/
You are not logged in

Archief Lina Meijboom-Broersma

Identity Area

Collection IDIIAV00000347
Unitdate1923-1996
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.60 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 1996
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Lina Meijboom-Broersma, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biographical Note / Biografie

Geboren op 26 april 1907 te Amsterdam; overleden op 16 april 1996 te Wageningen; roepnaam Lien; huwde op 23 december 1937 met de arts B.H. Meijboom; zij kreeg vier zonen; opgeleid voor onderwijzeres aan de Rijksnormaalschool te Haarlem; werkte enige tijd op kantoor; studeerde van 1930-1933 pedagogiek aan het Nutsseminarium te Amsterdam; was van 1928-1940 assistent-secretaresse van de Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs (BSDCV), waarvan Liesbeth Ribbius Peletier secretaresse was; was actief in het meisjeswerk en verzorgde zomercursussen, die vanaf 1933 op De Born werden gehouden; was van 1935-1940 lid van de gemeenteraad van Haarlem voor de SDAP; was in ieder geval vanaf 1947 bestuurslid van de Borncommissie en van 1967-1975 voorzitster van het Bornbestuur; was bestuurslid, secretaresse en voorzitster van Stichting tot Exploitatie/het Exploiteren van het Conferentieoord De Born (opgericht in 1959), bestuurslid van Stichting De Born (opgericht in 1968) en bestuurslid van het Thiele Wibaut Fonds; tot 1963 was zij voorzitster van de Vrouwengroep Rotterdam van de Partij van de Arbeid.


Inhoud

Dagboeken 1923, 1929-1930, 1995/1996; agenda's 1973-1996; stukken betreffende haar studie pedagogiek 1930-1933; stukken betreffende de Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs, later de Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid 1927-1983; stukken betreffende het Vrouwen Vormingscentrum De Born 1947-1993; foto's. Zie ook het archief van De Born.
Toegang

1-9
Stukken afkomstig uit en betreffende boeken. 1929-1930 en z.j.. 9 omslagen.
1
Troelstra's heengaan 12 mei 1930: kranteartikel over P.J. Troelstra 1930; concept-overlijdensbericht van S.M.D. Troelstra-Bokma de Boer [Nienke van Hichtum] 1939; brieven van S. Troelstra-Bokma de Boer aan dhr Geels van boekhandel Arbeiderspers te Hilversum 1932-1938; foto's van een uitvaart..
2
Uit Karl Mannheim, Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus: aantekeningen..
3
Uit Max Adler, Neue Menschen: uittreksel..
4
Uit Fritz Sternberg, De machten van morgen: uittreksel..
5
Uit Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft: uittreksel..
6
Uit Eduard Spranger, Lebensformen: aantekeningen..
7
Uit C.A. Mennicke, Sociale psychologie: aantekeningen..
8
Uit Ernst Toller, Massa-mensch: aantekeningen..
9
Uit Gertrud Hermes, Die geistige Gestalt des marxistischen Arbeiters; uittreksel..
10-27
Agenda's. 1973, 1979-1989, 1991-1996.. 18 delen.
10
1973..
11
1979..
12
1980..
13
1981..
14
1982..
15
1983..
16
1984..
17
1985..
18
1986..
19
1987..
20
1988..
21
1989..
22
1991..
23
1992..
24
1993..
25
1994..
26
1995..
27
1996..
28-31
Dagboeken. 1923, 1929-1930, 1995-1996.. 4 delen.
28
1923 april-mei 1..
29
1929 mei 13-oktober 29..
30
1929 november 15-1930 maart 2..
31
1995 februari 2-1996 februari 17..
32-43
Collegedictaten en uittreksels pedagogiek, didactiek, psychologie en filosofie, gemaakt tijdens haar studie MO pedagogiek. 1930-1935 en z.j.. 1 omslag, 11 delen.
44
Manuscript van haar scriptie 'Beteekenis van het lidmaatschap van de SDAP voor de vrouwen', gebaseerd op een enquête onder vrouwelijke leden van de SDAP. [1933].. 1 omslag.
45
Afleveringen van 'De ontwikkeling in natuur en maatschappij. Eenvoudige schriftelijke leergang voor arbeiders' van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling, met aantekeningen. z.j. [>1937].. 1 deel.
46
Knipsels betreffende haar lidmaatschap van de gemeenteraad van Haarlem en haar huwelijk. 1935, 1937 en 1939.. 1 omslag.
47
Fotoalbum met foto's van een jongerenbijeenkomst op Fredeshiem onder leiding van Lien Broersma en Zus Beun 16-18 juni. 1933.. 1 deel.
NB. De foto’s zijn gedigitaliseerd.
48
Tekst van haar radiorede voor de VARA op 27 april 1951 over Henriëtte Roland Holst in de rubriek Voor de vrouw (tekst nr 803) en tekst [uittreksel?] 'Henriëtte Roland Holst-v.d.Schalk. Strijdster voor het Socialisme'. 1951 en z.j.. 2 stukken.
49
Teksten, aantekeningen en/of uittreksels betreffende psychologie van de moeder, opvoeding, jeugd en gezin. z.j.. 1 omslag.
50
Stukken betreffende het overlijden van familieleden, vrienden en/of bekenden. 1956, 1990.. 1 omslag.
51
Stukken betreffende het overlijden van Liesbeth Ribbius Peletier. 1989.. 1 omslag.
52
Stukken betreffende een interview met haar in De Nieuwe Linie van 14 februari 1979. 1978-1979.. 1 omslag.
53
Correspondentie met Heili Both betreffende artikelen en scripties over de Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs (BSDVC) en De Born waarvoor Both haar geïnterviewd heeft. 1984-1985.. 1 omslag.
54
Stukken betreffende een uitzending van Hoor Haar van de VARA. Met retroacta 1931 en 1933. 1985 oktober.. 1 omslag.
55-57
Stukken betreffende de BSDVC (1908-1940), de Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid (1946-1969), het Vrouwenkontakt in de PvdA (1969-1975) en de Rooie Vrouwen (1975-1995). 1927-1983.. 3 omslagen.
55
1927-1940..
56
1945-1969..
57
1969-1974, 1979, 1983..
58
Stukken betreffende het afscheid van Liesbeth Ribbius Peletier als voorzitster van de Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid. 1959.. 1 omslag.
59
Stukken betreffende haar afscheid als voorzitster van de Vrouwengroep Rotterdam van de Partij van de Arbeid op 18 februari 1963. Met foto's. 1963.. 1 omslag.
60-64
Notulen van vergaderingen van de Borncommissie, van het Bornbestuur, van het Stichtingsbestuur, van de staf en van gecombineerde vergaderingen. Met bijlagen. 1947-1977.. 5 omslagen.
60
1947-1948, 1951, 1953-1959..
61
1960-1965..
62
1966-1969..
63
1970-1973..
64
1974-1977..
65
Stukken betreffende het Thiele Wibaut Fonds. 1971-1974 en z.j.. 1 omslag.
66
Correspondentie betreffende De Born. 1968-1973.. 1 omslag.
67
Verslagen en gedichten van deelneemsters De Born. 1936, 1941, 1953 en 1956.. 1 omslag.
68
Ingekomen verslag houdende ideeën voor het meisjeswerk op De Born na de oorlog. 1944.. 1 stuk.
69
Stukken betreffende het vijfentwintigjarig bestaan van De Born. 1958.. 1 omslag.
70
Knipsels betreffende De Born. 1959 en 1987.. 2 stukken.
71
Tekst van haar rede bij het afscheid van Liesbeth Ribbius Peletier als voorzitster van het Bornbestuur. 1967.. 1 stuk.
72
Stukken betreffende het veertigjarig bestaan van De Born. 1973.. 1 omslag.
73
Stukken betreffende haar afscheid als voorzitster van het Bornbestuur. 1975.. 1 omslag.
74
Stukken betreffende het vijftigjarig bestaan van De Born. 1982-1983.. 1 omslag.
75
Verslag van gesprekken met Liesbeth Ribbius Peletier over de geschiedenis van De Born, gehouden in 1984. Met begeleidende brief 1985. 1984-1985.. 1 omslag.
76
Stukken betreffende de opening van de nieuwe vleugel van De Born op 14 november 1991 waarbij zij een lezing hield over de geschiedenis van De Born en ter gelegenheid waarvan een interview met haar werd gepubliceerd in het Rooie Vrouwen Magazine. 1991, 1993.. 1 omslag.
77
Zangbundel "de Born". z.j.. 1 stuk.
78
Foto's en ansichtkaarten van deelneemsters en van het gebouw De Born. 1940-1942.. 1 omslag.
NB. De foto’s (behalve de dubbele exemplaren en enkele ansichtkaarten) zijn gedigitaliseerd en deze zijn ook fysiek aanwezig in het beeldarchief.