/
You are not logged in

Archief Landelijk Steunpunt Emancipatie HBO (LSE) 1990-2001

Identity Area

Collection IDIIAV00000457
Unitdate1990-2001
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.36 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annette Mevis in 2002
Aanvulling verwerkt door Annette Mevis in 2018 (nrs 21-
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief Landelijk Steunpunt Emancipatie HBO (LSE) , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Opgericht in 1993 op initiatief van een aantal medewerkers van verschillende hogescholen; opgeheven per 1 januari 2002; was gevestigd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; ondersteunde en adviseerde het HBO op het terrein van emancipatie in het onderwijsbeleid en personeelsbeleid.


Inhoud

Notulen van de stuurgroep 1994-2001; jaarverslagen 1993-1999; stukken betreffende de oprichting 1992-1993; stukken betreffende projecten en studiedagen 1993-2001.
Stukken betreffende de oprichting en de eerste bijeenkomst van de stuurgroep. 1990-1993.

1
Stukken betreffende de oprichting en de eerste bijeenkomst van de stuurgroep. 1990-1993.. 1 omslag.

Notulen van stuurgroepvergaderingen. Met bijlagen. 1994-2001.

2
Notulen van stuurgroepvergaderingen. Met bijlagen. 1994-2001.. 1 omslag.

Jaarverslagen. 1993-1999.

3
Jaarverslagen. 1993-1999.. 5 stukken.

Correspondentie met het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreffende beleid en subsidies. 1992-2001.

4
Correspondentie met het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreffende beleid en subsidies. 1992-2001.. 1 omslag.

Stukken betreffende het Netwerk Hoger Pedagogisch Onderwijs (HPO). 1997-2001.

5
Stukken betreffende het Netwerk Hoger Pedagogisch Onderwijs (HPO). 1997-2001.. 1 omslag.

Stukken betreffende het Netwerk Emancipatie. 1993-1997.

6
Stukken betreffende het Netwerk Emancipatie. 1993-1997.. 1 omslag.

Werkplan voor 1998/1999, 1999 en 2000 en meerjarenbeleidsplan 2000. 1999-2001.

7
Werkplan voor 1998/1999, 1999 en 2000 en meerjarenbeleidsplan 2000. 1999-2001.. 4 stukken.

Stukken betreffende het HPO project ‘Emancipatie in lerarenopleidingen’. 1998.

8
Stukken betreffende het HPO project ‘Emancipatie in lerarenopleidingen’. 1998.. 1 omslag.

Stukken betreffende de Sagittaprijs, een prijs voor het meest inspirerende document met voornemens in het kader van de wet op de Evenredige Vertegenwoordiging van vrouwen in het onderwijsmanagement. 1998.

9
Stukken betreffende de Sagittaprijs, een prijs voor het meest inspirerende document met voornemens in het kader van de wet op de Evenredige Vertegenwoordiging van vrouwen in het onderwijsmanagement. 1998.. 1 omslag.

Stukken betreffende Collexie, het COLLege van EXperts Inzake EmancipatIE in het hbo. 1997-1999.

10
Stukken betreffende Collexie, het COLLege van EXperts Inzake EmancipatIE in het hbo. 1997-1999.. 1 omslag.

Stukken betreffende het project ‘Productontwikkeling voor hoger gezondheidszorg onderwijs’. 1999.

11
Stukken betreffende het project ‘Productontwikkeling voor hoger gezondheidszorg onderwijs’. 1999.. 1 omslag.

Aankondiging en verslag van de studiedag ‘Gender en professionalisering’ van 22 mei 1997. 1997.

12
Aankondiging en verslag van de studiedag ‘Gender en professionalisering’ van 22 mei 1997. 1997.. 2 stukken.

Verslag van het project ‘vrouwenstudies in het HBO’ en tekst van een lezing. 1997.

13
Verslag van het project ‘vrouwenstudies in het HBO’ en tekst van een lezing. 1997.. 2 stukken.

Verslag van de studiedag ‘Kwaliteitszorg en emancipatie’ van 19 mei 1994. 1994.

14
Verslag van de studiedag ‘Kwaliteitszorg en emancipatie’ van 19 mei 1994. 1994.. 1 stuk.

Verslag van het project ‘Het ontwikkelen van uitvoeringstrajecten in lerarenopleidingen’. 1999.

15
Verslag van het project ‘Het ontwikkelen van uitvoeringstrajecten in lerarenopleidingen’. 1999.. 1 stuk.

Stukken betreffende de werkconferentie ‘Genderstudies en gezondheidszorg’ van 3 december 1998. 1998.

16
Stukken betreffende de werkconferentie ‘Genderstudies en gezondheidszorg’ van 3 december 1998. 1998.. 1 omslag.

Stukken betreffende de Stichting Vrouwen en Hoger Technisch Onderwijs (VHTO). 1995.

17
Stukken betreffende de Stichting Vrouwen en Hoger Technisch Onderwijs (VHTO). 1995.. 1 omslag.

Projectaanvraag ‘”In en Uit”. Een samenhangend onderzoek naar de factoren die van invloed zijn bij de in- en uitstroom van vrouwelijke managers in het hoger beroepsonderwijs’. 1999.

18
Projectaanvraag ‘”In en Uit”. Een samenhangend onderzoek naar de factoren die van invloed zijn bij de in- en uitstroom van vrouwelijke managers in het hoger beroepsonderwijs’. 1999.. 1 stuk.

Stukken betreffende de conferentie ‘Een nieuwe koers. Naar een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in het hbo-management’ van 30 oktober 1997. Met foto’s. 1997.

19
Stukken betreffende de conferentie ‘Een nieuwe koers. Naar een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in het hbo-management’ van 30 oktober 1997. Met foto’s. 1997.. 1 omslag.

Stukken betreffende de debattenreeks over het thema “Herwaardering van zorg’. 2001.

20
Stukken betreffende de debattenreeks over het thema “Herwaardering van zorg’. 2001.. 1 omslag.

Werkplannen, Netwerk seksuele intimidatie, Netwerk Emancipatie HBO, Stuurgroep LSE, Landelijk overleg HPO en diverse artikelen, publicaties en lesmateriaal. 1994-1998.

21
Werkplannen, Netwerk seksuele intimidatie, Netwerk Emancipatie HBO, Stuurgroep LSE, Landelijk overleg HPO en diverse artikelen, publicaties en lesmateriaal. 1994-1998.. 1 doos.
NB. Ontvangen 28 februari 2018 van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.