/
You are not logged in

Archief Vrouwen-Actiecomité voor vervroegd AOW-pensioen 1964-1982

Identity Area

Collection IDIIAV00000209
Unitdate1964-1982
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.24 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Femke Goudriaan in 2014
Access and UseBeperkt
Geen namen gebruiken.
Preferred CitationArchief Vrouwen-Actiecomité voor vervroegd AOW-pensioen, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Het actiecomité werd in mei 1962 opgericht en vond haar huisvesting in de Michelangelostraat 91, te Amsterdam; de voorzitter van het comité was Mw. M. van Saane; de documentatie houdt op in 1982, vermoedelijk is dit dan ook het moment waarop het comité ophield te bestaan; het comité, dat uit ongeveer 10 personen bestond, zette zich in voor ongehuwde vrouwen; jarenlang streefde het comité naar een vervroegd pensioen voor deze vrouwen, velen van hen hadden jaren gewerkt en zo hun bijdrage geleverd aan de maatschappij; vrouwen ‘verslijten’ volgens het comité eerder en waren naast hun baan verantwoordelijk voor het huishouden en/of de verzorging hun kinderen of ouders; om die reden hadden zij volgens het comité eerder recht op sociale zekerheid; veel vrouwen kregen geen pensioen omdat de organisatie waarvoor zij werkzaam waren geen pensioenfonds hadden.


Inhoud

Correspondentie 1966-1977; circulaires 1966-1982; knipsels, enquêteformulieren, rekeningen en aantekeningen ca. 1970.
Stukken van algemene aard

1-8
Algemene correspondentie. 1964, 1966-1971.. 8 omslagen .
1
1964..
2
1966..
3
1967..
4
1968..
5
1969..
6
1970..
7
1971..
8
z.j..
9
Stukken betreffende en correspondentie met de regering. juli 1966-april 1977.. 1 omslag.
10
Aantekeningen van Mevr. M. van Saane, de voorzitter van het Vrouwen-actiecomité voor vervroegd AOW-pensioen. z.j.. 1 omslag.

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

Oprichting.
11
Stuk houdende algemene informatie over de oprichting, leden en het doel van het Vrouwen-actiecomité voor vervroegd AOW-pensioen. z.j.. 1 stuk.

Financiën.
12
Rekeningen betreffende stencilwerk. ca. 1970.. 1 omslag.

Activiteiten.

Publicaties en voorlichting.
13
Lijst van uitgaven van het Vrouwen-actiecomité voor vervroegd AOW-pensioen. z.j.. 1 stuk.
14
‘Belangrijke mededelingen’. oktober 1967-december 1982 (genummerd). Niet compleet. 1967-1982.. 1 omslag.
15
Circulaires betreffende de werkzaamheden van het Vrouwen-actiecomité voor vervroegd AOW-pensioen en de resultaten hiervan. oktober 1966-december 1977.. 1 omslag.
16
Circulaires betreffende de werkzaamheden van het Vrouwen-actiecomité voor vervroegd AOW-pensioen en de resultaten hiervan. z.j.. 1 omslag.
17
Krantenknipsels betreffende het Vrouwen-actiecomité, de situatie van ongehuwde vrouwen en de pensioengerechtigde leeftijd en de wijze waarop de regering er destijds handelde. Dit ten behoeve van de voorlichting. ca. 1970.. 1 omslag.

Enquête.
18
Niet-ingevulde enquêteformulieren (sjablonen). Enquête is gericht aan ongehuwde vrouwen en wint informatie in over deze vrouwen en hun verrichte arbeid. z.j.. 1 omslag.
19
Niet-ingevuld deel van zo een enquêteformulier, met een reactie op en verantwoording over het niet invullen van de enquête. z.j.. 1 stuk.
20
Turflijsten van de enquête. z.j.. 1 omslag.
21-24
Ingevulde enquêteformulieren, gericht aan ongehuwde vrouwen en informatie over deze vrouwen en hun verrichte arbeid. z.j.. 4 pakken.