/
You are not logged in

Archief Stichting Vrouwenprojekt 'De Pijp' 1976-1993

Identity Area

Collection IDIIAV00000157
Unitdate1976-1993
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent1.80 m
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annemarie Kloosterman in 1993
Aanvulling verwerkt door Annette Mevis in 2014
Aanvulling verwerkt door Sabine Aarts in 2015 (nrs 98-104)
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief Stichting Vrouwenprojekt 'De Pijp' , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

In 2014 bij de overdracht van het archief van het Vrouwenhuis Amsterdam/Akantes kwamen ook stukken van de vrouwenbibliotheek mee uit de periode voor de overgang van de bibliotheek naar het Vrouwenhuis in 1993. Deze stukken zijn toegevoegd aan dit archief.


Geschiedenis

In juni 1976 werd een initiatiefgroep gevormd om vrouwengroepen in de Amsterdamse buurt De Pijp te stimuleren; sinds januari 1984 een stichting; opgeheven in mei 1993; doelstelling was vrouwen uit De Pijp en omgeving de mogelijkheid te bieden elkaar te ontmoeten ter ondersteuning van gemeenschappelijke belangen; het project - ook wel genoemd vrouwenhuisje De Pijp en later Vrouwencentrum De Pijp - verzorgde een zo gevarieerd mogelijk aanbod aan cursussen en andere activiteiten; de bibliotheek ging in mei 1993 deel uit maken van het Vrouwenhuis Amsterdam onder de naam 'Vrouwenbibliotheek Amsterdam'; de verhuizing van de bibliotheek naar het Vrouwenhuis Amsterdam was 6 mei 1993.


Inhoud

Notulen van bestuurs- en andere vergaderingen 1976-1993; jaarverslagen 1982-1989; statuten 1984; stukken betreffende het ontstaan en de geschiedenis 1976, 1985; stukken betreffende beleid en discussiestukken 1978-1979, 1984; financiële stukken 1980-1991; stukken betreffende de bibliotheek 1987-1993stukken betreffende de cursussen 1977-1986; stukken betreffende publiciteit en publicaties 1977-1987; stukken betreffende de koffiehuisgroep en het spreekuur 1978-1983; logboeken 1977-1992.
Notulen van vergaderingen. 1976-juli 1978.

1
Notulen van vergaderingen. 1976-juli 1978.. 1 omslag.

Notulen van vergaderingen 1981-1983; krantjes van febr. en juni 1982 en van mei en nov.1983. 1981-1983.

2
Notulen van vergaderingen 1981-1983; krantjes van febr. en juni 1982 en van mei en nov.1983. 1981-1983.. 1 omslag.
NB Zie ook nr.15.

Notulen van vergaderingen 1983-1987; stukken houdende informatie over ontstaan en geschiedenis van het project 1976,1985 en z.j.; statuten 1984; jaarverslag 1982-1983; discussiestukken 1984; ingekomen verslag en beleidsplan van de SOOVA 1984. 1982-1987.

3
Notulen van vergaderingen 1983-1987; stukken houdende informatie over ontstaan en geschiedenis van het project 1976,1985 en z.j.; statuten 1984; jaarverslag 1982-1983; discussiestukken 1984; ingekomen verslag en beleidsplan van de SOOVA 1984. 1982-1987.. 1 omslag.

Notulen en agenda's van vergaderingen. 1986-1987.

4
Notulen en agenda's van vergaderingen. 1986-1987.. 1 omslag.

Stukken betreffende cursussen 1977; stukken betreffende het beleid 1978/79, 1982, 1984. 1977-1984.

5
Stukken betreffende cursussen 1977; stukken betreffende het beleid 1978/79, 1982, 1984. 1977-1984.. 1 omslag.

Stukken betreffende de woningbouwvereniging. 1982-1986.

6
Stukken betreffende de woningbouwvereniging. 1982-1986.. 1 omslag.

Adressenbestanden. z.j.

7
Adressenbestanden. z.j.. 1 omslag.

Notulen van vergaderingen. sept.1978-1980.

8
Notulen van vergaderingen. sept.1978-1980.. 1 omslag.

Stukken betreffende Nederlandse les 1977-1978; Engelse les 1977; praatgroepen 1978-1979; 'volle-ponds-vrouwen-groep' 1977; groepen algemeen 1978-1981. 1977-1981.

9
Stukken betreffende Nederlandse les 1977-1978; Engelse les 1977; praatgroepen 1978-1979; 'volle-ponds-vrouwen-groep' 1977; groepen algemeen 1978-1981. 1977-1981.. 1 omslag.

Ingekomen nota's en andere stukken. 1978-1980.

10
Ingekomen nota's en andere stukken. 1978-1980.. 1 omslag.

Stukken betreffende de themagroep 'Vrouwen wereldwijd in De Pijp' 1986; intekenlijsten 1977. 1977, 1986.

11
Stukken betreffende de themagroep 'Vrouwen wereldwijd in De Pijp' 1986; intekenlijsten 1977. 1977, 1986.. 1 omslag.

Stukken betreffende gehouden weekenden. 1977-1978, 1981-1985.

12
Stukken betreffende gehouden weekenden. 1977-1978, 1981-1985.. 1 omslag.

Stukken betreffende publiciteit. 1977-1979,1985,1987.

13
Stukken betreffende publiciteit. 1977-1979,1985,1987.. 1 omslag.

Stukken betreffende de vrouwenklusgroep. 1978-1980.

14
Stukken betreffende de vrouwenklusgroep. 1978-1980.. 1 omslag.

Stukken betreffende uitgegeven krantjes/blaadjes. 1977-1980,1982-1984.

15
Stukken betreffende uitgegeven krantjes/blaadjes. 1977-1980,1982-1984.. 2 omslagen.

Ingekomen stukken van de VIDO afd.Amsterdam. [c.1980].

16
Ingekomen stukken van de VIDO afd.Amsterdam. [c.1980].. 1 omslag.

Stukken betreffende subsidie van CRM.1976-1978.

17
Stukken betreffende subsidie van CRM.1976-1978.. 1 omslag.

Stukken betreffende contacten met de gemeente Amsterdam. 1981-1983.

18
Stukken betreffende contacten met de gemeente Amsterdam. 1981-1983.. 1 omslag.

Stukken betreffende de koffiehuisgroep. 1980-1983.

19
Stukken betreffende de koffiehuisgroep. 1980-1983.. 1 omslag en 4 delen.

Logboek. jan.1977-18 sept.1978.

20
Logboek. jan.1977-18 sept.1978.. 1 deel.

Logboek. 21 sept.1978-9 okt.1979.

21
Logboek. 21 sept.1978-9 okt.1979.. 1 deel. .

Logboek. 10 okt.1979-12 feb.1981.

22
Logboek. 10 okt.1979-12 feb.1981.. 1 deel.

Logboek. 25 feb.1981-7 jan.1982.

23
Logboek. 25 feb.1981-7 jan.1982.. 1 deel.

Logboek. 20 jan.1982-7 sept.1984.

24
Logboek. 20 jan.1982-7 sept.1984.. 1 deel.

Schriftje met aantekeningen. [1979].

25
Schriftje met aantekeningen. [1979].. 1 deel.

Stukken betreffende het spreekuur voor vrouwen. 1978-1980.

26
Stukken betreffende het spreekuur voor vrouwen. 1978-1980.. 1 omslag en 1 deel.

Agenda's, notulen en andere vergaderstukken van bestuursvergaderingen. 15 nov. 1985-25 jan. 1993.

27
Agenda's, notulen en andere vergaderstukken van bestuursvergaderingen. 15 nov. 1985-25 jan. 1993.. 1 pak.

Notulen en andere vergaderstukken van bibliotheekvergaderingen. 24 jan. 1989-20 jan. 1993.

28
Notulen en andere vergaderstukken van bibliotheekvergaderingen. 24 jan. 1989-20 jan. 1993.. 1 omslag.

Jaarverslagen. 1982/83-1989.

29
Jaarverslagen. 1982/83-1989.. 7 katernen.

Beleidsnota Vrouwencentrum De Pijp. 1991.

30
Beleidsnota Vrouwencentrum De Pijp. 1991.. 1 stuk.

Beleidsplan. 1992-1993.

31
Beleidsplan. 1992-1993.. 1 stuk.

Werkplan. 1992.

32
Werkplan. 1992.. 1 stuk.

Gastenboek. 4 sept. 1987-7 april 1993.

33
Gastenboek. 4 sept. 1987-7 april 1993.. 1 deel.

Agenda's. 1988, 1991.

34-35
Agenda's. 1988, 1991.. 2 delen.
34
1988..
35
1991..

Logboeken. 1981-1992.

36-38
Logboeken. 1981-1992.. 3 delen.
36
18 sept. 1981-28 april 1984..
37
2 mei 1984-30 aug. 1985..
38
nov. 1990-1992..

Stichtingsakte 11 januari 1984, waarin opgenomen akte van registratie bij Kamer van Koophandel onder nummer S 203384. Met kopie stichtingsakte. 1984.

39
Stichtingsakte 11 januari 1984, waarin opgenomen akte van registratie bij Kamer van Koophandel onder nummer S 203384. Met kopie stichtingsakte. 1984.. 2 stukken.

Statuten en overzichten van de besturen uit het stichtingsregister van de Kamer van Koophandel. 1985-1991.

40
Statuten en overzichten van de besturen uit het stichtingsregister van de Kamer van Koophandel. 1985-1991.. 1 omslag.

Notulen van vergaderingen, correspondentie, verslagen, notities en andere stukken betreffende subsidies. 1978-1979.

41
Notulen van vergaderingen, correspondentie, verslagen, notities en andere stukken betreffende subsidies. 1978-1979.. 1 omslag.

Stukken betreffende subsidies van de Gemeente Amsterdam en Stadsdeel De Pijp. 1983-1989.

42
Stukken betreffende subsidies van de Gemeente Amsterdam en Stadsdeel De Pijp. 1983-1989.. 1 pak.

Stukken betreffende fondsen. 1976-1977, 1987.

43
Stukken betreffende fondsen. 1976-1977, 1987.. 1 omslag.

Ingekomen agenda's, notulen, circulaires en andere stukken van Stadsdeel De Pijp. 1988, 1990-1993.

44
Ingekomen agenda's, notulen, circulaires en andere stukken van Stadsdeel De Pijp. 1988, 1990-1993.. 1 pak.

Ingekomen circulaires en andere stukken van vrouwenorganisaties. 1991-1993.

45
Ingekomen circulaires en andere stukken van vrouwenorganisaties. 1991-1993.. 1 omslag.

Ingekomen stukken betreffende het pand Karel du Jardinstraat 52, voornamelijk van woningbouwvereniging Amsterdam Zuid. 1986-1991.

46
Ingekomen stukken betreffende het pand Karel du Jardinstraat 52, voornamelijk van woningbouwvereniging Amsterdam Zuid. 1986-1991.. 1 pak.

Jaarrekeningen. 1984-1991.

47
Jaarrekeningen. 1984-1991.. 8 stukken.

Kasboeken. 1978-1980.

48
Kasboeken. 1978-1980.. 3 delen.

Grootboeken/kasboeken. 1980-1991.

49-60
Grootboeken/kasboeken. 1980-1991.. 12 omslagen.
49
1980..
50
1981..
51
1982..
52
1983..
53
1984..
54
1985..
55
1986..
56
1987..
57
1988..
58
1989..
59
1990..
60
1991..

Minuten van uitgaande persberichten, programma's, affiches en andere stukken betreffende publiciteit. 1986-1991.

61
Minuten van uitgaande persberichten, programma's, affiches en andere stukken betreffende publiciteit. 1986-1991.. 1 pak.
NB. Affiches overgebracht naar beeldarchief.

Notulen publiciteitsgroep, publiciteitsplan 1991, programma's, verslagen en mededelingen betreffende cursussen. 1990-1992.

62
Notulen publiciteitsgroep, publiciteitsplan 1991, programma's, verslagen en mededelingen betreffende cursussen. 1990-1992.. 1 pak.

Enquêtes onder gebruiksters van de bibliotheek. 1990-1991.

63
Enquêtes onder gebruiksters van de bibliotheek. 1990-1991.. 1 pak.

'Inwerkmap', houdende informatie betreffende het Vrouwenprojekt en draaiboeken betreffende de bibliotheek, de financiën, de computer en ingekomen en uitgaande stukken. z.j.

64
'Inwerkmap', houdende informatie betreffende het Vrouwenprojekt en draaiboeken betreffende de bibliotheek, de financiën, de computer en ingekomen en uitgaande stukken. z.j.. 1 omslag.

Notulen van de videogroep, vragenlijst en scenario van een videofilm betreffende Vrouwen Bellen Vrouwen, in het kader van hun tienjarig bestaan op 3 oktober 1983, stageverslag A.V.-cursus 1986. 1983, 1986.

65
Notulen van de videogroep, vragenlijst en scenario van een videofilm betreffende Vrouwen Bellen Vrouwen, in het kader van hun tienjarig bestaan op 3 oktober 1983, stageverslag A.V.-cursus 1986. 1983, 1986.. 1 omslag.

Stukken van en betreffende de schrijfgroep. 1989-1993.

66
Stukken van en betreffende de schrijfgroep. 1989-1993.. 1 omslag.

Notulen van het vrouwenbuurtoverleg. 1983-1984.

67
Notulen van het vrouwenbuurtoverleg. 1983-1984.. 1 deel.

Ingekomen agenda's, notulen en andere stukken van en betreffende het welzijnsplatform en het vrouwenplatform De Pijp. 1981-1990.

68
Ingekomen agenda's, notulen en andere stukken van en betreffende het welzijnsplatform en het vrouwenplatform De Pijp. 1981-1990.. 1 pak.

Notulen van het Bontgekleurd Vrouwenplatform. Met conceptbeleidsplan. 10 sept. 1991-31 maart 1992.

69
Notulen van het Bontgekleurd Vrouwenplatform. Met conceptbeleidsplan. 10 sept. 1991-31 maart 1992.. 1 omslag.

Notulen, verslagen en discussiestukken van bijeenkomsten betreffende communicatie en samenhang in het vrouwencentrum. dec. 1990-mei 1991.

70
Notulen, verslagen en discussiestukken van bijeenkomsten betreffende communicatie en samenhang in het vrouwencentrum. dec. 1990-mei 1991.. 1 omslag.

Ingekomen agenda's, notulen en andere stukken van en betreffende het wijkcentrum 'Ceintuur' en de deelraad. 1990-1993.

71
Ingekomen agenda's, notulen en andere stukken van en betreffende het wijkcentrum 'Ceintuur' en de deelraad. 1990-1993.. 1 pak.

Verslagen van en notities betreffende gesprekken van het vrouwencentrum en andere vrouwenorganisaties in stadsdeel De Pijp. 1991-1992.

72
Verslagen van en notities betreffende gesprekken van het vrouwencentrum en andere vrouwenorganisaties in stadsdeel De Pijp. 1991-1992.. 1 omslag.

Ingekomen teksten van lezingen en andere stukken betreffende vrijwilligers van het Comité Internationale Vrijwilligersdag. 1988-1989.

73
Ingekomen teksten van lezingen en andere stukken betreffende vrijwilligers van het Comité Internationale Vrijwilligersdag. 1988-1989.. 1 omslag.

(Stage)verslagen betreffende het Vrouwenprojekt. 1978-1984. Met exemplaren van 'Alinea', het blad van de krantengroep binnen het Vrouwenprojekt. 1982-1984.

74
(Stage)verslagen betreffende het Vrouwenprojekt. 1978-1984. Met exemplaren van 'Alinea', het blad van de krantengroep binnen het Vrouwenprojekt. 1982-1984.. 1 pak.

Ingekomen stukken van de bedrijfsvereniging. 1984-1988.

75
Ingekomen stukken van de bedrijfsvereniging. 1984-1988.. 1 omslag.

Verslagen, correspondentie, pleitnota, notities en andere stukken betreffende het functioneren van een medewerkster van het Vrouwenprojekt. 1987-1991.

76
Verslagen, correspondentie, pleitnota, notities en andere stukken betreffende het functioneren van een medewerkster van het Vrouwenprojekt. 1987-1991.. 1 omslag.

Stukken betreffende financiën. z.j.

77
Stukken betreffende financiën. z.j.. 1 pak.

Stukken betreffende studiedagen betreffende vrouwennetwerken en stadsdeelraden. 1988-1989.

78
Stukken betreffende studiedagen betreffende vrouwennetwerken en stadsdeelraden. 1988-1989.. 1 omslag.

Foto's van het vrouwencentrum De Pijp. 1976.

79
Foto's van het vrouwencentrum De Pijp. 1976.. 12 stukken.
NB. Overgebracht naar beeldarchief.

Foto's van het gekraakte vrouwenhuisje. maart 1977.

80
Foto's van het gekraakte vrouwenhuisje. maart 1977.. 6 stukken.
NB. Overgebracht naar beeldarchief.

Foto's van het Vrouwenprojekt. 1978-1980.

81
Foto's van het Vrouwenprojekt. 1978-1980.. 11 stukken.
NB. Overgebracht naar beeldarchief.

Foto's, onder meer van het vrouwenfestival De Pijp. 1985.

82
Foto's, onder meer van het vrouwenfestival De Pijp. 1985.. 20 stukken.
NB. Overgebracht naar beeldarchief.

Fotoalbum betreffende de verbouwing van het pand Karel du Jardinstraat 52 en de opening op 4 september 1987 (fotografe Clara Custers) en andere foto's. 1987-1988.

83
Fotoalbum betreffende de verbouwing van het pand Karel du Jardinstraat 52 en de opening op 4 september 1987 (fotografe Clara Custers) en andere foto's. 1987-1988.. 1 deel.
NB. Overgebracht naar beeldarchief.

Foto's van het vrouwencentrum. Kerst. 1988.

84
Foto's van het vrouwencentrum. Kerst. 1988.. 7 stukken.
NB. Overgebracht naar beeldarchief.

Foto's (met negatieven) van het vrouwencentrum. 1989.

85
Foto's (met negatieven) van het vrouwencentrum. 1989.. 24 stukken.
NB. Overgebracht naar beeldarchief.

Foto's van de bibliotheek (Fotograaf Jan Onclin). 1990.

86
Foto's van de bibliotheek (Fotograaf Jan Onclin). 1990.. 3 stukken.
NB. Overgebracht naar beeldarchief.

Foto's (fotografe Clara Custers). z.j.

87
Foto's (fotografe Clara Custers). z.j.. 2 stukken.
NB. Overgebracht naar beeldarchief.

Videobanden betreffende diverse onderwerpen. z.j.

88
Videobanden betreffende diverse onderwerpen. z.j.. 15 stukken.
NB. Overgebracht naar beeldarchief.

'Biebnieuws'. Ontvangen in 2014. 1990-1991.

89
'Biebnieuws'. Ontvangen in 2014. 1990-1991.. 1 omlag.

Informatiemap voor nieuwe medewerksters van de Vrouwenbibliotheek De Pijp. Met jaarverslag over 1987. Ontvangen in 2014. [1988].

90
Informatiemap voor nieuwe medewerksters van de Vrouwenbibliotheek De Pijp. Met jaarverslag over 1987. Ontvangen in 2014. [1988].. 1 stuk.

Map met informatie over aanschaf van boeken. Ontvangen in 2014. 1989-1991.

91
Map met informatie over aanschaf van boeken. Ontvangen in 2014. 1989-1991.. 1 omslag.

Stukken betreffende literaire activiteiten van de Vrouwenbibliotheek en contacten met de Stichting Schrijvers School en samenleving. Ontvangen in 2014. december 1989-maart 1993.

92
Stukken betreffende literaire activiteiten van de Vrouwenbibliotheek en contacten met de Stichting Schrijvers School en samenleving. Ontvangen in 2014. december 1989-maart 1993.. 1 omslag.

Financiële stukken van de bibliotheek. Ontvangen in 2014. 1989-1992.

93
Financiële stukken van de bibliotheek. Ontvangen in 2014. 1989-1992.. 1 omslag.

Correspondentie van de bibliotheek. 1987-1991.

94
Correspondentie van de bibliotheek. 1987-1991.. 1 omslag.

Stukken betreffende de sluiting van de vrouwenbibliotheek in Deventer. 1990-1991.

95
Stukken betreffende de sluiting van de vrouwenbibliotheek in Deventer. 1990-1991.. 1 omslag.

Stukken betreffende de deelname aan de Internationale Vrijwilligersdag 7 december 1989 en de toekenning van de Marga Klompé Prijs aan Vrouwenbibliotheek 'de Pijp' Amsterdam ter gelegenheid van deze dag. 1989.

96
Stukken betreffende de deelname aan de Internationale Vrijwilligersdag 7 december 1989 en de toekenning van de Marga Klompé Prijs aan Vrouwenbibliotheek 'de Pijp' Amsterdam ter gelegenheid van deze dag. 1989.. 1 omslag.

Foto's van een activiteit in de bibliotheek. z.j.

97
Foto's van een activiteit in de bibliotheek. z.j.. 1 omslag.

Stukken betreffende Vrouwenbibliotheek de Pijp. 1987-1993.

98-100
Stukken betreffende Vrouwenbibliotheek de Pijp. 1987-1993.. 2 delen en 1 omslag.
98
Logboek Vrouwenbibliotheek De Pijp, deel 1. 1987-1993..
99
Logboek Vrouwenbibliotheek de Pijp, deel 2. 1987-1993..
100
Stukken over werken bij de bibliotheek, aanmeldingen van vrijwilligers. 1989-1993..

Stukken betreffende Vrouwencentrum de Pijp. 1989-1993.

101-104
Stukken betreffende Vrouwencentrum de Pijp. 1989-1993.. 4 omslagen.
101
Contacten met Stadsdeel de Pijp, waaronder subsidieaanvragen. 1989-1992..
102
Minuten van uitgaande stukken, met name betreffende activiteiten en cursussen. 1990-1992..
103
Ingekomen brieven. 1992..
104
Stukken over opheffing van Vrouwencentrum de Pijp en oprichting van Stichting Vrouwenbibliotheek Amsterdam. 1992-1993..

Aanvulling 14 november 2016, nog niet beschreven. z.j.

105
Aanvulling 14 november 2016, nog niet beschreven. z.j.. 1 doos.

Stukken betreffende Nederlandse les 1977-1978; Engelse les 1977; praatgroepen 1978-1979; "volle-ponds-vrouwen-groep" 1977; groepen algemeen 1978-1981. 1977-1981.