/
You are not logged in

Collectie Clara Meijers (1885-1964)1928-1978

Identity Area

Collection IDIIAV00000306
Unitdate1928-1978
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.12 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annemarie Kloosterman in 1994
Aanvulling verwerkt door Annette Mevis in 2016 (nrs 18-20)
Access and UseVrij. Alleen digitaal te raadplegen behalve nummer 21
Preferred CitationCollectie Clara Meijers, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biografie

Geboren op 27 augustus 1885, overleden op 13 oktober 1964; was korte tijd lerares Frans te Den Haag; van 1928-1938 directrice van het 'Bijkantoor voor Vrouwelijke Cliënten' van de Rotterdamsche Bankvereeniging (Robaver) te Amsterdam; medeoprichtster en voorzitster van de Soroptimistclub Amsterdam, lid van het bestuur van de Nationale Unie, secretaresse en in 1936 presidente van de Europese Federatie; auteur van het tweede deel van Van Moeder op Dochter (1948); penningmeesteres van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV); penningmeesteres van de Stichting De drie prinsesjes. Tehuizen voor oorlogspleegkinderen, opgericht bij acte van 24 september 1945.


Inhoud

Stukken betreffende haar biografie van Rosa Manus Een moderne vrouw van formaat. Leven en werken van Rosa Manus (Leiden: Brill 1946) 1946-1947; stukken betreffende het kantoor voor vrouwelijke cliënten van de Robaver 1928-1971; 2 boeken uit haar bibliotheek.
Brieven aan Clara Meijers betreffende het verschijnen van een biografische schets van haar hand van Rosa Manus. 1946-1947.

Minuten van uitgaande brieven aan Carrie Chapman Catt betreffende het boek over Rosa Manus. 1946-1947.

Brief van Elsie M. Zimmern aan W. Posthumus-van der Goot betreffende het boek over Rosa Manus. 6 jan. 1947.

Typoscript, houdende Engelstalige inleiding voor een biografie van Rosa Manus. Doorslag. z.j.

Typoscript, houdende toespraak bij de onthulling van de gedenksteen voor Rosa Manus op begraafplaats Zorgvlied te Amsterdam. z.j. [1949].

Typoscript, houdende lezing vrouwenstrijd en emancipatie. z.j.

Krantenknipsels, voornamelijk betreffende het boekje over Rosa Manus. 1938, 1946-1947.

Circulaires en folders betreffende de zogenaamde Vrouwenbank, het kantoor voor vrouwelijke cliënten van de Rotterdamsche Bank NV te Amsterdam. 1930-1967.

De strijd voor het vrouwenkiesrecht herdacht, met opdracht van de auteur Welmoet Wijnaendts Francken-Dyserinck 'Ter herinnering aan een trouwe vriendschap. 7 IV '54. Niet mijn schuld dat de slordige .... drukker Dordrecht de twee schutbladen achteraan liet innaaien!'. In 2016 ontvangen van Laetitia van Rijckevorsel die het tussen 1990-1995 1992 had gekregen van Tineke Vermeulen-Meijers, de dochter van Clara Meijers broer Prof. E.M. Meijers. 1954.

Catalogus van de Tentoonstelling "De Vrouw 1813-1913" met haar ex libris. In 2016 ontvangen van Laetitia van Rijckevorsel die het tussen 1990-1995 had gekregen van Tineke Vermeulen-Meijers, de dochter van Clara Meijers broer Prof. E.M. Meijers. 1913.

Ingekomen stukken betreffende het Comité ter eering van de nagedachtenis van Dr. Aletta.H.Jacobs; een brief is van Lida Gustave Heymann en gericht aan Cor Ramondt-Hirschmann. 16 juli 1930. 1930.

Fotokopieën van (kranten)artikelen en foto's betreffende de zogenaamde Vrouwenbank, het kantoor voor vrouwelijke cliënten van de Rotterdamsche Bank NV te Amsterdam. 1928-1978.

21
Fotokopieën van (kranten)artikelen en foto's betreffende de zogenaamde Vrouwenbank, het kantoor voor vrouwelijke cliënten van de Rotterdamsche Bank NV te Amsterdam. 1928-1978.. 1 omslag.