/
You are not logged in

Archief Bewust Ongehuwde Moeders (BOM) 1977-1982

Identity Area

Collection IDIIAV00000016
Unitdate1977-1982
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.3 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Atie van der Horst in 1984
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief Bewust Ongehuwde Moeders (BOM), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Opgericht eind september 1977 op initatief van Cécile Jansen te Amsterdam na een oproep door middel van een advertentie en een interview in Het Parool; officiële opheffing heeft niet plaatsgevonden; doel was wederzijdse ondersteuning bij en het bevorderen van acceptatie van het bewust ongehuwd moederschap; in de praktijk werd voorlichting, onder meer op scholen, een belangrijke taak.


Inhoud

Notulen van de BOM-groep en van het landelijk BOM-overleg 1977-1981; correspondentie 1977-1982; stukken betreffende publiciteit, onder andere betreffende de uitgave van het boekje 'Bewust ongehuwd moeder' 1977-1981, betreffende Open Dagen 1979 en z.j., gegeven interviews, artikelen van en over de groep 1977-1981 en betreffende medewerking aan een radio- en een televisieprogramma 1979 en z.j.; knipsels en documentatie.
NB. In 1999 verscheen de documentaire 'Sweet Cecile' over Cécile Jansen (1949-2000).
Algemeen

1
Notulen van de Bom-groep en van het landelijk overleg. Met adreslijsten en enige correspondentie. 1977-1981.. 1 omslag.
2
Ingekomen brieven van personen. 1977-1982.. 1 omslag.
NB. Betreft voornamelijk verzoeken om inlichtingen.
3-4
Ingekomen stukken van organisaties en groepen. 1977-1982 en z.j.. 2 omslagen.
3
1977-1980..
4
1981-1982 en z.j..

Publiciteit

Bomboekje.
5
Deel van de kopij voor het boekje 'Bewust ongehuwd moeder' (1979). 1977-1978.. 1 omslag.
6
Drukproeven, g.f.z.j.?. 1 omslag.
7
Bestellingen van het boekje 'Bewust ongehuwd moeder'. 1979-1981.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr 2.

Open dagen.
8
Stukken betreffende de Bom-dagen. Met concept-definities en toelichtingen van 'Bom-vrouwen'. 1979.. 1 omslag.
9
Krantenknipsels geplakt op grote vellen en Bom-definitie, waarschijnlijk gebruikt om op te hangen op de Open Dagen. Groot formaat. z.j.. 1 omslag.

Interviews en artikelen.
10
Concept-artikel 'Bom-vrouwen' of 'Hoe het Cécile verder ging' door Jeanne Roos, gepubliceerd in het Parool. Met reacties. (1977).. 1 omslag.
11
(Discussie-) Verslag 'Bewust ongehuwd moederschap' door de groep Hanneke, Gerda, Monique, Ted, Annelies. 1978.. 1 deel.
12
Artikel 'Bewust ongehuwd moederschap', naar aanleiding van de publicatie van het Bom-boekje. (1979?).. 1 omslag.
13
Fotokopieën van artikeltjes verschenen in Nederlandse en buitenlandse kranten. 1979-1980.. 1 omslag.
14
Concept-artikel voor de Viva door Monique de Heer. 1980.. 1 omslag.
15
Concept-artikel 'Kinderen maar geen man' door Ineke Suidman voor het Algemeen Dagblad. Met een ingekomen brief van I. Suidman betreffende een definitie van de 'Bom-vrouw voor een Libelleboekje. z.j. en 1981.. 1 omslag.
16
Concept-artikel 'Cécile Jansen: 'De Bombeweging is een beetje mijn kind' door Prisca Boelen van de Academie voor Journalistiek. 1981.. 1 omslag.
17
Kopij van een artikel(?) en stukken betreffende kunstmatige inseminatie. 1981 en z.j.. 1 stuk.
18
Tekst van een interview met Bom-vrouwen door Ellen Beek. z.j.. 1 omslag.
19
Concept-artikel voor het NRC-Handelsblad.z.j.. 1 omslag.
20
Artikel (waarschijnlijk van Cécile Jansen) 'Bewust ongehuwd moederschap. Of: is moederschap per definitie a-feministisch?' geschreven naar aanleiding van kritiek uit het Amsterdamse Vrouwenhuis. z.j.. 4 pagina's.

Radio en TV.
21
Tekst van het VARA TV-programma 'Zeg 'ns A' van Alexander Pola en Chiem van Houweninge. z.j.. 1 omslag.
22
Telefonische reacties naar aanleiding van een radioprogramma(?) en ingekomen brief betreffende 'Hoor Haar'. 1979.. 1 omslag.

Overige onderwerpen.
23
Verslag van de binnengekomen reacties op een oproep van 'Bewust ongehuwde Vaders' in Sextant, door Tjibbe Bijlsma. z.j.. 1 omslag.
24
Ingekomen brieven betreffende de 'keerologie', waarschijnlijk in reactie op een advertentie waarin ongehuwde moeders worden opgeroepen tot samenwerking. z.j.. 1 omslag.
25
Citaten van uitspraken van verschillende personen over de ongehuwde moeder. z.j.. 1 omslag.
26
Fotokopieën van foto's van de Bom-groep(?). z.j.. 6 stukken.
27
Plakkaatverf-schilderijtjes op papier. z.j.. 3 stukken.

Documentatie

28
Knipsels. 1978-1981.. 1 omslag.
29-30
Periodieken, rapporten en verslagen. 1978-1982 en z.j.. 2 omslagen.