/
You are not logged in

Archief Stichting In Aëre Salus 1911-1990

Identity Area

Collection IDIIAV00000741
Unitdate1911-1990
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.12 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 2016
Access and UseBeperkt
Voor inzage toestemming archivaris nodig.
Preferred CitationArchief Stichting In Aëre Salus, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Opgericht als stichting In Aëre Salus op 22 februari 1911 door Henri Gouda en zijn vrouw Johanna Hermina de Vries met als doel 'ongehuwde dames, weduwen, gescheiden of verlaten vrouwen uit den deftigen stand, van den Protestantschen godsdienst, die een werkkring in de maatschappij vervullen en die behoefte hebben aan het verblijf in een gezonde plaats, tijdelijk in de gelegenheid te stellen buiten door te brengen.'; in 1917 werd het bestuur opgedragen aan de afdeling Amsterdam van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging 'Tesselschade'; mevrouw Gouda-de Vries overleed in 1922; in 1959 wijzigt de naam van de stichting in Stichting In Aëre Salus; in de statuten van 19 augustus 1977 wordt als doel genoemd 'het verlenen van bijstand op financieel of ander terrein aan vrouwen of organisaties van vrouwen met een protestant christelijke achtergrond, die naar het oordeel van het bestuur daarvoor in aanmerking komen, alsmede hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt.'


Geschiedenis archiefbeheer

De stukken zijn meegekomen met het archief van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging 'Tesselschade-Arbeid Adelt' in 1971. In 2016 zijn de stukken afgescheiden omdat het een zelfstandige archiefvormer is.


Inhoud

Statuten en reglementen 1911-1977; notulen 1922-1966; financiële stukken 1922-1990.
Afschrift van de akte houdende statuten 22 februari 1911 en stukken betreffende wijzigingen 1917-1977. 1911-1977.

1
Afschrift van de akte houdende statuten 22 februari 1911 en stukken betreffende wijzigingen 1917-1977. 1911-1977.. 1 omslag.

Stukken betreffende de overdracht aan de afdeling Amsterdam van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging 'Tesselschade'. 1922-1976

2
Stukken betreffende de overdracht aan de afdeling Amsterdam van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging 'Tesselschade'. 1922-1976. 1 omslag.

Huishoudelijke reglementen. 1922-1954.

3
Huishoudelijke reglementen. 1922-1954.. 1 omslag.

Stukken betreffende de geschiedenis. ca. 1968.

4
Stukken betreffende de geschiedenis. ca. 1968.. 1 omslag.

Notulenboeken. 1922-1966.

5-6
Notulenboeken. 1922-1966.. 2 delen.
5
1922-1933..
6
1933-1966..

Stukken betreffende de nalatenschap van Johanna Hermina Gouda-de Vries, overleden op 28 oktober 1922. 1922-1923.

7
Stukken betreffende de nalatenschap van Johanna Hermina Gouda-de Vries, overleden op 28 oktober 1922. 1922-1923.. 1 omslag.

Balansen en winst- en verliesrekeningen. Met hiaten. 1939-1988.

8
Balansen en winst- en verliesrekeningen. Met hiaten. 1939-1988.. 1 omslag.

Financiële correspondentie. 1964, 1972, 1990.

9
Financiële correspondentie. 1964, 1972, 1990.. 1 omslag.

Grootboek. 1960-1985.

10
Grootboek. 1960-1985.. 1 deel.

Circulaire van de stichting en circulaires van logeeradressen voor aanvragen. z.j.

11
Circulaire van de stichting en circulaires van logeeradressen voor aanvragen. z.j.. 1 omslag.