/
You are not logged in

Archief Nationale Vrouwenraad van Nederland 1898-1975

Identity Area

Collection IDIIAV00000111
Unitdate1898-1975
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent2.50 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annemarie Kloosterman in 1998
Aanvullingen verwerkt door Annette Mevis in 2018 (nrs 153-172)
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief Nationale Vrouwenraad van Nederland , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Opgericht in 1898 na de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898 om het contact dat voor en tijdens deze tentoonstelling was ontstaan tussen verenigingen met uiteenlopende doelstellingen te bestendigen; in 1975 gefuseerd met Het Nederlandse Vrouwen Comité en de Nederlandse Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening tot de Nederlandse Vrouwen Raad; aangesloten waren rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties in wier bestuur tenminste twee vrouwen zitting hadden; doel was een forum te vormen voor gezamenlijke beraadslaging over datgene wat bevorderlijk was voor de belangen van volk, gezin en individuele mens; dit doel werd later veranderd in de bewustwording van de vrouw van haar medeverantwoordelijkheid in gezin en maatschappij.


Inhoud

Vergaderstukken van algemene en jaarvergaderingen 1899-1974; notulen met bijlagen van bestuursvergaderingen 1956-1975; besluiten en adressen 1898-1938; jaarverslagen 1958-1973; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1932, 1934-1975; ingekomen en minuten van uitgaande stukken internationaal 1967-1974; bestuurscorrespondentie 1968-1973; statuten, huishoudelijk reglement en stukken betreffende wijzigingen 1936, 1939, 1956 en z.j.; stukken betreffende de organisatie en taken 1937, 1948, 1971-1974; stukken betreffende de Interim Stichting 1974; ledenlijsten 1949-1964, 1974 -1975; stukken betreffende aangesloten organisaties 1951-1954, 1966- 1975; financiële stukken en correspondentie 1938-1975; stukken en correspondentie betreffende de International Council of Women (ICW) 1949-1952, 1955, 1958-1975; stukken betreffende de Commissie Internationale Betrekkingen 1966-1975 en de Sectie Internationaal Werk 1975; stukken betreffende diverse commissies 1959, 1965, 1967, 1972; stukken en correspondentie betreffende Plaatselijke Raden 1951-1957; stukken betreffende het Charlotte Jacobs Studiefonds 1969-1973; stukken betreffende bezoeken in het buitenland en bezoeken van buitenlandse vrouwenraden aan Nederland 1971-1975; stukken betreffende de Koloniale School voor Vrouwen en Meisjes 1935; stukken betreffende conferenties en congressen 1947-1960, 1966-1975; stukken betreffende het 60- en 75-jarig bestaan 1958, 1973; stukken betreffende 150 jaar koninkrijk 1963; nieuwsbrieven 1971-1975; stukken die in 2003 zijn teruggekeerd uit het Moskou 1900-1939.
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

NB. Zie voor de gedrukte verslagen van de Algemene Vergaderingen ook de bibliotheek.
1
Vergaderstukken van Bestuurs- en Algemene Vergaderingen en adressen aan de Tweede Kamer. 1899-1900, 1910-1912, 1918, 1921, 1928, 1932-1938.. 1 omslag.
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
162
Stukken van Algemene Vergaderingen. 1907-1910.. 1 omslag.
NB. In 2006 ontvangen van het Nationaal Archief; deze stukken zaten in andere archieven die ook in 2003 teruggekeerd zijn uit Moskou.
2
Verslag van de vierde Algemene Vergadering 14-15 april 1903 te Utrecht. 1903.. 1 deel.
NB. Incompleet.
3
Verslag van de achtste Algemene Vergadering 3-4 april 1907 te Amsterdam (in tweevoud), van de negende Algemene Vergadering 21 april 1908 te ’s-Gravenhage, van de tiende Algemene Vergadering 14 april 1909 te Arnhem, van de elfde Algemene Vergadering 5-7 april 1910 te Leiden, van de veertiende Algemene Vergadering 16 april 1913 te ’s-Gravenhage, van de vijftiende Algemene Vergadering 2-3 april 1914 te Leeuwarden en van de zestiende Algemene Vergadering 7-8 april 1915 te Haarlem. 1907-1910, 1913-1915.. 8 delen.
164
Stukken betreffende de 21e Algemene Vergadering 15-17 april 1920, 22e Algemene Vergadering 21-23 april 1921, 25e Algemene Vergadering 29-30 april en 1 mei 1924, 26e Algemene Vergadering 1-3 april 1925 en de 27e Algemene Vergadering 14-16 april 1926. 1920-1921, 1924-1926.. 1 omslag.
4
Stukken betreffende de 32e Algemene Vergadering 23-25 april 1931 te Hilversum. 1931.. 1 omslag.
5
Programma voor de feestavond ter gelegenheid van de 33e Algemene Vergadering 7 april 1932 te Rotterdam. 1932.. 1 stuk.
6
Stukken betreffende de Algemene Vergaderingen van 1935 (36e), 1936 (37e), 1937 (38e) en 1938 (39e). 1934-1938.. 1 omslag.
7
Stukken betreffende de 40e Algemene Vergadering 25-26 april 1939. 1939.. 1 omslag.
165
Stukken betreffende de 41e Algemene Vergadering 25-26 april 1940 en rondschrijvens 1941. 1940-1941.. 1 omslag.
8
Agenda's en notulen van Algemene Vergaderingen en vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Met bijlagen. 1947-1951.. 1 omslag.
9
Verslagen van de 43e jaarvergadering 28-29 september 1948 en 44e jaarvergadering 24-25 mei 1949. Gedrukt. 1949.. 1 deel.
10
Mededelingenblad de Gulden Regel. nrs 1-4. Met beschrijvingbrieven Algemene Vergaderingen, agenda's en verslagen van vergaderingen van het Algemeen Bestuur. 1950-1951 januari.. 1 omslag.
11
Presentielijsten van en correspondentie betreffende de 45e Algemene Vergadering 30-31 mei 1950. 1950.. 1 omslag.
12
Presentielijsten van vergaderingen van het Algemeen Bestuur 9 februari 1950 en 15 februari 1951. 1950-1951.. 2 stukken.
13
Agenda's en notulen van Ledenraadsvergaderingen en Algemene Vergaderingen. Met bijlagen. 1951-1955.. 1 pak.
14
Agenda's en notulen van Algemene Vergaderingen. Met bijlagen. 1956-1959.. 1 omslag.
15-18
Agenda's en notulen van Algemene Vergaderingen en van Jaarvergaderingen. Met bijlagen. In 2014 aangevuld met stukken uit het archief van de VVAO, was inv.nr 531. 1959-1974.. 4 pakken.
15
1959-1962..
16
1963-1964..
17
1965-1968..
18
1969-1974..
19
Stukken van en betreffende Algemene Vergaderingen. Met index. 1972-1975.. 1 pak.
20-24
Agenda's en notulen van vergaderingen van het Hoofdbestuur. Met bijlagen. 1956-1975 maart.. 3 omslagen, 2 pakken.
20
1956-1961..
NB. 1959-1961 alleen agenda's.
21
1962-1966..
22
1967-1969..
23
1 pak 1970-1972..
24
1 pak 1972-1975 maart..
25
Jaarverslagen. 1951, 1958-1975 1 april.. 1 pak.
26-39
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken en krantenknipsels. 1934-1963.. 13 omslagen, 1 pak.
26
1934..
27
1935..
28
1936..
29
1937..
30
1938..
31
1939..
32
1940..
NB. Alleen krantenknipsels.
33
1948-1949..
34
1949-1951..
35
1950-1951..
36
1952..
37
1953.. 1 pak.
38
1954-1958..
39
1960-1963..
40
Uitgaande circulaires aan de aangesloten organisaties. 1951-1959 februari.. 1 omslag.
41-46
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1959-1975.. 4 omslagen, 2 pakken.
41
1959-1960, 1964-1966..
42
1968-1973 augustus..
43
1971-1972..
44
1972-1975.. 1 pak.
NB. Met index.
45
1971-1975.. 1 pak .
NB. Alleen uitgaande stukken
46
1974-1975..
NB. Alleen ingekomen stukken
47-50
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan aangesloten organisaties en 'persoonlijke voorstanders'. 1970-1975.. 4 pakken.
47
1-14..
48
15-30..
49
31-41..
50
42-61..
51
Ingekomen nieuwjaarswensen. 1973-1974.. 1 omslag.
52
Brievenboek van ingekomen en uitgaande stukken 1972-1975.. 1 deel.

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

Oprichting en statuten, reorganisatie, fusie, opheffing.
53
Statuten en stukken betreffende statutenwijziging. 1903, 1939 en z.j.. 1 omslag.
54
Gewijzigde statuten en huishoudelijk reglement. 1951, 1956.. 1 omslag.
55
Handgeschreven conceptstatuten. z.j.. 1 stuk.
56
Stukken betreffende de studieconferenties 2-3 april en 7 juni 1971 inzake de structuur van de Nationale Vrouwenraad en de nauwere samenwerking met Het Nederlandse Vrouwen Comité en de Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening. 1971.. 1 omslag.
57
Stukken betreffende de modelcommissie en de conferenties 24 oktober en 27 november 1972 inzake de structuur van de Nationale Vrouwenraad en de nauwere samenwerking met Het Nederlandse Vrouwen Comité (NVC) en de Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening (FVVH). 1972.. 1 omslag.
58
Stukken betreffende de geschiedenis, doelstelling en taken van de Nationale Vrouwenraad in verband met de reorganisatie. 1973, z.j.. 1 omslag.

Bestuur.
167
Deelnemerskaart van het Deuxième Congres International d'Éducation Morale, gehouden in Den Haag 22-17 augustus 1912, op naam van de Nationale Vrouwenraad van Nederland en met de handtekening van C.A. de Jong van Beek en Donk-Kluyver en van A.G. Dyserink. 1912.. 1 stuk.
NB. In 2015 ontvangen van het International Instituut voor Sociale Geschiedenis.
59
Naam- en adreslijst van Hoofdbestuursleden. 1951.. 1 stuk.
60-61
Correspondentie bestuursleden onderling. 1968-1975 februari.. 2 omslagen.
60
1968-1972 februari..
61
1972 maart-1975 februari..

Leden.
62
Ledenlijst. 1949.. 1 katern.
63
Ledenlijst met betaalde contributies. 1949-1964.. 1 deel.
NB. Groot formaat.
64
Staat van landelijke verenigingen aangesloten bij de Nationale Vrouwenraad en van hun plaatselijke afdelingen aangesloten bij de plaatselijke vrouwenraden sinds 1951. Met bijlagen. (1954).. 1 omslag.
65
Lijsten van aangesloten organisaties. 1966-1974.. 1 omslag.
66
(Bestuurs)ledenlijsten. 1974-1975.. 3 stukken.

Regionaal.
NB. Zie ook nr. 120.
67
'Regio I'. Stukken betreffende de regio (algemeen). Met index. (1970) 1971-1975.. 1 omslag.
68
'Regio II'. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende verkeer en vervoer in regio Eindhoven. 1973-1974.. 1 pak.
69
Verslagen van regionale discussiebijeenkomsten. 1971.. 1 omslag.
70
Verslag van de officiële installatie van de Zeeuwse Vrouwenraad en de aansluitende studiedag over 'water in al zijn facetten'. 1972.. 1 omslag.

Lokaal.
71
Verslag van de bespreking met de vertegenwoordigsters van de besturen van de Plaatselijke Vrouwenraden op 15 september 1953. 1953.. 1 stuk.
72
Stukken betreffende de Plaatselijke Vrouwenraad Zeeland. 1951-1957.. 1 omslag.
73
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan de Plaatselijke Vrouwenraad Rotterdam. 1952-1955.. 1 omslag.
74
Ingekomen jaarverslag over 1955-1956 van de Plaatselijke Vrouwenraad Arnhem. 1956.. 1 stuk.

Financiën.
75
Financiële jaarstukken over 1951-1953, 1955, 1959-1965.. 1 omslag.
76
Financiële jaarstukken over 1970-1973 en financiële correspondentie 1971-1975. 1971-1975.. 1 pak.
77
Correspondentie van de penningmeester. 1938-1947.. 1 pak.
78
Kasboek. 1947-1948.. 1 deel.
79-81
Tabellarische kasboeken. 1951-1969.. 3 delen.
NB. Groot formaat.
79
1951-1958..
80
1959-1962..
81
1963-1969..
82
Financiële stukken en correspondentie betreffende regionale studieconferenties. 1971.. 1 omslag.

Jubilea.
83
Publicatie ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan Besluiten en adressen van den Nationalen Vrouwenraad van Nederland 1898-1938. Gedrukt. 1938.. 1 band..
84
Tekst van het radiogesprek 29 oktober 1938 met de presidente Johanna Westerman en mw Van Anrooy-de Kempenaer betreffende het 40-jarig bestaan. 1938.. 1 stuk.
85
Tekst van de radiorede 3 november 1938 uitgesproken door de presidente Johanna Westerman betreffende het 40-jarig bestaan. 1938.. 1 stuk.
86
Stukken betreffende de viering 29 oktober 1958 van het 60-jarig bestaan. 1958.. 1 omslag.
87
Stukken betreffende de viering 2 november 1973 van het 75-jarig bestaan. 1973.. 1 pak.

Contacten met organisaties.

Algemeen.
88
Verslagen van vertegenwoordigsters bij andere organisaties. 1972-1973.. 1 omslag.
89
Ingekomen rapporten van aangesloten en niet aangesloten organisaties. 1970-1973.. 1 pak.
90
Stukken betreffende contacten met andere organisaties. 1971-1975.. 1 pak.
91
Ingekomen stukken van de Stichting Landelijk Contact Vrouwenadviescommissies voor de Woningbouw.1967.. 1 omslag.

Het Nederlandse Vrouwen Comité.
92-93
Ingekomen stukken van Het Nederlandse Vrouwen Comité.1957-1965.. 2 omslagen.
92
1957-1959..
93
1960-1961, 1964-1965..
94
Ingekomen stukken van Het Nederlandse Vrouwen Comité betreffende echtscheiding en alleenstaande vrouwen. 1959-1960, 1969.. 1 omslag.

Internationale contacten.

Algemeen.
168
Verslag van een internationale bijeenkomst, belegd door de Bund deutscher Frauenvereine in september in Hamburg, waarschijnlijk vlak na Wereldoorlog I, waar namens de Nationale Vrouwenraad van Nederland E. Baelde en M.C. Doorman-Kielstra aanwezig waren. ca 1918.. 1 stuk.
152
Stukken betreffende het bezoek dat Jo de Zaaijer (districtshuisbezoekster voor de TBC-bestrijding in Drenthe) en Mien (C.W.) Willinge Prins-Visser (presidente van de Nederlandse Bond van plattelandsvrouwen) als vertegenwoordigsters van de Nationale Vrouwenraad brachten aan Duitse vrouwenverenigingen in Sleeswijk-Holstein om de contacten tussen Nederland en de Bondsrepubliek weer op gang te brengen, onder andere verslag van de reis van de hand van Mien Willinge Prins en brieven van Gräfin von Bülow die van Duitse zijde het bezoek voorbereidde. 1949-1950.. 1 omslag.
NB, In 2006 ontvangen van een nicht van Jo de Zaaijer.
95
Stukken betreffende conferenties van Duitse en Nederlandse vrouwen 1951 op 'De Born' te Bennekom en 1955 te Rheydt. 1951, 1955.. 1 omslag.
96-97
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken internationaal. Met index en met notulen van de Commissie Internationale betrekkingen 1973-1975 februari. 1967-1974.. 2 pakken.
96
1967-1974..
97
1973-1974..
98
Verslagen van het bezoek van een Poolse en een Joegoslavische delegatie aan de Nationale Vrouwenraad van Nederland. 1974.. 2 stukken.
99
Dossier betreffende het bezoek van een delegatie van de Roemeense Vrouwenraad aan Nederland. 1975.. 1 omslag.

Commissie Internationale Betrekkingen.
NB. Zie ook nr. 97.
101
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de Commissie Internationale Betrekkingen (veelal aan/van mw A.H. Richters-Wolvius). 1972-1975.. 1 pak.
102
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van en stukken betreffende de Commissie Internationale Betrekkingen. 1966-1975.. 1 pak.

Internationale Vrouwenraad/International Council of Women (ICW).
100
Bladmuziek van het lied van de Internationale Vrouwenraad. z.j.. 1 stuk.
166
Fotoalbum van het Seventh de 'Sixth Quinquennial Convention, International Council of Women, Washington 1925'; op het titelblad staat Sixth gedrukt, maar dat is doorgestreept en Seventeenth boven geschreven. 1925.. 1 deel groot formaat.
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou. In 2003 zijn 116 foto's uit dit album gescand en beschreven in de fotodatabase, nrs 15090 tot en met 15206; in 2014 opnieuw gescand.
104
Tekst van een lezing, vermoedelijk van Anna Polak, over de ICW. z.j.. 1 omslag.
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
105
Lijst van deelneemsters, vermoedelijk aan het congres van de ICW in 1913 te Amsterdam. Prints van de microfilm.z.j.. 1 stuk.
NB. Originelen (nog) niet gevonden in de in 2003 teruggekeerde archieven uit Moskou.
163
Stukken van het Emigration Standing Committee / Committee of Emigration, afkomstih van M.C. Doorman-Kielstra. 1920.. 1 omslag.
106
Circulaire betreffende een internationale Fancy Fair ten bate van de ICW 23-25 maart 1927 te Den Haag. z.j.. 1 stuk.
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
107
Ingekomen stukken bij het Hoofdbestuur van de ICW. 1928, 1936-1939.. 1 omslag.
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
161
C.I.F Projet de Contstitution. Doorslag. z.j.. 1 stuk.
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
108
Stukken afkomstig uit een stofmap met opschrift 'Statut de la femme (S.D.N.) stukken betreffende de ICW, Status of Women en League of Nations, met handschrift W.H. Posthumus-van der Goot en stempels van het IAV. 1936-1938.. 1 omslag.
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
160
Hon. Treasurer's financial statement 1st April 1937-31st March 1938 van de International Council of Women, presented by miss Karen M. Glaesel, Fredeensborg, Denmark. In tweevoud. 1938.. 1 stuk.
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
109
Verslag van de Trades and Professions Committee over 1937-1938. z.j.. 1 stuk.
110
Verslag 31 maart 1939 van het Comité Travail Feminin over Nederlands-Indië. 1939.. 1 stuk.
NB. Met adresstempel NBV.
111
Ingekomen stukken bij mejuffrouw Melchior betreffende de Nationale Vrouwenraad van Nederland, de Internationale Vrouwenraad en de internationale comités. 1949-1952.. 1 omslag.
112
Stukken van en betreffende de ICW. 1955, 1960-1967.. 1 pak.
113
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende en van de International Standing Committees en de ICW. 1958-1966.. 1 pak.
114
Nota bestemd voor de Nationale Vrouwenraad over de werkwijze van de International Standing Committees van de ICW en over de taken van de Convenors en Vice-Convenors van de hand van A.H.B. van der Ent, oud eerste Vice-Convenor van het International Standing Committee on Trades and Professions. z.j.. 1 stuk.
115
Verslagen van comités van de ICW en van het congres te Istanboel in 1960. 1959-1960.. 1 omslag.
116
Stukken betreffende het Migration Committee van de ICW. 1960.. 1 omslag.
117
Statuten van de ICW. (1966).. 1 stuk.
118
Stukken betreffende conferenties van de ICW. 1966-1974.. 1 pak.
119
Stukken betreffende subsidies voor regionale bijeenkomsten en conferenties van de ICW. 1962-1973.. 1 omslag.
120
Verslagen van internationale conferenties van de ICW. 1970-1974.. 1 omslag.
121
Stukken betreffende de Executive meeting van de ICW 13-18 september 1971. 1971.. 1 pak.
122
Stukken betreffende de organisatie van de conferentie van de ICW in 1971 te Amsterdam. 1971.. 1 omslag.
123
Financiële correspondentie betreffende de conferentie van de ICW in 1971 te Amsterdam. 1971.. 1 omslag.
124
Stukken betreffende de ICW, het Centre Européen du Conseil International des Femmes (CECIF) en internationale comités. 1971-1975.. 1 omslag.
125
Verslagen van de conferentie in 1973 te Wenen. 1973.. 1 omslag.
126
A directory of the International Council of Women and affiliated Councils. Lijsten van namen en adressen van vrouwenraden aangesloten bij de ICW. 1964-1965.. 1 omslag.

Onderwerpen.
127
Stukken betreffende het Congres voor Kinderbescherming gehouden 6-9 april 1904 te Den Haag. 1904.. 1 omslag.
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
128-129
Verslagen van het Congres voor Kinderbescherming uitgaande van de Nationale Vrouwenraad van Nederland gehouden op 22 en 23 april 1908. 1908.. 2 pakken.
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
130
Verzoekschriften betreffende de positie van vrouwen. 1911-1912.. 3 stukken.
159
Questionnaire 'Women in political life', handgeschreven antwoorden op deze vragen van Aletta Jacobs in het Engels en de uitgetypte versie daarvan. na 1919.. 3 stukken.
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
131
Correspondentie tussen Hannah van Biema Hijmans als presidente van de Nationale Vrouwenraad van Nederland met de leden betreffende de Urgentieraden (o.a. met Aletta Jacobs), een plan van de Nationale Vrouwenraad om in geval van gehele mobilisatie vrouwen in staat te stellen de plaatsen van mannen te vervullen, en stukken betreffende doel, werkwijze en de verzelfstandiging van de Urgentieraden. 1916-1917.. 1 pak.
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
132
Ingekomen rapport van Frederike Meyboom betreffende verpleging aan huis. 1932.. 1 stuk.
133
Stukken betreffende de Koloniale School voor Vrouwen en Meisjes en het G.J. Oudemansfonds te Den Haag. 1935.. 1 omslag.
134
Stukken houdende teksten van lezingen. 1947-1950.. 1 omslag.
135
Circulaire, vragenlijst en rapport van de hand van P.M. Franken-van Driel over het verenigingsleven van de bij de Nationale Vrouwenraad van Nederland aangesloten verenigingen. 1952-1953.. 1 omslag.
136
Stukken betreffende het pensioenvraagstuk. 1954.. 1 omslag.
137
Conceptteksten voor en correspondentie over een brochure over de positie van vrouwen in Nederland. 1956, z.j.. 1 omslag.
138
Stukken betreffende de viering van 150 jaar koninkrijk. 1963.. 1 omslag.
139
Stukken betreffende de arbeidspositie van vrouwen en meisjes. 1965, 1972.. 1 omslag.

Publiciteit en publicaties.
NB. Zie voor publicaties ook de bibliotheek.
169
Martina G. Kramers, De nationale vrouwenraad van Canada; een belangrijk voorbeeld. Overdruk uit de Vragen van de Dag, aflevering 6, 13e jaargang 1898. 1898.. 1 stuk.
140
Informatiefolder 'De Nationale Vrouwenraad van Nederland'. [1902].. 1 stuk.
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
141
Informatiefolders en brochures betreffende ontstaan, organisatie, doelstelling, werkwijze en taken van de Nationale Vrouwenraad van Nederland, onder andere geschreven door Johanna Naber, C.G. Pekelharing-Doijer. 1898, 1902, [1920], 1937, 1948, z.j.. 4 stukken.
158
Cato. M. van der Pijl, Verslag van het Lid van het Internationaal Comité voor Volksgezondheid. Overdruk uit het Verslag van den Nationalen Vrouwenraad van Nederland. [1918].. 1 stuk.
170
Het vraagstuk der voorziening van de verpleging aan huis van den middenstand. Rappport II van de commissie ingesteld door den Nationalen Vrouwenraad van Nederland. 1932.. 1 stuk.
171
De geest en het werk van den Internationalen Vrouwenraad. Toespraak gehouden door Louise C.A. van Eeghen, vice-presidente van de Internationale Vrouwenraad, op zondag 24 juli 1938 in Aberdeen. 1938.. 1 stuk.
172
Veertig jaar Nationale Vrouwenraad van Nederland 1898-1948. Radio-rede uitgesproken op 3 november 1938 door de presidente Johanna Westerman. 1938.. 1 stuk.
157
Practische raadgevingen en wenken in mobilisatietijd. In tweevoud. maart 1940.. 1 stuk.
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
142
Nieuwsbrief van de Nationale Vrouwenraad 1971-1973 en de Interimstichting 1974. 1971-1974.. 1 omslag.

Commissies.
143
Rapport van de commissie ingesteld door de Nationale Vrouwenraad van Nederland 'Aanvullingsopleiding voor huishoudkundigen in het gezin'. [1933].. 1 katern..
144
Stukken van en betreffende de Bibliografiecommissie. 1937, z.j.. 1 omslag.
145
Verslag en eindrapport van de commissie Vorming meisjes voor de taak in het gezin. Met begeleidend schrijven. 1961.. 3 stukken.
146
Notulen van vergaderingen van de commissie Arbeidspositie Vrouwen en Meisjes. 1972.. 1 omslag.

Fondsen.
147
Accountantsrapporten betreffende het Charlotte Jacobs Studiefonds over. 1959, 1969, 1972 en 1973.. 1 omslag.

DOCUMENTATIE

148
Krantenknipsels betreffende de Nationale Vrouwenraad van Nederland. 1932, 1949-1951, 1967-1968, z.j.. 1 omslag.
153
Opgeplakte knipsels betreffende de Nationale Vrouwenraad en Internationale Vrouwen Raad / International Council of Women. 1925, 1922, 1933-1936, 1938.. 11 vellen.
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
154-156
Opgeplakte, Frans-, Duits- en Engelstalige knipsels betreffende de (wettelijke) positie van vrouwen, waarschijnlijk door de Internationale Vrouwen Raad / International Council of Women omdat sommige knipsels opgeplakt zijn op briefpapier van de ICW. Het grootste deel was alfabetisch per land geordend, sommige stukken zaten in andere Moskou-dossiers, die zijn er tussengevoegd. 1930-1940.. 3 pakken.
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
154
Albania, Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Burma, Canada, Czechoslovakia, Chile, China, Ceylon, Costa Rica, Cuba, Denmark, Ecuador, Egypt, Estonia, Finland, France, Germany..
155
Great Britain, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, India, Iran, Iraq, Italy, Jamaica, Japan, Latvia, Lithuania, Mexico, Netherlands India, Nicaragua, Norway, Poland, Puerto Rica, Rumenia, Russia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey..
156
General, Miscellaneous..
149
Krantenknipsels betreffende de Nationale en de Internationale Vrouwenraad.1950-1958.. 1 omslag.
150
Knipsels betreffende opvoeding en onderwijs. 1933-1936.. 1 omslag.
151
Ingekomen folders van aangesloten vrouwenorganisaties. 1968-1969.. 1 omslag.