/
You are not logged in

Archief Centrale van Plattelandsvrouwenorganisaties (CPVO) 1976-2001

Identity Area

Collection IDIIAV00000345
Unitdate1976-2001
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent5 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 1997
1.72 m. is nog niet geïnventariseerd (doos 71-84)
Access and UseBeperkt
Inzage van het niet geïnventariseerde deel is eventueel mogelijk na overleg archivaris.
Preferred CitationArchief Centrale van Plattelandsvrouwenorganisaties (CPVO), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Opgericht ca 1942 als overlegorgaan van de drie plattelandsvrouwenorganisaties, de Christelijke Plattelandsvrouwenbond (CPB), de Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland (KPN) en de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen (NBvP); werd in 1988 een stichting; doel is waar mogelijk te komen tot gezamenlijke belangenformulering en belangenbehartiging ten behoeve van plattelandsvrouwen en hun organisaties; zorgt voor uitwisseling van informatie en organiseert studiedagen; van 1988-1992 kreeg de CPVO subsidie voor het emancipatieproject Loon Naar Werken dat structurele aandacht voor de belangen van agrarische vrouwen in politiek en beleid wilde bereiken; actiepunten waren een goede zwangerschaps- en bevallingsregeling, de fiscale positie van agrarische vrouwen en vorming en opleiding; maakt deel uit van het Landelijk Agrarisch Netwerk dat als doel heeft het verbeteren en versterken van de positie van vrouwen in de agrarische sector.


Inhoud

Jaarverslagen over 1988-1994; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1976-2001; agenda's en stukken 1981-1993; verslagen van studiedagen 1976-1997; stukken van de werkgroep 'De gehandicapte huisvrouw en de AAW' 1978, 1984; stukken betreffende het Landelijk Agrarisch Netwerk 1989-1991; stukken betreffende zwangerschapsverlof van agrarische vrouwen 1988-1992. Project Loon Naar Werken: jaarverslagen over 1988-1992; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1988-1994; stukken van de begeleidingscommissie 1988-1994.
Stukken van algemene aard

1-15
Ingekomen stukken. 1976-1991.. 7 omslagen, 7 pakken, 2 stukken.
1
1976..
2
1977-1978..
3
1979..
4
1980..
5
1981.. 2 stukken.
6
1983..
7
1984..
8
1985. (pak).
9
1985..
10
1986. (pak).
11
1987. (pak).
12
1988. (pak).
13
1989. (pak).
14
1990. (pak).
15
1991. (pak).
NB. 1982 ontbreekt.
16-27
Minuten van uitgaande stukken. 1979-1990.. 9 omslagen, 3 pakken.
16
Met financieel verslag over 1978. 1979..
17
1980..
18
1981..
19
1982..
20
1983..
21
1984..
22
1985..
23
1986. (pak).
24
1987..
25
1988. (pak).
26
1989. (pak).
27
1990..
28
Postboek, register van ingekomen en minuten van uitgaande stukken. (1984) 1985-1994.. 1 omslag.
29
Jaarverslagen. 1988-1994.. 1 omslag.
30
Notulen van vergaderingen van 17 juni 1992 tot en met 31 maart 1994. Met bijlagen. 1992-1994.. 1 pak.
NB. Betreft kopieën, originelen waarschijnlijk nog bij de CPVO.

Diverse activiteiten

30A
Verslag van de reizende tentoonstelling "Uw huis ... zoals het worden kan', gehouden van april 1954 tot en met juni 1956. 1957.. 1 stuk.
NB. Uit archief NBvP.
31
Stukken betreffende de Confédération Européenne de l'Agriculture (CEA), de werkgroep Plattelandsvrouwen van de CEA, de WCARR­D-stuurgroep (World Conference on Agrarian Reform and Rural Develop­ment) en de stuurgroep van de CEPFAR-conferentie (European Training and Development Center for Farming and Rural Life). 1975 december-1979.. 1 omslag.
32
Stukken van de werkgroep 'De gehandicapte huisvrouw en de AAW'. 1978, 1984.. 1 omslag.
33
Stukken betreffende het Landelijk Agrarisch Netwerk (LAN). 1989-1991.. 1 omslag.
34
Stukken betreffende regelingen rondom agrarische vrouwen en zwangerschap en bevalling. 1988, 1991-1992.. 1 omslag.
35
Stukken betreffende de positie van de CPVO in Het Landbouwschap. 1983-1984, 1986, 1988-1991.. 1 omslag.
36
Stukken betreffende cursussen. 1980-1981, [1986], 1991.. 1 omslag.

Project loon naar werken (1988-1994)

37
Jaarverslagen. 1988-1989, 1991-1992.. 4 stukken.
38
Beleidsplan CPVO 1990-1994 en stukken betreffende dit beleidsplan. 1989-1990.. 1 omslag.
39-51
Ingekomen stukken. 1988-1994.. 13 pakken.
39
nrs 1-175. 1988..
40
nrs 176-362. 1988..
41
nrs 1-354. 1989..
42
nrs 359-565. 1989..
43
nrs 1-295. 1990..
44
nrs 302-820. 1990..
45
nrs 1-202. 1991..
46
nrs 205-807. 1991..
47
1992..
48
nrs 1-200. 1993..
49
nrs 201-464. 1993..
50
nrs 1-254. 1994..
51
nrs 261-353. 1994..
52-60
Minuten van uitgaande stukken. 1988-1993.. 9 pakken.
52
1988..
53
1989..
54
nrs 1-125. 1990..
55
nrs 126-273. 1990..
56
nrs 1-115. 1991..
57
nrs 116-262. 1991..
58
nrs 1-96. 1992..
59
nrs 97-258. 1992..
60
1993..
61-67
Stukken van de begeleidingscommissie. 1988-1994.. 7 omslagen.
61
1988..
62
1989..
63
1990..
64
1991..
65
1992..
66
1993..
67
1994..
NB. Zie ook de nrs 39-60.
68
Stukken betreffende subsidies. 1990-1992.. 1 omslag.
NB. Zie ook de nrs 39-60.
69
Handleiding bij de video Loon naar Werken. z.j.. 1 stuk.
70
Stukken van de werkgroep Nieuw Projekt. 1993-1994.. 1 omslag.