/
You are not logged in

Archief WOUW Nederland 1981-2002

Identity Area

Collection IDIIAV00000456
Unitdate1981-2002
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.60 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 2002
Aanvulling verwerkt door Désirée Vreke in 2005
0.12 m. is nog niet geïnventariseerd
Access and UseVrij
.
Preferred CitationArchief WOUW Nederland, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

De oprichtingsbespreking vond plaats op de vrouwenstakingsdag 30 maart 1981 ten huize van Anneke Becking te Rotterdam; oprichting van de Stichting WOUW Nederland was op 12 juni 1983 te Rotterdam; doel was een groep te vormen van leeftijdgenoten in de leeftijd van 45 tot 75 jaar, die actief wilden zijn in het signaleren van ongewenste situaties in de samenleving voor oudere vrouwen en het bestrijden daarvan; heette aanvankelijk WOW, Wijze Oude Wijven, later WOUW; organiseerde de WOUW-dagen in 1984 en 1985; in maart 1985 verscheen het eerste WOUW-Netwerk-Nieuws; op 2 juni 1987 werd een vereniging opgericht onder de naam WOUW-Vlechtwerk, een vereniging van maatschappij-kritische Wijze OUdere vrouWen, waarbij de naam 'vlechtwerk' het dooreenvlechten van alle capaciteiten symboliseerde die WOUW-vrouwen met verschillende godsdienstige, politieke en sociale achtergronden met elkaar bezaten; sindsdien leidde de Stichting WOUW een slapend bestaan; ; WOUW-Vlechtwerk stimuleerde de leden actief te worden in de politiek, de ouderenbonden, besturen en adviesraden teneinde de maatschappelijke positie en de beeldvorming van oudere vrouwen te verbeteren; was ook de overkoepelende organisatie voor de WOUW-afdelingen in Amsterdam, Rotterdam, Hengelo, Nijmegen, Arnhem en Leiden en voor de contactpersonen in de provincies, waar vaak geen afdeling was; organiseerde informatie- en themadagen; zette WOUW-Netwerk-Nieuws voort onder de naam WOUW-Nieuws; ontving de Joke Smit prijs, de overheidsprijs voor emancipatie in 1990; bestuurscrisis van 1 januari 1998 tot de installatie van het nieuwe bestuur op 19 februari 1998; de Stichting en de landelijke vereniging WOUW werden op 1 januari 2002 opgeheven; de vereniging ging in 2002 op in de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap.


Inhoud

Stichting WOUW: notulen van vergaderingen 1981-1988, 1991-1996; ingekomen stukken 1981-1985, 1989-1997; verslagen van landelijke dagen 1984-1985; stukken van de Landelijke Overleggroep Vrouwen en Borstonderzoek (LOVB) 1988-1993; financiële stukken 1988-1996. Vereniging WOUW vlechtwerk: notulen van bestuursvergaderingen 1988-2000; notulen van de algemene ledenvergaderingen. 1987-2000; jaarverslagen 1987-1999; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1987-2000; stukken betreffende de samenwerking, organisatie (van de themadagen), werving, en training van de contactvrouwen in de provincies. 1988-1999; stukken betreffende de WOUW werkgroep buitenland 1996, 1998-1999; stukken betreffende de werkgroep WOUW-Beeldvorming 1998- 1999; financiële stukken 1993-2000; stukken betreffende WOUW-nieuws 1989, 1996-1998; publicaties 1985-1986, 1989, 1996; documentatie 1990, 1999.
STICHTING WOUW 1981-1997

Stukken van algemene aard.
1
Notulen van vergaderingen. Met bijlagen. 1981-1988.. 1 omslag.
2
Notulen van bestuursvergaderingen. december 1991-juli 1996.. 1 omslag.
3
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1981-1985, 1989-1997.. 1 pak.

Stukken betreffende onderwerpen.
4
Oprichtingsakte van de stichting. 1983.. 1 stuk.
5
Financiële stukken. 1988-1996.. 1 omslag.
6
Correspondentie met de Gemeente Rotterdam betreffende subsidies. 1984-1989.. 1 omslag.
7
Stukken betreffende landelijke WOUW-dagen. 1984-1985.. 1 omslag.
8
Stukken van de Landelijke Overleggroep Vrouwen en Borstonderzoek (LOVB), waaraan de WOUW deelnam. 1988-1990, 1993.. 1 pak.
9
Stukken met informatie over de WOUW. 1981-1984.. 1 omslag.

VERENIGING WOUW-VLECHTWERK 1987-2000

Stukken van algemene aard.
10-11
Notulen van bestuursvergaderingen. Met bijlagen. 1988-2000.. 2 pakken.
NB. September-december 1996, 1997, maart-december 2000 ontbreken. Met foto’s van de studie-tweedaagse in Berg en Dal op 15-16 november 1995 en foto’s van een samenkomst van het bestuur augustus (?) 1996.
10
1988-1993..
11
1994-2000..
12
Notulen van de algemene ledenvergaderingen. Met bijlagen. 1987-2000.. 1 omslag.
NB. 1997 ontbreekt. Met foto’s van de jaarvergadering gehouden op 27 maart 1996.
13
Jaarverslagen. 1987-1999.. 1 omslag.
14
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken zowel alfabetisch als chronologisch geordend. 1989-1990, 1995-1997, 2000.. 1 omslag.
NB. De stukken alfabetisch geordend onder de letters I t/m R 1995-1996 ontbreken.

Stukken betreffende onderwerpen.

Oprichting.
15
Stukken betreffende de statuten, huishoudelijk reglement met wijzigingen en uittreksels van de Kamer van Koophandel. 1987, 1990-1993,1995-1996.. 1 omslag.

Bestuur.
16
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan het bestuur van de stichting WOUW. 1995-1996.. 1 omslag.
17
Stukken betreffende de crisis binnen het bestuur en de daaropvolgende bestuursoverdracht op 19 februari 1998. 1998.. 1 omslag.

Afdelingen en werkgroepen.
18
Stukken betreffende de samenwerking, organisatie (van de themadagen), werving, en training van de contactvrouwen in de provincies. 1988-1999.. 1 omslag.
NB. Bevat ook verslagen van WOUW-dagen gehouden op De Born, 1990-1992.
19
Stukken betreffende de WOUW werkgroep buitenland. 1996, 1998-1999.. 1 omslag.
20
Stukken betreffende de werkgroep WOUW-Beeldvorming. november 1998- juli 1999.. 1 omslag.

Financiën.
21
Stukken betreffende subsidies. 1995-2000.. 1 omslag.
22
Begrotingen voor. 1993, 1995-1996, 1998-1999.. 1 omslag.

Publiciteit en voorlichting.
23
Stukken betreffende WOUW-nieuws. 1989, 1996-1998.. 1 omslag.

Publicaties.
24
Nieuwsbrief WOUW nr. 1, maart 1985 en concept van nr. 2, januari 1986. 1985-1986.. 2 stukken.
NB. Nr. 4 (februari 1987)-58 (september 2002) zijn aanwezig in de bibliotheek van het IIAV.
25
Kopie van artikel van Anke Westerveld, ‘Wij moeten aangemoedigd worden, niet bemoederd’, in: Viavia, tweemaandelijks blad voor feministische hulpverlening nr.3. juni 1989.. 1 stuk.
26
Anke Westerveld, WOUW 15 jaar – de opmars van 50+ vrouwen. Een terugblik in vogelvlucht, (St. Wouw Nederland en Vereniging Wouw Vlechtwerk, 1996). 1996.. 1 stuk.
27
Anke Westerveld, [The] history of WOUW, [1981-1996], St. Wouw Nederland en Vereniging Wouw Vlechtwerk. 1996.. 1 stuk.
29
Prospectus met informatie over de discussiefilm ‘Wijs op weg, oudere vrouwen – nieuwe paden’, gemaakt in opdracht van de WOUW. [1990].. 1 stuk.

Documentatie.
28
Conceptartikel van Anke Manschot, ‘Wij moeten nog lastiger worden’ : WOUW de vereniging van eigenwijze 50-plusvrouwen. [1999].. 1 stuk.