/
You are not logged in

Archief Kromsigt, Truus en Jo Weijers (1851-) 1915-1993

Identity Area

Collection IDIIAV00000691
Unitdate(1851-) 1915-1993
1915-1993
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.72 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 2012
Access and UseVrij.
Preferred CitationKromsigt, Truus en Jo Weijers, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biografie

Truus Kromsigt werd geboren op 30 maart 1915 te Oostwold / Midwolda als Geertruida Johanna Louise en overleed op 10 augustus 2004 te Amersfoort; ouders waren J.M. Kromsigt-Helderman (1874-1960) en J.Ch. Kromsigt (1872-1958), Hervormd predikant; een broer Johannes Christiaan (1916-1937); woonde vanaf 1928 in Rinsumageest; volgde de christelijke HBS te Leeuwarden 1928-1933; behaalde in 1935 de akte van bekwaamheid voor huis- en schoolonderwijs in de nuttige handwerken voor meisjes; zij studeerde medicijnen te Utrecht 1936-1945; was lid van de Utrechtse Vrouwelijke Studenten Vereniging UVSV; slaagde in 1967 voor de opleiding A sociale geneeskunde; werkte als longarts in Barneveld 1944-1945 nog voordat zij haar artsdiploma had behaald; verder werkte zij in het sanatorium Zonnegloren in Soest 1950-1953, het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam, het Diaconessenhuis in Meppel 1948-1949, het Oude Gasthuis in Delft 1950, CB Hoogeveen 1953-1957 en DCB Emmen 1957-?; lid van de Soroptimisten club Emmen; woonde en leefde vanaf 1950 samen met Jo Weijers, vanaf najaar 1990 in Amersfoort.

Jo Weijers werd geboren op 5 augustus 1900 te Den Haag als Johanna Berendina en overleed op 2 september 1992 te Amersfoort; studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag; schilderes van beroep met een voorkeur voor landschappen en bloemen; werkte ook als bezigheidstherapeute in het sanatorium Zonnegloren in Soest en Beatrixoord in Appelscha, op instigatie van Truus Kromsigt; lid van Arti et Industriae (de Vrije Groep) en het Amersfoorts Kunstenaars Genootschap (AKG); lid van de Soroptimisten club Emmen; woonde en leefde vanaf 1950 samen met Truus Kromsigt, vanaf najaar 1990 in Amersfoort.


Inhoud

Truus Kromsigt: brieven van en aan ouders 1927-1960; poëziealbum 1924-1928; dagboek 1936-1945; diploma's en getuigschriften 1933-1967; foto's van familie, studententijd, werkkringen, van haar en van haar en Jo Weijers samen 1915-1992; verslagen van vakanties 1933-1938, samen met Jo Weijers 1976-1977; genealogie van de familie Kromsigt; twee stethoscopen; archiefstukken van haar vader J.Ch. Kromsigt, (1851-) 1898-1956.
Jo Weijers: dagboekaantekeningen 1943-1992; stukken betreffende tentoonstellingen 1940-1993; foto's van haar, van familie, vakanties en werk 1929-1990; schetsen en schetsboeken ca. 1933-1958; Gerrit van der Veen penning; strooien hoed.
Archief Truus Kromsigt

1
Geboortekaartje van Geertruida Johanna Louise en van haar broer Johannes Christiaan; met drie brieven van haar moeder aan haar echtgenoot betreffende baby Truus 1915. 1915-1916.. 5 stukken .
2
Poëziealbum. 1924-1928.. 1 deel.
3
Brieven van haar ouders. 1927, 1936-1939, 1943-1949.. 1 omslag.
4
Brieven van haar oma. 1928, 1936.. 2 stukken.
5
Polis verzekeringen bij N.V. Levensverzekering Maatschappij Utrecht 1949 en stukken betreffende haar vrijwillige ouderdomsverzekering nummer 17887 ingevolge de Oudersdomswet 1919. 1928-1931, 1944, 1949-1950, 1953.. 1 omslag.
6
Lidmaatschap Nederlands Hervormde Kerk 1934, diploma's en getuigschriften van opleidingen. 1933-1935, 1937, 1939, 1941, 1950 en 1967.. 1 omslag en 2 stukken groot formaat.
NB. Lidmaatschap Nederlands Hervormde Kerk en diploma 'cours de bronchologie-oesophagologie' 1950 zijn groot formaat.
7
Verslag van haar (fiets)vakanties in de Harz augustus 1933, in Nederland 1934, door België juli-augustus 1935 en in Zwitserland juli-augustus 1938. 1933-1935, 1938.. 1 deel.
8
Dagboek september 1936-september 1945 met aan het einde gegevens over haar werkkringen 1945-1953 er in geschreven; met een foto en een betalingsbewijs van de huur van haar studentenkamer 1937, hanger met inscriptie 'U.V.S.V 1899' en een verzonden telegram 15 juli 1943. 1936-1953.. 1 deel.
9
Brieven aan haar ouders. 1936-1939, 1943-1944.. 1 omslag.
10
Stukken betreffende het overlijden van haar broer 1937, haar vader 1958 en haar moeder 1960. 1937, 1958 en 1960.. 1 omslag.
11
Brieven van haar vriendin Nel, 'the Barbers family', oom Hendrik en tante Jo en onbekend. 1938, 1943, 1945.. 1 omslag.
12
Distributie stamkaart 1939; documenten dat zij in oorlogstijd als arts mocht reizen en haar fiets gebruiken om haar werk in Barneveld te kunnen doen en mouwband met tekst 'Strassenerlaubnis' 1944-1945. 1939, 1944-1945.. 1 omslag.

Gedicht ter gelegenheid van 20 jaar werkzaam als arts met handtekeningen van A. v.d. Veen, J. Karel. A. Bakker, Géa G. de Haan, H. Horring en A. Springen. 19 oktober 1965.

13
Gedicht ter gelegenheid van 20 jaar werkzaam als arts met handtekeningen van A. v.d. Veen, J. Karel. A. Bakker, Géa G. de Haan, H. Horring en A. Springen. 19 oktober 1965.. 1 stuk.

Verslagen van haar reizen met Jo Weijers naar Frankrijk en Luxemburg in 1976 en naar Frankrijk en Otterlo in 1977. 1976-1977.

14
Verslagen van haar reizen met Jo Weijers naar Frankrijk en Luxemburg in 1976 en naar Frankrijk en Otterlo in 1977. 1976-1977.. 1 omslag.

Fotoalbum voornamelijk foto's van haar en familie. 1915-1939.

15
Fotoalbum voornamelijk foto's van haar en familie. 1915-1939.. 1 deel.

Fotoalbum vanaf HBS tijd. 1928-1940.

16
Fotoalbum vanaf HBS tijd. 1928-1940.. 1 deel.

Fotoalbum vanaf haar studententijd Utrecht, werk in Barneveld, Lansmeer, Soest, Amsterdam en in Zonnegloren. 1936-1948.

17
Fotoalbum vanaf haar studententijd Utrecht, werk in Barneveld, Lansmeer, Soest, Amsterdam en in Zonnegloren. 1936-1948.. 1 deel.

Fotoalbum met foto's van familie en van haar, op latere leeftijd in dit album ingeplakt en van bijschriften voorzien. ca. 1880-1961.

18
Fotoalbum met foto's van familie en van haar, op latere leeftijd in dit album ingeplakt en van bijschriften voorzien. ca. 1880-1961.. 1 deel.

Fotoalbum huis en tuin Emmen en van uitstapjes. 1990-1992.

19
Fotoalbum huis en tuin Emmen en van uitstapjes. 1990-1992.. 1 omslag.

Losse foto's. z.j.

20
Losse foto's. z.j.. 1 map.

Losse foto's van Truus en Jo samen. 1970-1972, 1977-1978, 1980, 1985.

21
Losse foto's van Truus en Jo samen. 1970-1972, 1977-1978, 1980, 1985.. 1 map.

Mapje met foto's van Jo, door Truus samengesteld na het overlijden van Jo in 1992. 1962, 1969, 1985, 1989 en z.j.

22
Mapje met foto's van Jo, door Truus samengesteld na het overlijden van Jo in 1992. 1962, 1969, 1985, 1989 en z.j.. 1 deel.

Tas met 2 stethoscopen. z.j.

23
Tas met 2 stethoscopen. z.j.. 1 stuk.

Stukken betreffende het geslacht Kromsigt, door haar verzameld en uitgezocht en deels geërfd van haar vader. ca. 1912-1979.

24
Stukken betreffende het geslacht Kromsigt, door haar verzameld en uitgezocht en deels geërfd van haar vader. ca. 1912-1979.. 1 omslag.

Archiefstukken van haar vader. 1851-1956

25-27
Archiefstukken van haar vader. 1851-1956. 3 omslagen.
25
Jeugdherinneringen van haar vader, opgeschreven tussen 1944 en 1948 en in 1956 met ingeplakte en losse foto's en ansichtkaarten, verlovings- en huwelijksaankondiging van Jacoba Margaretha Helderman en Johannes Christiaan Kromsigt 1898 en doctoraal bul theologie 1904; met uittreksel uit de jeugdherinneringen door Truus gemaakt z.j. 1898, 1944-1948, 1956 en z.j.. 1 omslag.
26
Familiegeschiedenis 1851-1912 en gedichten. z.j.. 1 deel.
27
Schrift met (bijbel)teksten.1916.. 1 deel.

Archief Jo Weijers

28
Schrift en losse vellen 'Memoranda. 1943-1945. Oorlogsjaren enz. ': dagboekaantekeningen per jaar. 1943-1956.. 1 map.
29
'Gastenboek' 1946-1978 en 1991-1992: teksten en namen van mensen die kwamen logeren 1946-1947 en vanaf 1948 aantekeningen van Jo van wie kwam logeren en van wat zij gedaan heeft. Bij 10 januari 1950 staat 'Dr G.J.L. Kromsigt kamers gezocht' en bij 11 januari 1950 '1/2 3 Truus in huis gekomen'. 1946-1992.. 2 delen.
30
Stukken betreffende tentoonstellingen en kunstmarkten en betreffende haar lidmaatschap van de Nederlandse Kunstenaarsvereniging Arti et Industriae en het Amersfoorts Kunstenaars Genootschap (AKG); met stukken betreffende de schenking van schilderijen van B.W. Weijers en W.B. Tholen door Truus Kromsigt aan het Stedelijk Museum Kampen en een tentoonstelling van schilderijen en tekeningen van de familie Weijers aldaar 17 maart-3 april 1993. Chronologisch geordend. 1940-1941, 1947, 1949-1950, 1952-1954, 1956-1973, 1975-1977, 1979-1980, 1992-1993.. 1 omslag.
31
Fotoalbum met foto's van clubhuis 'Te Werve' in Rijswijk en de afdeling Voorzieningsfonds B.P.M.: vriendinnen, collega's, kinderfeest en uitstapjes.ca. 1929-1936.. 1 deel.
32
Fotoalbum met foto's van familie en vakanties, één foto van haar klas de Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag 1937? ca. 1929-1937.. 1 omslag.
33
Foto's van haar aan het schilderen en foto's van haar schilderijen. ca. 1960-1990.. 1 map.
34-39
Schetsen, los en schetsboeken. ca. 1933-1958.. 5 delen en 1 omslag.
40
Gerrit van der Veen penning met inscriptie 'door hecht verzet de kunst gered van nazismet' en speldje met de tekst 'geen volk is waarlijk vrij dat niet zich zelf bevrijdt'. >1945.. 2 stukken.
41
Strooien hoed met sjaaltje, gedragen door Jo Weijers. z.j.. 1 stuk.