/
You are not logged in

Archief Stichting Lawine 1983-2010

Identity Area

Collection IDIIAV00000534
Unitdate1983-2010
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent7.80 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Mirjam Schaap in 2011
Aanvulling verwerkt door Annette Mevis in 2012 (nrs 292-322)
Access and UseBeperkt
Nummers 83-88, 97-98, zijn gesloten tot 2031 en daarna is toestemming nodig
Nummers met een * zijn tot 2031 in te zien na toestemming, maar er mag niet uit worden gekopieerd
Nooit namen gebruiken.
Preferred CitationArchief Stichting Lawine , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Opgericht in 1984 als werkgroep Lawine door vier Nederlandse vrouwen met buitenlandse partners; werd een stichting in 1989?; de stichting is opgeheven per 1 januari 2011; de naam LAWINE staat voor Landelijke Werkgroep Nederlandse Immigrantenvrouwen; het was een landelijke organisatie die de belangen behartigde van Nederlandse vrouwen met niet-Nederlandse partner; tot juli 1986 was het werk van Lawine afhankelijk van een klein aantal vrijwilligsters, daarna had Lawine dankzij een subsidie van het ministerie van WVC de beschikking over drie betaalde medewerksters en een kantoor-ontmoetingsruimte; de subsidie was bedoeld voor een project van 2,5 jaar met als doel het opzetten van een landelijk informatiecentrum, van regionale contactgroepen en het opzetten van een belangenbehartigingsorganisatie van partners in bi/culturele relaties; het project richtte zich op de thema's rechtspositie, hulpverlening, gezondheidszorg, kinderopvoeding, islam, toekomstperspectieven en man/vrouwverhoudingen; Lawine verstrekte informatie via telefoon, inloop en folders/brochures, regionale groepen contacten en georganiseerde landelijke studiedagen; onderhield schriftelijk contact met mensen over hun ervaringen en vragen; ook gaf de Stichting Lawine signalen af richting politiek, vreemdelingendiensten en andere instanties ten aanzien van knelpunten in de wetgeving en hulpverlening en om bij te dragen aan de ontwikkeling van een multiculturele samenleving; in 1989 eindigde de subsidie en sindsdien kwamen de belangrijkste inkomsten uit eigen bijdragen voor hulpverlening en donaties; de stichting was aangesloten bij de in 1990 opgerichte European Conference of Bi/bicultura/binational relationships (ECB) waarvan het doel is de sociale en juridische situatie van bi-culturelen in Europa, met name van vrouwen, te verbeteren.


Inhoud

Notulen van vergaderingen 1986-2002; correspondentie 1985-2005; jaarverslagen over 1991 en 2004; stukken betreffende de organisatie en beleid, bestuur, vrijwilligsters, financiën en huisvesting 1985-2006; stukken betreffende contacten met verwante organisaties 1983-2004; stukken betreffende publiciteit, informatieverstrekking en voorlichting 1985-2005; stukken betreffende hulpverlening en belangenbehartiging 1985-2001; stukken betreffende activiteiten voor vrouwen met een bi-culturele relatie 1985-2003; stukken betreffende gehouden acties en campagnes 1985-2002; stukken betreffende onderzoek en advisering 1986-2003; verzamelde publicaties, knipsels en berichten van internetforums en chatsites 1983-2010; geluidsbanden met opnames van gesprekken; foto's en fotoalbum 1984-1996, 2001 en 2003.
Vergaderstukken

1
Notulen van het denktankoverleg. 1986.. 1 stuk.
2
Notulen werkoverleg. 1986-1989.. 1 omslag.
3
Notulen landelijke werkgroep. 1986-1989.. 1 omslag.
4
Notulen bestuursvergaderingen. 1986-1989.. 1 omslag.
5
Notulen klankbordgroep. 1987-1988.. 1 omslag.
6
Notulen van de bestuursvergadering. 14/04/2002.. 1 stuk.

Correspondentie

7
Plakboek van ingekomen ansichtkaarten. 1985-2004.. 1 band.
8
Lijsten van ingekomen en uitgegane post. 1986-1996.. 1 omslag.
9*-18*,292*
Correspondentie, bevat tevens gespreksnotities van het (telefonisch) spreekuur ten behoeve van de schriftelijke beantwoording van vragen. Vanaf 2001 alfabetisch geordend. 1986-2005.. 8 pakken en 3 omslagen.
NB. Het betreft met name brieven van en aan vrouwen die om hulp en/of informatie vragen. De in- en uitgaande correspondentie met vrouwen is genummerd, de overige correspondentie is op datum tussengevoegd.
9*
1986-1992.. 1 omslag.
10*
1993-1994..
11*
1995-1998..
12*
1999..
13*
01/2000-08/2000..
14*
09/2000-12/2000..
15*
A-L. 2001..
16*
M-Z. 2001..
17*
2002..
18*
2003-2004.. 1 omslag.
292*
2004-2005.. 1 omslag.

Jaarverslagen

19
Jaarverslag over het jaar 1991 getiteld 'Bi-culturele relaties zijn een logisch gevolg van een multi-culturele realiteit'. 1992.. 1 omslag.
20
Jaarverslag. 2004.. 1 stuk.

Organisatie en beleid

21
Stukken betreffende de oprichting van regionale groepen. 1985.. 1 omslag.
22
Notities, aantekeningen en verslagen inzake de noodzaak, doelstelling en werkwijze van Lawine, onder andere ten behoeve van subsidie-aanvragen. 1985-2003.. 1 omslag.
23
Beleidsnotities en verslagen inzake de bestuurlijke organisatie van Lawine. 1985-2006.. 1 omslag.
24
Stukken betreffende het functioneren van Humanitas Centraal Bureau als subsidiekanaal en formele werkgever voor Lawine. 1986-1988.. 1 omslag.
25
Beleids- en werkplannen. 1986-1989.. 1 omslag.
26
Tussentijds evaluatieverslag en eindverslag van het project Lawine. 1987-1989.. 1 omslag.
27
Stukken betreffende de doorstart van Lawine. 1988-1990.. 1 omslag.
28
Notulen van de denkdag over de toekomst van Lawine. 1989.. 1 stuk.
29
Verslag van de activiteiten van Lawine tijdens de Golfoorlog. 1991.. 1 omslag.

Bestuur en vrijwilligsters

30
Dagelijkse aantekeningen van de vrijwilligers inzake de werkzaamheden. 1985-1988.. 1 omslag.
31
Correspondentie met (nieuwe) vrijwilligers. 1985-1993.. 1 omslag.
32
Foto's van bestuursleden Betty de Hart en Inez Schade, beiden betrokken bij de oprichting van en jarenlang werkzaam bij Lawine, en twee andere vrouwen. 1986-1996.. 1 omslag.
33
Notulen en bijlagen van het vrijwilligersoverleg. 1987.. 1 omslag.
34-35
Stukken betreffende het werven van bestuursleden, vrijwilligers en stagiaires. 1988-2000.. 2 omslagen.
34
1988-1995..
35
1996-2000..
36
Reader van de kadertraining. 1998.. 1 stuk.

Financiën en huisvesting

37-39
Stukken betreffende het aanvragen van subsidies. 1984-2004.. 3 omslagen.
37
1984-1989..
38
1990-1992..
39
1993-2004..
40-41
Stukken betreffende het opstellen van begrotingen, financiële overzichten en jaarrekeningen. 1986-2004.. 2 omslagen.
40
1986-1990..
41
1998-2004..
42
Persberichten en circulaires uitgegaan in het kader van de donatiecampagne en ingekomen steunbetuigingen aan het werk van Lawine. 1988-1989.. 1 omslag.
43
Foto- en receptiealbum van de open dag en de opening van het nieuwe kantoor. 2001.. 1 band.

Contacten met verwante organisaties

44
Ingekomen brochures van (of via) de Interessengemeinschaft der mit Ausländern verheirateten Frauen (IAF). 1983-1990.. 1 omslag.
45
Foto's van een bijeenkomst met de Interessengemeinschaft der mit Ausländern verheirateten Frauen (IAF) in Maastricht. 1984.. 1 omslag.
46
Correspondentie en ter kennisname ingekomen stukken van de Interessengemeinschaft der mit Ausländern verheirateten Frauen (IAF). 1984-2001.. 1 pak.
47
Stukken betreffende de deelname aan een congres van de Interessengemeinschaft der mit Ausländern verheirateten Frauen (IAF) over de juridische en sociale situatie van vrouwen in bi-nationale huwelijken in Europa. 1985.. 1 omslag.
48
Correspondentie en verslagen van vergaderingen met verwante organisaties. 1985-2002.. 1 omslag.
49
Correspondentie en ter kennisname ingekomen stukken van zuster- en verwante organisaties in het buitenland. 1986-2004.. 1 pak.
NB. Voor correspondentie met het IAF zie inventarisnummer 46.
50
Stukken betreffende het leveren van bijdragen aan bijeenkomsten over bi-culturele relaties georganiseerd vanuit het algemeen maatschappelijk werk. 1987-1997.. 1 omslag.
51
Negatieven van het bezoek aan het congres van Europese organisaties van bi-nationale families en relaties in Straatsburg. 1988.. 1 omslag.
NB. Zie voor de foto's inventarisnummer 118.
52
Aantekeningen en concept-teksten ten behoeve van internationale bijeenkomsten, waaronder de IAF-congressen in Zürich (1988) en Straatsburg (1988) en het ECB-weekend (1991?), met twee verslagen van het congres in Zürich. 1988-1991.. 1 omslag.
322
Stukken betreffende de European Conference of Bi/bicultura/binational relationships (ECB). 1988-2003.. 1 pak.
53-54
Ingekomen informatiebulletins van de Duitse zusterorganisatie van Stichting Lawine, de Interessengemeinschaft der mit Ausländern verheirateten Frauen (IAF). 1991-2004.. 2 pakken.
53
1991-1999..
54
2000-2004..
NB. Bevat tevens een jaarverslag over 2003 en een uitgave ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van het IAF.
55
Stukken betreffende de samenwerking met Kerk en Wereld. 1993-1997.. 1 omslag.

Publiciteit

56
Persberichten en krantenknipsels van/betreffende regionale Lawine-groepen. ca. 1985-ca. 1987.. 1 omslag.
57
Ingezonden brieven naar dag- en weekbladen. 1985-1999.. 1 omslag.
58-60
Artikelen over Lawine. 1985-2000.. 3 omslagen.
58
1985-1987..
59
1990-1992..
60
1993-2000.. 1 pak.
61
Persberichten. 1985-2002.. 1 omslag.
62
Stukken betreffende de medewerking aan radio- en tv-programma's en filmprojecten. 1985-2002.. 1 omslag.
64
Concept-persbericht van de start van het (gesubsidieerde) project Lawine. 1986 ca.. 1 stuk.
65
'Lawine-bericht', nieuwsbrief voor de donateurs van de Stichting Lawine. Niet compleet. 1998-2005.. 1 pak.
66
'Ongewenste liefde. Ervaringsverhalen van Nederlanders en hun buitenlandse partners', gezamenlijke uitgave van de Stichting Lawine en het Actiecomité Referenten. 2001.. 1 omslag.

Informatieverstrekking en voorlichting

67
Informatiebrief naar aanleiding van de eerste landelijke bijeenkomst van Lawine. 1985.. 1 stuk.
68
Info-bulletin. 1985-1989.. 1 omslag.
69*
Ingekomen brieven en verslagen met ervaringsverhalen van vrouwen met een bi-culturele relatie, vermoedelijk gebruikt ten behoeve van het informatie-bulletin/nieuwsbrief of opgeschreven naar aanleiding van een bijeenkomst. 1985-1997.. 1 pak.
NB. Veel verhalen zijn niet gedateerd.
70
Concepten van de brochures 'Lawine', 'Wat is Lawine' en 'Vreemdelingenwet en de konsekwenties daarvan voor Nederlanders met een bi-kulturele relatie'. 1985-1987.. 1 omslag.
71-72
Brochures van de stichting Lawine. 1985 ca.-2003 ca.. 2 omslagen.
71
1985 ca.-1993 ca..
72
2001-2004..
73
Stukken betreffende het organiseren van regiodagen in de steden Delft, Amsterdam, Rotterdam, en de provincies Twente en Brabant/Limburg. 1987 ca.-1996 ca.. 1 pak.
74
Tekst van de inleiding gehouden door Betty de Hart tijdens een informatiedag over de rechtspositie voor Nederlandse vrouwen met een niet-Nederlandse partner. 1992.. 1 stuk.
76
Nieuwsbrief. 1992-2001.. 1 omslag.
77*
'Telefoonlijsten'; lijsten en een schriftje met (beknopte) aantekeningen van ingekomen telefoongesprekken en het later ingestelde telefonisch spreekuur. 1995-2000.. 1 omslag.
78
Instructie voor de open inloop. 1995 ca.. 1 stuk.
79*
Documentatiemap voor het telefonisch spreekuur, met enkele ingevulde formulieren of aantekeningen van intakegesprekken. 1996 ca.-1999 ca.. 1 omslag.
80*
Ingevulde evaluatieformulieren van de open inloop. 2000-2001.. 1 omslag.
81
Aankondigingen van bijeenkomsten door Lawine in verschillende dag- en weekbladen. 2000-2001.. 1 omslag.
82
Informatiebladen (nrs. 1-6). 2001-2003.. 1 omslag.
321
Originele versies van publicaties, gebruikt om te kopiëren. 1987-1997.. 1 pak.

(Individuele) hulpverlening en belangenbehartiging

83
Stukken betreffende belangenbehartiging bij het aanvragen van een verblijfsvergunning voor een niet-Nederlandse partner. 1985-1997.. 1 omslag.
NB. Gesloten tot 2031.
84-88
Stukken betreffende de ondersteuning en belangenbehartiging van kind en ouder bij kindermeename (ontvoering naar het buitenland). 1985 ca.-2001 ca.. 5 pakken.
NB. Nummers 84-88 gesloten tot 2031.
84
1985 ca.-1994 ca..
85
1995..
86
1996..
87
1997-1998..
88
1999-2001..
90*-95*
Ingevulde intakelijsten van telefonische en individuele gesprekken met vrouwen met een bi-culturele relatie. Deels geordend op datum, deels op volgnummer en deels alfabetisch, sommige lijsten hebben noch een datum, noch een volgnummer.1987-2000.. 4 omslagen en 2 pakken.
90*
Alfabetisch geordend, genummerd. 1987-1988..
91*
Genummerd 8-858. 1993-1997.. 1 pak.
92*
Genummerd 859-1086. 1995-1997.. 1 pak.
93*
Chronologisch geordend, ongenummerd. 1989-1993..
94*
Chronologisch geordend, ongenummerd. 1994-2000..
95*
Ongenummerd, ongedateerd. 1990 ca.-1999 ca..
96
'De optiemogelijkheid van de Rijkswet op het Nederlanderschap 1985', verslag van de belangenbehartiging door Lawine. 1988.. 1 stuk.
97-98
Stukken betreffende de belangenbehartiging bij diverse instanties van een vrouw wier dochter tegen haar wil werd meegenomen naar het buitenland. 1989-1993.. 2 pakken.
NB. Gesloten tot 2031.
97
1989-1992..
98
1993..
99*
Stukken betreffende de hulpverlening aan vrouwen met een Arabische/moslim partner die zich bedreigd voelen door de spanning die de Eerste Golfoorlog met zich meebrengt. 1991.. 1 omslag.
100*
Transcripties van interviews gehouden met mannen/vrouwen die zijn geconfronteerd met internationale kindermeename, tevens enkele eigen teksten en dagboekfragmenten van vrouwen. 1992-1995.. 1 pak.
NB. (Een deel van) de interviews is bedoeld om het thema internationale kindermeename maatschappelijk onder de aandacht te brengen. Een aantal van de cassettebandjes, waarvan dit de transcripties zijn, is bewaard. Zie inventarisnummers 241-250, 253, 259-261.
101
Stukken betreffende het verstrekken van informatie, advies en bemiddeling in een zaak waarbij een Turkse vader zijn dochter heeft meegenomen naar Turkije. 1994-1996.. 1 pak.
102
Stukken betreffende het verstrekken van advies en bemiddeling bij het aanvragen van een toeristenvisum/machtiging voorlopig verblijf (MVV) voor vrouwen die een buitenlandse partner naar Nederland laten komen. 1994 ca.-1998 ca.. 1 pak.
103
(Gedeeltelijke) uitdraai van een chat waarin een vrouw, geconfronteerd met kindermeename, zich beklaagt over de hulpverlening door Lawine. 1995 ca.. 1 stuk.
104
Stukken betreffende de begeleiding, ondersteuning en bemiddeling tussen een vrouw van wie de twee zoontjes met hun vader tegen haar wil in Egypte zijn. 1995-1996.. 1 pak.
105
Stukken betreffende de begeleiding en ondersteuning van een vrouw van wie de zoon met zijn vader zonder haar toestemming in Egypte verblijft en die ze wil gaan opzoeken om tot een oplossing te komen. 1999.. 1 omslag.
106
Stukken betreffende het verstrekken van advies aan een vrouw met een zoon die wil gaan scheiden van haar Algerijnse man. 2000.. 1 omslag.

Organisatie van activiteiten voor vrouwen met een bi-culturele relatie

107
Notulen, met bijlagen van het 'Eerste Lawine-weekend'. 1985.. 1 omslag.
108
Notulen, met bijlagen van het 'Tweede Lawine-weekend'. 1985.. 1 omslag.
109
Twee verslagen van een praatgroep en ingevulde kaartjes door deelnemers aan contactavonden. 1986-1987.. 1 omslag.
110
Stukken betreffende het organiseren van activiteiten voor vrouwen met een bi-culturele relatie. 1986-1992.. 1 omslag.
111
Stukken betreffende de organisatie van het 'exen-weekend'. 1988.. 1 omslag.
112-113
Stukken betreffende het organiseren van workshops, 'open inloop', gespreksgroepen, lezingen en studiedagen. 1988 ca.-2003 ca.. 1 omslag en 1 pak.
112
1988 ca.-2000 ca.. 1 pak.
113
2002-2003..
114
Stukken betreffende het organiseren van een workshop voor Nederlandse vrouwen met een islamitische partner. 1992.. 1 omslag.
115
Foto-album van een ontmoetingsdag. ca. 1995.. 1 deel groot formaat.
116
Fotoalbum van de feestelijke familiedag onder het motto 'Proud to live bicultural'. 2003.. 1 omslag.

Organisatie van acties en campagnes

117
Stukken betreffende het organiseren van acties en het geven van reacties op besluiten van het Ministerie van Justitie inzake de verhoging van het naturalisatiegeld en de visumplicht voor mensen van buiten de Europese Unie. 1985-1988.. 1 omslag.
118
Foto's van diverse bijeenkomsten en acties. 1985-1993.. 1 omslag.
119
Stukken betreffende het organiseren van acties tegen racisme en vreemdelingenhaat. 1985-1995.. 1 omslag.
120
Stukken betreffende georganiseerde acties vanuit de Stichting Lawine met betrekking tot de onderwerpen 'De Golf' (Eerste Golfoorlog) en 'Nationaliteit Kinderen' (overgangsregeling Wet op het Nederlanderschap'. 1987 ca.-1991 ca.. 1 omslag.
122
Stukken betreffende het organiseren van een protestcampagne naar aanleiding van de film 'Not without my daughter'. 1990-1991.. 1 omslag.
123
Stukken betreffende het organiseren van de actie 'Dubbele Nationaliteit' ten behoeve van het wetsvoorstel om bij het aanvragen van een buitenlandse nationaliteit de Nederlandse nationaliteit te behouden. 1995 ca.. 1 omslag.
124
Correspondentie inzake het in samenwerking met het Actiecomité Referenten samengestelde "Zwartboek ongewenste liefde" en de met hetzelfde comité georganiseerde informatie- en discussiedag over schijnhuwelijken. 2002.. 1 omslag.

Onderzoek en advisering van derden

125
Eindwerkstuk van Betty de Hart, studente aan de Sociale Academie te Amsterdam en vrijwilligster bij Lawine, betreffende de hulpverlening binnen bi-culturele relaties. 1986.. 1 stuk.
126-127
Stukken betreffende de problematiek rondom de uitvoering van de vreemdelingenwet. 1986 ca.-2003 ca.. 1 pak en 1 omslag.
126
1986 ca.-1995 ca.. 1 pak.
127
ca. 1996-ca. 2003..
128
Ingevulde vragenlijsten ten behoeve van een onderzoek naar bestaande hulpverlening aan vrouwen met een bi-culturele relatie. 1987.. 1 omslag.
129
Reactie van Lawine op het concept-wetsvoorstel herziening vreemdelingenwet 1987 en rapport van Lawine 'Wijzigingen in de vreemdelingenwet: beperking van gezinshereniging en gezinsvorming. De gevolgen voor Nederlandse vrouwen met een niet-Nederlandse partner' april 1993. 1987, 1993.. 1 omslag.
130
Stukken betreffende participatie in diverse overlegstructuren naar aanleiding van de algehele herziening van de Vreemdelingenwet. 1987-2000.. 1 pak.
131
Stukken betreffende het organiseren van en deelnemen aan bijeenkomsten inzake (tweetalige) opvoeding van kinderen met een bi-culturele achtergrond. 1987-2002.. 1 pak.
132
Correspondentie met de Ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken, de Kinderbescherming, de Tweede Kamer en (belangen)organisaties betreffende de problematiek rondom kindermeename. 1987-2003.. 1 pak.
133
Aantekeningen en notities over internationale kindermeename. 1988-1996.. 1 omslag.
134
Stukken betreffende het verstrekken van informatie en documentatie met betrekking tot bi-culturele relaties aan leerlingen en studenten voor het schrijven van werkstukken en scripties. 1988 ca.-2002 ca.. 1 omslag.
135
Opzet van een niet met name genoemde student voor een onderzoek naar de beeldvorming van bi-culturele relaties in de media. 1992.. 1 stuk.
136
Berekening van het aandeel per herkomstland van partners van Nederlandse vrouwen die gebruik maken van het aanbod van Lawine, met verschillende statistieken van het CBS (Centraal Bureau voor Statistiek). 1992-1997.. 1 omslag.
137
Ingevulde formulieren van intakegesprekken gebruikt ten behoeve van een boek over kindermeename. 1994-1996..
138
Notitie voor de Tweede Kamer en correspondentie met het Clara Wichmann Instituut, het Ministerie van Justitie en de Tweede Kamer der Staten Generaal betreffende de uitvoering dan wel wijziging van de Vreemdelingenwet. 1994-1997.. 1 omslag.
139
Aantekeningen, waarschijnlijk van Betty de Hart. 1995 ca.-1996 ca.. 1 omslag.
140
Correspondentie met, notitie en projectvoorstel voor het Ministerie van Justitie inzake bi-culturele relaties en de activiteiten van Lawine op dat gebied. 1995-1997.. 1 omslag.
141
Stukken betreffende het organiseren van een studiereis naar Egypte met als doel onderzoek te doen naar de juridische en preventiemogelijkheden van internationale kindermeename in Egypte en het opbouwen van een netwerk van juristen en organisaties over de problematiek van internationale kindermeename, met bijlagen/documentatie vanaf 1986. 1996.. 1 pak.
142
Foto's, waarschijnlijk van de studiereis naar Egypte. 1996.. 1 omslag.
143
Benadering van politieke partijen, de Staatssecretaris van Justitie en de Vaste Kamercommissie voor Justitie inzake vreemdelingenwetgeving en gerelateerde zaken. 1997-2002.. 1 omslag.
144
Notitie betreffende de noodzaak en mogelijkheden voor Lawine zich in de toekomst meer te gaan richten op het signaleren van problemen op het terrein van de dienst- en hulpverlening in plaats van op de dienst- en hulpverlening zelf, met begeleidende brief bij de toezending van de notitie aan Tweede Kamerlid voor de PvdA, Jet Bussemaker. 1999.. 1 omslag.
146
Specimina van inschrijf- en vragenformulieren die gebruikt zijn ten behoeve van (de evaluatie van) workshops, bij telefonische/persoonlijke intake, en bij het registreren van ervaringen met vreemdelingendienst, tweetaligheid en de hulpverlening. z.j.. 1 omslag.

Documentatievoorziening

Publicaties.
147-172
Verzamelde publicaties over interculturele relaties, geordend op onderwerp. 1976 ca.-2001 ca.. 18 omslagen en 8 pakken.
147
Allochtone geluiden..
148
Asielzoekers..
149
Bi-culturele relaties/interviews en ingezonden brieven..
150
Bi-culturele relaties/algemeen (1).. 1 pak.
151
Bi-culturele relaties/algemeen (2).. 1 pak.
152
Diversen (1).. 1 pak.
153
Diversen (2)..
154
Echtscheidingen..
155
Gezinsvorming en -hereniging..
156
Godsdienst.. 1 pak.
157
Identificatieplicht..
158
Interreligieuze huwelijken..
159
Kinderen algemeen.. 1 pak.
160
Kinderontvoering.. 1 pak.
161
Koninklijk huis..
162
Minderheden en etniciteit algemeen..
163
Nederlandse nationaliteit..
164
Racisme..
165
Recensies van boeken, films en tv-programma's.. 1 pak.
166
Rechtspositie van partners en kinderen in een bi-culturele relatie.. 1 pak.
167
Remigratie..
168
Schengen-akkoord..
169
Schijnhuwelijken..
170
Tweetaligheid..
171
Vreemdelingenwet en illegaliteit..
172
Vrouwenzaken..
173
Plakboek met voornamelijk kopieën van artikelen over bi-culturele relaties. 1977-1985.. 1 omslag.
174
Literatuur inzake internationale kindermeename. 1988 ca.-2002 ca.. 1 omslag.
175
Cijfermatige informatie en documentatie inzake bi-culturele relaties. 1989-2000.. 1 omslag.
293-320
Verzamelde knipsels van berichten en artikelen uit kranten en tijdschriften en van internet betreffende discriminatie, positie van allochtonen, inburgeren, biculturele relaties, migranten, kinderen van migranten, films en boeken, theater, gezondheid, mensenhandel, kinderontvoering, geloof, vluchtelingen, immigratiebeleid, emigratie, integratie, vrouwenhandel, schijnhuwelijken, gezinshereniging, vreemdelingenwet, adoptie, moslima's, islam, de multiculturele samenleving, illegaliteit, racisme, eerwraak. Gedeeltelijk per onderwerp geordend. 1983-2010.. 28 omslagen.

Verzamelde berichten van internetforums en chatsites over interculturele relaties.
NB. Geordend op internetsite/topic/discussie en daarbinnen op datum van verschijnen in plaats van datum van uitdraaien, maar dit is niet overal gelukt.
176-178
9 Maanden Club. 2001-2003.. 2 omslagen en 1 pak.
176
Tweetalige opvoeding. 2001..
177
Gemixte baby's. 2001-2003.. 1 pak.
178
Zwanger van een man in het buitenland, zwanger/bevallen in het buitenland. 2002-2003..
179
Amigoe Forum. 2000-2001.. 1 omslag.
180
FemiStyle. 2001-2004.. 1 omslag.
181-182
Flaironline. 2002-2004.. 1 omslag en 1 pak.
181
Diverse discussies. 2002-2004..
182
Turkse liefde (?). 2003-2004.. 1 pak.
183-187
Forum Viva: Relaties: Een relatie met een buitenlandse man. 2001-2003.. 4 pakken en 1 omslag.
183
2001-01/2002.. 1 omslag.
184
02/2002-12/2002..
185
01/2003-02/2003..
186
03/2003-06/2003..
187
07/2003-10/2003..
188-191
Forum Viva: Relaties: Interculturele relaties. 2003-2004.. 4 pakken.
188
10/2003-12/2003..
189
01/2004-06/2004..
190
07/2004-08/2004..
191
09/2004-11/2004..
192-193
Forum Viva: Relaties: Vakantieliefdes/lange-afstandsrelaties/emigreren. 2001-2004.. 2 pakken.
192
2001-2003..
193
2004..
194
Forum Viva: Relaties: Nederlandse vrouwen met een Marokkaanse partner/Nederlandse Moslims. 2003-2004.. 1 pak.
195
Forum Viva: Relaties: overige discussies. 2001-2004.. 1 pak.
196
Forum Viva: Overige. 2002-2004.. 1 pak.
197
Forum Viva: Maatschappij en andere topics. 2001-2004.. 1 omslag.
198
Islam en burgerschap/relaties. 2002-2004.. 1 omslag.
199
Italiëforum. 2003-2005.. 1 omslag.
200-201
Libelle. 2000-2004.. 1 omslag en 1 pak.
200
Gemengde relaties. 2003..
201
Overige discussies. 2000-2004.. 1 pak.
202
Lokum.nl. 2002-2003.. 1 pak.
203
Maghreb-online, Maghreb forum en Maghreb Discussion Board. 2000-2002.. 1 omslag.
204
Margriet. 2001-2003.. 1 omslag.
205
Maroc.NL. 2002.. 1 omslag.
206-210
Marokko Forums, Marokko Community, Yasmina Forum. 2001-2002.. 3 omslagen en 2 pakken.
206
Huwelijk en islam. 2001-2002..
207
Marokkaanse jongeren, liefde en relaties. 01/2001-01/2002.. 1 pak.
208
Marokkaanse jongeren, liefde en relaties. 02/2002-08/2002.. 1 pak.
209
De positie van de Marokkaanse vrouw. 2001-2002..
210
Vraag het Yasmina/Yasmina CyberImam. 2001-2002..
211
NRC Handelsblad: Tegenspraak. 2002.. 1 omslag.
212-225
Startpagina prikbord landenpagina's en gerelateerde (landen)sites. 2001-2005.. 10 omslagen en 4 pakken.
212
Egypte. 2003-2005..
213
Gambia. 2001-2004.. 1 pak.
214
Gambia. 2005.. 1 pak.
215
Ghana. 2001-2005..
216
Griekenland. 2002-2005..
217
Iran. 2004-2005..
218
Nigeria. 2001-2005..
219
Portugal. 2002-2005..
220
Senegal. 2002-2005.. 1 pak.
221
Tunesië en Algerije. 2002-2005..
222
Turkije. 2000-2001.. 1 pak.
223
Turkije. 2002..
224
Turkije. 2005..
225
Overige landen. 2001-2005..
226-230
Startpagina prikbord overige pagina's. 2001-2003.. 5 omslagen.
226
Baby.pagina. 2001..
227
Ouders.pagina. 2001-2003..
228
Meiden.pagina. 2001..
229
Multiculturele.pagina. 2001-2002..
230
Islam.pagina. 2001-2002..
231-232
Suriname Discussion Board en Suriname Net. 2001-2002.. 1 omslag en 1 pak.
231
2001.. 1 pak.
232
2002..
233
The Lounge. 2000-2004.. 1 omslag.
234
VrouwOnline. 2001-2003.. 1 omslag.
235
Overige chatsites. 2000-2004.. 1 omslag.
236
Uitdraaien van online-artikelen en internetberichten betreffende gemengde relaties. 1996-2003.. 1 pak.
237
Uitdraaien van persoonlijke verhalen. 1998-2002.. 1 omslag.
238
Uitdraaien van online-artikelen en internetberichten betreffende het vreemdelingenbeleid. 1996-2001.. 1 omslag.
239
Uitdraaien van artikelen betreffende multicurele relaties van verschillende nieuws- en dagbladensites. 1997-2005.. 1 pak.

Geluidsopnamen

Individuele gesprekken.
240*
Gesprek met een 36-jarige vrouw met een Marokkaanse vriend die werd opgenomen in de Jellinek-kliniek, met name over de haar geboden hulpverlening bij verschillende instanties, en een gesprek met een vrouw met een Marokkaanse man met twee kinderen over de haar geboden hulpverlening bij haar depressie. 1986 ca.. 1 cassettebandje van 90 min..
241*-243*
Inez Schade in gesprek met Betty (de Hart), over haar relatie met een Turkse man. 1992.. 3 cassettebandjes van 60 en 90 min..
NB. Zie voor een gedeeltelijke transcriptie inventarisnummer 100. Op de cassettebandjes staat: Inez verhaal 1.
241*
Band 1..
242*
Band 2..
243*
Band 3.. 90 min..
244*-250*
Gesprekken van Inez Schade met MM en SC. 1994 ca.-1996 ca.. 6 cassettebandjes van 60 min. en 1 cassettebandje van 90 min..
NB. Zie voor een (gedeeltelijke) transcriptie van deze gesprekken inventarisnummer 100. Zie voor het dossier van deze zaak inventarisnummer 101.
244*
SC band 1..
245*
SC band 2..
246*
SC band 3. Kant B is leeg..
247*
SC band 4. Kant B: telefonisch gesprek van Inez Schade met een vrouw met twee kinderen die wordt mishandeld door haar Nigeriaanse man.. 90 min..
248*
MM band 3..
249*
MM. Kant B is leeg..
250*
Gedeeltelijk leeg, Inez Schade in gesprek met MM (merendeels van zeer slechte kwaliteit en/of onverstaanbaar)..
251*
Gesprek van Inez Schade met een vrouw van wie twee van haar vijf dochters zijn weggehaald door de politie op beschuldiging van ontvoering, met aan Amerikaanse ex-man. 1995.. 1 cassettebandje van 60 min..
252*
Telefoongesprek van Inez Schade met een vrouw met een lange-afstandsrelatie met een Kameroense man. Het begin van het gesprek ontbreekt omdat hier overheen kinderstemmen (zonder verhaal) en Amerikaanse folkmuziek is opgenomen. Het gesprek wordt aan het eind van kant B afgebroken. z.j.. 1 cassettebandje van 90 min..
NB. Op het cassettebandje staat: 784 (nummer van de zaak?).
253*
Telefoongesprek van Inez Schade met A. over haar overleden Nigeriaanse ex-man. De opname begint halverwege het gesprek en breekt ergens in het gesprek af. z.j.. 1 cassettebandje van 60 min..
NB. Zie voor een transcriptie van dit gesprek inventarisnummer 100.
254*
Gesprek van Inez Schade met een vrouw over de relatie met haar Colombiaanse man. z.j.. 1 cassettebandje van 60 min..
255*
Opname via de telefoon van een gesprek over de belangenbehartiging in een zaak van kindermeename door de Oostenrijkse man van een Nederlandse vrouw, waarbij Inez Schade vanuit Lawine betrokken is. Kant B is een heel stuk leeg en vervolgens wederom een (hetzelfde) gesprek over deze zaak. z.j.. 1 cassettebandje van 60 min..
256*
Telefoongesprek van Inez Schade met een moeder over een zaak van kindermeename (naar Amerika) en de daarbij geboden hulpverlening door verschillende instanties. z.j.. 1 cassettebandje van 60 min..
257*
Gesprek van Inez Schade met een vrouw getrouwd met een vluchteling uit Togo die haar slaat, met een kind, ook over geboden hulpverlening. z.j.. 1 cassettebandje van 90 min..
258*
Gesprek van Inez Schade met een vrouw met een man met een drugsprobleem en zelfmoordneigingen; aan de andere kant een telefoongesprek met een andere vrouw met een zoon van viereneenhalf die is ontvoerd door zijn Algerijnse vader. z.j.. 1 cassettebandje van 90 min..
259*
Gesprek van Inez Schade met een vrouw bevreesd voor meename van haar dochter door haar (ex-)man. Kant A is leeg. z.j.. 1 cassettebandje van 90 min..
260*-261*
Gesprek van Inez Schade met een vrouw met een Marokkaanse man. z.j.. 2 cassettebandjes van 90 min..
NB. Zie voor een gedeeltelijke transcriptie van het gesprek inventarisnummer 100. Op het cassettebandje staat: Inez verhaal 3.
260*
Band 1..
261*
Band 2. Kant B is leeg..
262*
Telefoongesprek van een vrouw met een vrouw met een Arabische en een Marokkaanse ex-vriend, naar aanleiding van een verhaal dat deze vrouw heeft geschreven (naar aanleiding van een bijeenkomst?). De eerste helft van kant A is slecht/nauwelijks verstaanbaar. Kant B is leeg. z.j.. 1 cassettebandje van 90 min..
263*
Telefoongesprek van Inez Schade met een vrouw die is gescheiden van een Egyptische man en (zonder kinderen?) is teruggekeerd uit Egypte. z.j.. 1 cassettebandje van 60 min..
264*
Gesprek van Inez Schade met een vrouw en haar Turkse man/vriend die met haar bij zijn moeder wil gaan inwonen. z.j.. 1 cassettebandje van 90 min..

Groepsgesprekken.
265*
Opnamen van gesprekken tijdens het ex-en weekend in januari 1988 in de subgroep over de rol van de hulpverlening bij het verbreken van de relatie. Verhalen van twee vrouwen: 1. partner politieke vluchteling (Betty de Hart), 2. echtscheiding en dreigende kindermeename, escalatie voorkomen dankzij Lawine. Kant B is leeg. 1988.. 1 cassettebandje van 90 min..
NB. Op het hoesje staat: ex-en weekend januari 1988. Subgroep over de rol van de hulpverlening bij het verbreken van de relatie. Verhalen van 2 vrouwen: 1. partner politieke vluchteling, 2. echtscheiding en dreigende kindermeename, escalatie voorkomen dankzij Lawine.
266*
Opnamen van een bijeenkomst met meerdere vrouwen, begint ergens halverwege. Geen duidelijk eenduidig onderwerp. Kant B is leeg. z.j.. 1 cassettebandje van 60 min..
267*
Gesprek met een groep vrouwen, de verschillende vrouwen stellen zich voor en vertellen over hun relatie met een (islamitische?/buitenlandse) man, slecht verstaanbaar door veel achtergrondgeluid en zachte stemmen. z.j.. 1 cassettebandje van 60 min..
268*
Oefening door Inez Schade van een inleiding over de sociale en psychische gevolgen van een (afhankelijke) verblijfsvergunning en de de afhankelijkheid van de man van de vrouw, deel van een (overgenomen) gesprek van Inez Schade met een vrouw met een stukgelopen relatie met een buitenlandse man (Ali). Andere kant: opname van een bijeenkomst met meerdere vrouwen, onder andere geleid door Inez Schade, over verblijfsvergunning/inkomenseis en de afhankelijkheid van mannen van vrouwen, en een daaroverheen opgenomen gesprek van Inez Schade met een vrouw. z.j.. 1 cassettebandje van 90 min..
NB. Op het cassettebandje staat: Inleiding Inez.
269*
Eigen opname van waarschijnlijk een themadag over biculturele relaties en opvoeding. z.j.. 1 cassettebandje van 60 min..
NB. Zie voor een korte omschrijving van de inhoud van het cassettebandje inventarisnummer 291.

Radioprogramma's.
270
Opname van een radioprogramma over de nieuwe vreemdelingenwet waardoor de rechtspositie van buitenlanders in Nederland gaat verslechteren. Interview met Inez Schade en Eline van Lawine. 1986.. 1 cassettebandje van 90 min..
NB. Op het hoesje staat Programma over pasjeswet 30-11-86.
271
Twee radio-opnamen van gesprekken met Betty de Hart en Josje Groen over ontstaan en doelstellingen van Lawine. 1989.. 1 cassettebandje van 90 min..
NB. Zie voor een korte omschrijving van de inhoud van het cassettebandje inventarisnummer 291.
272
Opname van RVU Kleur bekennen, reacties naar aanleiding van een tv-programma van de RVU over Nederlandse vrouwen die een relatie hebben met een buitenlander, met gesprek met Inez Schade en Betty de Hart over Lawine. 1994.. 1 cassettebandje van 60 min..
NB. Zie voor een korte omschrijving van de inhoud van het cassettebandje inventarisnummer 291.
273
Opname van een programma (Teleac/NOT Tema aflevering 27 mei 2000) over de groeiende interesse om te trouwen. Interview met sociaal-demograaf Jan Latten over onder andere gemengde huwelijken en een Nederlandse vrouw die in de jaren '70 met een Pakistaanse (islamitische) man trouwde. 2000.. 1 cassettebandje van 60 min..
274
Opname van een programma over schijnhuwelijken (Radio 1 Binnenland VARA). Interview met Petra van der Horst van Lawine. Kant B is leeg. 2000 ca.. 1 cassettebandje van 120 min..
275
Opname van het programma Verkenningen (Nederlandse Moslim Omroep 8 mei 2001), over gemengd religieuze huwelijken (Nederlandse vrouwen met een moslim man). Vermelding van Lawine naar aanleiding van een bijeenkomst op 12 mei getiteld 'Jij en je islamitische partner'. Interview met Eline (vrijwilligster bij Lawine), getrouwd met een Senegalees. 2001.. 1 cassettebandje van 60 min..
276
Opname van de Vara radio 1 'de Maxima Zorreguieta Zomertour 2001' afl. 5 Noord-Holland. Interview met Petra van der Horst van Lawine. Kant B is leeg. 2001.. 1 cassettebandje van 120 min..
277
Opname van het programma TROS/RADAR d.d. 16 mei 2001 over gestolen kinderen, naar aanleiding van een demonstratie van de Stichting Gestolen Kinderen. Interview met iemand van die stichting en een Tweede Kamerlid. 2001.. 1 cassettebandje van 60 min..
278
Opname van het programma Punch (747 AM/VARA), gesprek met drie gasten met een buitenlandse partner en de moeilijkheden die zij ondervinden om deze partners naar Nederland te krijgen. 2002.. 1 cassettebandje van 120 min..
279
Opname van het programma De Ochtenden onderdeel 'Het Buitenland' d.d. 30 januari 2002. Commentaar van Petra van der Horst van Lawine naar aanleiding van het huwelijk van Kroonprins Willem-Alexander en Maxima Zorreguieta. 2002.. 1 cassettebandje van 120 min..
280
Opname van RVU's radiodocumentaire d.d. 1 februari 2002 'Mijn Maxima'. Reportage over een Nederlandse man die zijn Argentijnse geliefde naar Nederland wil laten overkomen. 2002.. 1 cassettebandje van 60 min..
281
Opname van RVU Simek 's nachts d.d. 24 maart 2002 'A. N'zume'. Interview met cabaretière Anusha N'zume; haar vader is Kameronees en haar moeder is Russisch, zij is opgegroeid in Nederland. 2002.. 1 cassettebandje van 60 min..
282
Opname van het programma Mundo's politiek café. Reportage over 'Hoe ga je om met je schoonmoeder', thema van een studiedag op 9 april door Lawine. Interview met Petra van der Horst. Kant B is leeg. z.j.. 1 cassettebandje van 23 min..

Overig.
283
Werkoverleg tussen een aantal vrouwen over de invulling van een te houden bijeenkomst over de toekomst van Lawine en te maken plan over contiguïteit van Lawine. Kant B is leeg. 1988..
NB. Op de cassette staat: bandje 2 24-11-'88.
284*
Oriënterend telefoongesprek van Inez Schade met een vrouw die mishandelde kinderen opvangt en vanuit die hoedanigheid ervaring heeft met kindermeename en met een man van de BM (Bureau Minderjarigen?) die zich ook bezighoudt met bi-culturele relaties. 1988..
NB. Op het bandje staat: JV 28-1-88 1. Zie voor het vervolg van het gesprek inventarisnummer 285.
285*
Vervolg van het gesprek met JV, onder andere over kritiek op Lawine van zekere vrouw geconfronteerd met kindermeename. Kant B is leeg. 1988..
NB. Zie voor het eerste gedeelte van het gesprek inventarisnummer 284.
286-288
Inez Schade en Betty de Hart in gesprek met een aantal leden van de McCallister-steungroep, oriëntatie op wederzijdse werkzaamheden. 1990..
NB. Elisabeth McCallister 'ontvoerde' haar eigen dochter omdat zij door haar ex-man werd misbruikt. McCallister werd in 1989 in Nederland aangehouden waarna het kind werd teruggebracht naar de vader (in Amerika).
286
Op het cassettebandje staat McCallister-steungroep 13-3-90 (1)..
287
Op het hoesje staat McCallister-steungroep 13-3-90 (2). Kant A is Telefoongesprek van Inez met een vrouw (Trees) met een (fundamentalistische) Marokkaanse man inzake kindermeename..
288
Op het hoesje staat McCallister-steungroep 13-3-90 (3). Kant B is leeg..
289
Gepiep en (halve) gesprekken. Telefoongesprek van Eline over de hulpverlening aan een groep mensen met scabiës. Deel van een telefoongesprek van Inez Schade met een vrouw met een Griekse ex-man, in verband met een onderzoek/verzamelen verhalen over kindermeename, en een overgenomen stuk van een radioprogramma, waarin te gast onder andere Inez Schade. 1994..
290
Eigen opname van een gesprek over de organisatie en eerste bijeenkomst van een regionale groep in Brabant, hoe om te gaan met de pers en over subsidie. z.j.. 1 cassettebandje.
NB. Zie voor een korte omschrijving van de inhoud van het cassettebandje inventarisnummer 291.

Toegangen op de geluidsopnamen.
291
Korte omschrijvingen van de inhoud van de cassettebandjes beschreven onder inventarisnummers 269, 271, 272 en 290. 2003.. 1 omslag.