/
You are not logged in

Archief Blijf van m'n Lijf, Amsterdam 1973-1997

Identity Area

Collection IDIIAV00000019
Unitdate1973-1997
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent1.84 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annemarie Kloosterman in 2002
Access and UseVrij
.
Preferred CitationArchief Blijf van m'n Lijf, Amsterdam, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Begonnen eind 1973 als 'vrouwenproject van het JAC' vanuit kritiek op de bestaande hulpverlening; de stichting is opgericht op 23 oktober 1974; per 1 januari 2000 gefuseerd met de stichting Het Eliashuis tot de stichting Vrouwenopvang Amsterdam; doelstelling was het bieden van gelegenheid aan mishandelde en met mishandeling bedreigde vrouwen en hun kinderen, om veiligheid, rust en relevante informatie te vinden, die hen in staat zouden stellen om hun positie te bepalen en hun eigen oplossingen te realiseren voor de problemen waarvoor zij zich gesteld zagen; een tweede belangrijke doelstelling was onderzoek verrichten en vrouwenmishandeling onder de aandacht van het publiek te brengen; uitgangspunt was dat vrouwenmishandeling werd gezien als het eindresultaat van een reeks falende maatschappelijke structuren en instituties en niet als het resultaat van een individueel relatieprobleem.


Inhoud

Jaarverslagen 1974-1996; notulen van vergaderingen van de huisgroep, de huismoedersgroep, de medewerksters, de 'poengroep', de kinderwerkgroep, de persgroep en van landelijke vergaderingen; stukken betreffende het huis en de huisvesting 1980-1989; stukken betreffende de organisatie en het beleid 1975-1997; financiële stukken 1976-1989; stukken betreffende het kinderwerk 1980-1987; stukken betreffende buitenlandse vrouwen 1979-1986; stukken betreffende publiciteit en voorlichting 1976-1981, diverse acties en activiteiten 1978-1987 en onderzoek en statistieken 1974-1987; knipsels, voornamelijk betreffende seksueel geweld, de houding van de overheid met name het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) en Blijf van m'n Lijf-huizen 1977-1982.
Algemene stukken

1
Notulen van vergaderingen van ‘Blijf van m’n Lijf in oprichting’, december 1973-september 1974, met bijlagen, en oprichtingsakte van de Stichting ‘Blijf van m’n Lijf’, gevestigd te Amsterdam 23 oktober 1974. 1973-1974.. 1 omslag.
126
Plakboek met notulen vanaf de vergadering 'Vrouwenprojekt JAC' van 17 december 1973 tot juni 1974, kopie van de stichtingsakte 1974, foto's van het huis en bewoners, losse foto's en teksten van liederen bij het afscheid van Noor van Crevel 1980. 1973-1975, 1980.. 1 deel.
NB. Ontvangen in 2014 van Noor van Crevel.
2
Jaarverslagen. 1974-1996.. 1 pak.
3
Logboek. 1976-1977.. 1 omslag.
4
Correspondentie. 1975-1984.. 1 omslag.

Onderwerpen

Het huis en de huisvesting.
5
Notulen van vergaderingen en andere stukken van de huismoedergroep. 1980-1983.. 1 omslag.
6
Notulen van vergaderingen en andere stukken van de huisgroep. 1984-1987.. 1 omslag.
7
Notulen van vergaderingen van de woongroep. 1980-1986 april.. 1 omslag.
8
Stukken betreffende een tweede huis waar huisvesting geboden wordt. 1978.. 1 omslag.
9
Stukken betreffende nieuwbouwplannen en verbouwingen. 1979-1989.. 1 pak.
10
Stukken betreffende mogelijke locaties van Blijf van m’n Lijf-huizen te Amsterdam. 1983-1984.. 1 omslag.
11
Stukken betreffende een verbouwing. 1986.. 1 omslag.
12
Stukken betreffende het Landelijk Vrouwenhuisvestingsoverleg (LVHO), en de Landelijke Organisatie Belangengroepen Huisvesting (LOBH). 1979-1982.. 1 omslag.
13
Stukken betreffende de woningruilbeurs tussen cliënten van de FIOM en Blijf van m’n Lijf die niet meer in hun eigen huis of gemeente willen of kunnen blijven wonen. 1980-1982.. 1 omslag.
14
Stukken betreffende de huisvestingsactie voorbereid uit de landelijke actie van het LVHO.1981-1982.. 1 omslag.

(Re)organisatie en evaluatie.
15
Stukken betreffende de interne organisatie. 1978-1985.. 1 omslag.
16
Stukken betreffende de bescherming van de naam ‘Blijf van m’n Lijf’. 1979-1984.. 1 omslag.
17
Stukken betreffende de evaluatie van het eerste jaar. 1975.. 1 omslag.
18
Evaluaties. 1980-1989, 1991.. 1 omslag.
19
Stukken betreffende de plannen tot decentralisatie. 1985.. 1 omslag.
20
Reorganisatierapport. december 1989.. 1 stuk.

Beleid en themabijeenkomsten.
21
Notulen van de ‘praatpalenvergadering’ waarin onderzocht werd of binnen de hulpverlening behoefte bestond om mannen te helpen. 7 januari 1975.. 1 stuk.
22
Verslagen van beleidsdagen. 1980-1986.. 1 omslag.
23
‘Vrouwenmishandeling, doelen, werkwijze en financiering van de stichtingen Blijf van m’n Lijf’. 1984.. 1 stuk.
24
Beleidsplan 1996-1998 en Begeleidingsplan vluchthuis. 1997.. 2 stukken.
25
Notulen van een gesprek met de Gemeente Amsterdam betreffende het beleid. 6 april 1982.. 1 stuk.
26
Stagebeleid. 1992.. 1 stuk.
27
Stukken betreffende themabijeenkomsten. 1978, 1980-1986.. 1 pak.
28
Verslag van het studieweekend 12-14 november 1976 in vormingscentrum de Laage Vuursche. 1976.. 1 stuk.
29
Stukken betreffende trainingsweekenden. 1978, 1982-1984, 1987.. 1 omslag.

Medewerksters.
30-31
Vergaderstukken van medewerkstersvergaderingen. 1979-1988.. 2 pakken.
30
1979-1987..
31
1988..
32
Stukken betreffende functiebeschrijvingen, het inwerken van nieuwe medewerksters en een onderzoek naar het tekort aan medewerksters. 1982-1989.. 1 omslag.

Financiën.
33-38
Jaarrekeningen, begrotingen en financiële overzichten. 1976-1989.. 6 omslagen.
33
1976-1977..
34
1979- 1980..
35
1981-1982..
36
1983..
37
1984-1985..
38
1987-1988..
39-45
Notulen van vergaderingen van de ‘poengroep’. Met bijlagen. 1978-1987.. 7 omslagen.
39
1978-1980..
40
1981-1982..
41
1983..
42
1984..
43
1985..
44
1986..
45
1987..
46
Subsidieaanvragen bij het Buys van Holten Kinderfonds en bij het Nationaal Comité Internationaal Jaar van de Vrouw. 1975.. 1 omslag.
47-51
Stukken betreffende subsidie van het ministerie van WVC.1977-1986.. 5 omslagen.
47
1977-1980..
48
1983..
49
1984..
50
1985..
51
1986..
52
Stukken betreffende subsidie van de gemeente Amsterdam. 1982-1987.. 1 omslag.
53
Stukken betreffende de salarisregeling. 1979-1988.. 1 omslag.
54
Stukken betreffende deStichting Steunfonds “Blijf van m’n Lijf” Amsterdam.1977, 1984.. 1 omslag.

Kinderwerk.
55-56
Notulen van vergaderingen van de kinderwerkgroep. 1980-maart 1987.. 2 pakken.
55
1980-1983..
56
1984-maart 1987..
57
Stukken betreffende het onderzoek naar de kinderen in Blijf van m’n Lijfhuizen. 1979-mei 1980.. 1 omslag.
58
Beleidsstukken betreffende het kinderwerk. 1986-1987.. 1 omslag.
59
Inwerkmap voor kinderwerksters. 1985.. 1 omslag.
60
Stukken betreffende de kinderintake. 1979.. 1 omslag.
61
Stukken betreffende (seksuele) kindermishandeling. 1978-1984.. 1 omslag.
62
Vergaderstukken van het Stedelijk Incest Overleg. 1982-1985.. 1 omslag.
63
Vergaderstukken van het Landelijk Overleg Kinderwerk (LOK). 1983-1984.. 1 omslag.
64
Stukken betreffende kinderbescherming en omgangsrecht. 1981-1986.. 1 omslag.

Publiciteit en voorlichting.
65
Notulen van vergaderingen van de persgroep. 1980-1987.. 1 pak.
66
Stukken betreffende het beleid van de persgroep. 1982-1985.. 1 omslag.
67
Concepttekst en folder. [1976].. 2 stukken.
68
‘Nieuwsbrief I’. [1983].. 1 stuk.
69
Stukken betreffende gehouden persconferenties. 1976-1979.. 1 omslag.
70
Stukken betreffende gehouden lezingen en lessen. 1976-1979, 1982-1983, 1986.. 1 omslag.
71
Stukken betreffende voorlichting aan huisartsen. 1984-1988.. 1 omslag.
72
Notulen van de ‘Axie & Informatie’-vergaderingen (A&I), opvolger van de persgroep. 1988-1991.. 1 omslag.

Acties en activiteiten.
73
Stukken betreffende de ‘Conference on battered women’, georganiseerd door Blijf Amsterdam, 15-16 april 1978. 1978.. 1 omslag.
74
Stukken betreffende de uitreiking van de Harriët Freezer-ring van het maandblad Opzij aan Blijf Amsterdam op 30 november 1979. 1979.. 1 omslag.
75
Stukken betreffende buitenlandse vrouwen en acties tegen dreigende uitzetting. 1979-1986.. 1 omslag.
76
Stukken betreffende diverse festiviteiten in het Blijf-huis en ‘Liedboek van “Blijf van m’n lijf” Amsterdam’. 1981-1983.. 1 omslag.
125
USB-stick met een filmpje over de demonstratie tegen vrouwenmishandeling op 8 april 1982 in Roermond, georganiseerd door Blijf van m'n Lijf Nijmegen en het Vrouwentrefcentrum Roermond ter gelegenheid van het proces tegen een man die zijn vrouw had vermoord; het filmpje is gemaakt door het Historiehuis Roermond in 2018 voor een tentoonstelling over 100 jaar vrouwenemancipatie in 2018. 2018.. 1 stuk.
77
Stukken betreffende kritiek op het beleid van politie en justitie t.a.v. vrouwenmishandeling. 1984.. 1 omslag.
NB. Zie ook de publicatie Thuis geslagen mevrouw? Dan … kunnen we niets doen. ‘Blijf van m’n Lijf Amsterdam’ over politie, justitie en overheid (Amsterdam 1984).
78-79
Stukken betreffende de viering van het 10-jarig bestaan in oktober 1984, onder andere een congres en een tentoonstelling. 1983-1984.. 2 pakken.
80
Stukken betreffende het kort geding tussen Blijf en Henk Bakker, wiens vrouw enige tijd in een Blijf-huis verbleef. 1984-1985.. 1 omslag.
81
Stukken betreffende de anti-racisme groep en de opvang van buitenlandse vrouwen. 1985-1986.. 1 omslag.
82
Stukken betreffende de landelijke actiedag tegen de herziening van de vreemdelingenwet de zogenoemde pasjeswet. 1986-1987.. 1 omslag.

Onderzoek en statistieken.
83
Statistische overzichten. 1974-1986.. 1 omslag.
84
Kwantitatieve inventarisatie van gegevens betreffende vrouwen die in het Blijf-huis verbleven van januari-september 1975. september 1975.. 1 stuk.
85
Conceptverslag van het speerpuntenonderzoek, uitgevoerd onder 77 instellingen. juli 1978.. 1 stuk.
86
Vergaderstukken van de landelijke onderzoeksgroepen. 1978-1981.. 1 omslag.
87
Liesbet van Zoonen, ‘Blijf van m’n Lijf en de media 1974-1984’, resultaat van een onderzoek naar de berichtgeving over Blijf van m’n Lijf. [1987].. 1 stuk.

Landelijke contacten.
88
Stukken betreffende landelijke weekenden van Blijf-huizen. 1978-1988.. 1 omslag.
89
Notulen van landelijke vergaderingen. 1980-1987.. 1 omslag.
90
Stukken betreffende de landelijk actiedagen. 1984 en 1985.. 1 omslag.

DOCUMENTATIE

91-108
Knipsels betreffende Blijf van m’n Lijf-huizen. oktober 1977.. 18 omslagen.
91
Algemeen..
92
Amsterdam..
93
Zwolle..
94
Groningen..
95
Nijmegen..
96
Haarlem..
97
IJmond..
98
Zeeland..
99
Leeuwarden..
100
Eindhoven..
101
Limburg..
102
Alkmaar..
103
Hengelo..
104
Utrecht..
105
Rotterdam..
106
't Gooi en Delft..
107
Den Haag, Dordrecht, Arnhem, Den Helder en Roosendaal..
108
Buitenland..
109-111
Knipsels betreffende vrouwen algemeen. oktober 1977-1982.. 3 omslagen.
109
1977 oktober-1978..
110
1979..
111
1980-1982..
112-116
Knipsels betreffende aanranding, verkrachting en moord. oktober 1977-1982.. 4 omslagen en 1 pak.
112
1977 oktober-1978..
113
1979..
114
1980..
115
1981..
116
1982 . 1 pak.
117-121
Knipsels betreffende mishandeling, bedreiging en moord. oktober 1977-1982.. 5 omslagen.
117
1977 oktober-1978..
118
1979..
119
1980..
120
1981..
121
1982..
122
Knipsels betreffende landelijke acties van Blijf van m'n Lijf. 1980-1982.. 1 omslag.
123
Knipsels waarin Blijf van m'n Lijf wordt genoemd. 1980-1982.. 1 omslag.
124
Knipsels betreffende het beleid van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM).1980-1982.. 1 omslag.