/
You are not logged in

Archief Pietertje Magdalena Franken-van Driel 1917-1959

Identity Area

Collection IDIIAV00000058
Unitdate1917-1959
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.5 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annemarie Kloosterman in 1990
Inventaris gemaakt door Annette Mevis in 2018 in verband met digitalisering
Access and UseVrij. Alleen digitaal te raadplegen behalve de inv.nrs 178-186
Preferred CitationArchief Pietertje Magdalena Franken-van Driel, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biografie

Geboren op 13 februari 1889 te Den Haag, overleden op 20 februari 1966 te De Bilt; roepnaam Piema; huwde in 1920 met Johannes Franciscus Franken; studeerde rechten te Leiden en staatswetenschap te Utrecht; promoveerde 5 juni 1923 op het proefschrift Regeering en zending in Nederlandsch-Indië; doceerde van ca 1927 tot 1954 aan het Centraal Instituut voor Christelijk Sociale Arbeid (CICSA) te Amsterdam; was vice-presidente van de Nationale Vrouwenraad van Nederland en de Centrale van Christelijk Historische Vrouwengroepen; lid van de redactie van het maandblad Vrouwengeluiden; bestuurslid van de Vereniging van Academisch gevormde Christen Vrouwen (VACV) en het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV); had zitting in talrijke commissies en schreef vele publicaties op het gebied van huwelijkswetgeving, vorming, opvoeding en onderwijs; pleitbezorgster van een 'wetenschap van de vrouwenbeweging'.


Inhoud

Ingekomen brieven 1925-1959; agenda's, notulen en andere vergaderstukken van de VACV 1925-1940; stukken betreffende de enquête Vrouw en Studie van de VACV 1923-1930; notulen en andere stukken van de CICSA 1930-1940; stukken betreffende de Federatie van Christelijke Vereenigingen van en voor Vrouwen en Meisjes 1931-1936.
NB. Een ander deel van haar archief bevindt zich in het familiearchief aanwezig bij het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) te Den Haag.
Correspondentie

Vereniging van Academisch gevormde Christen Vrouwen (VACV)

3-13
Agenda's, notulen en andere vergaderstukken van de VACV. Met statuten. 1925-1940.. 11 omslagen.
17-155
Ingekomen reacties op de enquête Vrouw en Studie van de Vereniging van Academisch gevormde Christen Vrouwen (VACV) (27 of 35 vragen, verzonden met begeleidende brief gedateerd april 1924), geadresseerd aan Corrie van der Horst-Oosterhuis te Amsterdam (dat was het verzoek), maar enkele aan Franken-van Driel; de enveloppen zijn voorzien van een nummer. Niet alle nummers aanwezig. 1923-1925.. 139 omslagen.

Federatie van Christelijke Vereenigingen van en voor Vrouwen en Meisjes

Centraal Instituut voor Christelijk Sociale Arbeid (CICSA)

Overige activiteiten

Documentatie

NB. Niet digitaal.
178
Kopie van aantekeningen gemaakt door F. Franken betreffende zijn moeder, Pietertje Magdalena van Driel. z.j.. 1 omslag.
NB. 8 mei 2001 ontvangen van F. Franken.
179
Haar exemplaar van het boek van John Stuart Mill, De Slavernij der Vrouw. Naar de vierde Engelsche Uitgave bewerkt door M. Elizabeth Noest, uitgave van S.L. van Looy, Amsterdam 1898. 1898.. 1 deel.
180
Krantenknipsels met betrekking tot de vrouwenbeweging. 1917-1953.. 1 omslag.
181
Krantenknipsels over vrouwen en zaken met betrekking tot vrouwen. 1925-1940.. 1 pak.
182
La Française. Journal de progrès féminin, nr. 732-735, 738, 740. Met adreslijst. 1925.. 1 omslag.
183
International Woman Suffrage News 1925 nr. 1 en 2. Met adreslijst. 1925.. 2 stukken.
184
De Proletarische Vrouw nr. 544-546, 549 (1926). Met ingeplakte adreslijst van de VACV-leeskring. 1926.. 1 omslag.
185
De Katholieke Vrouw. Orgaan der Federatie van R.K. Vrouwenbonden in Nederland nr. 37-41 (1926). Met ingeplakte adreslijst van de VACV-leeskring, waarbinnen blad moest circuleren. 1926.. 1 omslag.
186
Stukken betreffende het voorontwerp van wet Romme. (1934) 1937-1938.. 1 omslag.