-1968..
68
1969-1971..
69-71
Agenda's, notulen, besluitenlijsten en lijsten van ingekomen stukken van hoofdbestuursvergaderingen. 1972-1974 mei.. 3 omslagen.
69
1972..
70
1973..
71
1974 jan-mei..
72-77
Agenda's, notulen, besluitenlijsten, lijsten van ingekomen stukken en andere stukken van vergaderingen van het dagelijks en het algemeen bestuur. 1918-1919, 1975-1978.. 6 omslagen.
74
1975. Met notulen interim bestuur..
75
1976..
76
1977..
77
1978..
78
Ingekomen stukken, houdende reacties op notulen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. 1978.. 1 omslag.
79
Agenda's, notulen, circulaires, nota's en andere stukken van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. (1978-) 1979.. 1 pak.
80
Agenda's, notulen, besluitenlijsten en lijsten van ingekomen stukken van vergaderingen van het dagelijks bestuur. 1974 jun-nov.. 1 omslag.
81
Notulen en andere vergaderstukken van het dagelijks bestuur. Zeer incompleet. 1974-1984 feb.. 1 omslag.
82-102
Agenda's, notulen, en indien aanwezig afsprakenlijsten, lijsten van ingekomen stukken en bijlagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur. 1979-1999.. 19 pakken, 2 omslagen.
82
1979.. 1 omslag.
83
1980.. 1 omslag.
84
1981..
85
1982..
86
1983..
87
1984..
88
1985..
89
1986..
90
1987..
91
1988..
92
1989..
93
1990..
94
1991..
95
1992..
96
1993..
97
1994..
98
1995. Gedeelte jan-mei ontbreekt..
99
1996..
100
1997..
101
1998 nov-dec. Gedeelte jan-okt ontbreekt..
102
1999 jan-mei. Gedeelte juni-dec ontbreekt..
103
Agenda's, notulen, besluitenlijsten en lijsten van ingekomen stukken van vergaderingen van het algemeen bestuur. 1974 mei-nov.. 1 omslag.
104
Notulen en besluitenlijst van vergaderingen van het algemeen bestuur en het interim bestuur. 1974-1975.. 1 omslag.
105
Notulen van vergaderingen van het algemeen bestuur en het algemeen bestuur met het IVHA, nota's en andere stukken, voornamelijk betreffende het IVHA. Fotocopieën. 1977-1979.. 1 omslag.
106-144
Agenda's, notulen, besluitenlijsten, lijsten van ingekomen stukken, circulaires en andere bijlagestukken van vergaderingen van het algemeen bestuur. 1979-1999.. 39 pakken.
106
1979..
107
1980..
108
1981..
109
1982..
110
1983 jan-aug..
111
1983 sept-dec..
112
1984 jan-apr..
113
1984 mei-okt..
114
1984 nov-dec..
115
1985 jan-mrt..
116
1985 apr-juli..
117
1985-aug-okt..
118
1985 nov-dec..
119
1986 jan-mrt..
120
1986 apr-juli..
121
1986 okt-dec..
122
1987 jan-mrt..
123
1987 apr-juni..
124
1987 aug-okt..
125
1987 nov-dec..
126
1988 jan-juni..
127
1988 juli-dec..
128
1989 jan-apr..
129
1989 juni-dec..
130
1990 jan-mrt..
131
1990 apr-sept..
132
1990 nov-dec..
133
1991 jan-juli..
134
1991 aug-okt..
135
1991 nov-dec..
136
1992 jan-juli..
137
1992 aug-dec..
138
1993 jan-dec..
139
1994 jan-dec..
140
1995 jan-dec..
141
1996 jan-juli..
142
1996 aug-dec..
143
1998..
144
1999 jan-apr..
145
Notulen, ingekomen en minuten van uitgaande stukken en andere vergaderstukken van het algemeen bestuur. 1982-1984.. 1 omslag.
146
Lijst met stemuitslagen. z.j.. 1 stuk.

Algemene ledenvergaderingen

149-217
'Beschrijvingsbrief' voor de jaarlijkse algemene vergadering, houdende agenda, notulen, (financiële) jaarverslagen, programma, lijst van afgevaardigden en andere stukken. Gedrukte exemplaren, gedrukt bij Drukkerij N.V. Leidsch Dagblad te Leiden. Met bijlagen. 1925-1998.. 69 omslagen.
171
Vijfendertigste. 1951..
172
Zesendertigste. 1952..
173
Zevendertigste. 1953..
174
Achtendertigste. 1954..
175
Negendertigste. 1955..
176
Veertigste. 1956..
177
1957..
178
1959..
179
1960..
180
1961..
181
1962..
182
1963..
183
1964..
184
1965..
185
1966..
186
1967..
187
1968..
188
1969..
189
1970..
190
1971..
191
1972..
192
1973..
193
1974..
194
1975..
195
1976..
196
1977..
197
1978..
198
1979..
199
1980..
200
1981..
201
1982..
202
1983..
203
1984..
204
1985..
205
1986..
206
1987..
207
1988..
208
1989..
209
1990..
210
1991..
211
1992..
212
1993..
213
1994..
214
1995..
215
1996..
216
1997..
217
1998..
218-236
Agenda's en notulen van de algemene vergaderingen. Handgeschreven en getypte goedgekeurde exemplaren; deze notulen bevatten extra informatie die in de gedrukte exemplaren weggelaten is. 1925, 1929-1938, 1941, 1946-1966, 1969-1980.. 18 omslagen.
236
1951-1966..
237
1969-1980..
238
Stukken van en betreffende de buitengewone algemene vergadering op 3 november 1952 te Amersfoort. Met afschrift oprichtingsakte 29 november 1951 van de Nederlandse Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening. 1951-1952.. 1 omslag.
239-242
Presentielijsten, stemlijsten, aanmeldingen, afzeggingen, vergaderstukken en andere stukken van en betreffende algemene vergaderingen. 1957-1960.. 3 omslagen, 1 pak.
239
1957..
240
1958..
241
1959..
242
1960.. 1 pak.
243-246
Stukken van en betreffende algemene vergaderingen. 1967, 1969-1971.. 1 pak, 3 omslagen.
243
1967.. 1 pak .
244
1969..
245
1970..
246
1971..
247-260
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van en betreffende algemene vergaderingen. 1969-1980.. 14 pakken.
247
1969..
248
1970..
249
1971..
250
1972..
251
1973..
252
1974. mei..
253
1974 nov..
254
1975..
255
1976. Met statuten en huishoudelijk reglement 1966..
256
1977..
257
1978..
258
1979..
259
1980 jan. Met rapport inzake problemen NVVH en IVHA en presentielijsten (buitengewone vergadering)..
260
1980 mei. Met presentielijsten..
261
Stukken van en betreffende de algemene vergadering van 15 mei 1979 in de Jaarbeurs te Utrecht en stukken betreffende de buitengewone algemene vergadering van 21 januari 1980 te Zwolle. 1979-1980.. 1 omslag.
262
Stukken ter voorbereiding van de algemene vergadering 1981. 1980-1981.. 1 omslag.
263
Notulen met bijlagen van de 65e algemene vergadering op 13 mei 1981 te Utrecht. Gestencild. 1981.. 1 omslag.
264
Stukken van en betreffende de algemene vergadering van 1981 en ingekomen reacties op de notulen van de vergadering van 1980. 1981.. 1 omslag.
265
Ingekomen stukken betreffende de algemene vergadering van 1982 en ingekomen reacties op de notulen van de vergadering van 1981. 1981-1982.. 1 omslag.
266
Ingekomen brieven betreffende een voorstel van afdeling Zevenaar voor de algemene vergadering van 1982. Met stuk houdende de uitslag van de stemming. 1981-1982.. 1 omslag.
267
Concept-notulen van de algemene vergadering van 10 mei 1983, ingekomen voorstellen van de afdelingen en andere stukken van en betreffende de algemene vergadering. 1981-1983.. 1 omslag.
268
Notulen van de algemene vergadering van 1983, ingekomen reacties op de notulen van de algemene vergadering van 15 mei 1984 en andere stukken van en betreffende de vergadering van 1984. 1983-1984.. 1 omslag.
269
Stukken van en betreffende de buitengewone algemene vergadering van 25 september 1984. 1984.. 1 omslag.
270
Stukken van en betreffende de algemene vergadering van 9 mei 1985. 1984-1985.. 1 pak.

Jaarverslagen

272
Concept-jaarverslag over 1958. Pagina's 1 en 2 ontbreken. 1959.. 1 stuk.
273
Ingekomen jaarverslagen van de afdelingen over 1958. 1959.. 1 pak.
274
Ingekomen jaarverslagen van gewest Het Zuiden over 1977, gewest Overijssel over 1977, 1980 en 1983 en van gewest Utrecht over 1980. 1978, 1981, 1984.. 1 omslag.
275
Ingekomen jaarverslagen van de afdelingen. Alfabetisch geordend. 1978.. 1 pak.
276
Jaarverslag van het algemeen bestuur over 1979. [1980].. 1 stuk.
277
Jaarverslagen over 1979 van het algemeen bestuur, het Jacobafonds, het IVHA, de pijlers, Marie, word wijzer en andere organisaties. 1980.. 1 omslag.
278-279
Ingekomen jaarverslagen over 1988 van de afdelingen, alfabetisch geordend per afdeling. 1989.. 2 pakken.
278
A t/m L..
279
M t/m Z..
280
Ingekomen jaarverslagen over 1993 van de afdelingen Deurne, Voorburg/Leidschendam, en Vught/'s-Hertogenbosch. 1994.. 1 omslag.
281
Ingekomen jaarverslagen over 1994 van de afdelingen, alfabetisch geordend per afdeling. 1995.. 1 pak.
282-283
Ingekomen jaarverslagen over 1996 van de afdelingen en gewesten, alfabetisch geordend per afdeling c.q. gewest. 1997.. 2 pakken.
282
A-K..
283
L-Z..
284-285
Ingekomen jaarverslagen over 1997 van de afdelingen en gewesten, alfabetisch geordend per afdeling c.q. gewest. 1998.. 2 pakken.
284
A-K..
285
L-Z..
286-287
Ingekomen jaarverslagen over 1998 van de afdelingen en gewesten, alfabetisch geordend per afdeling c.q. gewest. 1999.. 2 pakken.
286
A-K..
287
L-Z..
288
Ingekomen jaarverslagen over 2000 van de afdelingen en gewesten. 2001.. 1 pak.

Algemene correspondentie

289-295
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1924-1937.. 7 omslagen.
296-301
Circulaires en andere stukken van de secretaresse. 1938-1950.. 6 omslagen.
302
Circulaires en andere stukken van de secretaresse. 1951-1966.. 1 pak.
303-305
Uitgaande circulaires van het hoofdbestuur. 1950-1966.. 3 pakken.
303
1950 september-1953..
304
1954-1957..
305
1958-1966 juni..
306
Ingekomen brieven. 1960.. 1 omslag.
307-309
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken (van het centraal bureau), alfabetisch op afzender. ca 1967-1983.. 3 pakken.
307
F-K..
308
L-R..
309
S-Z..
310
Minuten van uitgaande brieven, voornamelijk van de secretaresse A. van Apeldoorn-Schotanus à Steringa Idzerda. 1974.. 1 omslag.
311
Uitgaande circulaires, voornamelijk aan afdelingen, van het algemeen bestuur en de coördinator Emancipade. 1975-1976.. 1 omslag.
312
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1976-1981.. 1 pak.
313-317
'Roze copieën', doorslagen van uitgaande stukken (1978) 1979-1983.. 5 pakken.
313
(1978) 1979. Chronologisch..
314
1980. Chronologisch..
315
1981. Alfabetisch..
316
1982. Alfabetisch..
317
1983. Alfabetisch..
318
Minuten van uitgaande brieven. 1983.. 1 omslag.
319
Ingekomen stukken 1983 sep-okt.. 1 omslag.
320
Ingekomen brieven aan mw Van Aken-Taanman. 1984.. 1 omslag.
321
Ingekomen stukken. 1984-1991.. 1 omslag.
324
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de watersnoodramp in februari 1953. Met foto’s. 1953-1954.. 1 pak.
325
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende ongevallenverzekering en wettelijke aansprakelijkheid. 1963, 1969, 1974-1976.. 1 omslag.
326
Brieven van N. van Gastel-Zaalberg van Zelst aan G. Klijnhout-van Putten betreffende publiciteit. 1967-1968.. 2 stukken.
327
Ingekomen stukken betreffende Onvolledige Gezinnen Verzekering. 1968-1969.. 1 omslag.
328
Ingekomen en minuten van uitgaande brieven betreffende een aantal acties, voornamelijk 'Op de vrouw af', van en betreffende de werkgroep Objekt Organisatie Service. 1970, z.j.. 1 omslag.
329
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken naar aanleiding van artikelen in Denken en Doen betreffende handelingsbekwaamheid. 1971-1972.. 1 omslag.
330
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. 1975-1976.. 1 omslag.
331
Ingekomen brief van de Sociaal-Economische Raad 16 november 1977 en minuut van uitgaande brief 13 december 1977 betreffende lidmaatschap van de NVVH van de commissie Consumentenaangelegenheden. 1977.. 2 stukken.
332
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het jaar van het kind. 1979.. 1 omslag.
333
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, voornamelijk betreffende het overleg tussen consumentenorganisaties en het ministerie van Economische Zaken. 1960-1972.. 1 omslag.
334
Ingekomen stukken van en minuut van uitgaand stuk aan het ministerie van Landbouw en Visserij. 1961, 1966, 1968.. 1 omslag.
335
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan en betreffende het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 1961-1972.. 1 omslag.
336
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken en andere stukken van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 1963-1964, 1968, 1972.. 1 omslag.
337
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de ministeries van CRM en Sociale Zaken betreffende financiële ondersteuning, voornamelijk van cursussen. 1978-1982 (1983).. 1 pak.
338
Correspondentie met verschillende ministeries. 1961-1972.. 1 pak.
339
Stukken betreffende pensioenregeling en werktijden. 1981.. 1 omslag.
340
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, alfabetisch gerangschikt op naam afzender/geadresseerde. 1985-1987.. 1 pak.
341
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1998-1999.. 1 pak.
342
Correspondentie met leden. 1998-1999.. 1 omslag.
343
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken naar afdelingen en gewesten. 1999.. 1 omslag.

Statuten en reglementen

345
Notulen van de commissie tot herziening statuten en huishoudelijk reglement en andere stukken inzake herziening statuten, alsmede instructie directrice. 1956.. 1 omslag.
346
Statuten en huishoudelijk reglement NVVH. 1958.. 2 stukken.
347
Statuten, huishoudelijk en gewestelijk reglement, richtlijnen en taakomschrijvingen. 1966-1978, z.j.. 1 omslag.
348
Agenda's, notulen, concept-statuten en andere stukken van de reglementencommissie. 1973-1981.. 1 pak.
349
Stukken betreffende statuten en reglementen. 1976-1980.. 1 omslag.
350
Akte van statutenwijziging 7 maart 1979, stukken betreffende registratie Kamer van Koophandel. 1979, 1981.. 1 omslag.
351
Huishoudelijk reglement en afdelingsreglement met doelstelling NVVH. Gestencild. 1981.. 2 stukken.
352
Statuten Stichting Jacobafonds. 1982.. 1 stuk.
353
Afschrfit van een statutenwijziging d.d. 26 september 1985 van de NVVH. 1985.. 1 stuk.
354
Groene Map, houdende statuten en reglementen, taakomschrijvingen, richtlijnen, en lijsten met namen betreffende de NVVH en haar afdelingen. 1986.. 1 pak.
355
Afschrift van een statutenwijziging van de NVVH, d.d. 27 februari 1991. 1991.. 1 stuk.
356
Redactionele wijzigingen in het huishoudelijk reglement 1990, concept-afdelingsreglement versie 1991, en gewestelijk reglement versie 1993. 1990-1991, 1993.. 3 stukken.

Beleid

357
Stukken van het door Makrotest, centrum voor marketing research te Amsterdam, uitgevoerd 'onderzoek naar de samenstelling van het ledenbestand van de NVVH en naar de wensen en behoeften m.b.t. de aktiviteiten van de vereniging'. 1972-1974.. 1 pak.
358
Enquêteformulier voor leden betreffende het onderzoek van Makrotest. 1973.. 1 stuk.
359
Enquêteformulier voor ex-leden betreffende het onderzoek van Makrotest. 1973.. 1 stuk.
360
Ingekomen agenda's, notulen en brieven van de werkgroep Tienduizend-Plus-Plan, waarin zitting hebben de NVVH, het bedrijfsleven, de media en adviesbureau voor Marketingcommunicatie Ricardo/Slesina bv. 1972.. 1 omslag.
361
Stuk, houdende een overzicht van activiteiten ten behoeve van de NVVH ontplooid betreffende ledenwerving door adviesbureau Ricardo/Slesina bv. 1973.. 1 stuk.
362
Stukken van en betreffende brainstormdagen op 20 en 21 maart 1978. 1978.. 1 omslag.
363
Nota betreffende het beleid van de NVVH ten aanzien van de Stichting IVHA. 1979.. 1 stuk .
364-365
Programma's, verslagen en beleidsstukken van de beleidsdagen en studiedagen van het Algemeen Bestuur. 1983-1996.. 1 omslag, 1 pak.
364
1983-1992..
365
1993-1996.. 1 pak.
366
NVVH-jaarprogramma 1985 Sociaal-Cultureel Werk en Emancipatiewerk. 1984.. 1 omslag.
367
Stukken van de voorbereidingsgroep voor de van 21-23 januari 1985 gehouden beleidsdagen van het algemeen bestuur. 1984 september-1985.. 1 omslag.
368
'Haken en ogen, voorwaarden voor structureel projectresultaat in een vrouwenvrijwilligers organisatie', scriptie, tevens adviesrapport voor de NVVH, geschreven door Gery Stelpstra i.h.k.v. de IVABO opleiding 'Organisatie Beleid en Management'. 1987.. 1 stuk.
369
Onderzoeksverslag van J.L. van der Kolk en J.H. Kuiper N.V.v.H.: 75 jaar verleden! 75 jaar toekomst? Een behoefte-onderzoek onder haar leden en potentiële leden'. 1987.. 1 deel.
370
Op weg naar de jaren negentig, beleidsplan 1988-1991. 1987.. 1 deel.
371
Programma en verslagen van de Interprovinciale dag 1989, die als doel had de gewestelijke besturen beleidsmatig te leren denken. 1989.. 1 omslag.
372
NVVH handleiding 'Emancipatie met beleid', geschreven door Marijke Lok. 1989.. 1 stuk.
373
NVVH handleiding 'Motiveren en economische zelfstandigheid', geschreven door Marijke Lok, en bedoeld als handvat bij het motiveren van de afdelingen om het thema 'Economische zelfstandigheid' op te nemen in hun programma. 1989.. 1 stuk.
374
'Samenwerken aan een nieuwe organisatie, een beleidsonderzoek onder bestuursleden van de NVVH', eindexamenscriptie van Loes de Rijk voor de HBO-opleiding Personeel en Organisatie van de Haagse Hogeschool. 1990.. 1 stuk.
375
Communicatie-beleidsplan ten behoeve van het NVVH, geschreven door Mieke Mulders, 4e jaars studente Opleiding Voorlichting & Public Relations aan de School voor de Journalistiek & Voorlichting te Utrecht. 1992.. 1 stuk.
376
Beleidsplan 1992-1997 met betrekking tot het meerjarenthema NVVH - Grenzeloos. 1992.. 1 stuk.
377
Beleidsnotitie 'NVVH 2000: bewust in beweging', alsmede beleidsplan 1994-1998. 1992, 1994.. 2 stukken.

Bestuur

378
Staten van werkzaamheden in 1971 en 1972 van bestuursleden. Gestencild. 1972.. 1 omslag.
379
Staten van bijgewoonde vergaderingen. 1975-1977.. 1 omslag.
380
2 NVVH-handleidingen 'Wegwijzer naar emancipatorische besturen', en 'Zeven vuistregels voor emancipatiewerk met besturen'. 1985, 1987.. 2 stukken.
381
'Besturenwerkboek', informatiebundel voor toekomstige bestuurs- en commissieleden. ca 1988.. 1 deel.
382
Verslagen van de Interprovinciale Besturendagen 1988. 1988.. 1 omslag.
383
Rapport inzake een onderzoek naar het verbeteren van het functioneren van het Centraal Bureau van de NVVH, uitgebracht aan het Algemeen Bestuur, en opgesteld door de Wissema Group BV in opdracht van het NVVH. 1989.. 1 stuk.
384
Redactionele wijzigingen in het 'Besturenwerkboek'. 1993.. 1 stuk.
385
Stukken betreffende NVVH-vertegenwoordigingen en externe NVVH-verantwoordigsters. Bevat jaarverslagen van de NVVH-vertegenwoordigingen in 1994 en 1996.. 1 omslag.

Financiën

386-418
Jaarrekeningen van de NVVH, het Jacobafonds, sinds 1982 Stichting Jacobafonds, en het Instituut tot Voorlichting bij Huishoudelijke Arbeid (sedert 1967 Stichting Instituut voor Huishoudtechnisch Advies). Incompleet. 1958-1995, 1997.. 33 omslagen.
386
1958..
387
1959..
388
1965..
389
1966..
390
1967..
391
1968. IVHA ontbreekt..
392
1969..
393
1970..
394
1971..
395
1972..
396
1973..
397
1974..
398
1975..
399
1976..
400
1977..
401
1978..
402
1979..
403
1980. NVVH en Jacobafonds ontbreken..
404
1981..
405
1982. NVVH ontbreekt..
406
1983..
-
1984..
407
1985. IVHA ontbreekt..
408
1986. IVHA ontbreekt..
409
1987. IVHA ontbreekt..
410
1988. IVHA ontbreekt..
411
1989..
412
1990. IVHA ontbreekt..
413
1991. IVHA ontbreekt..
414
1992. IVHA ontbreekt..
415
1993. IVHA ontbreekt..
416
1994. NVVH en IVHA ontbreken..
417
1995-1996..
418
1997. IVHA ontbreekt..

Jubilea, geschiedenis, speciale dagen

423-424
Stukken betreffende de viering van het twintigjarig bestaan van de NVVH op 23 en 24 oktober 1932 te Utrecht. 1932.. 1 deel en 1 stuk.
425
Foto's van de NVVH en haar leden in de jaren 20 en 30 van de 20e eeuw. Meest groepsportretten zoals een groepsportret van het hoofdbestuur uit 1928 en 1937. 1928-1939.. 1 omslag groot formaat.
426
Foto's van de NVVH en haar leden in de jaren 40 van de 20e eeuw. Meest groepsportretten. 1940, 1949.. 1 omslag.
429
Stukken houdende teksten van lezingen betreffende de NVVH. 1952, 1967 en z.j.. 1 omslag.
430
Verzamelalbum, samengesteld door negen gewesten, aangeboden ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan in 1952. 1952.. 1 band.
431
Foto's van de NVVH en haar leden in de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw. Meest groepsportretten. 1950-1964.. 1 omslag.
432-435
Stukken betreffende de viering van het vijftigjarig bestaan van de NVVH op 17 april 1962 in de Expohal te Hilversum. 7500 leden waren aanwezig, eregast was Koningin Juliana, die een gedeelte van de viering bijwoonde. 1961-1962.. 1 omslag, 1 deel, 1 stuk, en 3 stukken groot formaat.
432
Voorbereiding, tekst van de feestelijke toespraak, krantenknipsels. 1961-1962. 1 omslag.
433
Programma- en informatieboekje bij het vijftigjarig bestaan. 1962.. 1 deel.
NB. Een wandbord bevindt zich in inv.nr 923.
434
Borduurpatroon van 'Het Huis' ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan. Fotocopie. 1962.. 1 stuk.
NB. In tweevoud.
435
Patroon van en ingelijst geborduurd wandkleed gemaakt ter ere van het vijftigjarig bestaan van de NVVH en een geborduurd wandkleed met de tekst 'NVVH Haagse toneel club 21 september 1961-1971'. Alle 3 gedigitaliseerd, objectnrs 00632, 00633 en 00634. 1962, 1971.. 3 stukken groot formaat.
436
Stuk houdende tekst van inleidende lezing betreffende de NVVH met beschrijving van te vertonen dia's. z.j.. 1 stuk.
437
Stuk houdende bladmuziek met tekst van het verenigingslied. z.j.. 1 stuk.
NB. In drievoud.
438
Collectie foto's van de NVVH en haar leden in de jaren 70 van de 20e eeuw. Meest groepsportretten. 1970-1979.. 1 omslag.
439
Stukken betreffende de viering van het 60-jarig bestaan van de NVVH in 1972 te Apeldoorn. Speciale gast op de Algemene Vergadering was prinses Beatrix. In 2015 niet aangetroffen, AM.1972..
440
Stukken betreffende verbouwing en huisvesting. 1978-1979, 1981.. 1 omslag.
441
Collectie foto's van de NVVH en haar leden in de jaren 80 jaren van de 20e eeuw. Het betreft veelal groepsfoto's. 1980-1989.. 1 omslag.
442
Brief waarop vermeld staat dat 4 aftredende leden van het Algemeen Bestuur een portret van H.K.H. Prinses Juliana en één van H.M. Koningin Beatrix aangeboden hebben aan het Algemeen Bestuur tijdens de 65ste vergadering het Algemeen Bestuur. 1981.. 1 stuk.
443
Stukken betreffende de kleuren van de vereniging. 1984.. 1 omslag.
444-452
Stukken betreffende de viering van het 75-jarig bestaan van de NVVH op 12 december 1987 1987, met het Symposium 'De vrouw in 2012, vooruitzien en doorgaan', dat plaats vond op het Niels Stensen College te Utrecht. Speciale gast was Koningin Beatrix. 1986-1988.. 7 omslagen, 1 pak en 1 stuk.
444
Bladmuziek zijnde jubileumcomposities ten behoeve van het jubileum. 1986..
445
Correspondentie, onder meer betreffende de voorbereiding van het bezoek van de koningin. 1986-1987..
446
Programma, symposiumkrant, persinformatiemap en symposiumverslag..
447
Stukken betreffende de voorbereiding van het uitgeven van de geschiedenis van de NVVH ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan in 1987. 1983, 1985..
448
Stukken betreffende het jubileumboek 'Huisvrouwenvakwerk, 75 jaar Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen', geschreven door Ineke Jonker en uitgegeven door Bosch & Keuning NV te Baarn..
449
Fotoverslag van de feestelijkheden, zowel van het symposium als van de jubileumviering van de afdelingen. Aanwezig waren onder andere: Iteke Weda, Jeanne van 't Klooster, Hettie Pott, Els Blonet, Gerda Havertong. Fotografie: Jos van Leeuwen. 1987.. 1 pak.
450
Evaluatie jubileumjaar. 1988..
451
NVVH-Knipselkrant betreffende het 75-jarig bestaan..
452
Massief koperen klok met klepel (afmeting 25 x 25 x 25 cm.) en inscriptie, geschonken door het IVHA ter ere van het 75-jarig bestaan van de NVVH. Groot formaat. 1987.. 1 stuk.
453-459
Fotoserie op A4-formaat, op dik karton, van de fototentoonstelling 'NVVH - toen en nu', waarin de geschiedenis van de NVVH in beeld is gebracht vanaf het vroegste bestaan tot aan 1987. Bevat tevens de bij de foto's horende tekstpaneeltjes. Deze tentoonstelling vond plaats op het symposium in het Niels Stensen-college ter gegelenheid van het 75 jarig bestaan van de NVVH. De samenstelling en teksten zijn van de hand van Wilma ter Gast-Verwoest, de fotografie en reproducties van Jos van Leeuwen. 1987.. 3 dozen, 3 omslagen en 1 omslag groot formaat.
453
Foto's deel 1.. 1 doos.
454
Foto's deel 2.. 1 doos.
455
Foto's deel 3.. 1 doos
456
Foto's deel 4. Groot formaat..
457
Teksten bij foto's nr 1 t/m 35..
458
Teksten bij foto's nr. 36 t/m 81..
459
Teksten bij foto's nr. 82 t/m 95..
460-464
Stukken betreffende de Landelijke Aktieweek 6-15 september 1991, met als doelen het werven van nieuwe leden en het verbeteren van het imago van de NVVH. In deze actieweek vond ook de actie 'Kritisch winkelen' plaats. 1991.. 1 pak, 2 omslagen en 2 stukken.
460
Petitie waarin de NVVH de Overheid verzoekt om de invoering van een herkenningsteken voor klein chemisch afval (KCA). De petitie werd overhandigd aan mevr. L. van Rijn-Vellekoop, voorzitter van de Tweede Kamercommissie Milieubeheer. Bevat tevens een fotoverslag van de actie 'Kritisch winkelen', waarbij ruim 200 leden en het Algemeen Bestuur op het Binnehof in Den Haag aktie voerden voor herkenbaar klein chemisch afval. Fotografie: Jos van Leeuwen..
461
'Denk mee, doe mee, bouw mee', werkschrift ten behoeve van het opzetten van een ledenwerfactie door de afdelingen.. 1 stuk.
462
Receptie-album ter herinnering aan het 'Het Open Huis' van de NVVH.. 1 stuk.
463
Krantenknipsels en een foto van de start van de ledenwerfactie.. 1 pak.
464
Serie tekeningen (originelen) op A4-formaat, gemaakt door Joke Bokstijn Pieters, uitbeeldend vrouwen die aan leuke NVVH-aktiviteiten meedoen. Bedoeld om vrouwen enthousiast te maken voor de NVVH..
465
Collectie foto's van de NVVH en haar leden in de jaren 90 van de 20e eeuw. Het betreft veelal groepsfoto's. 1990-1999.. 1 omslag.
466
Ingekomen stukken betreffende het 50-jarig bestaan van de gewesten Groningen, Drenthe, Zuid-Holland en de afdelingen Doorn en De Rijp-Graft in 1996, alsmede het 25-jarig bestaan van het gewest Limburg. 1996.. 1 omslag.
467
Foto-albums van een NVVH-symposium. 1996.. 2 stukken.
468-469
Stukken betreffende de viering van het 85-jarig bestaan van de NVVH in 1997, in de beurs van Berlage te Amsterdam. Speciale gast was minister Annemarie Jorritsma, op dat moment minister van Verkeer en Waterstaat. 1997.. 2 omslagen.
468
Twee foto-albums..
469
Serie losse foto's. Fotografie: Fred Jansen..

Pijler algemeen

470
Notulen van het Landelijk Pijleroverleg, waaraan de NVVH-pijlers Consumentenbelangen, Publiciteit, Vorming en Kadertraining deelnamen. 1985-1998.. 1 pak.
471
Notulen en vergaderstukken van, alsmede uitnodigingen voor de gewestelijke pijleroverleggen. 1999.. 1 omslag.

Pijler Publiciteit

472-473
Agenda's, notulen, ingekomen en minuten van uitgaande stukken en andere stukken van de pijler Publiciteit. 1975-1982, 1991-1993, 1998.. 1 pak en 1 omslag.
472
1975-1982..
473
1991-1993, 1998.. 1 omslag.
474-475
Ingekomen en minuten van uitgaande brieven. Alfabetisch geordend. ca 1975-1984.. 2 pakken.
474
A-C..
475
D-Z..
476
Stukken, houdende kopij voor Denken en Doen en stukken ter informatie van de pijler. 1970, 1975-1976.. 1 omslag.
477
Stukken betreffende programma's en activiteiten van de afdelingen met betrekking tot de pijler Publiciteit. 1975-1981.. 1 omslag.
478
Stukken betreffende het functioneren van het Centraal Bureau, en stukken van en betreffende de pijler. 1978-1981, z.j.. 1 omslag.
479
'Wie wat waar', informatiebrochure over de NVVH.1980.. 1 stuk.
480
Publiciteit-map 1988, bevattende een overzicht van de in de media verschenen publiciteit betreffende de NVVH, alsmede kopieen van kranteknipsels. 1989.. 1 stuk.
481
Werkboek Publiciteit, bedoeld als richtlijn voor de medewerker van deze Pijler. 1994.. 2 stukken.

Pijler Consumentenbelangen en Milieuzaken

482-487
Agenda's, notulen, ingekomen en minuten van uitgaande stukken en andere stukken van Gewestelijke Pijlers Consumentenbelangen en Milieuzaken. (1975) 1976-1988, 1994-1998.. 4 pakken, 2 omslagen.
482
(1975) 1976-1979.. 1 omslag.
483
1980-1982..
484
1983-1984..
485
1985-1988..
486
1994-1995.. 1 omslag.
487
1996-1998..
488
Agenda's en notulen van vergaderingen en andere stukken van het consumententeam. 1981-1983.. 1 pak.
489
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende consumentenzaken. 1976-1980.. 1 omslag.
490
Taakomschrijvingen, verslagen en andere stukken betreffende het IVHA en consumentenzaken in het algemeen. 1971-1986.. 1 omslag.
491
'Wat doet de NVVH voor de consument?', informatiemap van de NVVH. 1982.. 1 stuk.
492
Programma, discussiestukken en andere stukken van consumentenpijlerdagen betreffende de Eerstelijnsgezondheidszorg. 1982-1983.. 1 omslag.
493
'Textiel ABC, allerlei over kleeding, linnengoed en zeep', voorlichtingsboekje van de NVVH, uitgegeven door La Riviere & Voorhoeve te Zwolle. z.j.. 1 stuk.
495
Ingekomen stukken betreffende de hardheid van leidingwater. (1971) 1973.. 1 omslag.
496
Stukken betreffende de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Konsumentenaangelegenheden (SWOKA). 1978-1979.. 1 omslag.
497
Verslag van een enquête onder gemeenten in Zuid-Holland inzake klein chemisch afval en Informatiemap betreffende PVC-wegwerpverpakkingen in het kader van de landelijke actie tegen PVC-wegwerpverpakkingen. 1989.. 1 omslag.
498
'Zelfmedicatie? Meer dan een pilletje slikken!', NVVH-handleiding en reader met voorlichtingsmethoden voor het zelf organiseren van een bijeenkomst over dit onderwerp. 1989, 1990.. 2 stukken.
499
'Ouder worden en toch plezierig wonen', leesmap samengesteld door de NVVH met een verzameling artikelen over dit onderwerp. 1991.. 1 stuk.
500
Stukken betreffende een NVVH-enquête gericht aan de Pijlers Consument en Milieu over het nut van het meebetalen aan de nieuwsbrief van St. Keurmerkinstituut Konsumentenprodukten 'Kontaktbrief'. Bevat 5 nummers van de Kontaktbrief. 1993-1995.. 1 omslag.
501-502
Verzameling artikelen over consument & milieu-aangelegenheden ten behoeve van de projecten, en bedoeld als bijlagen bij projectstudie-materiaal. Zie ook meerjarenproject 'NVVH Genzeloos' in de rubriek 'Jaarthema's, studie en discussie'. 1992-1995.. 1 pak, 1 omslag.
501
Thema's 'afval', 'verpakkingen', 'milieu'.. 1 pak.
502
Thema's 'keurmerken', 'winkels', 'wassen en wasmiddelen', 'Europa en de consument', 'Europa en het milieu'..
503
Tekst van de NVVH-consumentenquiz. ca. 1997.. 1 stuk.
504
Lijst 'belangrijke adressen en telefoonnummers voor consumenten', bedoeld als hulpmiddel om leden met vragen of klachten op consumentengebied te kunnen helpen of doorverwijzen. 1998.. 1 stuk.

Pijlers Kadertraining en Vorming

505
Agenda's en notulen van vergaderingen, circulaires, taakomschrijving en andere stukken betreffende kadertraining. 1975 november-1980.. 1 omslag.
506-520
Agenda's en notulen van de vergaderingen, met bijlagen, ingekomen en minuten van uitgaande brieven, stukken betreffende cursussen en andere stukken betreffende vorming. 1973-1991.. 6 pakken, 9 omslagen.
506
1973-1976.. 1 pak.
507
1975-1977.. 1 pak.
508
1977-1978.. 1 pak.
509
1979.. 1 pak.
510
1980.. 1 pak.
511
1981.. 1 pak.
512
1982..
513
1983..
514
1984..
515
1985..
516
1986..
517
1987..
518
1988..
519
1989-1991..
520
1989-1991..
521
Agenda's, verslagen en vergaderstukken van vergaderingen van de landelijke en gewestelijke werkgroepen Kadertraining. 1992-1998.. 1 pak.
522
Stukken van en betreffende de pijler. 1974-1978.. 1 omslag.
523
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de middenschool. 1975-1976.. 1 omslag.
524
Stukken betreffende cursussen, werkgroepen en trainingen. 1975-1977.. 1 omslag.
525
Stukken betreffende discussieonderwerpen en cursussen. 1976.. 1 omslag.
526
Ingekomen en minuten van uitgaande brieven betreffende cursussen. 1976-1978.. 1 omslag.
527
Documentatie betreffende energie. 1977, 1979-1982.. 1 omslag.
528
Stukken van en betreffende de pijlers Vorming en Kadertraining. 1978-1979.. 1 omslag.
529
Notulen, verslagen en andere stukken van en betreffende het ABC-project (De vrouw als ander burger consument). (1978) 1979-1983.. 1 pak.
530
Stukken van en betreffende de themadag over vrouwenbureaus 26 oktober 1979 te Den Haag. 1979.. 1 omslag.
531
Stukken van en betreffende de cursus over energie 2-4 september 1980 te Venwoude. 1980.. 1 omslag.
532
Stukken betreffende de ABC-dag 22 september 1980. 1980.. 1 omslag.
533
Ingevulde 'vragenlijsten voor ABC-begeleidsters' en rapport met verwerking van de enquête. 1982.. 1 pak.
534
Stukken van en betreffende trainingen van ABC-begeleidsters. 1980-1983.. 1 pak.
535
Stukken van en betreffende de Pijler Kadertraining. 1984-1986.. 1 omslag.
536
Verzameling artikelen ten behoeve van de Pijler. 1986-1991.. 1 omslag.
537
Werkplan van de Pijler Vorming, met richtlijnen, taakomschrijvingen en toelichting. 1989.. 1 omslag.
538-539
Stukken van en betreffende de basiscursus NVVH voor basistrainsters. 1991-1998.. 2 omslagen.
538
1991-1997..
539
1998..
540
NVVH-werkboek en handleiding betreffende korte NVVH-cursussen. 1993.. 1 stuk.
541
Stukken ten behoeve van de begeleidsters van de NVVH-cursus Kunst en Cultuur. 1993-1996.. 1 omslag.
542
Projectvoorstel alsmede verslag van de werkconferentie 'Vraaggestuurd werken' binnen het NVVH-project 'Het onderste boven'. 1996.. 1 stuk.
543
Stukken betreffende trainingen inzake deskundigheidsbevordering van het kader NVVH.. 1 pak.
544
Werkboek voor begeleidsters van de 'Denken, Kiezen en Doengroep' (DKDgroepen) in de NVVH. 1999.. 1 omslag.

Commissies

Commissie van Advies voor Public Relations.
545
Notulen van vergaderingen van de in 1973 opgeheven commissie van Advies voor Public Relations. 1967-1972.. 1 omslag.
546
Enkele notulen, ingekomen en minuten van uitgaande stukken, frans- en duitstalig informatiestencil over de NVVH, stukken van de 'luistervinken' en andere stukken van de commissie van Advies voor Public Relations. 1965-1973.. 1 pak.

Arbitragecommissie.
547
Stukken betreffende het lidmaatschap van de commissie. 1964-1968.. 1 omslag.
548
Dossier van het geschil in afdeling Vlissingen tussen het afdelings­bestuur en de leidster van de bridgeclub over het beheer van de geldmiddelen (1959), 1967.. 1 pak.

Commissie Cultuur, Vorming en Onderwijs (CVO).
549
Agenda's en notulen van vergaderingen, circulaires, ingekomen en minuten van uitgaande brieven, voornamelijk betreffende het lidmaatschap van de commissie. 1969.. 1 omslag.
550
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende cursussen. 1971-1979.. 1 pak.
551
Agenda's en notulen van vergaderingen. 1972-1975.. 1 omslag.
552
Ingekomen en minuten van uitgaande brieven. 1972-1974.. 1 omslag.

Geschillencommissie.
553
Stukken van en betreffende de Commissie ter Beslechting van Geschillen. 1967, 1969, 1974, 1979.. 1 omslag.
554
Ingekomen brieven met bereidverklaring om tot Geschillencommissie toe te treden. 1979, 1998.. 1 omslag.
555
Notulen en correspondentie van de Geschillencommissie. 1979-1986.. 1 omslag.
556
Reglement van de Geschillencommissie. 1985.. 1 stuk.
557
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de Geschillencommissie. 1986-1990.. 1 omslag.

Commissie Emancipatie Projecten.
558
Stukken van de Commissie 'Denktank Emancipatie', waaronder taak en samenstelling van de Commissie Emancipatie Projecten, notulen, ingekomen en minuten van uitgaande stukken. De Commissie is in 1985 ontstaan uit de werkgroep Maria ter Eem en had als taak aanzetten tot ontwikkeling van het emancipatiebeleid te formuleren. De Commissie werd in 1992 weer opgeheven. 1984-1990.. 1 pak.
559
Jaarverslagen betreffende het Project Emancipatiewerkers over de periode 1985-1986. 1986.. 2 stukken.
560
Stukken betreffende en van de Begeleidingscommissie Emancipatie Werk. 1985-1989.. 1 omslag.
561
Overzicht van de projecten 'Vrouwen, Denken en Doen' en ABC voor de periode 1987-1988. 1987-1988.. 1 stuk.
562-564
Stukken betreffende de emancipatiecursus 'Vrouwen, Denken en Doen'. 1987-1989.. 1 pak, 1 omslag en 1 stuk.
562
1987.. 1 pak.
563
1988.. 1 omslag.
564
Werkmap van de cursus. 1989.. 1 stuk.
565
Eindverslag Project Emancipatiewerkers over periode 1983-1987, overdracht en integratie , alsmede een eindverslag over de periode 1988-1989, overdracht en evaluatie. 1988-1989.. 1 omslag.
566
Verslagen en vergaderstukken van bijeenkomsten van de Commissie Emancipatie. 1988-1992.. 1 omslag.

Commissie Huisvrouw Als Consument (HAC), tot mei 1967 Commissie van Advies voor Consumentenaangelegenheden (CCA).
567
Notulen en andere vergaderstukken 1965 september-1970.. 1 pak.
568
Agenda van de vergadering 29 maart 1972 en stukken betreffende consumentenzaken. 1968-1972.. 1 omslag.
569
Notulen en andere vergaderstukken en andere stukken betreffende consumentenzaken van de werkgroep HAC. 1976-1979.. 1 omslag.
570
Stukken van en betreffende de commissie. 1971-1980.. 1 pak.
571
Taakomschrijvingen van de CCA en de HAC, circulaires en tekst van lezing 'De consument door de knieën' van M.J. Daamen-van Houte 1971. 1967-1971.. 1 omslag.
572
Stuk, houdende het standpunt van de NVVH inzake vertegenwoordiging van consumenten in de Sociaal-Economische Raad. Gestencild. [1972].. 1 stuk.
573
Documentatie betreffende consumentenzaken. ca 1968-1973.. 1 omslag.

Commissie Internationale Betrekkingen.
574
Agenda's en notulen. 1967, 1972-1976.. 1 omslag.
575
Notulen, ingekomen brieven en andere stukken betreffende reizen. 1976.. 1 omslag.
576
Financiële overzichten, convocaten, programma's, deelneemsterslijsten en andere stukken betreffende reizen. 1978-1981.. 1 omslag.
577
Jaarverslag over 1978. Gestencild. 1979.. 1 stuk.
578
Ingekomen en minuten van uitgaande brieven, informatiestencils, reisschema's en verslagen van reizen. 1966-1969, 1971, 1974-1979.. 1 pak.
579
Stukken betreffende reizen naar Indonesië. 1973, 1976-1977.. 1 omslag.
580
Stukken van en betreffende de commissie. 1977-1981.. 1 omslag.

Jubileumcommissie.
581-583
Notulen en vergaderstukken van de vergaderingen van de Jubileum Commissie, alsmede ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1985-1987.. 1 omslag, 2 pakken.
581
1985.. 1 omslag.
582
1986..
583
1987..

Propagandacommissie.
584-586
Notulen van de vergaderingen van de commissie. 1966-1973, 1984-1985.. 1 deel, 2 omslagen.
584
1966 maart-1967 maart.. 1 deel.
585
1967-1973..
586
1984-1985. Met agenda's..
587
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, circulaires en andere stukken betreffende propaganda. 1968-1973.. 1 omslag.
588
Notitieschrift van commissielid H.P. de Muinck-Keizer. 1961-1966.. 1 deel.

Reglementencommissie.
589-590
Notulen en vergaderstukken van de vergaderingen van de Reglementencommissie. 1980-1991.. 2 pakken.
589
1980-1986..
590
1987-1991..
591
Stukken betreffende en van de Reglementencommissie, met name correspondentie met het Algemeen bestuur van het NVVH. 1989-1993.. 1 omslag.

Structuurcommissie.
592
Notulen van vergaderingen, ingekomen en minuten van uitgaande stukken, nota's, ledenlijst en andere stukken van de commissie. Met enkele notulen reglementencommissie. 1917-1975.. 1 pak.
593
Ingekomen en minuten van uitgaande brieven, voornamelijk betreffende lidmaatschap van de commissie. 1970-1972.. 1 omslag.
594
Stukken van en betreffende de commissie, voornamelijk correspondentie met het hoofdbestuur. 1971-1975, 1983.. 1 omslag.
595-596
Ingekomen reacties van afdelingen en leden naar aanleiding van een enquête van het hoofdbestuur afgedrukt in Denken en Doen september 1971 en het Maandbericht oktober 1971 ten behoeve van de commissie en ingekomen reacties op de structuurnota. 1971-1972.. 2 pakken.
595
1971-1972..
596
1972..
597
Stukken betreffende de structuur van de NVVH. 1970-1972.. 1 pak.
598
Overzicht van de commentaren op de structuurnota. 1972.. 1 stuk.
599
Verslagen, notities en samenvatting van de discussiegroepen op de structuurdag 15 november 1972. 1972.. 1 omslag.
600
Ingekomen reacties van afdelingen en leden op de opiniepeiling van de commissie in Denken en Doen september 1973. 1973.. 1 pak.
601
Stuk houdende gegevens over de structuur en de organisatie van de NVVH. Gestencild. 1976.. 1 stuk.
602
Stukken van de structuurcommissie betreffende de statuten en huishoudelijk reglementen van de NVVH, IVHA en het Jacobafonds. 1977-1978, 1981, z.j.. 1 omslag.
603
Rapport van de bevindingen en aanbevelingen van de commissie van Advies inzake de moeilijkheden tussen de besturen van de NVVH en van de stichting IVHA. Gestencild. 1979.. 1 stuk.

Overige commissies.
604
Overzicht van de taakomschrijvingen en richtlijnen van de verschillende werkcommissies, ingesteld door het hoofdbestuur. Gestencild. z.j.. 1 stuk.
605
Stukken betreffende diverse commissies, voornamelijk inzake benoemingen. 1971-1978.. 1 omslag.
606
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de commissie van Advies. 1959-1979.. 1 omslag.
607
Notulen van de eerste en tweede bijeenkomst van de Adviescommissie voor Jongerencontact en andere stukken betreffende jongeren. 1965-1966, 1968-1969, 1985.. 1 omslag.
608
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de Creativiteitscommissie. 1967-1974.. 1 omslag.
609
Notulen en andere stukken van de Gezondheidscommissie. 1970-1974.. 1 omslag.
610
Stukken betreffende de Handwerkcommissie. 1969-1970.. 1 omslag.
611
Rapport van de Commissie voor verbetering van het huishoudonderwijs, ingesteld op de algemene vergadering van 11 april 1922. z.j.. 1 stuk.
612
Notulen van de vergaderingen van de Kom-Kom Kommissie. 1971-1973.. 1 omslag.
613
Stukken betreffende de commissie van Overleg Zuid-Molukkers-Nederlanders. 1977.. 1 omslag.
614
Correspondentie met de stichting Recreatie (contactcentrum voor openluchtrecreatie, vakantiebesteding en natuurbehoud). 1966-1971, 1974-1975.. 1 pak.
615
Notulen van de sollicitatiecommissie en andere stukken betreffende het project emancipatiewerkers. 1983.. 1 omslag.
616
Notulen, ingekomen en minuten van uitgaande stukken en andere stukken van de studiecommissie lonen en arbeidsvoorwaarden huispersoneel. 1947-1955.. 1 pak.

Denken en Doen

NB. Het blad zelf is aanwezig in de bibliotheek.
617
Notulen van de redactievergaderingen. 1975-1978.. 1 omslag.
618
Notulen en vergaderstukken van de redactievergaderingen. 1992-1998.. 1 omslag.
619-623
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van en betreffende Denken en Doen.1966-1969, 1979-1980, 1982-1987.. 4 omslagen, 1 pak.
619
1966-1969..
620
1979-1980, 1982-1984..
621
1985..
622
1986..
623
(1986-)1987.. 1 pak .
NB. Voornamelijk verhalen/gedichten in verband met 75-jarig bestaan. Zie ook rubriek Jubilea, voor stukken betreffende de viering van het 75-jarig bestaan van de NVVH.
624-626
Correspondentie met grafische bedrijven van Bosch & Keuning bv te Baarn, voornamelijk betreffende het drukken en de exploitatie van Denken en Doen. 1973-1983.. 3 pakken.
624
1973-1974..
625
1975-1980..
626
1973-1983..
627
Overeenkomst tussen de NVVH en Bosch & Keuning betreffende het drukken en de exploitatie van het orgaan Denken en Doen. 1973 november 6.. 1 stuk.
628
Concept-overeenkomst tussen de NVVH en Bosch & Keuning. Gestencild. [1977].. 1 stuk.
629
Kopij en andere stukken voor en betreffende Denken en Doen. 1974.. 1 omslag.
630
Rapport van een Lezersonderzoek naar het blad 'Denken en Doen' onder bestuursleden en leden van de NVVH, in opdracht van het NVVH uitgevoerd door Jeroen Koolen, 4e jaars student Bedrijfskunde aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam. 1991.. 1 stuk.
631
Rapport van een leden- en lezersonderzoek naar het blad 'Denken en Doen' onder bestuursleden en leden van de NVVH, naar aanleiding van ontevredenheid over het blad. Het onderzoek is in opdracht van het NVVH uitgevoerd door Ellen Vincken.. 1 stuk.

Jaarthema's tbv studie en discussie

632
Stukken betreffende een prijsvraag uitgeschreven door de NVVH voor een pedagogisch en artistiek verantwoord prentverhaal. 1949-1951, 1956-1957.. 1 pak.
633
Chronologische lijst van studieonderwerpen 1951-1976. Gestencild. [1976].. 1 stuk.
634
Chronologische lijst van studieonderwerpen in de periode 1951-1972, samenvattingen van onderwerpen, enquêteformulier en andere stukken betreffende studieonderwerpen. 1967-1984.. 1 omslag.
635-665
Stukken betreffende studieonderwerpen. 1949-1981.. 29 omslagen, 2 pakken.
638
Bezuinigingen door de huisvrouw. 1951-1952..
639
Opvoeding vrouw tot goed staatsburgeres. 1951-1952..
640
Invloed vereniging op de prijsvorming. 1951-1952..
641
Heeft het vrouwelijk handwerk in deze tijd nog reden van bestaan? 1952-1953..
642
Aan welke eisen moet de goede woninginrichting voldoen? 1952-1953..
643
De huisvrouw als koopster. 1953-1954..
644
Beroepskeuze voor onze dochters. 1953-1954..
645
Wasbehandeling. 1953-1954..
646
Verantwoord zakgeld en kleedgeld. 1954-1955..
647
Besteding salaris van inwonende kinderen. 1954-1955..
648
Voor- en nadelen bezorgsysteem. 1954-1955..
649
Grotere arbeidsvreugde. 1955-1956..
650
Werken van schoolkinderen in de vakanties. 1955-1956..
651
Het apparaat in onze woning. 1955-1956..
652
Hoe maken we de klant weer koning? 1956-1957..
653
Huisvrouwenvermoeidheid en tijdnood. 1956-1957..
654
Hoe kan men een goede gastvrouw zijn? 1957-1958..
655
Bezorging in flatgebouwen. 1957-1958..
656
Het twaalfuurtje van de middelbare schooljeugd. 1957-1958..
657
Sint Nicolaasfeest. 1961-1962..
658
Hoe zien wij de vrouw in de toekomstige maatschappij? 1 pak 1963-1964..
659
Vijfdaagse schoolweek. 1963-1964..
660
Schoolreisjes. 1963-1964..
661
De afwas. 1963-1964..
662
Sexuele voorlichting aan onze kinderen. 1964-1965.. 1 pak.
663
Winkelsluiting. 1964-1965..
664
Middenschool. 1975-1976..
665
Energie. 1980-1981..
666
Resumé's van discussie- en studiebijeenkomsten over de discussie-onderwerpen. 1964-1985.. 1 pak.
667
Ingekomen stukken en krantenknipsels betreffende studieonderwerpen, gespreksgroepen en maatschappelijke vraagstukken. 1967-1971, 1985-1986.. 1 pak.
668
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, notities en andere stukken betreffende studieonderwerpen. 1967-1972.. 1 omslag.
669
Evaluatierapport van het discussie-onderwerp 'Verwerven of versoberen'. 1974-1975.. 1 stuk.
670
Stukken van en betreffende de studiedag van de NVVH over verpakkingen 30 oktober 1984 te Utrecht. 1984.. 1 omslag.
671
NVVH-werkboek en reader ten behoeve van het thema 'Vrouwen, wonen & woonomgeving'. 1991.. 2 stukken.
672-681
Meerjarenproject 'NVVH Grenzeloos'. In dit project organiseerde de NVVH afdelingsactiviteiten voor haar leden en andere vrouwenorganisaties, waarin serieuze maar ook leuke aspecten van de Europese eenwording aan bod kwamen. Zie ook Pijler Consumentenbelangen en Milieu. 1992-1997.. 4 pakken, 2 omslagen en 5 stukken.
672
Stukken betreffende de voorbereiding van de jaarthema's, met name voorstellen en overlegstukken voor de 'NVVH Grenzeloos'-vergaderingen . 1992-1993..
673
Onderzoeksopzet NVVH-Grenzeloos, rapport. 1992.. 1 stuk.
674
Agenda, notulen en bijlagen van de Projectteamvergaderingen. 1993-1995 juni..
675
Agenda, notulen en bijlagen van de Projectteamvergaderingen. 1995 juli-1996..
676
Stukken ten behoeve van en met betrekking tot de discussieleidsters. 1992-1995.. 1 pak.
677
Stukken ten behoeve van en met betrekking tot de discussieleidsters. 1994-1995.. 1 omslag.
678
Het ontwikkelen en uitgeven van het bordspel 'Groen & Grenzeloos in de Keuken', met als doel informatie te geven over de milieubewuste keukens in Europa. In eerste instantie is dit spel gemaakt als werkmateriaal voor de NVVH-discussieleidsters ten behoeve van de afdelingsbijeenkomsten. 1993.. 1 stuk groot formaat.
679
Onderzoeksverslag 'NVVH - Grenzeloos'. 1993-1994.. 1 stuk.
680
'80-Ideeën voor een 80-jarige', ideeënboek betreffende het meerjarenthema 'NVVH grenzeloos', bedoeld als inspiratiebron voor de afdelingen. Het NVVH toen 80 jaar oud. 1992-1993.. 1 omslag.
681
Originele tekening van illustratrice Elly Hees, gemaakt voor de NVVH-informatiefolder over het 'Grenzeloos'-project en de promotiefolder. In 2015 niet aangetroffen, AM.. 2 stukken.
682-691
Thema de relatie Vrouwen(-emancipatie) & Milieu(-bewust huishouden). 1992-1994.. 2 pakken, 7 omslagen, 1 stuk.
682
Rapport 'Vergaande afvalscheiding in huishoudens', betreffende een onderzoek naar de haalbaarheid van afvalscheiding in Nederlandse huishoudens, uitgevoerd door de Haagse Hogeschool opleiding Toegepaste Huishoudwetenschappen, in opdracht van de NVVH. 1992.. 1 stuk.
683
Informatiemap ten behoeve van de discussieleidsters, met werkboek, reader en onderzoeksverslag betreffende het thema 'De positie van de vrouw in het huishouden' en 'Milieubewust huishouden'. 1993-1994..
684
Projectverslagen, evaluaties en andere stukken betreffende de projecten 'Milieubewust huishouden', 'Selectief consumeren', 'Klimaatverandering'. 1993-1994.. 1 pak.
685
Projectverslagen, evaluaties en andere stukken betreffende de projecten 'Koopgedrag en Milieu', en 'Themadagen over klimaatverandering en huishoudelijk energieverbruik'. 1995..
686
Stukken betreffende het symposium 'Koopgedrag en Milieu' dat plaatsvond in het Niels Stensen College te Utrecht op 7 maart 1996. Bevat onder meer een programma en verslag van het symposium. 1996..
687
Stukken betreffende het ontvangen van subsidie voor het project 'Selectief Consumeren en klimaatverandering' bij het Ministerie van VROM. 1990-1995.. 1 pak.
688
Stukken betreffende de voorbereiding van de NVVH-studiedag 'Niets mis met het milieu', die plaatsvond op 22 november 1994 in Huize Molenaar te Utrecht. 1994..
689
Programma en reader betreffende de NVVH-studiedag 'Niets mis met het milieu' te Utrecht. 1994..
690
Verslag en evaluatie van de NVVH-studiedag 'Niets mis met het milieu' te Utrecht, alsmede 3 foto's (fotograaf Gitte Brugman) genomen tijdens de studiedag. 1994-1995..
691
Serie foto's gemaakt tijdens en van de studiedag. 1994..
692-696
Stukken betreffende het project en thema 'Bereikbaarheid', onder meer werkboek, reader, tussenevaluatie. 1991-1995.. 2 pakken, 3 omslagen.
692
Voorbereiding. 1991-1993.. 1 pak.
693
Werkboek, reader, tussenevaluatie. 1994..
694
'Vrouw en mobiliteit', literatuurstudie naar de relatie tussen emancipatie en mobiliteit, geschreven door Thea Bongertman in opdracht van de Provinciale Vrouwenraad Zuid Holland. 1994..
695
Onderzoeksrapport 'Beweegredenen van vrouwen' met betrekking tot de motieven van vrouwen voor de keuze van vervoermiddelen. Deel 1 en deel 2 (bijlagen)..
696
Eindrapport 'Beweegredenen van vrouwen', betreffende een onderzoek van het NVVH naar de motieven van vrouwen voor de keuze van vervoermiddelen. 1995.. 1 pak.
697-698
Jaarthema 1995 'Koopgedrag, kopen is kiezen'. 1993-1995.. 2 omslagen.
697
Stukken betreffende de voorbereiding van het jaarthema. 1993-1995..
698
Stukken betreffende de uitvoering van het project 'Koopgedrag, kopen is kiezen', onder meer werkboek voor de discussieleidsters, verslag trainingsdag, informatiebrochure, afdelingsboekje en poster. 1995..
699-708
Stukken betreffende de Kledingcampagne 'Zit het goed? Staat het beter', een gezamelijk initiatief van de NVVH, de Alternatieve Konsumentenbond (AKB), de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, en de Stichting Natuur en Milieu. De campagne had als doel om de markt voor duurzaam geproduceerde kleding te vergroten. 1994-1998.. 4 pakken, 6 omslagen.
699
Agenda's, notulen en vergaderstukken van de vergaderingen van de Kledingcampagneraad. 1994-1998.. 1 pak.
700
Voorbereiding: postition paper en lobby. 1994-1996..
701
Werkmap Kledingcampagne 1996-1997. 1996..
702
Correspondentie. 1996-1998..
703
Subsidie. 1995-1998..
704
Contacten met het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. 1996-1998..
705
Activiteiten van de afdelingen en gewesten. 1996-1997.. 1 pak.
706
Acties en pers. Eén van de acties was de Landelijke manifestatie 'Zit het goed? Staat het beter!', die plaatsvond op 23 september 1997 op het Plein in Den Haag, in het kader van de Week van de Kleding. 1996-1997. 1 pak.
707
Achtergrondartikelen. 1994-1997.. 1 pak.
708
Projectverslag en evaluatie. 1997-1998..
709-711
Stukken betreffende het jaarthema 'Normen & Waarden'. 1997-1998.. 3 omslagen.
709
Inspiratiemap ten behoeve van de afdelings- en gewestelijke besturen, met suggesties en ideeen betreffende het jaarthema. 1997..
710
Teksten van de NVVH-gespreksmappen over deelthema's van het jaarthema. In 2015 niet aangetroffen, AM.1997.. 1 omslag.
711
Samenvatting van discussiebijeenkomsten van de afdelingen met als onderwerp 'De veranderde normen en waarden in onze samenleving, alsmede door de afdelingsbesturen ingevulde evaluatieformulieren n.a.v. deze bijeenkomsten. 1998.. 1 omslag.
712
Achtergrondinformatie met deelonderwerpen ten behoeve van het NVVH-jaarthema voor 1999-2000 'Zorg - Gezondheid - Gezondheidszorg'. 1998.. 1 omslag.

Enquêtes

715
Stukken betreffende een NVVH-enquête onder de afdelingsbesturen over het plan de afdelingsmaandberichten en het orgaan 'Denken en Doen' te combineren in het kader van kostenbesparing. 1950-1951.. 1 omslag.
716
Stukken betreffende een NVVH-enquête over de bouw van nieuwe stadswoningen. 1956.. 1 omslag.
717
Circulaires van het hoofdbestuur en enquêteformulier betreffende de enquête over de vrijetijdsbesteding van de huisvrouw. 1951-1952, 1956.. 1 omslag.
719
Ingekomen reacties op de in 1955 gehouden enquête 'Beantwoordt de vereniging aan haar doel'. 1955.. 1 omslag.
720-721
Ingekomen stukken houdende reacties op de enquête betreffende wenselijkheid van een twee- of ééndaagse algemene vergadering. 1958, 1964.. 1 omslag, 1 pak.
720
1958. 1 omslag.
721
1964..
722
Ingekomen enquêteformulieren betreffende 'evaluatie contact-studiedag betr. cursus/bout'. Gestencild. 1968.. 1 omslag.

Enquête betreffende de bereikbaarheid van de eerstelijnsgezondheidszorg. z.j.

723
Enquête betreffende de bereikbaarheid van de eerstelijnsgezondheidszorg. z.j.. 1 omslag.

'Electronisch betalen of geld opnemen: gemak of ongemak?', samenvatting van een onderzoek gehouden onder de leden van de NVVH. 1989.

724
'Electronisch betalen of geld opnemen: gemak of ongemak?', samenvatting van een onderzoek gehouden onder de leden van de NVVH. 1989.. 1 stuk.

Cadeaustelsel

725
Stukken betreffende het cadeaustelsel. 1928, 1953-1954, 1956, 1961-1962.. 1 omslag.
726
Ingekomen reacties van afdelingen en individuele leden op een enquête betreffende het cadeaustelsel. 1962.. 1 pak.

Medaille en oorkonde voor 'trouwe dienst'

727
Ontwerpen voor de oorkonde, en een exemplaar van het uiteindelijk gekozen ontwerp. z.j.. 3 stukken.
729
Oorkondes van de NVVH bestemd voor vrouwen die een bepaalde periode 'trouw en met toewijding' in een functie gediend hebben. De oorkonde uit 1937 is ingelijst. 1937, 1964.. 2 stukken.
730
Ingelijste oorkonde van de NVVH verleend aan Alberdina J. van Ree die gedurende 12,5 jaren de familie P. Hooykaas Jr. 'trouw en met toewijding' gediend heeft. 1941.. 1 stuk.
733-743
Dossiers betreffende jubilea van vrouwelijk personeel van leden van de NVVH, genummerd 1-108. 1949.. 11 omslagen.

Afdelingen

744-754
Circulaires van het hoofdbestuur aan afdelingsbesturen en afdelingsbestuursleden. 1935-1942, 1945-1947.. 11 delen.
755-762
'Nieuwsbrief', houdende informatie en mededelingen, gericht aan afdelingsbesturen, bedoeld om het contact tussen hoofdbestuur, commissies ingesteld door het hoofdbestuur, Centraal Bureau en afdelingsbesturen te verstevigen. Met bijlagen. 1967-1998.. 8 pakken.
755
1967 september-1973..
756
1974-1978..
757
1979-1984..
758
1985-1990 februari..
759
1990 apr-1991 dec..
760
1992 jan-1993 apr..
761
1993 sept-1996..
762
1997-1998 sept..
764-765
Stukken betreffende en houdende reglementen van afdelingen. Alfabetisch geordend. 1951-1970, z.j.. 2 pakken.
764
A-H..
765
K-Z..
768
Overzicht van de commentaren van de afdelingen op de structuurnota van de NVVH. 1972.. 1 stuk.
769
Ingekomen stukken betreffende het al dan niet hebben van rechtspersoonlijkheid van afdelingen. 1977-1978.. 1 omslag.
771
Nota Enkele aspecten betreffende het bestuur van een afdeling van de NVVH. Gestencild. 1976 april.. 1 stuk.
772
Stukken houdende informatie voor afdelingsbesturen, waarin onder meer taakomschrijvingen, richtlijnen, jaarschema en informatie over de NVVH. z.j.. 1 omslag.
773
Beoordelingslijsten van afdelingen over spreeksters/sprekers. 1981-1982.. 1 omslag.
776
Dossier betreffende de controverse tussen het bestuur van afdeling Amersfoort en de penningmeesteres/eindredactrice. 1978-1979.. 1 omslag.
777
Brieven en andere stukken afkomstig van J.P. Merjenberg-van Ringen (afdeling Eindhoven) onder meer betreffende de ACWW. 1981-1984.. 1 omslag.
778
Ingevulde enquêteformulieren en enquêteverwerking en andere stukken van afdeling 't Harde betreffende een peiling naar de interesses en wensen ten aanzien van activiteiten in een afdeling van de NVVH. 1983-1984.. 1 omslag.
779
Adressenlijsten van de NVVH-afdelingen, gewesten, commissies, pijlers, en Stichting Jacobafonds. 1992-1998.. 1 pak.
780
Serie foto's van verschillende afdelingen van de NVVH. z.j., 1993, 1995.. 1 omslag.
781
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van en naar de afdelingen en gewesten. 1997-1998.. 1 omslag.
782
Stukken betreffende jubilerende afdelingen, overzichten van oprichtingsdata en jubileumdata van de afdelingen, alsmede bestellingen van voorzitterskettingen bij Koninklijke Begeer. 1998-1999.. 1 omslag.

Gewesten

785
Agenda's, notulen en presentielijsten van bijeenkomsten van gewest Het Zuiden. 1948-1956.. 1 deel.
786
Notulen van bijeenkomsten van gewestelijke besturen. 1972 april 13, 1975 februari 14.. 2 stukken.
787
Agenda's en notulen van vergaderingen van het hoofdbestuur met afgevaardigden van de gewesten. 1963-1973.. 1 omslag.
788
Circulaires en andere stukken voor vergaderingen van het hoofdbestuur met afgevaardigden van de gewesten. 1967-1971.. 1 omslag.
789
Circulaires aan gewesten en afdelingen, onder meer betreffende het 'presidentenoverleg'. 1969-1981.. 1 omslag.
790
Circulaires, vergaderstukken en andere stukken aan afdelingsbesturen en (besturen van de) gewesten. 1981 mei-1985.. 1 pak.
791
Agenda's, notulen en nieuwsbrieven van vergaderingen van gewest Gelderland. 1969-1978.. 1 omslag.
792
Notulen van de bijeenkomst van het gewest Het Zuiden. 1975 oktober 20.. 1 stuk.
793
Stukken van en betreffende de gewesten en hun pijlers publiciteit. 1975-1980, z.j.. 1 omslag.
794
Overzicht van activiteiten 1978 en 'Mededelingen' juli 1980 van het gewest Utrecht. 1978, 1980.. 2 stukken.
795
Notulen, jaarverslagen en andere stukken van het gewest Utrecht. 1979-1985.. 1 pak.
796
Overzicht excursies en andere stukken van het gewest Noord-Holland. 1978, 1980-1981.. 1 omslag.
797
Stukken van het gewest Zuid-Holland. 1980-1981.. 1 omslag.
798
Stukken van het gewest Gelderland. 1980-1981.. 1 omslag.
799
Stukken van het gewest Groningen. 1981.. 1 omslag.
800
'Nieuwsbrief' maart 1981 van het gewest Het Zuiden. Gestencild. 1981.. 1 stuk.
801
Kerstprogramma's van gewesten. 1980.. 1 omslag.
802
Jaarverslagen van het gewest Drenthe over de jaren 1961-1964 en het gewest Groningen over de jaren 1970-1971. 1962-1965, 1971-1972.. 6 stukken.
803
Jaarverslagen van het gewest Gelderland over de jaren 1974, 1977 en 1978. 1975, 1978-1979.. 3 stukken.
804
Jaarverslag van de pijler publiciteit van het gewest Groningen over het jaar 1977. Gestencild. 1978.. 1 stuk.
805
Stukken betreffende gewestelijke reglementen. 1968.. 1 omslag.
806
Lijsten van gewestelijke en afdelingspresidenten, secretaressen, penningmeesteressen en ledenadministratrices. 1985.. 4 stukken.
807
Jaarverslagen, notulen, nieuwsbrieven en andere stukken van gewest Overijssel. 1978-1986.. 1 pak.
808
Jaarverslagen, notulen, nieuwsbrieven en andere stukken van gewest Gelderland. 1980-1986.. 1 pak.
809
Jaarverslagen, notulen, nieuwsbrieven en andere stukken van gewest Utrecht. 1979-1986.. 1 pak.
810
Jaarverslagen, notulen, nieuwsbrieven en andere stukken van gewest Noord Holland. 1980-1986.. 1 pak.
811-814
Jaarverslagen, notulen, nieuwsbrieven en andere stukken van gewest Zuid Holland. 1977-1986, 1996-1998.. 2 pakken, 2 omslagen.
811
1977-1981.. 1 omslag.
812
1982-1983..
813
1984-1986..
814
1996-1998.. 1 omslag.
815-1816
Jaarverslagen, notulen, nieuwsbrieven, contactbrieven en andere stukken van gewest Limburg. 1980-1986, 1994-1998.. 1 omslag, 1 pak.
815
1980-1984..
816
1994-1998..
817
Jaarverslagen, notulen, nieuwsbrieven en andere stukken van gewest Het Zuiden. 1980-1986.. 1 omslag.
818
Jaarverslagen, notulen, nieuwsbrieven en andere stukken van gewest Zeeland. 1985-1986.. 1 omslag.
819
Draaiboek voor een gewestelijke themadag met als thema 'De vrouw in 2012'. 1986.. 1 stuk.
820-821
Minuten van uitgaande berichten van het hoofdkantoor aan de gewesten. 1992-1996.. 2 pakken.
820
pak I.
821
pak II.
822
Notulen van de voor- en najaarsvergaderingen van het gewest Groningen. 1993-1995.. 1 omslag.
823
Notulen van de vergaderingen en andere stukken van het gewest Gelderland. 1994-1995.. 1 omslag.
824
Notulen en vergaderstukken van het Presidentenoverleg. Aan dit overleg neemt van elk gewest 1 afgevaardigde, de president, deel. 1993-1998.. 1 pak.
825
Verslagen van voorjaarsvergaderingen en andere stukken van de gewesten, alfabetisch geordend per gewest. 1997-1998.. 1 omslag.

Contacten met andere organisaties

Associated Country Women of the World (ACWW).
826
Plakboek zijnde een reisverslag met foto's, plaatjes en teksten uit brochures, krante-artikelen en landkaarten betreffende het ACWW-Congres te Ceylon, waar een kleine groep van de NVVH onder wie mevr. N. Vos-Brand, per Lloyd-boot vanuit Rotterdam naar toe is geweest. 1957.. 1 pak.
827
Wandkleed ACWW met afbeelding van het continent Australië, gemaakt ter ere van de ACCW-conferentie 2-12 oktober 1962. 1962.. 1 stuk.
828-836
Vergaderstukken, verslagen van Council meetings en andere bijeenkomsten, ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken van en betreffende de ACWW 1967-1990.. 9 pakken.
828
1967-1972..
829
1973-1974..
830
1975-1977. Met stuk, houdende de geschiedenis van de ACWW 1976..
831
1978-1979. Met stukken betreffende de conferentie in 1980..
832
1980-1981..
833
1982..
834
1983-1985..
835
1986-1987..
836
1988-1990..
837
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de drie ACWW-organisaties in Nederland (de NVVH, de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen en de Stichting Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland) voornamelijk betreffende de ACWW. 1969-1983.. 1 pak.
838
Stukken van de European Regional Conference 27 april-1 mei 1970 te Bergen Noord-Holland gehouden. 1970.. 1 omslag.
839
Agenda's, verslagen en vergaderstukken van de vergaderingen van de ACWW-werkgroep Nederland. 1990-1998.. 1 pak.
840-844
Stukken betreffende de 20ste ACWW-Conference te Den Haag in Nederland, die plaatsvond van 22-29 juni 1992. 1985-1993.. 5 omslagen, 1 doosje.
840
Oprichtingsakte, statuten, doelstelling en achtergrondinformatie van de Stichting 20th Triennial ACWW Conference 1992, opgericht ten behoeve van de organisatie van deze ACWW-conferentie..
841
Notulen van de bestuursvergaderingen van de stichting, alsmede van de vergaderingen van het Uitvoerend Comité. 1985-1993..
842
Programma en financiële overzichten. 1988-1993..
843
Dia-serie (100 dia's), zijnde een beeldverslag van de conferentie, met begeleidende lijst bevattende een beschrijving van de dia's, alsmede een audiocassettebandje met gesproken tekst horend bij de dia's. 1992.. 1 doosje, 1 omslag.
844
Twee foto's gemaakt tijdens de conferentie. 1992.. 1 omslag.
845
Stukken betreffende de ACWW-Conference te Sangaste in Estland, die plaatsvond van 10-17 augustus 1993. Met foto's van de conferentie en activiteiten. 1993.. 1 omslag.
846
Stukken betreffende de ACWW-European Area Conference te Christchurch in Nieuw Zeeland, die plaatsvond van 1-8 februari 1995. 1995.. 1 omslag.
847
Stukken betreffende de ACWW-European Area Conference te Antrim in Noord-Ierland, die plaatsvond van 3-10 augustus 1996. 1996.. 1 omslag.
848
Stukken betreffende de ACWW-Conference te Pretoria in Zuid-Afrika, die plaatsvond van 1-6 april 1998. 1998.. 1 omslag.
849
Stukken betreffende de ACWW-Conference te Celacovice in Tsjechië, die plaatsvond van 14-19 september 1999. 1999.. 1 omslag.
850
Foto van de aanbieding van een bedrag van 50.000 gulden aan H.M. Koningin Juliana, door Munthandelaar/ een munthandelaar uit Assen. 25.000 gulden hiervan bestemde H.M. voor het project 'Save Sight' van de ACWW. Fotografie: Nationaal Foto Persbureau. z.j.. 1 stuk.

Consumenten Contact Orgaan (CCO), later Konsumenten Kontakt (KK).
851
Ingekomen bestuursvergaderstukken. 1967-1976.. 1 pak.
852
Jaarverslagen over 1963-1968, 1977-1978, 1980-1981. 1964-1969, 1978-1979, 1981-1982.. 1 omslag.
853
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, circulaires en persberichten. 1967-1977.. 1 pak.
854
Stukken betreffende forummiddag en actiedagen 'terug naar een goed en betaalbaar openbaar vervoer'. 1984.. 1 omslag.
855
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1987-1993.. 1 pak.
856
Financieel jaarverslag over 1995 en 1996. 1995-1996.. 2 stukken.

Stichting ter bevordering van Hulpverlening bij Ongewenste Zwangerschap (HOZ), sinds 1981 Stichting Huwelijk/Relatie, Ouderschap, Zwangerschap (HOZ).
857
Stukken betreffende abortus, oprichting stichting HOZ en Stimezo. 1970.. 1 omslag.
858-870
Ingekomen stukken van de stichting HOZ. 1970-1981.. 3 omslagen, 10 pakken.
858
1970.. 1 omslag.
859
1971.. 1 omslag.
860
1972..
861
1972..
862
1973..
863
1974..
864
1975..
865
1976..
866
1977..
867
1978..
868
1979..
869
1980.. 1 omslag.
870
1981..
871
Statutenwijziging 1975, voorstel tot regionalisering 1975, jaarverslag over 1976, beleidsplan 1977 en andere stukken 1975-1977 en z.j.. 1 pak.

Stichting Huishoudelijke Voorlichting HVP.
872
Ingekomen vergaderstukken. 1979-1980.. 1 pak.
873
Correspondentie en persbericht. 1969-1978.. 1 omslag.
874
Jaarverslag over 1975. 1976.. 1 stuk.
875
Stuk houdende doel en werkwijze september 1974 en uitgangspuntennota maart 1981. 1974, 1981.. 2 stukken.
876
Voorlichtingsfolder en programma's. 1976-1981.. 1 omslag.

Instituut voor Huishoudtechnisch Advies (tot 1967 Instituut tot Voorlichting bij Huishoudelijke Arbeid) (IVHA).
878
Agenda's en notulen van vergaderingen. Incompleet. 1947-1968.. 1 pak.
879
Notulen en andere vergaderstukken, veelal betreffende de verhouding NVVH en IVHA. 1973-1979.. 1 pak.
880
Jaarverslagen over 1949-1950, 1952, 1954, 1956, 1960-1975, waarbij 1967 onbreekt. 1950-1975.. 1 omslag.
881
Jaarrekening over 1988. 1989.. 1 stuk.
882
Financiële jaarverslagen over 1993 en 1994. 1994-1995.. 2 stukken.
883
Correspondentie van H. Vormer-Roosenstein, aantekeningen betreffende huishoudelijke aangelegenheden, toelichtingen op lijsten van afgekeurde en aanbevolen artikelen. ca 1948-ca 1968.. 1 omslag.
884
Kontaktbrief, houdende mededelingen van en informatie betreffende het IVHA. 1975 nr's 16, 17, 19, 20, 1976 december, 1977 januari, 1980 juni.. 1 omslag.
885-887
Kontaktbrief, houdende mededelingen van en informatie betreffende het IVHA, nr's 55 t/m 80, met bijlagen. 1984-1993.. 2 pakken, 1 omslag.
885
De nr's 56, 57 en 61 ontbreken. 1984-1986..
886
1987-1990..
887
Incompleet. 1991-1993.. 1 omslag.
888-894
Agenda's en notulen van vergaderingen van NVVH en IVHA, correspondentie, verslagen en nota's betreffende de verhouding NVVH en IVHA. 1973, 1976-1997.. 1 omslag, 6 pakken.
888
1978-1979.. 1 omslag.
889
1973, 1976-1982..
890
1983-1987..
891
1988..
892
1989..
893
1990-1991..
894
1992-1997..
895
Beleidsnota IVHA. Fotocopie. 1976.. 1 stuk.
896
Nota 'Het IVHA en de voorlichting van de consument'. 1975.. 1 stuk.
897
Rapport betreffende bevindingen en aanbevelingen van de commissie van advies inzake de moeilijkheden tussen de besturen van de NVVH en van het IVHA. [1979].. 1 stuk.
898
Oprichtingsakte van de Stichting IVHA. Gestencild. 1967 juni 27.. 1 stuk.
899
Statuten en huishoudelijk reglement van het IVHA, gestencild. 1968, 1970, 1984.. 4 stukken.
900
Taakbeschrijving van het IVHA-contactlid. Gestencild. 1978.. 1 stuk.
901
IVHA-vlekkenboekje en andere voorlichtingsfolders en stencils betreffende huishoudelijke zaken. 1948-1950, 1974 en z.j.. 1 omslag.
902
Lijsten van goedgekeurde artikelen. 1956, 1969, 1970.. 3 stukken.
903
Informatiestencils en folder IVHA.z.j.. 3 stukken.
904
Nota betreffende 'Konsumentenvoorlichting door middel van kwaliteitsinformatie'. 1975.. 1 stuk.
905
Tekst van een lezing 'De consumptie als quadrille' gehouden door E.N. de Vos op het IVHA-Jubileum dat plaatsvond op 5 november 1976. 1976.. 1 stuk.
906
Nota betreffende mogelijkheden voor een gewijzigde opzet van de Stichting Vergelijkend Warenonderzoek. 1981.. 1 stuk.
907
Verslagen van vergaderingen van de IVHA-keuringscommissies. 1981-1983.. 1 pak.
908
Teksten van afscheidsspeeches van Mw. Overbeek, bestuurslid en erelid; Anneke van Aken, lid Algemeen Bestuur; M. Moerman, voorzitter geschillencommissie en lid van verdienste; Dies Baukema en Jeanine Schachtschabel, emancipatiemedewerksters; en Anneke Slors, lid Algemeen Bestuur en gewest-presidente. 1981-1983.. 1 omslag.
909
Stuk houdende een uiteenzetting van J. Muller-van der Wielen over verticale prijsbinding. z.j.. 1 stuk.
910
Geluidsband van vergadering algemeen bestuur en het IVHA 28 juni. z.j.. 1 stuk.
911
Beleidsnotitie van het IVHA betreffende beleidslijnen en activiteiten van het IVHA voor de periode 1984-1987. 1984.. 1 stuk.
912
Afschrift van een statutenwijziging van de IVHA, d.d. 29 juni 1984. 1984.. 1 stuk.
913
IVHA-Informatiemap, met informatie betreffende de geschiedenis van de organisatie, de betekenis van het keurmerk, keuringsonderzoek, informatiefolders, communicatieplan 1989, enkele persberichten, krantenknipsels, alsmede een lijst met goedgekeurde artikelen met het NVVH-keurmerk per 1 mei 1991. 1985, 1989, 1991.. 1 omslag.
914
'Hoe beoordelen consumenten keurmerken en welk onderscheid maken zij tussen de diverse soorten keurmerken?", onderzoeksrapport opgesteld door Jopy Sol in opdracht van IVHA. 1985.. 1 stuk.
915
'PR en promotie voor het IVHA', een onderzoeksrapport over de strategie voor promotie van het keurmerk, opgesteld door Communicatieadviesbureau Schweers, in opdracht van het IVHA. 1985.. 1 stuk.
916
'Het imago van het IVHA-keurmerk' stageverslag van een onderzoek bij producent en distributeur, in opdracht van het IVHA geschreven door Jacqueline L. Moret, student Sociale Wetenschappoen aan de Katholieke Universiteit Brabant. 1987.. 1 stuk.
917
Promotie- en informatiemateriaal van het Keurmerkinstituut IVHA, alsmede een 'Paraaf', zijnde een editie van de nieuwsbrief van het IVHA. 1989.. 1 omslag.

Keurmerkinstituut Konsumentenprodukten.
918
Stukken van het Keurmerkinstituut Konsumentenprodukten, promotiemateriaal en informatiefolders, enkele nieuwsbrieven, en lijsten met NVVH-goedgekeurde artikelen, en twee foto's. 1991-1992, 1994, 1999.. 1 omslag.

Stichting Marie, word wijzer!.
919-920
Ingekomen bestuursvergaderstukken en andere stukken van en betreffende de stichting. 1973, 1977-1986.. 2 pakken.
919
1973, 1976-1981..
920
1982-1986..

Nationaal Comité van de Vrouw.
921
Stukken betreffende de manifestatie 'Emancipade', die plaats vond van 20 mei tot 8 juni 1975 in de Jaarbeurs te Utrecht in het kader van het Jaar van de Vrouw. De manifestatie werd georganiseerd door het Nationaal Comité van de Vrouw 1975, en zo'n 150 vrouwen-en andere organisaties deden eraan mee. 1975.. 1 pak.
922
Logboek/ plakboek van de Emancipade. 1975.. 1 deel.

Nederlands Cultureel Contact (NCC).
923-925
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1966 december, 1968-1973 maart.. 3 pakken.
923
1966 december, 1968..
924
1969-1971..
925
1972-1973 maart..
926
Organisatieschema van het NCC. z.j.. 1 stuk.

Stichting Nationale Contactcommissie voor Gezinsbelangen (NCG), sinds 1971 Nederlandse Gezinsraad (NGR).
927
Agenda's en notulen van de stichting 1963-1971 en agenda's en notulen van het bestuur van het Voorlichtingsinstituut voor het Gezinsbudget. 1963-1972.. 1 omslag.
928
Agenda's, notulen en andere stukken van de stichting. 1970, 1972-1977.. 1 pak.
929
Verslag van de buitengewone vergadering 23 maart 1962 tot behandeling van het rapport van de Gezinsraad over het echtscheidingsvraagstuk Gestencild. 1962.. 1 stuk.
930
Jaarverslagen over 1962-1963, 1966. 1963-1964, 1967.. 3 stukken.
931
Jaarverslag over de jaren 1975 en 1976. [1977].. 1 deel.
932
Correspondentie. 1963-1972.. 1 omslag.
933
Ingekomen agenda's, notulen met bijlagen en minuten van uitgaande stukken. 1978-1983.. 1 pak.
934
Akte van statutenwijziging. 1971 april 14.. 1 stuk.
935
Lijsten van bestuursleden en tot de NCG toegetreden organisaties. Gestencild. 1963-1965.. 3 stukken.
936
Rapport betreffende de economische waarde van het voeren van een gezinshuishouding. 1972.. 1 deel.
937
Rapport van de NGR 'Overheid en gezin: Beleidswaarden. (een methodische voorstudie)'. Gestencild. Met begeleidend schrijven. 1974.. 1 deel.
938
Rapport van de NGR 'Verlaging van de meerderjarigheidsgrens'. Gestencild. 1975.. 1 deel.
939
Corrrespondentie, verslagen en vergaderstukken van vergaderingen van de Stichtingraad NGR, met bijlagen. 1988-1989.. 1 omslag.

Nederlands Centrum voor Volksontwikkeling (NCVO).
940
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1978-1983.. 1 pak.
941
Ingekomen vergaderstukken van de NCVO, sectie vrijwilligerswerk. Met namenlijst van sectieleden. 1980-1983.. 1 pak.
942-943
Ingekomen en enkele minuten van uitgaande stukken. 1984-1986.. 2 pakken.
942
1984..
943
1985-1986..
944
Statuten en andere stukken van en betreffende de NCVO afkomstig van A.W. Slors-Mulder. 1978-1984.. 1 omslag.
945
Stukken van en betreffende de werkgroep vrijwilligerswerk/volwasseneneducatie, het 'Pepperboxberaad' afkomstig van A.W. Slors-Mulder. 1982-1983.. 1 omslag.
946
Indicateur. Verouderd. 1982-1983.. 1 deel.
947
Concept-nota in opdracht van het bestuur van het NCVO 'Functie en toekomst van het vormings- en ontwikkelingswerk in de Nederlandse samenleving'. Gestencild. [ca 1967].. 1 stuk.

Nederlandse Huishoudraad (NHR).
948-955
Stukken van en betreffende de NHR. (1945-) 1949-1958.. 8 pakken.
948
(1945-) 1949-1952..
949
1950-1953..
950
1953..
951
1954..
952
1954-1956..
953
1955..
954
1956..
955
1957-1958..
956
Jaarverslagen over 1950-1953. 1951-1954.. 4 stukken.
957
Concepten van stichtingsakten 1949-1950, statuten 1950. Gestencild. Gewijzigde statuten 1955. Gedrukt. 1949-1950, 1955.. 4 stukken.
958
Organisatieschema met toelichting van een beoogde huishoudraad, en uiteenzetting doelstelling huishoudraad. [ca 1948].. 1 omslag.
959
Tekst van de toespraak van NVVH-presidente B. Kortekaas-Den Haan op het jubileum congres in Gooiland te Hilversum, ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de NHR in 1955. Bevat tevens twee nummers van de 'Maandelijkse mededelingen' van de NHR uit 1950 en twee uit 1954. 1950, 1954-1955.. 1 omslag.

Nederlandse Organisatie van Tijdschrift-Uitgevers (NOTU).
960-965
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1973 november-1985 maart.. 1 omslag, 5 pakken.
960
1973 november-1974..
961
1974-1975..
962
1976..
963
1977..
964
1980-1981.. 1 omslag .
965
1982-1985 maart. Alleen ingekomen stukken..

Het Nederlandse Vrouwen Comité (NVC).
966
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. Met bijlagen. 1946-1954.. 1 pak.
967
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende (een wettelijke regeling van de) winkelsluiting. 1946-1951.. 1 omslag.
968
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van en betreffende het NVC. 1968-1972.. 1 omslag.

Nationale Vrouwenraad van Nederland / Nederlandse Vrouwen Raad (NVR).
969
Ingekomen brieven. 1968-1972.. 1 omslag.
970
Enkele ingekomen brieven van en minuten van uitgaande brieven aan de NVR. 1975-1980.. 1 omslag.
971
Emancipatie-werkboek, uitgave van de NVR met achtergrondinformatie en praktische adviezen voor emancipatie-aktiviteiten in bij de NVR aangesloten vrouwenorganisaties. 1982.. 1 stuk.
972
Verslag van de Platvormdag 'Flexibilisering, arbeid en zorg', georganiseerd door de NVR op 16 januari 1997 in het Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht. 1997.. 1 stuk.

Stichting Konsumenten Keurmerk (SKK).
973
Concept-voorstel voor certificatie van consumentenproducten, opgesteld door de Werkgroep Konsumentenkeurmerk. 1988.. 1 stuk.
974
Statuten en handboek SKK. 1989-1990.. 2 stukken.
975
Financieel jaarverslag over 1994. 1995. 1 stuk.

Voorlichtingsinstituut voor het Gezinsbudget (VIG).
976
Oprichtingsakte van de stichting VIG te Den Haag. Fotocopie. 1968 juni 10.. 1 stuk.
977-982
Ingekomen stukken van en betreffende de VIG. 1973-1978.. 5 omslagen, 1 pak.
977
1973..
978
1974..
979
1975..
980
1976..
981
1977.. 1 pak.
982
1978..

Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding (VVAO).
983
Ingekomen vergaderstukken van de commissie Studie- en Beroepenvoorlichting VVAO en andere ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken. 1968-1985.. 1 pak.

Overige organisaties.
984
Ingekomen notulen, brieven, jaarverslag over 1956 en andere stukken van en betreffende de Algemene Emigratie Centrale. 1956-1957.. 1 pak.
985
Ingekomen jaarverslag over 1960 van de stichting Nationale Contactcommissie voor Gezinsbelangen, met daarin opgenomen het jaarverslag van de Gezinsraad en het verslag van de nationale studiedagen over 'De vader in het gezin', gehouden op 3 en 4 november 1960 te Arnhem. December 1960.. 1 deel.
986
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van en betreffende de Nederlandse Brandwonden Stichting. 1971-1975, 1977.. 1 pak.
987
Ingekomen stukken bij leden Algemene Takencommissie van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD). 1981-1982.. 1 omslag.
988
Door de Emancipatieraad uitgebrachte adviezen aan de regering betreffende onderwerpen waar het NVVH zich mee bezig hield. 1982-1985.. 1 pak.
989
Ingekomen stukken met betrekking tot de Wereld Vrouwen Organisatie (WVO) en de VN Wereldvrouwenconferentie. 1985-1993.. 1 omslag.
990-991
Ingekomen stukken van diverse vrouwenorganisaties en vrouwenraden, veelal uitnodigingen voor bijeenkomsten. 1986-1994.. 2 pakken.
990
1986-1990..
991
1991-1994..
992
Ingekomen stukken van Werkgeversorganisatie Vormings- en ontwikkelingswerk (WVO), met name uitnodigingen, agenda's en verslagen van de Algemene Ledenvergaderingen. 1987-1988.. 1 omslag.
993
Ingekomen stukken van Werkgeversvereniging Emancipatorisch Vrouwen Werk (W.E.V.W.), met name uitnodigingen, agenda's en verslagen van de Algemene Ledenvergaderingen. 1987-1988.. 1 omslag.
994
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van en betreffende vrouwenorganisaties in het buitenland, voornamelijk met betrekking tot internationale vrouwenconferenties. 1987-1990.. 1 omslag.
995
Ingekomen uitnodigingen en programma's van studie-ochtenden op de Huishoudbeurs in de RAI te Amsterdam. 1987-1990.. 1 omslag.
996
Ingekomen stukken van vormingscentra, verslagen en vergaderstukken van vergaderingen Platform Vormingswerk in Verenigingen, en verslagen van vergaderingen van de Sectieraad Vormings- en Ontwikkelingswerk, waarin het NVVH deel neemt. 1987-1991.. 1 pak.
997
Ingekomen informatie en uitnodigingen voor bijeenkomsten van vrouwenorganisaties die zich bezighouden met Vrede. 1988-1990.. 1 omslag.
998
Ingekomen stukken, met name nieuwsbrieven van het Landelijk Steun Punt emancipatiewerkers (LSP), alsmede een afschrift van een brief van de NVVH gericht aan de Leden van de Vaste Kamercommissie Emancipatiebeleid, waarin het NVVH meedeelt het verzoek van het LSP om een hoorzitting over het ondersteuningsbeleid te ondersteunen. 1992-1994.. 1 omslag.
999
Ingekomen stukken betreffende en van de Norwegian Housewives Association (NH): informatiebrochure 'Involvement in the developing countries'. 1991, 1992.. 1 omslag.
1000
Knipselkrant betreffende de Landelijke Actiedag Zorg, die georganiseerd werd door de Vrouwen Alliantie, en plaats vond op 13 oktober 1994. 1994.. 1 stuk.
1001
Stukken betreffende een bezoek van een delegatie Japanse vrouwen uit Tokio aan het NVVH in Nederland, met verslag van het bezoek en foto's. 1993.. 1 omslag.
1002
Verslagen en vergaderstukken van de vergaderingen van het Deskundigen-overleg Productwetgeving Niet-Levensmiddelen, waarin het NVVH zitting had, en dat georganiseerd werd door de Directie Gezondheidsbeleid/ Regulier Overleg Warenwet van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 1999.. 1 omslag.

Beeldmateriaal

1003
Naar beeldarchief overgebrachte voorwerpen en foto’s: Vlag en vaantje (in tweevoud), stempel, lepeltje ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan 1987, plastic tasje (in drievoud), 3 geluidsbanden van vergaderingen en radioprogramma. 30 september 1963 en z.j. 4 cliché's, groot formaat foto van het bestuur afdeling Rotterdam.1918, 3 foto's van het hoofdbestuur 1928, groot formaat foto van het hoofdbestuur tijdens de AV te Hilversum 1932, 2 groot formaat foto's van de AV april 1934 te Breda, 2 foto's van bestuur afdeling Rotterdam 1935, groot formaat foto van hoofdbestuursvergadering 7 april 1936, groot formaat foto van de AV 22 april 1936 te Amsterdam, 2 foto's van bord ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 1937, 4 foto's van het hoofdbestuur 1937, foto's uit de periode voor 1945, 2 foto's ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan 1952, foto van het Spar-congres 1957, fotoalbum en foto's ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan 1962, foto's 1964-1970, 2 foto's uit Denken en Doen juli 1966, foto van Japanse theeceremonie (inzending fotowedstrijd afdeling De Bilt) met begeleidend schrijven 1966, 3 foto's van aanbieding van NVVH-kussens aan prinses Margriet en Pieter van Vollenhove. 1967?, foto's voornamelijk van de AV 1970, foto's van de AV en reis Finland 1971, foto's voornamelijk van de AV 1972, foto van het bestuur afdeling Haarlem 1974, foto's 1976-1985, foto's van de viering van het 40-jarig bestaan afdeling Ommen 19 januari 1979, foto van de presentatie van Praktisch milieubeheer 14 januari 1986, foto's van het Centraal Bureau 1964 en z.j., foto's van chemisch ingenieur mw. H. Vormerlaboratoria, apparaten en dergelijke, met negatieven, groepsportret, waarschijnlijk jubileum afdeling Haarlem 1946, 2 foto's afdeling Apeldoorn, 2 foto's afdeling Maarssen, foto Henri Knap bij afdeling Eindhoven. z.j., foto's van keukengerei. 1935-1985..
NB. De foto's zijn gedigitaliseerd en beschreven in de beeldcatalogus.
1004
Doosje met serie glasdia's met illustraties erop getekend over de NVVH in de periode 1912-1937. 1937.. 1 doosje.
1005
Handdoek, gastendoek, keukendoek, theedoek, wit t-shirt, voorzien van het logo van de NVVH, schort en wandtegel van de afdeling Beverwijk ter gelegenheid van hun vijftigjarig bestaan in 1982. 1982 en z.j.. 1 doos.
1006
Wit bord, theekop en koffiekop, vlaggetje op standaard, drie speldjes (een in viervoud), plastic reistandeborstel, kledingsborsteltje, kleine rozet-broche, servetring, blocnote, wandbord NVVH 1912-1962 en een met een borduurwerkje beplakt lucifersdoosje van de afdeling Haren 1919-1994, allen voorzien van het logo NVVH. 1962, 1994 en z.j.. 1 doos.
1007
Vlag van de NVVH. z.j.. 1 stuk.
1008
Verzameling foto's gemaakt tijdens de jaarlijkse Algemene Vergaderingen. Geordend per jaar. 1982, 1984, 1988-1990, 1992-1993, 1998.. 1 pak.
1009
Videoband met opnames van het afscheid van Els van Vessem d.d. 10 maart 1993. 1993.. 1 stuk.
1010
Videoband met opnames van de Algemene Vergadering d.d. 22 mei 1995, waarbij Yvonne Volmer gekroond werd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 1995.. 1 stuk.
1011
Informatiebrochure 'Afdelingen in beweging, vernieuwing van onderop' over de gelijknamige cursus voor afdelingsbesturen. De cursus is een samenwerkingsproject van vijf grote vrouwenorganisaties: Christelijke Plattelandsvrouwen Bond (CPB), Nederlandse Christen Vrouwen Bond (NCVB), Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland (KPN), Katholiek Vrouwen Gilde (KVG), en de NVVH. 1998.. 1 stuk.

Documentatie

1012
Ongebruikte huishoudboekjes voor de jaren. 1936, 1947 en 1949.. 3 delen.
NB. 1949 in tweevoud.
1013
'Vlekkenboekje' van de stichting IVHA.z.j.. 1 deel.
1014
Een activiteitenpagina uit de nieuwsbrief van de NVVH uit 1957, twee krantenknipsels uit 1964, één uit 1967, en een krantenknipsel z.j. betreffende de NVVH. 1957, 1964, 1967 en z.j.. 1 omslag.
1015
Krantenknipsels. Alfabetisch op onderwerp. ca 1962-1966.. 1 deel.
1016
Plakboek met krantenknipsels betreffende de NVVH. 1964-1971.. 1 deel.
1017
Krantenknipsels, artikelen, persberichten en andere documentatie uit de jaren 70 van de 20ste eeuw, van en betreffende de NVVH en onderwerpen waar ze zich intensief mee bezig hield. 1971-1979.. 1 omslag.
1018
Plakboek met artikelen en krantenknipsels betreffende vrouwenzaken. 1971-1972.. 1 deel.
1019
Stukken betreffende milieuvraagstukken 1971-1973.. 1 pak.
1020
Persberichten en krantenknipsels betreffende de NVVH. 1975-1980.. 1 omslag.
1021
krantenknipsels en documentatie betreffende de NVVH. 1976-1977.. 1 omslag.
1022
Duits-, Engels- en Franstalige informatiestencils betreffende de NVVH. 1977 en z.j.. 1 omslag.
1023
Nederlands- en Engelstalig informatiestencil betreffende de NVVH. z.j.. 2 stukken.
1024
Ingekomen ontwerpen voor informatiefolders. 1978-1979.. 1 omslag.
1025
Kranteknipsels, artikelen, persberichten en andere documentatie uit de jaren 80 van de 20ste eeuw, van en betreffende de NVVH en onderwerpen waar ze zich intensief mee bezig hield. 1980-1989.. 1 omslag.
1026
krantenknipsels, artikelen en andere documentatie betreffende allochtonen en andere minderheden. 1982.. 1 omslag.
1027
'Watermap', houdende onder meer informatie, artikelen en suggesties voor acties en excursies betreffende water, naar aanleiding van het door de Verenigde Naties uitgeroepen waterdecennium 1981-1990. 1984.. 1 band.
1028
krantenknipsels betreffende de NVVH. 1984-1986.. 1 deel.
1029
Folders, verenigingslied, enveloppe, bewijs van lidmaatschap.. 1 omslag.
1030
Krantenknipsels, artikelen, persberichten en andere documentatie uit de jaren 90 van de 20ste eeuw, van en betreffende de NVVH en onderwerpen waar ze zich intensief mee bezig hield. 1990-1999.. 1 pak.

Archieven van afdelingen

Almelo.
1031
Drie zwart-wit foto's van de afdeling Almelo: één groepsportret uit 1928, en twee foto's uit 1935, waarop 5 leden te zien zijn tijdens een feestelijke activiteit. 1928, 1935.. 3 stukken.
1032
Drie nummers van 'Ons Maandbericht', nieuwsbrief van de afdeling Almelo, één uit 1938, één uit 1948, en één uit 1963, de laatste is een jubilieumnummer ter ere van het 45-jarig bestaan van de afdeling. 1938, 1948, 1963. 3 delen.
1033
Notulenboek van de vergaderingen van de afdeling Almelo. 1949-1981.. 1 stuk.
1034
Krantenartikel over, en menukaart van de viering van het 45-jarig bestaan, alsmede een receptie-album betreffende de viering van het 50-jarig bestaan van de afdeling. 1963, 1968.. 1 omslag.
1035-1039
Plakboeken met ingeplakte nieuwsbrieven van de afdeling, krantenknipsels van door de afdeling georganiseerde activiteiten, en foto's. 1964-1980.. 5 delen.
1035
1964 augustus-1968 april..
1036
Jubileumreis naar Engeland van 17 tot 22 juni 1968, ter ere van het 50-jarig bestaan van de afdeling. 1968..
1037
Onder andere het 50-jarig jubileum. 1968 mei-1970 maart..
1038
1970 april-1973..
1039
1974-1980..
1040-1042
Stukken betreffende de viering van het 50-jarig bestaan van de afdeling Almelo. 1968.. 2 stukken, 1 omslag.
1040
. Tekstmateriaal.
1041
Receptiealbum.
1042
Foto-album.
1043
Jaarverslag over het jaar 1976. 1977.. 1 stuk.
1044
Receptiealbum betreffende de viering van het 60-jarig bestaan van de afdeling. 1978.. 1 stuk.
1045
Foto-album betreffende de viering van het 60-jarig bestaan van de afdeling. 1978.. 1 stuk.
1046
Receptiealbum betreffende de viering van het 70-jarig bestaan van de afdeling. 1988.. 1 stuk.
1047
Foto-album betreffende de viering van het 70-jarig bestaan van de afdeling. 1988.. 1 stuk.

Amerongen.
1048
Notulen en presentielijsten van de algemene ledenvergaderingen. 1965 november-1990 maart.. 1 deel.
1049
Presentielijst van de algemene ledenvergadering 14 februari 1990 en ingekomen brieven betreffende de opheffingsvergadering maart 1990. 1990.. 1 omslag.
1050
Convocaten met agenda's van bestuursvergaderingen en ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1965-1971.. 1 pak.
1051
Notulen van bestuursvergaderingen. 1981-1985.. 1 pak.
1052
Agenda's, notulen en andere vergaderstukken van bestuursvergaderingen. 1985-1990 augustus.. 1 pak.
1053-1055
Notulen en andere stukken van het gewest Utrecht. 1971-1972, 1976-1980, 1985-1990 oktober.. 3 omslagen.
1053
1971-1972, 1976-1978..
1054
1978-1980..
1055
1985-1990 oktober..
1056-1060
'Maandberichten'.1966-1990.. 5 pakken.
1056
1966-1970..
1057
1971-1973..
1058
1974-1977..
1059
1978-1982..
1060
1985-1990..
1061-1065
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1969-1990.. 5 pakken.
1061
1969-1973. Alfabetisch geordend..
1062
1974-1979. Alfabetisch geordend. Met jaarverslagen 1969-1978..
1063
1979-1985. Alfabetisch geordend..
1064
1981-1984..
1065
1985-1990..
1066
Ledenlijsten. 1973-1989.. 1 omslag.
1067
Agenda van activiteiten. 1970-1985.. 1 deel.
1068
Ingevulde enquêteformulieren en andere stukken betreffende enquêtes. 1978-1979, z.j.. 1 omslag.
1069
Speldjes NVVH. Gefotografeerd objectnummer 000597 en 000603. z.j.. 2 stukken.

Amsterdam.
1070
'Beschrijvingsbrief' voor en stukken betreffende de landelijke algemene vergaderingen van de NVVH. 1964-1966, 1978.. 1 omslag.
1071-1077
Notulen van bestuursvergaderingen. 1950-1962.. 6 delen, 1 omslag.
1071
1950 februari-1953 mei..
1072
1953 mei-1955 november..
1073
1955 november-1958 februari..
1074
1958 februari-1959 november..
1075
1959 november-1961 oktober..
1076
1961 oktober-1962 oktober..
1077
1 omslag 1962 november-1963 mei..
1078
Notulen van de algemene ledenvergaderingen. 1945 oktober-1964 februari.. 1 deel.
1079-1085
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1949-1959.. 7 pakken.
1079
1949-1950 januari..
1080
A-J. 1951-1954 januari..
1081
K-Z. 1951-1954 januari ..
1082
A-H. 1954-1956 juni ..
1083
J-Z. 1954-1956 juni..
1084
A-K. 1956 juli-1959 ..
1085
L-Z. 1956 juli-1959..
1086-1087
Jaarverslagen 1920-1941, 1945-1948, 1950-1967, 1976. 1921-1942, 1946-1949, 1951-1968, 1977.. 1 pak, 1 omslag.
1086
1920-1934.. 1 pak.
1087
1935-1941, 1945-1948, 1950-1967, 1976..
1088
Jaarverslag 1998. 1999.. 1 stuk.
1089
Statuten, huishoudelijk reglement en statutenwijziging. 1921, 1949, 1958.. 1 omslag.
1090-1092
Correspondentie met het hoofdbestuur. 1946, 1948-1959.. 1 omslag, 2 pakken.
1090
1 omslag 1946, 1948-1950..
1091
1951-1954..
1092
1955-1959..
1093
Correspondentie met andere afdelingen. 1951-1959.. 1 omslag.
1094
Feestprogramma ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan en stukken betreffende de viering van het veertigjarig bestaan. 1938, 1953.. 1 pak.
1095
Gastenboek van het veertig- en vijftigjarig bestaan. 1953, 1963.. 1 deel.
1096
Stukken betreffende het vijftigjarig bestaan. 1963.. 1 omslag.
1097
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende lezingen en andere activiteiten. 1949-1950.. 1 pak.
1098
Correspondentie met de N.V. Leidse Uitgeversmaatschappijen betreffende een conflict over de uitgave van het maandblad. 1952.. 1 omslag.
1099
Stukken betreffende de besprekingen met de firma Denneman over een te plannen tentoonstelling. [1950].. 1 omslag.
1100
Correspondentie met het Instituut tot Voorlichting bij Huishoudelijke Arbeid (IVHA). 1955-1958.. 1 omslag.
1101
Notulen van de vergadering van de Commissie Huisvrouw als Consument dd 11 februari 1969 en een samenvatting van het discussie-onderwerp 1968/1969 'Dienstverlening aan de huisvrouw'. 1969.. 2 stukken.
1102
Jaarrekeningen over 1951, 1955-1969, 1971, 1976-1978. 1952, 1956-1970, 1972, 1977-1979.. 1 omslag.
1103
Diaserie (100 dia's) voor NVVH-kennismakingsbijeenkomsten van de afdeling Amsterdam, met begeleidende lijst bevattende beschrijvingen van de dia's. z.j.. 1 doos.

Arnhem.
1104-1105
Notulenboek met verslagen van de jaar- en ledenvergaderingen. 1970-1993.. 2 stukken.
1104
1970-1993..
1105
1993-2001..
1106
Notulenboek met verslagen van de bestuursvergaderingen. 1985-1993.. 1 stuk.
1107
Jaarverslagen van de afdeling Arnhem. 1967-2001.. 1 omslag.

Barendrecht.
1108
Notulen van de algemene ledenvergaderingen. 1969-1982.. 1 omslag.
1109
Jaarverslagen over 1960-1972, 1975-1976. 1961-1973, 1976-1977.. 1 omslag.
1110
'Thomasvaer en Pieternel', jaarverslagen op rijm over 1978-1983. 1979-1984.. 6 stukken.
1111
Financiële jaaroverzichten en begrotingen. 1976-1983.. 1 omslag.
1112
Bank- en kasboek. 1976-1984.. 1 deel groot formaat.
1113
Huishoudelijk reglement. z.j.. 1 stuk.

Driebergen.
1114
Notulen van de bestuursvergaderingen. 1985-1993.. 1 pak.
1115
Notulen van de bestuursvergaderingen, alsmede inkomende en minuten van uitgaande stukken. 1985-1993.. 1 pak.

Duiven.
1116
Notulen van de algemene ledenvergaderingen. 1971 september 23-1973 mei.. 1 deel.
1117-1121
Notulen van de bestuursvergaderingen. 1973-1985.. 5 delen.
1117
1973 februari 28-1974 januari 30..
1118
1974 februari 14-1975 april 28..
1119
1976 januari 21-1978 april..
1120
1978 mei 18-1981..
1121
1985 november. Met aantekeningen..
1122
Agenda's van bestuursvergaderingen, ingekomen en minuten van uitgaande stukken en stukken van de buitengewone ledenvergadering van november 1988. 1985-1988.. 1 omslag.
1123
Agenda's en notulen van gewestelijke vergaderingen, gewestelijke nieuwsbrieven en andere stukken van en betreffende het gewest Gelderland. (1979-) 1983-1988.. 1 pak.
1124
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, agenda's van bestuursvergaderingen, circulaires, ledenlijsten en andere stukken 1971-1978.. 1 pak.
1125
Jaarverslagen over 1977-1985, financiële jaaroverzichten 1977-1985, stukken betreffende subsidie 1979-1986 en andere stukken van en betreffende de afdeling. 1977-1986.. 1 pak.
1126
'Maandberichten'.1973-1985.. 1 pak.
1127
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende lezingen en andere activiteiten. 1985-1988.. 1 omslag.
1128
Ledenlijsten. 1981, 1989.. 2 stukken.
1129
Stukken van de penningmeesteres. 1983-1989.. 1 omslag.
1130
Agenda's van bestuurslid P.H. Luykx-Nowee.1986-1987.. 2 delen.
1131-1132
krantenknipsels betreffende de NVVH Duiven en betreffende andere vrouwenverenigingen. 1970-1973.. 2 delen.
1131
1971-1973..
1132
1970-1972..
1133
Plakboek met geboortekaartjes van leden. 1972-1984.. 1 deel.
1134
Speldje NVVH. Is gefotografeerd, objectnr 000602. z.j.. 1 stuk.

Finsterwolde.
1135-1136
Notulenboeken met handgeschreven jaarverslagen 1928-1989. 1928-1990.. 2 stukken.
1135
1928-1963..
1136
1964-1990..

Heerlen.
1137
Notulen van de bestuursvergaderingen.. 1 omslag.
1138
Notulen van de jaarvergaderingen, jaarverslagen, financiële jaaroverzichten en andere stukken van de afdeling Heerlen.. 1 omslag.
1139
Ingekomen en uitgaande post.. 1 omslag.

Hoofddorp.
1140
Statuten van de afdeling Hoofddorp. 1960.. 1 stuk.
1141
Notulen van de jaarvergaderingen. 1975-1994.. 1 deel.
1142-1143
Notulen van de bestuursvergaderingen. 1987-1994.. 2 delen.
1142
1987-1993 april..
1143
1993 augustus -1994..
1144
Speldje in doosje. Is gefotografeerd, objectnr 000616. z.j.. 1 stuk.

Hoogezand-Sappemeer.
1145
Servetring (in drievoud) gemaakt door leden ten behoeve van de broodmaaltijd ter viering van het 50-jarig bestaan van de afdeling. Is gefotografeerd, objectnr 000617. 1975.. 3 stukken .

Leerdam.
1146-1147
Notulen van de bestuursvergaderingen. 1978-1988.. 2 delen.
1146
1978-1981..
1147
1982 -1988..

Maarn-Maarsbergen.
1148-1151
'Maandbericht', mededelingenblad van de afdeling. In oktober 1996 verscheen het laatste nummer van de Maandberichten Maarn-Maarsbergen, om reden van opheffing van deze afdeling in 1996. 1967-1996.. 4 pakken.
1148
1967-1976..
1149
1977-1979..
1150
1980-1986..
1151
1987-1996..

Musselkanaal.
1152
Jaarverslag. 1930.. 1 stuk.
1153-1158
Notulen van vergaderingen en andere bijeenkomsten. 1932-1992.. 6 delen.
1153
1932-1963. Bestuursvergaderingen..
1154
1964 -1976. Bevat tevens jaarverslag 1975..
1155
1976-1992 december. Jaarvergaderingen, uitjes en andere activiteiten..
1156
1982-1986 augustus. Bestuursvergaderingen..
1157
1986 september-1992 april 2. Bestuursvergaderingen..
1158
1992 april 29-1992 oktober 27. Bestuursvergaderingen..

Nieuw Amsterdam.
1159
Grote en kleine vlag met logo van de afdeling Nieuw Amsterdam. Geforografeerd, objectnr 000591 en 000592. z.j.. 2 stukken.

Purmerend.
1160
Agenda's en notulen van bestuursvergaderingen van de afdeling. 1987-1993.. 1 pak.
1161
Agenda's en notulen van jaarvergaderingen van de afdeling, waarin tevens opgenomen de goedgekeurde jaarverslagen. 1987-1993.. 1 omslag.

Oude Pekela.
1162-1164
Notulen van Algemene Ledenvergaderingen en verslagen van bijeenkomsten, excursies en andere activiteiten. Bevat krantenknipsels. 1971-1984.. 3 delen.
1162
1971-1978..
1163
1979 -1983. Bevat tevens de bestuursvergaderingen..
1164
1984..
1165-1167
Notulen van de bestuursvergaderingen. Bevat krantenknipsels. 1970-1978, 1983-1995.. 3 delen.
1165
1970-1978..
1166
1983-1985..
1167
1986-1995..

Renswoude.
1168-1169
Agenda's en notulen van algemene en bestuursvergaderingen en andere stukken van en betreffende de afdeling. 1970-1990 maart.. 1 pak, 1 omslag.
1168
1970-1981..
1169
1982-1990 maart.. 1 omslag.
1170-1171
Presentielijsten van ledenbijeenkomsten en excursies. 1979-1989.. 2 delen.
1170
1979-1985 maart..
1171
1985 april-1990 maart..
1172-1174
'Maandbericht', mededelingenblad van de afdeling. 1970, 1976-1990 januari.. 3 pakken.
1172
1970, 1976-1979..
1173
1980-1984..
1174
1985-1990 januari..
1175
Ledenlijsten 1981, 1986-1987 en andere stukken betreffende de ledenadministratie. 1975-1987.. 1 omslag.
1176
Financiële jaaroverzichten. 1982-1989.. 1 omslag.
1177-1178
Kasboeken. 1980-1990 januari.. 2 delen.
1177
1980-1987 januari..
1178
1987 februari-1990 januari..
1179
Hamer en afdelingsspeld. Gefotografeerd, objectnrs 000604 en 000605. z.j.. 2 stukken.

Rhenen.
1180
Notulen van vergaderingen. 1992-1997.. 1 omslag.

Rotterdam-IJsselmonde.
1181
Informatieblad over het Inlichting- en Adviesbureau van de afdeling Rotterdam. 1927.. 1 stuk.
1182
Twee nummers van 'Ons Maandbericht', nieuwsbrief van de afdeling Rotterdam. 1967, 1985.. 1 omslag.
1183
Notulen van bestuursvergaderingen en jaarverslagen. De afdeling Rotterdam-IJsselmonde is per 31 december 1999 opgeheven. 1996-1999.. 1 pak.
1184
Stukken betreffende de onderafdeling Hillegersberg, die opgericht werd in 1962. 1961-1962, 1971-1972, 1990.. 1 omslag.
1185
Menukaart van het diner ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de afdeling Rotterdam. 1962.. 1 stuk.
1186
Een klein schoteltje met logo NVVH. Gefotografeerd, objectnr 000631. z.j.. 1 omslag.

Santpoort.
1187-1190
Notulen van bestuursvergaderingen. 1957-1975.. 4 delen.
1187
1957 september-1959 januari..
1188
1959 februari-1959 december..
1189
1960-1962 oktober..
1190
1962 november-1975..
1191-1193
Agenda's en notulen van leden- en bestuursvergaderingen, ingekomen en minuten van uitgaande stukken en andere stukken betreffende de afdeling. 1976-1987 januari.. 3 pakken.
1191
1976-1981..
1192
1982-1984..
1193
1984-1987 januari..
1194-1195
Presentielijsten met informatie van vergaderingen, bijeenkomsten en activiteiten. 1963 december-1987.. 2 delen.
1194
1963 december-1970..
1195
1970-1987..
1196-1197
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1982-1987.. 2 omslagen.
1196
1983-1987 februari..
1197
1982-1987. Alfabetisch geordend..
1198
Correspondentie met het Centraal Bureau. 1983-1987.. 1 omslag.
1199
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende regio Noord-Holland. 1983-1987.. 1 omslag.
1200
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, voornamelijk betreffende cursussen en andere activiteiten. 1983-1987.. 1 omslag.
1201
'Nieuwsbrief' van het gewest Noord-Holland, jaarverslagen, circulaires en andere stukken van en betreffende het gewest. 1983-1987.. 1 pak.
1202
Ledenlijsten, lijst van afdelingsledenadministratrices en andere stukken van en betreffende de ledenadministratie. 1982-1987.. 1 pak.
1203
Stukken betreffende het tienjarig bestaan in 1967. 1966-1967.. 1 pak.
1204
'Maandbericht' 1986, nr 3, jubileumnummers vijfentwintig- en dertigjarig bestaan en nrs oktober/november en december 1987. 1986-1987.. 5 katernen.
1205
Tekst van toneelstuk 'De vrouw door de eeuwen heen', afkomstig van afdeling Heerlen. Gestencild. z.j.. 1 stuk.
1206
Jaaroverzichten en andere financiële stukken van de penningmeesteres. 1973-1975, 1980-1983, 1987-1988 februari.. 1 pak.
1207-1208
Bank-kas-giroboek. 1977-1988 januari.. 2 delen groot formaat.
1207
1977-1980 september..
1208
1980 oktober-1988 januari..
1209
Kasboek. 1976 november-1984 mei.. 1 deel.
1210
'Thee en koffie'-kasboek. 1979-1987.. 1 deel.
1211
Kasboek van excursies.1976-1987.. 1 deel .
1212
Stempel van afdeling Santpoort. z.j.. 1 stuk.
1213
Vlag van de afdeling Santpoort. z.j.. 1 stuk.

Schoonoord.
1214
Notulen van bestuursvergaderingen. 1978 november-1983 november.. 1 deel.
1215
Jaarverslag over 1982 en andere stukken van en betreffende de afdeling. 1981-1983, z.j.. 1 omslag.
1216
Ledenlijst. 1983.. 1 stuk.
1217
Bank-kasboek. 1978-1984 januari.. 1 deel.
1218
'IVHA-kontaktbrief', mededelingen- en informatieblad van het IVHA. Incompleet. 1972-1980 maart.. 1 pak.
1219
Stukken van en betreffende het IVHA. 1975-1980.. 1 omslag.
1220
Stukken betreffende het conflict tussen de NVVH en het IVHA. 1979.. 1 omslag.
1221
Rapport 'bevindingen en aanbevelingen van de commissie van advies inzake de moeilijkheden tussen de besturen van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen en van de Stichting Instituut voor Huishoudtechnisch Advies (IVHA).'1979.. 1 stuk.
1222
'Koperskompas' en andere voorlichtingsstencils betreffende diverse onderwerpen en produkten. ca 1970 en z.j.. 1 pak.
1223
Stukken betreffende de (bereikbaarheid van de eerstelijns)gezondheidszorg. 1981-1983.. 1 omslag.
1224
Artikelen en krantenknipsels betreffende winkelsluiting. 1982-1983.. 1 omslag.

Tilburg.
1225
Voorzittershamer NVVH afdeling Tilburg, met inscriptie 1918-1928 en drie verschillende speldjes, een met 'Tilburg' (in tweevoud), een met 'Eerelid Tilburg' en een met 'Erelid Tilburg' (in tweevoud). Gefotografeerd, objectnrs 000610 en 1928.. 1 stuk en 1 doosje.
1226
Verenigingskleed afdeling Tilburg, ontworpen door Joep Ratsma en geborduurd door Ada Kruidhof, Griet Ratsma, G. v Geelen, N. v Iersel, A. v. Lohstroh. Het kleed bevat een geborduurde afbeelding van 2 bloemen in groentonen en het logo van de NVVH. Gefotografeerd, objectnr 000593. 1978.. 1 stuk.

Vinkeveen.
1227-1228
Agenda's en notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen. 1972-1985 januari.. 1 pak, 1 omslag.
1227
1972-1979 januari.. 1 pak .
1228
1979 februari-1985 januari..
1229-1230
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. Alfabetisch geordend. ca 1972-1985.. 2 pakken.
1229
ca 1972-1978..
1230
1979-1985..
1231-1235
' Maandberichten'1972 augustus-1985 juni.. 5 pakken.
1231
1972 augustus-1974..
1232
1975-1977..
1233
1978-1979..
1234
1980-1982..
1235
1983-1985 juni..
1236
Groene Map, houdende informatie, taakomschrijvingen, richtlijnen, lijsten met namen betreffende de NVVH. z.j.. 1 pak.
1237
Ledenlijsten. 1975, 1982-1984.. 4 stukken.
1238
Stukken van de penningmeesteres. 1972-1982.. 1 omslag.
1239
Kasboek. 1972-1975.. 1 deel.
1240
Album ter gelegenheid van de oprichting van de afdeling op 31 augustus 1972. 1972.. 1 deel.
1241
Folders, circulaires en andere informatieve stukken betreffende de afdeling. 1972-ca 1980.. 1 omslag.

Weesp.
1242-1247
Notulen van bestuursvergaderingen. 1957-1978.. 6 delen.
1242
1957-1963 april 18..
1243
1963 mei 16-1967 maart 13..
1244
1967 april 10-1972 april 20..
1245
1972 mei 25-1978 augustus 8..
1246
Presentielijsten behorend bij de vergaderingen. 1957 februari 25-1961 november 13..
1247
Presentielijsten behorend bij de vergaderingen. 1961 december 11-1967 februari 13..
1248
Notulen van bestuursvergaderingen, alsmede correspondentie. 1991-1996.. 1 pak.

Zeist.
1249
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1925-1942.. 1 pak.
1250-1251
Kopieën van uitgaande brieven. 1929 augustus-1940 augustus.. 2 delen.
1250
1929 augustus-1935 september..
1251
1935 september-1940 augustus. Slecht leesbaar..
1252
Jaarverslagen. Handgeschreven (in schrift) en uitgetypte versie. 1942, 1945-1952.. 2 stukken.
1253
Financiële jaaroverzichten. 1942, 1945-1947, 1949-1952.. 1 omslag.
1254
Presentielijsten van ledenvergaderingen. 1946-1949, 1951-1953.. 1 omslag.
1255
Stukken betreffende de verstrekking/verkoop van rijst. 1949-1950.. 1 omslag.
1256
Besluit van Burgemeester en Wethouders tot toestemming van een loterij ten bate van Zeeland 1947, 'Maandbericht' nr. 1 mei 1948 en uitgaande brief betreffende oorkonde en medaille voor trouwe dienst 1951. 1947-1948, 1951.. 3 stukken.

Zoetermeer.
1257
Houten voorzittershamer. z.j..
1258
Zilveren speld met het NVvH-logo te dragen door de voorzitster. z.j..
1259
Zilveren ketting met ronde hanger voorzien van het NVvH-logo en inscriptie 'Zoetermeer, 1967 12-3-1992, ter ere van het 25-jarig bestaan van de afdeling. 1992..

Jacobafonds

1260
Teksten van lezingen, reglement, historisch overzicht uit 1947, jaarverslagen over 1960 en 1971, stukken betreffende herstellingsoorden en rusthuizen. 1947-1972 en z.j.. 1 omslag.
1261-1263
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, notulen van de commissie Jacobafonds, jaarverslagen, lijst van Jacobafondsadviseuses en andere stukken betreffende het Jacobafonds. 1975-1999.. 3 omslagen.
1261
1975-1981..
1262
1982-1993..
1263
1994-1999..
1264*-1286*
Dossiers betreffende aanvragen van leden voor financiële ondersteuning bij ziekte of herstel. 1957, 1966, 1968-1981.. 6 omslagen, 17 pakken.
1264*
1957. Dossier 7/57. 1 omslag.
1265*
1966. Dossier 5/66. 1 omslag.
1266*
1968..
1267*
1969..
1268*
1970. Dossiers 5/70, 63/7. 1 omslag.
1269*
1971. Dossiers 1-30..
1270*
1971. Dossiers 31-64..
1271*
1972. Dossiers 1-45..
1272*
1972. Dossiers 46-83..
1273*
1973. Dossiers 1-40..
1274*
1973. Dossiers 41-93..
1275*
1974. Dossiers 1-60..
1276*
1974. Dossiers 61-90..
1277*
1975..
1278*
1976. Dossiers 1-100..
1279*
1976. Dossiers 101-123..
1280*
1977. Dossiers 1-98..
1281*
1977. Dossiers 99-138..
1282*
1978. Dossiers 1-99..
1283*
1978. Dossiers 100-128..
1284*
1979. 1 omslag.
1285*
1980. 1 omslag.
1286*
1981. 1 omslag.
1287
Oprichtingsakte van de Stichting Jacobafonds. 1982 juni 3.. 1 stuk.
1288
Informatiemap voor de adviseuses van de Stichting Jacobafonds van de NVVH. 1997.. 1 stuk.