/
You are not logged in

Archief Stichting Vrouwenruimte Aalsmeer 1977-1985, 1990

Identity Area

Collection IDIIAV00000159
Unitdate1977-1985, 1990
1977-1985
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.36 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annette Mevis in 1986
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief Stichting Vrouwenruimte Aalsmeer , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Tijdens een openbare vergadering, gehouden op 7 december 1977 en uitgeschreven door de Federatieve Vrouwenraad Aalsmeer, werd een werkgroep gevormd met als taak na te gaan, welke mogelijkheden er waren om een 'vrouwenruimte' in Aalsmeer te realiseren; deze ruimte, bestemd voor activiteiten op het gebied van maatschappelijke vorming met een emancipatorisch karakter, werd geopend op 20 oktober 1978; in 1985 opgeheven; activiteiten voortgezet door Nel de Haas.


Inhoud

Notulen en agenda's van de werkgroep 1978-1981; correspondentie 1977-1985; logboeken 1977-1983; stukken betreffende activiteiten 1981-1985 en subsidies 1978-1984; persoonlijke stukken van Nel de Haas 1990 en z.j.
Notulen, agenda's en verslagen van vergaderingen van de werkgroep Vrouwenruimte en interne post. 1978-1981.

1
Notulen, agenda's en verslagen van vergaderingen van de werkgroep Vrouwenruimte en interne post. 1978-1981.. 1 omslag.

Ingekomen post. 1977-1984.

2
Ingekomen post. 1977-1984.. 1 omslag.

Kopieën en concepten van uitgegane post. 1978-1985.

3
Kopieën en concepten van uitgegane post. 1978-1985.. 6 omslagen.

Stukken betreffende de oprichting, opening en éénjarig bestaan van de Vrouwenruimte Aalsmeer. 1978-1980.

4
Stukken betreffende de oprichting, opening en éénjarig bestaan van de Vrouwenruimte Aalsmeer. 1978-1980.. 1 omslag.

Stukken betreffende subsidie-aangelegenheden. 1978-1984.

5
Stukken betreffende subsidie-aangelegenheden. 1978-1984.. 2 pakken.

Stukken betreffende sociaal-culturele activiteiten en plannen van de gemeente Aalsmeer. 1979-1985.

6
Stukken betreffende sociaal-culturele activiteiten en plannen van de gemeente Aalsmeer. 1979-1985.. 1 pak.

Stukken betreffende thema-avonden. 1981-1985.

7
Stukken betreffende thema-avonden. 1981-1985.. 1 omslag.

Stukken betreffende publiciteit en berichten uit de plaatselijke bladen. 1979-1984.

8
Stukken betreffende publiciteit en berichten uit de plaatselijke bladen. 1979-1984.. 1 omslag.

Adressenlijst van leden van de Werkgroep en van diverse instanties en organisaties. z.j.

9
Adressenlijst van leden van de Werkgroep en van diverse instanties en organisaties. z.j.. 1 omslag.

Stukken betreffende een gehouden enquête. 1979.

10
Stukken betreffende een gehouden enquête. 1979.. 1 omslag.

Stukken betreffende de werkgroep 'Adressenwijzer'. 1979.

11
Stukken betreffende de werkgroep 'Adressenwijzer'. 1979.. 1 omslag.

Stukken betreffende het conflict met de Christelijke Plattelandsvrouwenbond.1980.

12
Stukken betreffende het conflict met de Christelijke Plattelandsvrouwenbond.1980.. 1 omslag.

De emancipatienota Aalsmeer en stukken betreffende de emancipatiecommissie en -raad. 1980-1981.

13
De emancipatienota Aalsmeer en stukken betreffende de emancipatiecommissie en -raad. 1980-1981.. 2 omslagen.

Stukken betreffende de alpha-hulpverlening. 1981-1982.

14
Stukken betreffende de alpha-hulpverlening. 1981-1982.. 1 omslag.

Notulen van de raadsvergadering van 20 januari en 7 maart 1983 van de gemeente Aalsmeer met aangestreepte passages. 1983.

15
Notulen van de raadsvergadering van 20 januari en 7 maart 1983 van de gemeente Aalsmeer met aangestreepte passages. 1983.. 1 omslag.

Stukken betreffende het regionaal steunpunt Vrouw-en-werk Amstelland. z.j.

16
Stukken betreffende het regionaal steunpunt Vrouw-en-werk Amstelland. z.j.. 1 omslag.

Stukken betreffende de Federatieve Vrouwenraad Aalsmeer. 1977-1982.

17
Stukken betreffende de Federatieve Vrouwenraad Aalsmeer. 1977-1982.. 1 omslag.

Presentielijsten. z.j.

18
Presentielijsten. z.j.. 1 omslag.

Persoonlijke stukken van Nel de Haas. z.j.

19
Persoonlijke stukken van Nel de Haas. z.j.. 1 omslag.

Stukken betreffende de werkgroep "Adressenwijzer". 1979.